Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CB Zborov 1540 dz pp 1683 2 les
CB Zborov 1540 dz pp 2054 0 pastvina
CB Zborov 1540 dz pp 2055 0 rybnik
CB Zborov 1540 dz pp 2056 0 pastvina
CB Zborov 1540 dz pp 2059 0 louka
CB Zborov 1540 dz pp 2335 5 role
CB Zborov 1540 dz pp 2337 0 pastvina
CB Zborov 1540 dz pp 2342 0 rybnik
CB Zborov 1540 dz pp 2348 0 rybnik
CB Zborov 1540 dz pp 2360 0 les
CB Zborov 1540 dz pp 2367 3 louka
CB Zborov 1540 dz pp 2389 1 les
CB Zborov 1540 dz pp 2389 2 les
CB Zborov 1540 dz pp 2391 5 pastvina
CB Zborov 1540 dz pp 2392 2 louka
CB Zborov 1540 dz pp 2408 3 pastvina
CB Zborov 1540 dz pp 2408 4 role
CB Zborov 1540 dz pp 2410 0 rybnik
CB Zborov 1540 dz pp 2517 0 cesta
CB Zbudov 512 dz st 34 0 basta 34 0
CB Zbudov 512 dz pp 54 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 55 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 56 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 57 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 88 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 88 2 louka
CB Zbudov 512 dz pp 88 3 louka
CB Zbudov 512 dz pp 91 0 role
CB Zbudov 512 dz pp 105 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 109 1 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 109 3 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 114 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 116 0 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 117 0 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 118 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 119 0 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 119 0 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 870 2 louka
CB Zbudov 512 dz pp 870 3 louka
CB Zbudov 512 dz pp 872 0 rybnik
CB Zbudov 512 dz pp 873 5 louka
CB Zbudov 512 dz pp 873 8 louka
CB Zbudov 512 dz pp 875 7 role
CB Zbudov 512 dz pp 879 1 louka
CB Zbudov 512 dz pp 879 3 louka
CB Zbudov 512 dz pp 881 0 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 1001 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1003 1 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1004 0 rybnik
CB Zbudov 512 dz pp 1005 0 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 1013 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1014 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1015 1 rybnik
CB Zbudov 512 dz pp 1015 3 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1016 1 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1628 1 cesta
CB Zbudov 512 dz pp 1631 6 role
CB Zbudov 512 dz pp 1652 1 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1653 0 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1654 1 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 1654 2 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 1654 3 louka
CB Zbudov 512 dz pp 1654 4 pastvina
CB Zbudov 512 dz pp 1655 1 potok
CB Zbudov 512 dz pp 1655 2 potok
CB Zimutice 1540 dz st 71 4 staveb. plocha 0
CB Zimutice 1540 dz pp 1780 2 pastvina 0
CB Zimutice 1540 dz pp 1902 20 role 0
CB Zimutice 1540 dz pp 1960 0 pastvina 0
CB Zimutice 1540 dz pp 2050 0 pastvina 0
CB Zimutice 1540 dz pp 2052 4 pastvina 0
CB Zimutice 1540 dz pp 2061 2 louka 0
CB Zimutice 1540 dz pp 2179 4 role 0
CB Zimutice 1540 dz pp 2202 6 louka 0
CB Zimutice 1540 dz pp 2257 3 role louka
CB Zliv 512 dz pp 1 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3 0 zahrada
CB Zliv 512 dz st 3 1 basta 59 0
CB Zliv 512 dz st 3 2 dum 225 0
CB Zliv 512 dz pp 4 0 zahrada
CB Zliv 512 dz pp 5 0 pastvina
CB Zliv 512 dz st 5 1 dvur Vondrov 60 0
CB Zliv 512 dz st 5 2 dvur Vondrov 84 0
CB Zliv 512 dz st 5 3 dvur Vondrov 84 0
CB Zliv 512 dz st 5 4 dvur Vondrov 84 0
CB Zliv 512 dz st 5 5 dum 91 0
CB Zliv 512 dz pp 6 1 cesta
CB Zliv 512 dz pp 6 2 cesta
CB Zliv 512 dz pp 6 3 cesta
CB Zliv 512 dz pp 6 4 cesta
CB Zliv 512 dz pp 6 5 cesta
CB Zliv 512 dz pp 6 6 cesta
CB Zliv 512 dz pp 6 7 cesta
CB Zliv 512 dz pp 6 8 louka
CB Zliv 512 dz pp 6 9 louka
CB Zliv 512 dz pp 7 1 hnojiste
CB Zliv 512 dz pp 7 2 louka
CB Zliv 512 dz pp 8 0 zahrada
