Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CB Ledenice 1540 dz pp 4571 0 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4581 0 les 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4582 2 les 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4607 0 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4608 3 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4609 2 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4611 4 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4612 1 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4612 3 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4613 2 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4614 1 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4615 2 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4615 3 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4618 1 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4619 0 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4620 1 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4621 0 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4622 0 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4623 0 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4624 0 role 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4625 0 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4658 0 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4660 0 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4661 0 cesta 0
CB Ledenice 1540 dz pp 4662 0 cesta 0
CB Ledenice - Ruzov 231 pk st 119 0 dum obyt.a h. 14
CB Ledenice - Ruzov 230 pk st 121 0 dum obyt.a h. 13
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4151 1 role
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4157 0 zahrada
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4158 1 pastvina
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4158 2 zahrada
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4159 1 louka
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4159 3 role
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4159 4 pastvina
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4174 1 role
CB Ledenice - Ruzov 231 pk pp 4175 0 role
CB Ledenice-Ruzov 0 st 0 delnicky dum 15 0
CB Lhota 22 pk pp 583 47 pastvina
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 341 0 pastvina
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 342 1 role
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 342 2 role
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 343 0 rybnik
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 619 0 rybnik
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 621 0 pastvina
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 622 0 pastvina
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 623 0 pastvina
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 652 1 stoka
CB Lhota pod Horami 512 dz pp 1455 1 cesta
CB Lhotice 24 pk st 37 0 hajovna 24 0
CB Libin 1541 dz pp 618 0 rybnik
CB Libin 1541 dz pp 1115 0 hraz pastvina
CB Libnic 0 st 0 lazne 147
CB Libnic 113 pk st 28 1 lazne lednice 17
CB Libnic 113 pk st 28 2 dum 56
CB Libnic 113 pk st 30 0 besidka
CB Libnic 113 pk st 66 0 stodola
CB Libnic 113 pk st 89 0 kolna
CB Libnic 113 pk pp 490 0 zahrada
CB Libnic 113 pk pp 560 0 sad
CB Libnic 113 pk pp 572 0 zahrada
CB Libnic 113 pk pp 573 1 sad
CB Libnic 113 pk pp 573 4 zahrada
CB Libnic 113 pk pp 659 1 louka
CB Libnic 93 pk pp 688 0 les
CB Libnic 113 pk pp 690 1 louka
CB Libnic 512 dz pp 1063 3 pastvina
CB Libnic 512 dz pp 1063 11 cesta
CB Libnic 113 pk pp 1098 2 potok
CB Libnic 113 pk pp 1098 4 potok
CB Libnic - Cer.Uj. 113 pk pp 2763 0 role
CB Libnic - Cer.Uj. 113 pk pp 2765 0 pastvina
CB Libnic - Cer.Uj. 113 pk pp 2769 0 role
CB Libnic - Jelmo 113 pk pp 1057 0 pastvina
CB Libnic - Jelmo 113 pk pp 1058 0 pastvina
CB Libnic - Jelmo 113 pk pp 1098 3 potok
CB Libnic - Jelmo 113 pk pp 1098 5 potok
CB Lipi 764 dz pp 117 0 cesta
CB Lipi 764 dz pp 1161 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1162 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1177 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1178 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1199 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1205 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1206 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1218 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1219 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1226 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1227 0 les
CB Lipi 764 dz pp 1232 0 les
CB Lipnice 1541 dz st 50 0 basta 29 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1248 0 pastvina 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1249 0 zahrada 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1250 0 pastvina 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1251 0 pastvina 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1252 0 role 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1253 1 pastvina 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1253 2 louka 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1253 3 louka 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1255 0 pastvina 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1256 0 louka 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1257 0 bazina 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1402 0 louka 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1403 0 rybnik S.Lipn. 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1896 2 zahrada 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1915 1 potok 0
CB Lipnice 1541 dz pp 1915 2 potok 0
CB Lisnice 17 pk st 5 0 dum 19 0
CB Lisnice 17 pk st 5 0 dum 19
CB Lisnice 1010 dz st 49 1 dum 18
CB Lisnice 1010 dz st 49 2 dum 12
CB Lisnice 1540 dz st 50 0 myslivna 20 0
CB Lisnice 0 st 50 0 myslivna 21 0
CB Lisnice 258 pk pp 117 0 les
CB Lisnice 258 pk pp 118 2 role
CB Lisnice 258 pk pp 119 0 pastvina
CB Lisnice 258 pk pp 120 0 les
CB Lisnice 17 pk pp 269 0 role
CB Lisnice 17 pk pp 271 0 zahrada
CB Lisnice 220 pk pp 637 33 cesta
CB Lisnice 219 pk pp 637 34 role
CB Lisnice 218 pk pp 726 13 cesta
CB Lisnice 216 pk pp 734 0 cesta
CB Lisnice 217 pk pp 754 1 cesta
CB Lisnice 1540 dz pp 762 0 pastvina
CB Lisnice 215 pk pp 773 1 cesta
CB Lisnice 1010 dz pp 1051 1 role
CB Lisnice 1010 dz pp 1052 1 louka
CB Lisnice 1010 dz pp 1053 1 les
