Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
ST Libejovice 824 dz pp 373 1 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 374 1 rybnik
ST Libejovice 824 dz pp 375 1 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 375 5 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 376 3 louka
ST Libejovice 824 dz pp 376 4 les
ST Libejovice 824 dz pp 376 5 les
ST Libejovice 824 dz pp 377 4 role
ST Libejovice 824 dz pp 377 5 role
ST Libejovice 824 dz pp 378 2 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 389 10 les
ST Libejovice 824 dz pp 389 20 les
ST Libejovice 824 dz pp 389 21 louka
ST Libejovice 824 dz pp 400 0 zahrada
ST Libejovice 824 dz pp 401 0 zahrada
ST Libejovice 824 dz pp 403 1 zahrada
ST Libejovice 824 dz pp 409 0 rybnik
ST Libejovice 824 dz pp 410 6 louka
ST Libejovice 824 dz pp 410 11 louka
ST Libejovice 824 dz pp 418 2 louka
ST Libejovice 824 dz pp 418 3 role
ST Libejovice 824 dz pp 418 9 louka
ST Libejovice 824 dz pp 419 1 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 419 3 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 420 0 rybnik
ST Libejovice 824 dz pp 422 0 rybnik
ST Libejovice 824 dz pp 423 1 louka
ST Libejovice 824 dz pp 433 2 les
ST Libejovice 824 dz pp 434 1 les
ST Libejovice 824 dz pp 454 1 rybnik
ST Libejovice 824 dz pp 463 31 louka
ST Libejovice 824 dz pp 463 32 louka
ST Libejovice 824 dz pp 474 0 rybnik
ST Libejovice 824 dz pp 475 0 rybnik
ST Libejovice 824 dz pp 476 5 les
ST Libejovice 824 dz pp 476 6 louka
ST Libejovice 824 dz pp 476 11 cesta pastv.
ST Libejovice 824 dz pp 476 12 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 476 75 les
ST Libejovice 824 dz pp 478 0 les
ST Libejovice 824 dz pp 479 0 les
ST Libejovice 824 dz pp 480 2 cesta
ST Libejovice 824 dz pp 507 2 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 510 1 cesta pastv.
ST Lnare 569 pk st 100 0 dum pivovar 17
ST Nestanice 824 dz st 44 0 kostel Lomec
ST Nestanice 824 dz st 45 1 fara Lomec 52
ST Nestanice 824 dz st 48 0 marnice
ST Nestanice 824 dz pp 493 2 les
ST Nestanice 824 dz pp 495 41 louka
ST Nestanice 824 dz pp 495 42 louka
ST Nestanice 824 dz pp 499 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 503 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 505 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 507 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 510 1 les
ST Nestanice 824 dz pp 516 0 pastvina
ST Nestanice 824 dz pp 517 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 518 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 519 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 520 0 hrbitov
ST Nestanice 824 dz pp 521 1 les
ST Nestanice 824 dz pp 521 2 pastvina
ST Nestanice 824 dz pp 522 1 les
ST Nestanice 824 dz pp 522 2 cesta
ST Nestanice 824 dz pp 523 1 zahrada
ST Nestanice 824 dz pp 523 2 role
ST Nestanice 824 dz pp 524 0 zahrada
ST Nestanice 824 dz pp 525 1 role
ST Nestanice 824 dz pp 525 2 role
ST Nestanice 824 dz pp 525 3 role
ST Nestanice 824 dz pp 526 1 les
ST Nestanice 824 dz pp 527 1 les
ST Nestanice 824 dz pp 528 0 les
ST Nestanice 824 dz pp 535 1 pastvina
ST Nestanice 824 dz pp 537 1 zahrada
ST Nestanice 824 dz pp 539 1 prostor mistni
ST Nestanice 824 dz pp 539 4 les
ST Nestanice 824 dz pp 539 7 les
ST Nestanice 824 dz pp 539 9 les
ST Nestanice 824 dz pp 542 0 cesta
ST Nestanice 824 dz pp 544 0 cesta
ST Nestanice 824 dz pp 545 0 cesta
ST Nestanice 824 dz pp 552 0 cesta
ST Nestanice 824 dz pp 553 1 cesta
ST Pivkovice 40 pk pp 80 0 les
ST Pivkovice 54 pk pp 83 0 les
ST Pivkovice 41 pk pp 86 2 les
ST Pivkovice 41 pk pp 173 2 les
ST Pivkovice 40 pk pp 253 0 les
ST Strakonice 1037 pk st 447 0 dum hostinec 354
ST Strakonice 1037 pk pp 580 10 zahrada
ST Strakonice 965 pk pp 1202 3 louka
ST Strakonice 965 pk pp 1202 5 louka
ST Strakonice 965 pk pp 1340 31 pastvina
ST Strpi 824 dz pp 255 1 pastvina
ST Strpi 824 dz pp 256 1 rybnik
ST Strpi 824 dz pp 256 2 pastvina
ST Strpi 824 dz pp 256 3 rybnik
ST Strpi 824 dz pp 257 0 louka
ST Strpi 824 dz pp 258 0 role
ST Strpi 824 dz pp 259 0 rybnik
ST Strpi 824 dz pp 260 1 rybnik
ST Strpi 824 dz pp 260 2 rybnik
ST Strpi 824 dz pp 261 1 pastvina
ST Strpi 824 dz pp 262 1 louka
