Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
BR Brno 599 pk st 351 dum 328
BR Brno 599 pk pp 546 2 zahrada
CB Adamov 512 dz pp 3163 16 cesta
CB Adamov 512 dz pp 4265 3 cesta
CB Bavorovice 99 pk pp 1562 1 zahrada
CB Bavorovice 99 pk pp 1563 2 louka
CB Bavorovice 99 pk pp 1564 0 role
CB Bavorovice 99 pk pp 1577 0 louka
CB Bavorovice 99 pk pp 1597 1 louka
CB Bavorovice 99 pk pp 1599 1 pastvina
CB Bavorovice 99 pk pp 1599 2 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1630 2 role
CB Bavorovice 512 dz pp 1632 2 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1640 1 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1640 2 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1641 1 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1641 2 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1811 0 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1819 0 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1820 1 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1820 2 pastvina
CB Bavorovice 512 dz pp 1840 1 potok
CB Bavorovice 512 dz pp 1840 2 potok
CB Bavorovice 512 dz pp 3106 1 potok
CB Bavorovice 512 dz pp 3106 2 potok
CB Bavorovice 512 dz pp 3110 1 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3110 2 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3110 3 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3110 4 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3110 5 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3111 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3112 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3113 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3114 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3115 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3116 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3117 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3118 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3119 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3120 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3121 0 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3122 1 potok Dechtar.
CB Bavorovice 512 dz pp 3127 0 potok
CB Bavorovice 512 dz pp 3130 0 potok Municky
CB Becice 1540 dz pp 95 1 pastvina 0
CB Borovany 642 pk st 90 3 staveb. plocha
CB Borovany 639 pk st 161 0 cihelna
CB Borovany 639 pk st 226 0 dum 223
CB Borovany 639 pk pp 2990 1 louka
CB Borovany 639 pk pp 2995 1 role
CB Borovany 639 pk pp 2995 14 louka
CB Borovany 639 pk pp 3001 3 pastvina
CB Borovany 639 pk pp 3001 5 louka
CB Borovany 639 pk pp 3002 1 louka
CB Borovany 639 pk pp 3002 4 louka
CB Borovany 639 pk pp 3003 0 louka
CB Borovany 639 pk pp 3004 0 cesta
CB Borovany 639 pk pp 3006 1 role
CB Borovany 639 pk pp 3006 2 role
CB Borovany 639 pk pp 3006 5 role
CB Borovany 624 pk pp 3111 2 louka
CB Bosilec 148 pk pp 16 0 zahrada
CB Bosilec 148 pk pp 17 0 zahrada
CB Bosilec 1540 dz pp 18 0 louka 0
CB Bosilec 45 pk st 38 0 dum 45 0
CB Bosilec 1540 dz st 47 0 kolna 0
CB Bosilec 1540 dz st 48 0 hajovna 39 0
CB Bosilec 148 pk st 72 0 staveb. plocha 0
CB Bosilec 1540 dz pp 248 0 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 366 1 les 0
CB Bosilec 1540 dz pp 366 2 cesta les
CB Bosilec 1540 dz pp 366 3 cesta les
CB Bosilec 1540 dz pp 366 4 cesta les
CB Bosilec 1540 dz pp 366 5 les 0
CB Bosilec 1540 dz pp 367 0 les 0
CB Bosilec 1540 dz pp 368 0 les 0
CB Bosilec 1540 dz pp 370 1 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 370 2 zahrada 0
CB Bosilec 1540 dz pp 370 3 cesta 0
CB Bosilec 1540 dz pp 371 0 zahrada 0
CB Bosilec 1540 dz pp 376 0 role 0
CB Bosilec 1540 dz pp 377 0 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 378 1 role 0
CB Bosilec 1540 dz pp 378 3 role 0
CB Bosilec 1540 dz pp 378 25 role 0
CB Bosilec 1540 dz pp 379 0 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 380 0 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 381 0 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 382 0 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 386 1 rybnik 0
CB Bosilec 1540 dz pp 386 4 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 1210 0 louze 0
CB Bosilec 1540 dz pp 1213 0 louze 0
CB Bosilec 1540 dz pp 1216 1 kanal 0
CB Bosilec 1540 dz pp 1216 2 kanal 0
CB Bosilec 1540 dz pp 1332 2 pastvina 0
CB Bosilec 1540 dz pp 1332 3 cesta 0
CB Bosilec 148 pk pp 1332 4 zahrada
CB Bosilec 1540 dz pp 1341 0 kanal 0
CB Brehov 512 dz st 59 0 hajovna 32 0
CB Brehov 123 pk pp 197 0 role
CB Brehov 512 dz pp 251 0 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 252 0 louka
CB Brehov 186 pk pp 474 2 role
CB Brehov 512 dz pp 1357 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1357 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1358 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1358 2 role
CB Brehov 512 dz pp 1359 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1359 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1360 0 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1361 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1361 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1362 0 les
CB Brehov 512 dz pp 1362 3 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1363 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1363 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1364 1 louka
CB Brehov 189 pk pp 1364 22 louka
CB Brehov 512 dz pp 1365 0 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 1366 0 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1370 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1371 0 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 1372 0 louka
CB Brehov 512 dz pp 1373 0 louka
CB Brehov 512 dz pp 1374 0 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1376 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 8 cesta
CB Brehov 512 dz pp 1376 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1376 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1377 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1377 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1377 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1378 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1378 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1378 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1378 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1378 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1378 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 11 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 12 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 13 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 14 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 15 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 16 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 17 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 18 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 19 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 20 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 21 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 22 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 23 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 24 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 25 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 26 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 27 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 28 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 29 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 30 les
