Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
LO Postoloprty 1110 dz pp 1422 2 stoka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1425 0 stoka
LO Rvenice 1110 dz st 36 0 dum 32 0
LO Rvenice 1110 dz st 37 0 ovcin 0
LO Rvenice 1110 dz pp 125 0 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 128 1 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 130 1 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 200 60 pastvina
LO Rvenice 83 pk pp 227 3 role
LO Rvenice 1110 dz pp 239 3 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 240 1 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 241 0 role
LO Rvenice 1110 dz pp 242 0 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 243 1 role
LO Rvenice 1110 dz pp 245 1 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 245 2 role
LO Rvenice 1110 dz pp 250 1 zahrada
LO Rvenice 1110 dz pp 250 3 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 251 3 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 251 5 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 251 6 role
LO Rvenice 1110 dz pp 255 2 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 273 0 louka
LO Rvenice 1110 dz pp 274 0 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 314 0 pastvina
LO Rvenice 1110 dz pp 316 0 role
LO Rvenice 1110 dz pp 347 0 zahrada
LO Rvenice 1110 dz pp 349 17 prostranstvi
LO Rvenice 1110 dz pp 357 0 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 359 0 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 361 0 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 366 0 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 368 0 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 370 0 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 371 1 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 375 0 cesta
LO Rvenice 1110 dz pp 385 2 potok
LO Rvenice 1110 dz pp 385 3 potok
LO Rybnany 1110 dz pp 91 0 pastvina
LO Rybnany 1110 dz pp 92 0 role
LO Rybnany 1110 dz pp 93 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 1 1 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 1 2 zahrada
LO Selibice 14 pk st 1 2 dum 17
LO Selibice 1110 dz pp 2 0 rybnik
LO Selibice 30 pk st 3 0 dum 2 2157
LO Selibice 1110 dz pp 3 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz st 4 1 dvur 1 0
LO Selibice 1110 dz st 4 2 dum 21 0
LO Selibice 1110 dz pp 6 4 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 6 5 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 6 6 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 13 1 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 13 2 zahrada
LO Selibice 14 pk st 16 dum 16
LO Selibice 1110 dz st 17 0 ovcin 9 0
LO Selibice 1110 dz st 18 0 dum 19 0
LO Selibice 1110 dz st 18 0 chlev 0
LO Selibice 1110 dz st 19 0 kolna 0
LO Selibice 1110 dz pp 19 1 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 19 2 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 19 3 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 23 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz st 24 0 dum 25 0
LO Selibice 1110 dz pp 25 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 28 1 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 28 2 louka
LO Selibice 1110 dz pp 28 3 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 28 4 louka
LO Selibice 1110 dz pp 30 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 35 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 40 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 40 2 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 41 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 41 2 role
LO Selibice 1110 dz pp 42 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 47 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 47 2 role
LO Selibice 1110 dz pp 53 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 57 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 115 2 role
LO Selibice 1110 dz pp 118 0 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 119 2 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 120 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 123 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 124 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 125 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 127 0 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 128 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 134 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 134 2 role