ST Strpi 824 dz pp 264 0 louka
ST Strpi 824 dz pp 265 9 louka
ST Strpi 824 dz pp 272 4 role
ST Strpi 824 dz pp 274 0 pastvina
ST Strpi 824 dz pp 275 0 pastvina
ST Strpi 824 dz pp 276 0 les
ST Strpi 824 dz pp 338 3 cesta
ST Strpi 824 dz pp 339 0 cesta
ST Strpi 824 dz pp 341 0 cesta
ST Strpi 824 dz pp 343 1 cesta
ST Strpi 824 dz pp 352 0 cesta
ST Strpi 824 dz pp 356 0 stoka
ST Strpi 824 dz pp 357 0 pastvina
ST Sudomer 686 dz st 32 0 senik
ST Sudomer 686 dz pp 151 1 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 200 1 rybnik
ST Sudomer 686 dz pp 200 2 rybnik
ST Sudomer 686 dz pp 385 5 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 386 0 rybnik
ST Sudomer 686 dz pp 388 0 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 427 14 role
ST Sudomer 686 dz pp 427 19 role
ST Sudomer 686 dz pp 427 22 role
ST Sudomer 686 dz pp 428 1 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 429 1 rybnik
ST Sudomer 686 dz pp 429 2 rybnik
ST Sudomer 686 dz pp 463 1 louka
ST Sudomer 686 dz pp 467 0 role
ST Sudomer 686 dz pp 471 1 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 474 0 role
ST Sudomer 686 dz pp 488 2 louka
ST Sudomer 686 dz pp 489 0 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 539 0 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 545 3 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 610 0 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 614 0 cesta
ST Sudomer 686 dz pp 619 1 cesta
ST Sudomer 686 dz pp 642 1 stoka
ST Sudomer 686 dz pp 642 2 pastvina
ST Sudomer 686 dz pp 643 0 stoka
ST Truskovice 824 dz st 65 0 dum 6
ST Truskovice 39 pk pp 176 0 louka
ST Truskovice 824 dz pp 186 1 role
ST Truskovice 824 dz pp 186 2 role
ST Truskovice 824 dz pp 186 3 role
ST Truskovice 824 dz pp 187 0 louka
ST Truskovice 824 dz pp 188 0 pastvina
ST Truskovice 824 dz pp 190 0 louka
ST Truskovice 824 dz pp 191 0 zahrada
ST Truskovice 824 dz pp 194 0 louka
ST Truskovice 824 dz pp 219 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 362 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 363 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 364 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 369 3 cesta
ST Truskovice 824 dz pp 371 0 les
ST Truskovice 39 pk pp 376 3 les
ST Truskovice 39 pk pp 376 6 les
ST Truskovice 824 dz pp 381 1 role
ST Truskovice 39 pk pp 394 3 les
ST Truskovice 39 pk pp 394 6 les
ST Truskovice 824 dz pp 398 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 409 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 410 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 484 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 510 1 les
ST Truskovice 824 dz pp 510 2 les
ST Truskovice 824 dz pp 511 2 les
ST Truskovice 824 dz pp 511 3 pastvina les
ST Truskovice 824 dz pp 515 2 les
ST Truskovice 824 dz pp 515 4 role
ST Truskovice 824 dz pp 560 3 pastvina
ST Truskovice 824 dz pp 565 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 586 1 les
ST Truskovice 824 dz pp 587 1 les
ST Truskovice 824 dz pp 589 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 590 0 les
ST Truskovice 824 dz pp 592 1 les
ST Truskovice 824 dz pp 617 0 pastvina
ST Truskovice 824 dz pp 618 0 louka
ST Truskovice 824 dz pp 620 0 pastvina
ST Truskovice 824 dz pp 621 0 rybnik
ST Truskovice 824 dz pp 622 0 role
ST Truskovice 824 dz pp 623 0 louka
ST Truskovice 824 dz pp 628 2 pastvina
ST Truskovice 824 dz pp 635 2 rybnik
ST Truskovice 824 dz pp 794 2 cesta
ST Ujezd 824 dz pp 503 1 louka
ST Ujezd 824 dz pp 505 1 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 506 0 rybnik
ST Ujezd 824 dz pp 507 3 role
ST Ujezd 824 dz pp 508 0 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 510 0 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 520 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 521 0 louka
ST Ujezd 824 dz pp 522 0 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 523 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 524 0 louka
