Získání hrobky v Domaníně do dědictví Adolfa Schwarzenberga

Původní zamítnutí žaloby na určení vlastnictví v řízení před civilními soudy vyústilo v přezkoumání postupu Ústavním soudem. Ten doporučil soudu prvního stupně hrobku do dědictví Schwarzenbergů vrátit. V únoru 2009 byl u Okresního soudu v Jindřichově Hradci vydán rozsudek a hrobka včetně pozemku pod ní byla zahrnuta do dědictví po Adolfu Schwarzenbergovi. Okolní park nikoliv.

V současnosti běží řízení o odvolání žalobkyně i žalované strany od tohoto rozsudku při Krajském soudu v Českých Budějovicích. Žalobkyně (Alžběta Pezoldová) se domnívá, že hrobku nelze separovat od jejího pietního zázemí – krajinářského parku.

 

Článek Mladá fronta DNES: Pezoldová může chtít zpět hrobku

25.2.2009 Mladá fronta DNES str. 01 Jižní Čechy ANTONÍN PELÍŠEK

Její nárok na pohřebiště Schwarzenbergů potvrdil soud

Jindřichův Hradec - Na Schwarzenberskou hrobku v Domaníně u Třeboně má nárok Alžběta Pezoldová, oprávněná dědička Adolfa Schwarzenberga.

Takový je včerejší výrok jindřichohradeckého okresního soudu.

Podle odborníků může tento verdikt dokonale provětrat dosavadní spory o zabavený majetek hlubocké větve Schwarzenbergů, kterých je jen v současné době na padesát. Český soud dal totiž Pezoldové vůbec poprvé za pravdu, když uznal její nároky na vrácení rodového jmění.

„Rozsudek je průlomový, protože je to poprvé, co se této rodině vrátila část majetku,“ komentoval včerejší verdikt právní zástupce Pezoldové Viktor Rossmann.

Okresní soud se přitom jen držel názoru Ústavního soudu, který už v lednu uvedl, že rodová hrobka v Domaníně je pietní místo a věc osobního charakteru, to znamená, že její zabavení nepodléhá zákonu z roku 1947. Zákonem Lex Schwarzenberg totiž tehdy stát zkonfiskoval majetek části rodu, který souvisel s jeho podnikáním, například továrny, nemovitosti a zemědělské a lesní pozemky.

„Jsme vázáni názorem Ústavního soudu, že je tento majetek součástí práva na rodinný život,“ vysvětlila samosoudkyně Dana Baranová.

Žalovaný Národní památkový ústav, který hrobku spravuje, přitom neuspěl s námitkou, že Pezoldová není oprávněnou dědičkou, protože poslední vlastník majetku Adolf Schwarzenberg nebyl jejím dědečkem, jak tvrdí, ale jen bratrancem jejího otce.

Na druhé straně nedosáhla všeho ani Pezoldová, která chtěla s hrobkou vrátit i rozsáhlé pozemky kolem ní, konkrétně park a zemědělskou půdu. S hrobkou se vrací Schwarzenbergům jen parcela o rozloze 718 čtverečních metrů.

Pro rodinu Alžběty Pezoldové včerejší výrok znamená, že může o hrobku žádat v dědickém řízení. Dříve ale musí nabýt rozsudek právní moci. Odvolat se proti němu totiž ještě mohou Národní památkový ústav coby správce objektu i stát, který je nyní jeho majitelem.

Podle Rossmanna lze zahájit dědické řízení se zatím nulovým majetkem a požadavky v něm může vznést třeba i bratranec Pezoldové, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Nároky na hrobku mají ale i děti Pezoldové.

Pokud Alžbeta Pezoldová hrobku získá, chce ji ponechat přístupnou veřejnosti.

Schwarzenberská hrobka v Domaníně je postavená v novogotickém stylu v letech 1875 až 1877.

Jindřichohradecký soud také připomněl, že pietní místo nebylo původně postaveno jako církevní objekt pro veřejnost, ale jeho majitelé museli kapli s kryptou zasvěcenou Božskému vykupiteli vybudovat až poté, co jim předpisy zakázaly pochovávat své blízké na hřbitůvku u nedalekého kostelíka sv. Jiljí. Právní zástupci Národního památkového ústavu a státu se ke včerejšímu soudnímu rozhodnutí odmítli vyjádřit, ponechali si jen lhůtu pro odvolání.

Starosta Domanína Pavel Michal je zatím spokojený s tím, jak se o památku stará stát. „Hrobka dělá naší obci reklamu. Už jsem zde viděl i Karla Schwarzenberga, paní Pezoldovou zatím ne,“ uvedl.

 

Článek Lidové noviny: Schwarzenberská hrobka připadne Pezoldové

25.2.2009 Lidové noviny str. 04 Domov

JINDŘICHŮV HRADEC Dědička hlubocké větvě šlechtického rodu Schwarzenbergů Alžběta Pezoldová zřejmě získá schwarzenberskou rodinnou hrobku v Domaníně u Třeboně. Jindřichohradecký okresní soud totiž včera potvrdil její nárok. Památkáři jsou připraveni na základě pravomocného rozsudku objekt vydat, podle nich je v dobrém stavu.

Soud uznal, že stavba je součástí pozůstalosti předka Pezoldové Adolfa Schwarzenberga, jehož je přímou dědičkou. „Teď budeme iniciovat dědické řízení, ve kterém se rozhodne, kdo konkrétně je dědicem,“ řekla mediální zástupkyně Pezoldové Martina Pařízková. Advokát Viktor Rossmann ale zdůraznil, že Pezoldová má největší předpoklady stavbu získat. Nárok na pozemky kolem hrobky ale soud zamítl.

Hrobku, která je veřejně přístupná, si loni prohlédlo 36 tisíc lidí. V kapli se konají pravidelně koncerty. Objekt má být přístupný i nadále.

Schwarzenberskou hrobku založil Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu na podnět své manželky Eleonory. Stavba začala roku 1874 a byla dokončena o tři roky později. V hrobce je uloženo 26 rakví.

Článek Týden: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-potvrdil-narok-pezoldove-na-schwarzenberskou-hrobku_107066.html

Článek České noviny/ČTK: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pezoldova-ziska-zpet-schwarzenberskou-hrobku/362211