Schwarzenberské pivovary

Tento přehled obsahuje údaje o pivovarech z majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga, které byly k datu 25.2.1948 v provozu. U každého z pivovarů je uvedeno číslo vložky veřejné knihy, ve které jsou zapsány nemovitosti tvořící daný podnikový celek včetně seznamu stavebních i pozemkových parcel. (Parcely jsou označeny čísly pozemkového katastru; znaménko – před číslem označuje stavební parcelu.)

Pivovary-Brauereien-Breweries.doc