ST Ujezd 824 dz pp 525 0 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 526 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 527 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 528 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 529 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 532 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 534 1 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 534 2 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 536 0 rybnik
ST Ujezd 824 dz pp 538 5 louka
ST Ujezd 824 dz pp 539 0 louka
ST Ujezd 824 dz pp 540 1 louka
ST Ujezd 824 dz pp 541 2 role
ST Ujezd 824 dz pp 544 0 louka
ST Ujezd 824 dz pp 546 1 louka
ST Ujezd 824 dz pp 552 0 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 553 4 louka
ST Ujezd 824 dz pp 553 8 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 553 11 louka
ST Ujezd 824 dz pp 553 18 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 553 26 louka
ST Ujezd 824 dz pp 555 1 rybnik
ST Ujezd 824 dz pp 555 2 louka
ST Ujezd 824 dz pp 555 3 louka
ST Ujezd 824 dz pp 556 0 louka
ST Ujezd 824 dz pp 557 0 les
ST Ujezd 824 dz pp 558 0 rybnik
ST Ujezd 824 dz pp 559 0 rybnik
ST Ujezd 824 dz pp 560 1 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 560 2 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 560 4 louka
ST Ujezd 824 dz pp 560 6 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 560 6 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 561 5 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 563 2 pastvina
ST Ujezd 824 dz pp 597 2 louka
ST Ujezd 824 dz pp 597 3 louka
ST Ujezd 824 dz pp 597 4 louka
ST Ujezd 824 dz pp 598 0 rybnik
ST Ujezd 824 dz pp 599 0 les
ST Ujezdec(M.Ujezd) 512 dz pp 2368 1 louka
ST Ujezdec(M.Ujezd) 512 dz pp 2372 0 les
ST Ujezdec(M.Ujezd) 512 dz pp 2390 0 les
ST Ujezdec(M.Ujezd) 512 dz pp 2399 0 cesta
ST Ujezdec(M.Ujezd) 512 dz pp 3293 0 pastvina
ST Ujezdec(M.Ujezd) 512 dz pp 3299 1 stoka
ST Ujezdec(M.Ujezd) 512 dz pp 3305 0 cesta
ST Vitkov 686 dz pp 208 0 rybnik
ST Vitkov 686 dz pp 208 0 rybnik
ST Vitkov 686 dz pp 1313 0 rybnik
ST Vitkov 686 dz pp 1400 1 louka
ST Vitkov 686 dz pp 1400 39 louka
ST Vitkov 686 dz pp 1406 0 pastvina
ST Vitkov 686 dz pp 1408 0 role
ST Vitkov 686 dz pp 1409 0 pastvina
ST Vitkov 686 dz pp 1413 2 cesta
ST Vitkov 686 dz pp 1414 1 pastvina
ST Vitkov 686 dz pp 1415 0 pastvina
ST Vitkov 686 dz pp 1416 0 pastvina
ST Vitkov 686 dz pp 1419 46 role
ST Vitkov 686 dz pp 1440 0 rybnik
ST Vitkov 686 dz pp 1441 0 pastvina
ST Vitkov 686 dz pp 1445 19 louka
ST Vitkov 686 dz pp 1546 0 cesta
ST Vitkov 686 dz pp 1547 0 cesta
ST Vitkov 686 dz pp 1555 0 cesta
ST Vitkov 686 dz pp 1561 0 stoka
TA Bechyne 55 pk st 48 0 dum 55 0
TA Bechyne 55 pk st 221 0 dum 56 0
TA Bechyne 55 pk pp 1392 0 role 0
TA Bitov 380 dz st 14 0 staj pro kone
TA Bitov 380 dz st 15 0 dum 'Doubrava' 12
TA Bitov 380 dz st 16 0 senik
TA Bitov 380 dz pp 354 1 les
TA Bitov 380 dz pp 420 0 les
TA Bitov 380 dz pp 421 1 les
TA Bitov 380 dz pp 425 3 cesta
TA Bitov 380 dz pp 505 0 les
TA Bitov 380 dz pp 512 0 les
TA Bitov 380 dz pp 528 0 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 529 0 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 530 0 les
TA Bitov 380 dz pp 533 1 les
TA Bitov 380 dz pp 533 2 les
TA Bitov 380 dz pp 533 3 les
TA Bitov 380 dz pp 534 0 louka
TA Bitov 380 dz pp 535 1 louka
TA Bitov 380 dz pp 535 2 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 536 0 role
TA Bitov 380 dz pp 537 0 zahrada
TA Bitov 380 dz pp 538 0 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 539 0 zahrada
TA Bitov 380 dz pp 540 0 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 541 0 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 542 0 zahrada
TA Bitov 380 dz pp 543 0 rybnik
TA Bitov 380 dz pp 544 0 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 552 0 pastvina
TA Bitov 380 dz pp 691 1 cesta
TA Bitov 380 dz pp 691 2 cesta
TA Blanice 380 dz pp 215 3 pastvina
TA Blanice 380 dz pp 217 0 rybnik
TA Blanice 380 dz pp 249 0 louka
TA Blanice 380 dz pp 250 0 pastvina
TA Blanice 380 dz pp 251 0 rybnik