LO Selibice 1110 dz pp 134 3 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 134 4 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 135 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 136 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 139 1 stoka
LO Selibice 1110 dz pp 139 2 role
LO Selibice 1110 dz pp 139 3 role
LO Selibice 1110 dz pp 139 4 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 146 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 148 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 149 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 149 2 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 149 3 role
LO Selibice 1110 dz pp 150 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 151 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 152 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 153 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 154 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 155 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 158 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 159 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 166 1 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 166 2 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 166 3 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 166 4 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 243 1 les
LO Selibice 1110 dz pp 243 2 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 244 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 246 0 zahrada
LO Selibice 1110 dz pp 247 2 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 247 3 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 247 4 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 247 9 pastvina
LO Selibice 30 pk pp 249 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 250 2 role
LO Selibice 1110 dz pp 256 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 258 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 287 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 288 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 291 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 292 0 role
LO Selibice 30 pk pp 293 0 role
LO Selibice 1110 dz pp 296 1 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 296 2 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 296 3 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 297 0 pastvina
LO Selibice 1110 dz pp 298 1 role
LO Selibice 1110 dz pp 323 0 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 328 1 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 332 0 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 352 0 cesta
LO Selibice 1110 dz pp 353 0 zahrada
LO Senkov 433 dz pp 358 1 role
LO Senkov 433 dz pp 359 1 role
LO Senkov 433 dz pp 360 1 role
LO Senkov 433 dz pp 360 9 role
LO Skupice 1110 dz pp 1120 0 role
LO Solopysky 433 dz st 35 0 pila
LO Solopysky 433 dz st 54 0 hajovna 31
LO Solopysky 433 dz st 83 0 dum kolny chl. 56
LO Solopysky 433 dz pp 418 2 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 466 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 469 0 role
LO Solopysky 433 dz pp 470 0 zahrada
LO Solopysky 433 dz pp 471 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 480 0 rybnik
LO Solopysky 433 dz pp 481 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 483 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 484 0 role
LO Solopysky 433 dz pp 487 2 role
LO Solopysky 433 dz pp 507 18 role
LO Solopysky 433 dz pp 572 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 575 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 576 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 577 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 590 1 role
LO Solopysky 433 dz pp 597 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 600 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 601 0 role
LO Solopysky 291 pk pp 633 0 role
LO Solopysky 291 pk pp 636 0 les
LO Solopysky 291 pk pp 639 1 role
