Po řadu dlouhých let popřevratových měl jsem příležitost s ním se stýkati a pracovati. Jistě nechybím, řeknu-li, že jsme se dobře znali a navzájem jeden druhého si vážili. Dva podněty nás svedli dohromady: průmyslové závody hl. m. Prahy a Národní jednota pošumavská. Tam běželo o věci obchodní, tuto – dík taktu a porozumění zvěčnělého – nebylo nikdy pocitu nějaké nelibé politické příchuti. Někdy se vyskytly různosti v našem nazírání, ale ty nebyly nikdy vyvolány jeho osobou a vždycky byly stručným přátelským pohovorem vyrovnány k spokojenosti obou stran. Jeho odchodem se mnoho změnilo a budou ho postrádati na mnohých místech právě tak jako já.

Dr. Adolf Schwarzenberg