CB Brehov 512 dz pp 1380 31 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 11 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 12 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 13 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 14 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 15 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 16 les
CB Brehov 512 dz pp 1381 17 les
CB Brehov 512 dz pp 1382 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1382 20 les
CB Brehov 512 dz pp 1383 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1383 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1383 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 11 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 12 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 13 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 14 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 15 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 16 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 17 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 18 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 19 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 20 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 21 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 22 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 23 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 24 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 25 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 26 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 27 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 28 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 29 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 30 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 31 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 32 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 33 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 34 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 35 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 36 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 37 les
CB Brehov 512 dz pp 1384 38 les
CB Brehov 512 dz pp 1385 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1385 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1385 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1385 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1385 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 11 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 12 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 13 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 14 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 15 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 16 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 17 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 18 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 19 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 20 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 21 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 22 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 23 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 24 les
CB Brehov 512 dz pp 1386 25 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1387 9 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 10 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 11 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 12 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 13 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 14 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 15 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 16 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 17 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 18 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 19 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 20 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 21 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 22 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 23 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 24 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 25 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 26 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 27 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 28 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 29 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 30 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 31 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1387 32 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1388 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1389 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1389 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1400 10 role
CB Brehov 512 dz pp 1402 1 louka
CB Brehov 512 dz pp 1402 2 louka
CB Brehov 512 dz pp 1403 1 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 1403 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1403 3 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 1404 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1406 0 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1407 0 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1409 2 louka
CB Brehov 512 dz pp 1417 0 remiz
CB Brehov 512 dz pp 1418 0 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 1421 2 louka
CB Brehov 512 dz pp 1422 0 louka
CB Brehov 512 dz pp 1423 2 role
CB Brehov 512 dz pp 1424 0 les
CB Brehov 512 dz pp 1427 0 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 1428 0 role
CB Brehov 512 dz pp 1430 1 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1430 2 louka
CB Brehov 512 dz pp 1431 1 louka
CB Brehov 512 dz pp 1432 0 rybnik
CB Brehov 512 dz pp 1433 0 role
CB Brehov 512 dz pp 1434 12 role
CB Brehov 512 dz pp 1435 0 role
CB Brehov 512 dz pp 1436 0 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1437 0 louka
CB Brehov 512 dz pp 1443 0 zahrada
CB Brehov 512 dz pp 1444 0 zahrada