LO Solopysky 291 pk pp 640 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 642 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 643 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 644 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 646 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 653 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 654 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 655 0 role
LO Solopysky 433 dz pp 656 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 657 1 les
LO Solopysky 433 dz pp 657 22 les
LO Solopysky 433 dz pp 680 1 zahrada
LO Solopysky 433 dz pp 680 2 zahrada
LO Solopysky 433 dz pp 680 3 zahrada
LO Solopysky 433 dz pp 791 13 cesta
LO Solopysky 433 dz pp 791 19 cesta
LO Solopysky 433 dz pp 791 24 cesta
LO Solopysky 433 dz pp 792 1 les
LO Solopysky 433 dz pp 792 3 les
LO Solopysky 433 dz pp 792 5 cesta
LO Solopysky 433 dz pp 795 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 798 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 801 2 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 803 2 role
LO Solopysky 433 dz pp 845 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 846 1 les
LO Solopysky 433 dz pp 849 0 role
LO Solopysky 433 dz pp 850 1 les
LO Solopysky 433 dz pp 852 0 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 855 1 les
LO Solopysky 433 dz pp 868 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 869 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 870 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 871 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 872 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 877 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 878 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 899 1 pastvina
LO Solopysky 433 dz pp 926 0 role
LO Solopysky 433 dz pp 930 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 931 0 les
LO Solopysky 433 dz pp 953 0 zahrada
LO Tatinna 0 st 0 dum 75 0
LO Tatinna 1110 dz st 24 0 dvur 30 0
LO Tatinna 1110 dz st 48 0 dum 41 0
LO Tatinna 1110 dz st 53 0 dum 43 0
LO Tatinna 1110 dz pp 108 4 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 108 5 role
LO Tatinna 1110 dz pp 113 0 rybnik
LO Tatinna 1110 dz pp 116 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 118 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 123 1 role
LO Tatinna 1110 dz pp 123 2 role
LO Tatinna 1110 dz pp 123 3 role
LO Tatinna 1110 dz pp 123 4 role
LO Tatinna 1110 dz pp 123 5 role
LO Tatinna 1110 dz pp 125 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 126 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 128 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 131 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 132 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 137 1 role
LO Tatinna 1110 dz pp 137 2 role
LO Tatinna 1110 dz pp 138 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 139 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 147 1 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 147 2 zahrada
LO Tatinna 1110 dz pp 148 1 zahrada
LO Tatinna 1110 dz pp 148 4 zahrada
LO Tatinna 1110 dz pp 149 1 zahrada
LO Tatinna 1110 dz pp 149 4 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 155 0 pastvina
LO Tatinna 32 pk pp 219 6 role
LO Tatinna 1110 dz pp 303 1 zahrada
LO Tatinna 1110 dz pp 489 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 490 1 role
LO Tatinna 1110 dz pp 509 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 510 1 role
LO Tatinna 1110 dz pp 510 2 role
LO Tatinna 1110 dz pp 510 3 cesta
LO Tatinna 1110 dz pp 510 4 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 521 1 role
LO Tatinna 1110 dz pp 521 2 role
LO Tatinna 1110 dz pp 521 3 role
LO Tatinna 1110 dz pp 521 4 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 521 5 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 521 6 role
LO Tatinna 1110 dz pp 521 7 cesta
LO Tatinna 1110 dz pp 521 8 pastvina
LO Tatinna 32 pk pp 529 1 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 535 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 536 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 537 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 538 1 role
LO Tatinna 1110 dz pp 538 2 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 539 0 role
LO Tatinna 88 pk pp 540 0 role
LO Tatinna 88 pk pp 541 0 pastvina
LO Tatinna 88 pk pp 544 0 pastvina
LO Tatinna 88 pk pp 545 0 pastvina
LO Tatinna 1110 dz pp 547 0 role