CB Zliv 512 dz pp 9 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 9 2 neplodna
CB Zliv 512 dz pp 9 3 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 9 4 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 10 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 11 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 12 1 louka
CB Zliv 512 dz pp 12 2 louka
CB Zliv 512 dz pp 12 3 louka
CB Zliv 512 dz pp 13 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 14 0 remiz
CB Zliv 512 dz pp 15 1 role
CB Zliv 512 dz pp 15 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 15 3 stoka
CB Zliv 512 dz pp 15 4 cesta
CB Zliv 512 dz pp 15 5 louka
CB Zliv 512 dz pp 17 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 18 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 19 0 role
CB Zliv 512 dz pp 20 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 21 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 22 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 23 0 role
CB Zliv 512 dz pp 24 1 role
CB Zliv 512 dz pp 24 2 role
CB Zliv 512 dz pp 25 0 role
CB Zliv 512 dz pp 26 1 role
CB Zliv 512 dz pp 26 2 role
CB Zliv 512 dz pp 27 1 role
CB Zliv 512 dz pp 27 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 27 3 role
CB Zliv 512 dz pp 27 4 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 27 5 role
CB Zliv 512 dz pp 27 6 role
CB Zliv 512 dz pp 27 7 role
CB Zliv 512 dz pp 27 8 role
CB Zliv 512 dz pp 29 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 29 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 30 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 31 0 zahrada
CB Zliv 512 dz pp 32 0 zahrada
CB Zliv 512 dz pp 33 0 skolka
CB Zliv 512 dz pp 34 0 role
CB Zliv 512 dz pp 35 1 role
CB Zliv 512 dz st 35 2 staveb.plocha 0
CB Zliv 512 dz pp 36 0 les
CB Zliv 512 dz pp 37 0 les
CB Zliv 512 dz pp 38 1 role
CB Zliv 512 dz pp 38 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 38 3 role
CB Zliv 512 dz pp 38 4 role
CB Zliv 512 dz pp 38 5 role
CB Zliv 512 dz pp 38 6 role
CB Zliv 512 dz pp 38 7 role
CB Zliv 512 dz pp 38 8 role
CB Zliv 512 dz pp 38 9 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 38 10 role
CB Zliv 512 dz pp 38 11 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 38 12 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 38 13 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 38 14 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 38 15 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 39 0 les
CB Zliv 512 dz pp 40 1 les
CB Zliv 512 dz pp 40 2 cesta
CB Zliv 512 dz pp 41 0 les
CB Zliv 512 dz pp 42 0 role
CB Zliv 512 dz pp 43 0 les
CB Zliv 512 dz pp 44 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 45 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 46 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 46 2 role
CB Zliv 512 dz pp 46 3 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 46 4 role
CB Zliv 512 dz pp 47 0 les
CB Zliv 512 dz pp 48 1 role
CB Zliv 512 dz pp 48 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 48 3 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 48 4 role
CB Zliv 512 dz pp 48 5 role
CB Zliv 512 dz pp 49 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 52 1 role
CB Zliv 512 dz pp 52 2 role
CB Zliv 512 dz pp 52 3 role
CB Zliv 512 dz pp 52 4 role
CB Zliv 512 dz pp 53 0 les
CB Zliv 512 dz pp 54 1 role
CB Zliv 512 dz pp 54 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 55 0 role
CB Zliv 512 dz pp 56 0 les
CB Zliv 512 dz pp 57 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 58 1 role
CB Zliv 512 dz pp 58 2 les
CB Zliv 512 dz pp 59 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 60 0 les
CB Zliv 512 dz pp 62 1 role
CB Zliv 512 dz pp 62 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 62 3 role
CB Zliv 512 dz pp 62 4 louka
CB Zliv 512 dz pp 62 5 les
CB Zliv 512 dz pp 63 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 64 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 65 0 role
CB Zliv 512 dz pp 66 1 role
CB Zliv 512 dz pp 66 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 66 3 role
