Poválečné Československo a prezidentské dekrety

Československé ministerstvo zahraničí oznamuje ve své zprávě z 20. června 1945, adresované sovětské straně, že platby reparací zakládající se na majetku Adolfa Schwarzenberga, jsou bezpředmětné, jelikož je o Schwarzenbergovi dobře známo, že je antifašista. Přesto byla Schwarzenbergovi protiprávně v souladu s prezidentským dekretem č. 5/1945 Sb. zamítnuta restituce jeho majetku.

Poválečná fotografie Adolfa Schwarzeneberga

Poválečná fotografie Jindřicha Schwarzenberga

Dne 21. června 1945 byl vydán prezidentský dekret č. 12/1945 Sb. o vyvlastnění zemědělského majetku „Němců, Maďarů a kolaborantů s nacistickým režimem“. A dne 4. října 1945 oznámil Krajský národní výbor v Českých Budějovicích, že Adolf Schwarzenberg byl podle formulace tohoto dekretu Němec a jeho veškerý český majetek byl tímto dekretem konfiskován. Toto rozhodnutí bylo doručeno jeho právnímu zástupci dne 5. října 1945 s poučením, že odvolání je třeba učinit v čtrnáctidenní lhůtě. Odvolání v řádném termínu se opíralo o skutečnost, že Adolf Schwarzenberg nebyl dle dekretu Němec. Kromě toho žádal po vydání dekretu o vyjmutí z konfiskace vzhledem k tomu, že se účastnil boje za svobodu a územní celistvost Československa.