LO Tatinna 88 pk pp 551 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 552 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 554 0 role
LO Tatinna 1110 dz pp 555 0 role
LO Tatinna 88 pk pp 556 0 role
LO Tatinna 52 pk pp 558 0 role
LO Tatinna 88 pk pp 559 1 role
LO Tatinna 88 pk pp 565 3 pastvina
LO Tatinna 88 pk pp 565 6 role
LO Tatinna 1110 dz pp 582 1 cesta
LO Tatinna 1110 dz pp 582 2 cesta
LO Tatinna 1110 dz pp 607 0 cesta
LO Tatinna 1110 dz pp 617 0 potok
LO Tatinna 1110 dz pp 621 0 potok
LO Tatinna 1110 dz pp 622 0 potok
LO Tatinna 1110 dz pp 623 0 potok
LO Touchovice 1000 dz pp 273 2 pastvina
LO Touchovice 1000 dz pp 534 5 zahrada
LO Touchovice 1000 dz pp 580 4 potok
LO Trteno 1486 dz pp 45 0 role
LO Trteno 1486 dz pp 46 1 role
LO Trteno 1486 dz pp 46 2 role
LO Trteno 1486 dz pp 562 4 role
LO Trteno 1486 dz pp 562 5 role
LO Trteno 266 pk pp 603 2 role
LO Trteno 1486 dz pp 726 4 role
LO Ulovice 1110 dz pp 559 11 role
LO Ulovice 1110 dz pp 561 1 pastvina
LO Ulovice 1110 dz pp 614 0 cesta
LO Ulovice 1110 dz pp 633 8 role
LO Ulovice 1110 dz pp 634 3 role
LO Ulovice 1110 dz pp 638 8 role
LO Ulovice 1110 dz pp 647 1 pastvina
LO Ulovice 1110 dz pp 647 2 pastvina
LO Ulovice 1110 dz pp 648 1 zahrada role
LO Ulovice 1110 dz pp 648 2 zahrada
LO Ulovice 1110 dz pp 650 5 zahrada role
LO Ulovice 1110 dz pp 657 1 les
LO Ulovice 1110 dz pp 658 0 les
LO Ulovice 1110 dz pp 664 0 cesta
LO Ulovice 1110 dz pp 665 0 cesta
LO Verncice 351 pk pp 197 2 zahrada
LO Vidovle 1110 dz pp 99 16 role
LO Vidovle 1110 dz pp 99 17 role
LO Vidovle 1110 dz pp 99 18 role
LO Vidovle 1110 dz pp 99 19 role
LO Vidovle 1110 dz pp 142 7 role
LO Vidovle 1110 dz pp 142 8 role
LO Vidovle 1110 dz pp 142 9 role
LO Vidovle 1110 dz pp 176 0 cesta
LO Vinarice 433 dz st 110 0 susarna
LO Vinarice 433 dz pp 244 10 role
LO Vinarice 433 dz pp 251 0 les
LO Vinarice 433 dz pp 361 1 les
LO Vinarice 433 dz pp 362 1 les
LO Vinarice 433 dz pp 362 2 role
LO Vinarice 433 dz pp 362 4 zahrada
LO Vinarice 433 dz pp 409 1 role
LO Vinarice 433 dz pp 410 1 zahrada
LO Vinarice 433 dz pp 420 1 les
LO Vinarice 433 dz pp 421 0 zahrada
LO Vinarice 433 dz pp 436 1 les
LO Vinarice 433 dz pp 438 0 role
LO Vinarice 433 dz pp 439 0 pastvina
LO Vinarice 433 dz pp 444 0 role
LO Vinarice 433 dz pp 447 3 pastvina
LO Vinarice 433 dz pp 449 19 role
LO Vrbka 84 pk pp 168 3 role
LO Vrbka 84 pk pp 168 4 role
LO Vrbka 84 pk pp 168 11 role
LO Vrbka 84 pk pp 168 13 cesta
LO Vrbka 82 pk pp 171 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 172 1 role
LO Vrbka 84 pk pp 172 7 role
LO Vrbka 84 pk pp 174 1 role
LO Vrbka 84 pk pp 175 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 188 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 189 3 role
LO Vrbka 84 pk pp 196 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 197 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 209 2 role
LO Vrbka 83 pk pp 227 3 role
LO Vrbka 84 pk pp 229 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 232 1 role
LO Vrbka 84 pk pp 232 5 role
LO Vrbka 84 pk pp 233 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 233 4 role
LO Vrbka 84 pk pp 235 5 role
LO Vrbka 84 pk pp 237 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 241 1 role
LO Vrbka 84 pk pp 242 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 243 2 les
LO Vrbka 84 pk pp 245 2 role
LO Vrbka 82 pk pp 246 1 role
LO Vrbka 84 pk pp 251 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 252 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 253 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 256 0 role
LO Vrbka 82 pk pp 258 0 role
LO Vrbka 82 pk pp 259 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 268 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 269 0 role
LO Vrbka 84 pk pp 272 1 role
LO Vrbka 84 pk pp 287 1 role
LO Vrbka 84 pk pp 293 2 les
LO Vrbka 84 pk pp 293 3 role
LO Vrbka 151 pk pp 295 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 296 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 296 3 role
LO Vrbka 151 pk pp 300 2 role
LO Vrbka 84 pk pp 303 2 les
LO Vrbka 151 pk pp 306 2 role
LO Vrbka 96 pk pp 327 3 role
LO Vrbka 150 pk pp 364 1 les
LO Vrbka 1110 dz pp 365 1 pastvina
LO Vrbka 150 pk pp 365 2 les
LO Vrbka 1110 dz pp 365 3 pastvina
LO Vrbka 150 pk pp 365 4 les
LO Vrbka 1110 dz pp 367 0 role
LO Vrbka 1110 dz pp 368 2 pastvina