CB Zliv 512 dz pp 66 4 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 66 5 role
CB Zliv 512 dz pp 66 6 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 66 7 louka
CB Zliv 512 dz pp 66 8 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 66 9 role
CB Zliv 512 dz pp 66 10 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 67 0 remiz
CB Zliv 512 dz pp 68 1 role
CB Zliv 512 dz pp 68 2 cesta
CB Zliv 512 dz pp 68 3 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 68 4 role
CB Zliv 512 dz pp 68 5 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 68 6 role
CB Zliv 512 dz pp 68 7 louka
CB Zliv 512 dz pp 69 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 69 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 70 0 les
CB Zliv 512 dz st 78 0 basta 10 0
CB Zliv 512 dz st 88 1 hajovna 27 0
CB Zliv 512 dz st 313 0 staveb. plocha 0
CB Zliv 512 dz pp 1212 0 les
CB Zliv 512 dz pp 1225 0 les
CB Zliv 512 dz pp 1227 0 les
CB Zliv 34 pk pp 1286 0 les
CB Zliv 34 pk pp 1287 0 pastvina
CB Zliv 34 pk pp 1345 1 les
CB Zliv 512 dz pp 1601 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 1601 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 1601 3 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 1601 4 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 1601 5 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 1601 6 pastvina
CB Zliv 34 pk pp 1636 0 louka
CB Zliv 34 pk pp 1637 0 louka
CB Zliv 34 pk pp 1706 0 louka
CB Zliv 34 pk pp 1707 1 role
CB Zliv 34 pk pp 2039 0 les
CB Zliv 34 pk pp 2042 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 2073 0 les
CB Zliv 512 dz pp 2074 0 rybnik
CB Zliv 512 dz pp 2074 2 rybnik
CB Zliv 512 dz pp 2076 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2077 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2077 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2079 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2079 2 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2100 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 2102 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2103 0 rybnik
CB Zliv 512 dz pp 2104 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 2107 1 louka
CB Zliv 512 dz pp 2107 2 louka
CB Zliv 512 dz pp 2108 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2113 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2114 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2115 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2195 0 pastvina
CB Zliv 78 pk pp 2212 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2213 2 role
CB Zliv 78 pk pp 2214 2 pastvina
CB Zliv 78 pk pp 2215 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2217 2 role
CB Zliv 78 pk pp 2218 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2220 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2221 2 role
CB Zliv 78 pk pp 2268 7 les
CB Zliv 512 dz pp 2270 0 rybnik
CB Zliv 512 dz pp 2285 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2286 0 rybnik
CB Zliv 512 dz pp 2287 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2293 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2294 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2295 0 pastvina
CB Zliv 78 pk pp 2363 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2364 2 role
CB Zliv 78 pk pp 2365 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2366 2 role
CB Zliv 78 pk pp 2367 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2368 2 role
CB Zliv 78 pk pp 2369 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2371 1 role
CB Zliv 78 pk pp 2372 2 role
CB Zliv 78 pk pp 2373 0 role
CB Zliv 512 dz pp 2380 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2381 1 louka
CB Zliv 512 dz pp 2384 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 2385 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2386 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2388 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 2389 0 role
CB Zliv 512 dz pp 2390 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2392 0 zahrada