CB Brehov 512 dz pp 1445 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1445 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 2 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 11 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 12 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 13 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 14 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 15 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 16 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 17 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 18 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 19 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 20 les
CB Brehov 512 dz pp 1446 21 les
CB Brehov 512 dz pp 1451 0 les
CB Brehov 512 dz pp 1452 0 les
CB Brehov 512 dz pp 1453 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1453 2 pastvina
CB Brehov 512 dz pp 1454 1 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 3 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 4 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 5 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 6 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 7 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 8 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 9 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 10 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 11 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 12 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 13 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 14 les
CB Brehov 512 dz pp 1454 15 les
CB Brehov 512 dz pp 1455 0 les
CB Brehov 512 dz pp 1456 0 cesta
CB Brehov 512 dz pp 1460 2 cesta
CB Brehov 512 dz pp 1488 0 role
CB Brehov 512 dz pp 1492 2 cesta
CB Brehov 512 dz pp 1498 3 cesta
CB Brehov 512 dz pp 1506 2 pastvina
CB Brezi 512 dz pp 594 1 les
CB Brezi 512 dz pp 594 4 role
CB Brezi 512 dz pp 1074 1 cesta
CB Brezi 519 dz pp 1572 2 les
CB Brezi 519 dz pp 1573 2 les
CB Bzi 1540 dz pp 51 6 louka 0
CB Bzi 1540 dz pp 165 4 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 188 12 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 200 2 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 203 0 pastvina 0
CB Bzi 1540 dz pp 204 15 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 210 16 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 243 6 cesta 0
CB Bzi 1540 dz pp 243 29 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 243 50 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 274 19 pastvina 0
CB Bzi 1540 dz pp 274 51 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 274 60 role 0
CB Bzi 1540 dz pp 274 61 pastvina 0
CB Cakov 0 st 0 dum 10
CB Cakov 764 dz st 16 0 myslivna 4 0
CB Cakov 764 dz st 77 0 stodola 0
CB Cakov 764 dz st 78 0 myslivna 37 0
CB Cakov 764 dz pp 730 0 louka
CB Cakov 764 dz pp 775 0 rybnik
CB Cakov 764 dz pp 777 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 778 0 louka
CB Cakov 764 dz pp 779 0 louka
CB Cakov 764 dz pp 780 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 791 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 792 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 793 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 794 1 role
CB Cakov 764 dz pp 794 2 zahrada
CB Cakov 764 dz pp 795 0 rybnik
CB Cakov 764 dz pp 796 0 rybnik
CB Cakov 764 dz pp 798 0 zahrada
CB Cakov 764 dz pp 800 1 role louka
CB Cakov 764 dz pp 800 2 role pastvina
CB Cakov 764 dz pp 800 3 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 807 1 louka
CB Cakov 764 dz pp 807 9 louka
CB Cakov 764 dz pp 816 0 role
CB Cakov 764 dz pp 821 2 role
CB Cakov 764 dz pp 824 0 role
CB Cakov 764 dz pp 825 0 rybnik
CB Cakov 764 dz pp 826 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 827 2 louka
CB Cakov 764 dz pp 828 2 louka
CB Cakov 764 dz pp 829 2 role
CB Cakov 764 dz pp 831 1 les
CB Cakov 764 dz pp 831 2 les
CB Cakov 764 dz pp 832 7 cesta
CB Cakov 764 dz pp 833 1 louka
CB Cakov 764 dz pp 834 2 role
CB Cakov 764 dz pp 834 3 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 843 6 cesta
CB Cakov 764 dz pp 871 1 role louka
CB Cakov 764 dz pp 908 0 les
CB Cakov 764 dz pp 910 2 cesta
CB Cakov 764 dz pp 948 2 les
CB Cakov 764 dz pp 994 8 cesta
CB Cakov 764 dz pp 1330 0 role
CB Cakov 764 dz pp 1361 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 1362 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 1363 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 1364 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 1365 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 1366 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 1367 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 1368 0 rybnik
CB Cakov 764 dz pp 2473 0 les
CB Cakov 764 dz pp 2476 2 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2481 0 les
CB Cakov 764 dz pp 2498 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2502 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2504 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2507 0 les
CB Cakov 764 dz pp 2510 1 role
CB Cakov 764 dz pp 2513 0 les
CB Cakov 764 dz pp 2514 0 les
CB Cakov 764 dz pp 2514 0 les
CB Cakov 764 dz pp 2517 2 role
CB Cakov 764 dz pp 2519 0 role
CB Cakov 764 dz pp 2520 0 role
CB Cakov 764 dz pp 2521 0 zahrada
CB Cakov 764 dz pp 2522 0 zahrada
CB Cakov 764 dz pp 2523 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 2524 0 pastvina
CB Cakov 764 dz pp 2525 1 role
CB Cakov 764 dz pp 2527 1 louka
CB Cakov 764 dz pp 2528 1 louka
CB Cakov 764 dz pp 2530 0 les
CB Cakov 764 dz pp 2531 2 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2531 3 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2533 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2534 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2535 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2543 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2561 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2562 0 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2575 3 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2578 2 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2579 3 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2580 4 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2580 5 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2582 3 cesta
CB Cakov 764 dz pp 2603 0 potok
CB Cejkovice 512 dz st 7 1 dum 19 0
CB Cejkovice 512 dz st 7 2 delnicky dum 46 0
CB Cejkovice 512 dz st 7 3 dum 31 0
CB Cejkovice 512 dz st 19 1 dvur 1 0
CB Cejkovice 512 dz st 19 2 dum 41 0
CB Cejkovice 512 dz st 19 3 dum 48 0
CB Cejkovice 512 dz st 114 0 obytny dum 61 0
CB Cejkovice 512 dz st 142 0 dum 65 0
CB Cejkovice 512 dz pp 992 0 pastvina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další