TA Blanicka 380 dz pp 322 1 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 2 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 3 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 4 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 5 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 6 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 7 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 8 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 9 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 10 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 11 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 12 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 13 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 14 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 15 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 16 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 17 les
TA Blanicka 380 dz pp 322 18 les
TA Borkovice 32 pk st 7 0 dum 35 0
TA Borkovice 218 pk pp 1473 0 louka 0
TA Borkovice 1541 dz pp 1529 0 rybnik
TA Borkovice 1540 dz pp 1789 5 stoka 0
TA Chotciny 380 dz pp 354 1 les
TA Chotciny 380 dz pp 354 2 les
TA Chotciny 380 dz pp 420 0 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 1 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 4 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 5 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 6 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 7 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 8 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 9 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 10 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 11 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 12 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 13 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 14 les
TA Chotciny 380 dz pp 421 15 les
TA Chotciny 380 dz pp 425 3 cesta
TA Chynov 0 st 0 0 dum delnicky 55
TA Chynov 0 st 0 0 dum obytny 1b
TA Chynov 380 dz st 1 0 dum 83
TA Chynov 380 dz pp 1 1 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 1 2 zahrada
TA Chynov 508 pk pp 1 3 zahrada 0
TA Chynov 508 pk pp 1 4 zahrada 0
TA Chynov 508 pk pp 1 5 zahrada 0
TA Chynov 508 pk pp 2 0 zahrada 0
TA Chynov 380 dz st 2 0 kolna
TA Chynov 380 dz st 3 0 dum 89
TA Chynov 380 dz pp 5 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 6 0 les
TA Chynov 380 dz pp 12 0 pastvina
TA Chynov 508 pk pp 14 2 zahrada 0
TA Chynov 380 dz pp 15 1 louka
TA Chynov 380 dz pp 18 0 role
TA Chynov 380 dz pp 19 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 20 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 21 0 role
TA Chynov 380 dz pp 22 0 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 24 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 26 0 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 29 0 pastvina
TA Chynov 509 pk pp 30 0 zahrada 0
TA Chynov 509 pk pp 31 0 zahrada 0
TA Chynov 53 pk st 46 0 dum 53 0
TA Chynov 380 dz pp 46 0 zahrada
TA Chynov 380 dz st 47 0 dum 52
TA Chynov 508 pk st 48 0 pivovar 5 0
TA Chynov 508 pk st 49 0 dum 4
TA Chynov 508 pk st 50 0 kovarna
TA Chynov 509 pk st 51 0 zamek 3 0
TA Chynov 380 dz st 52 0 zamek 1
TA Chynov 508 pk st 53 0 zamek 2 0
TA Chynov 380 dz pp 54 1 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 57 0 nadrz vodni
TA Chynov 380 dz pp 58 0 sadky
TA Chynov 380 dz st 102 0 dum 20
TA Chynov 380 dz st 127 1 dum 96
TA Chynov 380 dz st 127 2 dum 142
TA Chynov 380 dz pp 140 2 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 141 0 rybnik
TA Chynov 380 dz pp 142 1 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 142 3 zahrada
TA Chynov 53 pk pp 144 1 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 144 2 cesta
TA Chynov 380 dz pp 145 0 zahrada
TA Chynov 508 pk st 149 0 budova hospod. 0
TA Chynov 508 pk pp 167 0 rybnik 0
TA Chynov 380 dz st 184 kolna
TA Chynov 380 dz st 204 0 pradelna
TA Chynov 380 dz pp 370 1 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 371 0 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 372 0 role
TA Chynov 380 dz pp 373 0 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 376 0 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 377 1 louka
TA Chynov 380 dz pp 378 0 role
TA Chynov 380 dz pp 379 0 louka
TA Chynov 380 dz pp 380 1 role