CB Zliv 512 dz pp 2393 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 2397 1 louka
CB Zliv 512 dz pp 2397 2 louka
CB Zliv 512 dz pp 2402 1 rybnik
CB Zliv 512 dz pp 2402 2 sklad
CB Zliv 512 dz pp 2404 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2420 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 2421 0 louka
CB Zliv 34 pk pp 2730 1 role
CB Zliv 34 pk pp 2852 1 role
CB Zliv 34 pk pp 2852 1 role
CB Zliv 512 dz pp 3280 0 rybnik
CB Zliv 512 dz pp 3280 3 rybnik Bezdrev
CB Zliv 512 dz pp 3280 4 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3280 5 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3280 6 rybnik Bezdrev
CB Zliv 512 dz pp 3280 7 rybnik Bezdrev
CB Zliv 512 dz pp 3280 10 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3281 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3282 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3283 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3284 0 potok
CB Zliv 512 dz pp 3285 0 role
CB Zliv 512 dz pp 3286 0 les
CB Zliv 512 dz pp 3287 0 role
CB Zliv 512 dz pp 3288 0 role
CB Zliv 512 dz pp 3289 1 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3289 2 zahrada
CB Zliv 512 dz pp 3291 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3292 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3293 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3294 0 pastvina
CB Zliv 512 dz pp 3325 5 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3352 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3353 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3354 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3355 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3356 0 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3357 2 louka
CB Zliv 512 dz pp 3357 4 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3357 6 cesta
CB Zliv 512 dz pp 3360 0 role
CB Zliv 512 dz pp 3361 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 3362 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 3363 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 3364 0 louka
CB Zliv 512 dz pp 3365 0 potok
CB Zliv 512 dz pp 3366 0 potok
CB Zliv 512 dz pp 3367 0 louka
CB Zvikov 1540 dz pp 13 2 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 13 3 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 14 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 23 4 role 0
CB Zvikov 1540 dz pp 26 11 role 0
CB Zvikov 1540 dz pp 29 16 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 31 1 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 32 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 33 2 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 33 3 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 35 0 role 0
CB Zvikov 1540 dz pp 58 3 role 0
CB Zvikov 1540 dz pp 59 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 61 2 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 61 3 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 102 2 cesta 0
CB Zvikov 1540 dz pp 104 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 105 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 113 5 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 113 6 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 113 7 role 0
CB Zvikov 1540 dz pp 114 2 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 117 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 131 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 132 2 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 138 2 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 141 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 142 3 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 142 7 louka 0
CB Zvikov 1540 dz pp 1594 0 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 1595 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 1960 0 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 1961 0 rybnik 0
CB Zvikov 1540 dz pp 3084 0 cesta 0
CB Zvikov 1540 dz pp 3110 3 pastvina 0
CB Zvikov 1540 dz pp 3166 0 role 0