LO Vrbka 1110 dz pp 369 0 pastvina
LO Vrbka 1110 dz pp 381 2 zahrada
LO Vrbka 1110 dz pp 421 2 cesta
LO Vrbka 1110 dz pp 423 0 cesta
LO Vrsovice 1486 dz pp 536 4 role
LO Vrsovice 1486 dz pp 737 0 pastvina
LO Zbrasin 1110 dz st 46 0 skladiste 49 0
LO Zbrasin 1110 dz st 47 0 stodola 0
LO Zbrasin 1110 dz st 48 0 myslivna 27 0
LO Zbrasin 1110 dz st 54 0 susarna ovoce
LO Zbrasin 1110 dz st 55 0 bouda
LO Zbrasin 1110 dz pp 108 9 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 113 5 role
LO Zbrasin 438 pk pp 129 23 cesta
LO Zbrasin 1110 dz pp 331 2 pastvina
LO Zbrasin 1110 dz pp 331 3 pastvina
LO Zbrasin 1110 dz pp 557 1 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 566 0 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 567 0 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 575 0 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 576 1 pastvina
LO Zbrasin 1110 dz pp 576 2 zahrada
LO Zbrasin 1110 dz pp 579 0 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 583 0 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 585 0 pastvina
LO Zbrasin 1110 dz pp 586 0 zahrada
LO Zbrasin 1110 dz pp 588 0 zahrada
LO Zbrasin 1110 dz pp 589 0 zahrada
LO Zbrasin 1110 dz pp 595 0 les
LO Zbrasin 1110 dz pp 596 1 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 596 2 skolka
LO Zbrasin 1110 dz pp 597 0 pastvina
LO Zbrasin 1110 dz pp 598 1 louka
LO Zbrasin 1110 dz pp 598 2 zahrada
LO Zbrasin 1110 dz pp 599 0 role
LO Zbrasin 1110 dz pp 607 1 les
LO Zbrasin 1110 dz pp 610 0 les
LO Zbrasin 1110 dz pp 615 1 les
LO Zbrasin 1110 dz pp 616 0 les
LO Zbrasin 1110 dz pp 617 0 les
LO Zbrasin 1110 dz pp 651 8 pastvina
LO Zerotin 433 dz pp 832 2 les
LO Zerotin 433 dz pp 832 3 les
LO Zerotin 433 dz pp 894 3 les
MO Chanov 99 pk pp 9 2 pastvina
MO Chanov 12 pk st 24 0 dum 12
MO Chanov 89 pk pp 240 6 pastvina
MO Dolni Jiretin 227 pk st 174 0 dum 160
MO Dolni Jiretin 227 pk pp 398 2 role
MO Dolni Jiretin 227 pk pp 398 3 role
MO Dolni Jiretin 365 pk pp 398 5 role
MO Polerady 1110 dz st 52 1 obytny dum 38 0
MO Polerady 1110 dz st 52 2 dum 70 0
MO Polerady 1110 dz st 52 3 dum 71 0
MO Polerady 1110 dz st 52 4 staveb.plocha 0
MO Polerady 1110 dz pp 92 2 role
MO Polerady 1110 dz pp 92 5 role
MO Polerady 1110 dz pp 286 1 role
MO Polerady 1110 dz pp 286 14 role
MO Polerady 1110 dz pp 286 16 role
MO Polerady 1110 dz pp 287 0 role
MO Polerady 1110 dz pp 288 0 role
MO Polerady 1110 dz pp 289 0 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 290 1 role
MO Polerady 1110 dz pp 290 2 role
MO Polerady 1110 dz pp 291 1 role
MO Polerady 1110 dz pp 291 4 role
MO Polerady 1110 dz pp 293 1 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 293 2 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 294 1 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 294 2 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 295 0 zahrada
MO Polerady 1110 dz pp 296 0 zahrada
MO Polerady 1110 dz pp 297 0 zahrada
MO Polerady 1110 dz pp 298 0 role
MO Polerady 1110 dz pp 300 8 role
MO Polerady 1110 dz pp 312 4 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 312 7 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 313 1 role
MO Polerady 1110 dz pp 314 1 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 332 0 role
MO Polerady 1110 dz pp 333 0 role
MO Polerady 1110 dz pp 334 2 role
MO Polerady 1110 dz pp 334 8 role
MO Polerady 1110 dz pp 347 1 louka
MO Polerady 1110 dz pp 430 2 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 430 6 pastvina
MO Polerady 1110 dz pp 705 0 role
PE Cernovice 1217 pk st 178 2 dum hostinec 199 0
PE Obratan 380 dz pp 434 0 les
PE Obratan 380 dz pp 783 0 les
PE Simpach 380 dz pp 178 2 role
PE Simpach 380 dz pp 178 11 role
PE Simpach 380 dz pp 181 1 role
PE Simpach 380 dz pp 181 2 role
PE Simpach 380 dz pp 181 3 role
PE Simpach 380 dz pp 181 4 role
PE Simpach 380 dz pp 181 5 role
PE Simpach 380 dz pp 185 0 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 187 2 role
PE Simpach 380 dz pp 187 3 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 4 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 5 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 6 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 7 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 8 louka
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další