TA Chynov 380 dz pp 411 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 413 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 414 3 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 415 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 416 0 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 448 0 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 449 0 les
TA Chynov 380 dz pp 451 0 les
TA Chynov 378 pk pp 542 1 louka
TA Chynov 380 dz pp 543 0 role
TA Chynov 380 dz pp 544 1 les
TA Chynov 380 dz pp 544 2 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 544 3 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 546 1 cesta
TA Chynov 380 dz pp 546 2 role
TA Chynov 380 dz pp 546 3 role
TA Chynov 380 dz pp 546 4 role
TA Chynov 380 dz pp 546 5 role
TA Chynov 380 dz pp 546 6 role
TA Chynov 380 dz pp 546 8 role
TA Chynov 380 dz pp 674 0 rybnik
TA Chynov 380 dz pp 731 1 rybnik
TA Chynov 380 dz pp 857 0 les
TA Chynov 416 pk pp 972 2 pastvina
TA Chynov 380 dz pp 1099 1 les
TA Chynov 380 dz pp 1099 2 les
TA Chynov 508 pk pp 1421 4 park 0
TA Chynov 380 dz pp 1421 5 pastvina
TA Chynov 508 pk pp 1421 6 cesta 0
TA Chynov 508 pk pp 1421 7 pastvina 0
TA Chynov 380 dz pp 1423 1 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 1423 5 zahrada
TA Chynov 380 dz pp 1449 0 les
TA Chynov 380 dz pp 1467 0 cesta
TA Chynov 380 dz pp 1468 1 cesta
TA Dobronice 380 dz st 36 pila mlyn
TA Dobronice 380 dz st 37 dum 30
TA Dobronice 380 dz st 38 0 myslivna 27
TA Dobronice 380 dz st 40 mlyn 29
TA Dobronice 380 dz st 41 dum 28
TA Dobronice 380 dz pp 243 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 244 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 274 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 275 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 276 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 391 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 392 1 louka
TA Dobronice 380 dz pp 393 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 395 1 les
TA Dobronice 380 dz pp 395 3 les
TA Dobronice 380 dz pp 395 4 les
TA Dobronice 380 dz pp 403 1 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 403 2 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 404 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 405 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 406 1 pustina
TA Dobronice 380 dz pp 406 2 pustina
TA Dobronice 380 dz pp 406 3 pustina
TA Dobronice 380 dz pp 407 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 408 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 410 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 411 0 zahrada
TA Dobronice 380 dz pp 412 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 413 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 414 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 415 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 416 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 417 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 418 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 419 0 role
TA Dobronice 380 dz pp 420 0 zahrada
TA Dobronice 380 dz pp 421 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 427 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 430 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 431 1 role
TA Dobronice 380 dz pp 432 1 louka
TA Dobronice 380 dz pp 435 0 zahrada
TA Dobronice 380 dz pp 439 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 440 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 445 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 446 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 449 0 rybnik
TA Dobronice 380 dz pp 450 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 451 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 454 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 455 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 458 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 460 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 464 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 466 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 467 1 les
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další