CB Zvikov 1540 dz pp 3172 0 role 0
CB Zvikov 1540 dz pp 3180 0 cesta 0
CB Zvikov 1540 dz pp 3194 0 cesta 0
CK Bela 764 dz pp 1114 2 louka
CK Blizna 147 pk st 190 0 dum 22
CK Blizna 35 pk pp 359 5 louka
CK Blizna 147 pk pp 363 3 louka
CK Blizna 147 pk pp 365 2 role
CK Blizna 147 pk pp 365 4 role
CK Blizna 147 pk pp 371 6 louka
CK Blizna 147 pk pp 371 7 louka
CK Blizna 764 dz pp 371 9 stoka
CK Blizna 35 pk pp 372 3 louka
CK Blizna 147 pk pp 373 11 louka
CK Blizna 35 pk pp 466 2 louka
CK Blizna 35 pk pp 467 2 louka
CK Blizna 35 pk pp 467 3 louka
CK Blizna 35 pk pp 495 19 pastvina
CK Blizna 35 pk pp 496 31 les
CK Blizna 35 pk pp 496 32 les
CK Blizna 35 pk pp 496 35 les
CK Blizna 35 pk pp 496 37 les
CK Blizna 35 pk pp 496 39 les
CK Blizna 35 pk pp 496 40 les
CK Blizna 35 pk pp 496 43 les
CK Blizna 35 pk pp 496 45 les
CK Blizna 35 pk pp 532 2 role
CK Blizna 35 pk pp 533 4 louka
CK Blizna 35 pk pp 533 5 louka
CK Blizna 35 pk pp 534 3 louka
CK Blizna 35 pk pp 534 4 louka
CK Blizna 35 pk pp 535 3 role
CK Blizna 35 pk pp 536 2 role
CK Blizna 35 pk pp 546 3 louka
CK Blizna 35 pk pp 547 2 louka
CK Blizna 35 pk pp 548 2 louka
CK Blizna 764 dz pp 692 2 cesta
CK Blizna 764 dz pp 692 3 cesta
CK Blizna 764 dz pp 697 1 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 2 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 3 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 4 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 5 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 6 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 7 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 8 potok
CK Blizna 764 dz pp 697 9 potok
CK Blizna 147 pk pp 1470 0 louka
CK Blizna 147 pk pp 1480 3 louka
CK Blizna 147 pk pp 1480 4 louka
CK Blizna 147 pk pp 1480 5 louka
CK Blizna 147 pk pp 1481 2 role
CK Blizna 147 pk pp 1482 2 pastvina
CK Blizna 147 pk pp 1554 4 zahrada
CK Blizna 147 pk pp 1554 6 les
CK Blizna 147 pk pp 1554 7 role
CK Blizna 147 pk pp 1555 2 role
CK Blizna 147 pk pp 1930 0 pastvina
CK Blizsi Lhota 0 st 0 myslivna 6
CK Blizsi Lhota 0 st 0 dum 11
CK Blizsi Lhota 0 st 0 dum 15
CK Boletice 764 dz pp 141 0 rybnik
CK Boletice 764 dz pp 142 0 pastvina
CK Boletice 764 dz pp 143 0 louka
CK Boletice 764 dz pp 247 2 cesta
CK Boletice 764 dz pp 1216 0 rybnik
CK Boletice 764 dz pp 1245 0 pastvina
CK Boletice 764 dz pp 1246 0 pastvina
CK Boletice 764 dz pp 1372 2 louka
CK Boletice 764 dz pp 2117 2 cesta
CK Boletice 764 dz pp 2135 0 potok
CK Borova 764 dz st 62 0 myslivna 1 0
CK Borova 764 dz st 63 0 kolna 0
CK Borova 764 dz st 64 0 dum 0
CK Borova 764 dz st 92 0 hajovna 14 0
CK Borova 764 dz pp 779 0 louka
CK Borova 138 pk pp 797 0 louka
CK Borova 138 pk pp 798 1 pastvina
CK Borova 118 pk pp 798 2 role
CK Borova 138 pk pp 799 0 louka
CK Borova 764 dz pp 813 0 louka
CK Borova 764 dz pp 814 1 pastvina
CK Borova 764 dz pp 814 3 pastvina
CK Borova 764 dz pp 814 4 role
CK Borova 764 dz pp 814 5 neplodna
CK Borova 764 dz pp 814 6 cesta
CK Borova 764 dz pp 814 7 les
CK Borova 764 dz pp 814 8 pastvina
CK Borova 764 dz pp 814 9 pastvina
CK Borova 764 dz pp 815 0 role
CK Borova 764 dz pp 816 0 pastvina
CK Borova 764 dz pp 817 0 role
CK Borova 764 dz pp 818 2 les
CK Borova 764 dz pp 818 3 les
CK Borova 764 dz pp 818 4 pastvina
CK Borova 764 dz pp 819 1 louka
CK Borova 764 dz pp 819 4 pastvina
CK Borova 764 dz pp 820 0 les
CK Borova 764 dz pp 821 2 role
CK Borova 764 dz pp 822 1 pastvina
CK Borova 764 dz pp 823 0 les
CK Borova 764 dz pp 824 1 pastvina
CK Borova 764 dz pp 829 2 role
CK Borova 764 dz pp 830 1 louka
CK Borova 764 dz pp 831 1 role
CK Borova 764 dz pp 832 1 louka
CK Borova 764 dz pp 833 0 pastvina
CK Borova 764 dz pp 834 0 zahrada
CK Borova 764 dz pp 835 0 zahrada
CK Borova 764 dz pp 836 0 zahrada
CK Borova 764 dz pp 837 2 louka
CK Borova 764 dz pp 837 3 role
CK Borova 764 dz pp 838 1 pastvina
CK Borova 764 dz pp 838 7 pastvina
CK Borova 764 dz pp 840 0 role
CK Borova 764 dz pp 841 1 louka
CK Borova 764 dz pp 841 2 pastvina
CK Borova 764 dz pp 841 3 louka
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další