CB Lisnice 1010 dz pp 1053 2 cesta
CB Lisnice 1010 dz pp 1053 3 pastvina
CB Lisnice 1010 dz pp 1053 5 zahrada
CB Lisnice 1010 dz pp 1054 1 role
CB Lisnice 1010 dz pp 1055 0 pastvina
CB Lisnice 1010 dz pp 1070 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1072 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1077 0 role
CB Lisnice 1540 dz pp 1078 0 role
CB Lisnice 1540 dz pp 1080 0 pastvina
CB Lisnice 1540 dz pp 1081 0 role
CB Lisnice 1540 dz pp 1082 2 role
CB Lisnice 1540 dz pp 1083 0 rybnik
CB Lisnice 1540 dz pp 1084 0 zahrada
CB Lisnice 1540 dz pp 1085 0 pastvina
CB Lisnice 1540 dz pp 1086 0 zahrada
CB Lisnice 1540 dz pp 1087 0 pastvina
CB Lisnice 1540 dz pp 1088 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1089 0 role
CB Lisnice 1540 dz pp 1090 0 pastvina
CB Lisnice 1540 dz pp 1091 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1123 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1123 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1124 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1124 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1125 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1125 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1126 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1126 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1127 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1127 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1128 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1128 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1129 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1129 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1130 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1130 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1131 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1131 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1132 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1132 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1133 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1133 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1134 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1135 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1135 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1136 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1136 0 les
CB Lisnice 48 pk pp 1137 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1137 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1139 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1140 0 pastvina
CB Lisnice 1540 dz pp 1142 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1150 0 pastvina
CB Lisnice 1010 dz pp 1151 1 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1152 17 louka
CB Lisnice 1010 dz pp 1153 0 pastvina
CB Lisnice 1010 dz pp 1154 1 louka
CB Lisnice 1010 dz pp 1154 3 louka
CB Lisnice 1010 dz pp 1155 0 pastvina
CB Lisnice 1010 dz pp 1160 1 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1164 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1165 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1166 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1167 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1168 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1169 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1170 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1171 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1172 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1173 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1174 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1177 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1178 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1179 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1180 0 les
CB Lisnice 1540 dz pp 1181 0 louka
CB Lisnice 1540 dz pp 1182 0 cesta
CB Lisnice 221 pk pp 1185 3 cesta
CB Lisnice 1540 dz pp 1212 0 cesta
CB Lisnice 1540 dz pp 1213 0 cesta
CB Lisov 0 st 0 hostinec 140
CB Lisov 140 pk st 235 0 staj
CB Lisov 140 pk st 236 0 dum obyt.a h. 141
CB Lisov 512 dz pp 499 4 role
CB Lisov 512 dz pp 499 6 louka
CB Lisov 512 dz pp 555 2 pastvina
CB Lisov 512 dz pp 559 1 role
CB Lisov 512 dz pp 599 12 louka
CB Lisov 512 dz pp 1137 1 rybnik
CB Lisov 512 dz pp 1157 1 pastvina
CB Lisov 512 dz pp 1157 3 cesta
CB Lisov 512 dz pp 1158 0 zahrada
CB Lisov 512 dz pp 1159 0 zahrada
CB Lisov 512 dz pp 1161 1 louka
CB Lisov 512 dz pp 1161 2 role
CB Lisov 512 dz pp 1161 3 role
CB Lisov 512 dz pp 1167 1 les
CB Lisov 512 dz pp 1411 0 pastvina
CB Lisov 512 dz pp 1457 1 pastvina
CB Lisov 512 dz pp 1457 2 pastvina
CB Lisov 512 dz pp 4245 2 cesta
CB Litoradlice 512 dz st 1 0 myslivna 10 0
CB Litoradlice 512 dz pp 19 0 zahrada
CB Litoradlice 512 dz pp 20 0 zahrada
CB Litoradlice 512 dz pp 21 0 zahrada
CB Litoradlice 215 pk pp 1361 0 role
CB Litoradlice 216 pk pp 1371 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1515 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1516 0 louka
CB Litoradlice 512 dz pp 1519 1 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1547 0 pastvina
CB Litoradlice 512 dz pp 1548 0 pastvina
CB Litoradlice 512 dz pp 1550 1 pastvina
CB Litoradlice 512 dz pp 1551 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1552 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1553 0 pastvina
CB Litoradlice 512 dz pp 1554 0 louka
CB Litoradlice 512 dz pp 1555 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1556 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1559 1 louka
CB Litoradlice 512 dz pp 1559 2 louka
CB Litoradlice 512 dz pp 1560 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1561 0 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1562 0 pastvina
CB Litoradlice 512 dz pp 1564 3 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1570 3 louka
CB Litoradlice 512 dz pp 1575 0 les
CB Litoradlice 512 dz pp 1582 0 pastvina
CB Litoradlice 512 dz pp 1586 0 pastvina
CB Litoradlice 512 dz pp 1587 1 role
CB Litoradlice 512 dz pp 1588 0 les
CB Litoradlice 512 dz pp 1592 0 cesta
CB Litoradlice 512 dz pp 1595 0 les
CB Litoradlice 512 dz pp 1615 0 cesta
CB Litvinovice 25 pk st 29 0 dum obyt.a h. 25
CB Litvinovice 25 pk pp 262 1 role
CB Litvinovice 25 pk pp 262 2 role
CB Litvinovice 25 pk pp 263 0 louka
CB Litvinovice 25 pk pp 264 0 role
CB Litvinovice 25 pk pp 265 0 louka
CB Litvinovice 25 pk pp 266 0 role
CB Litvinovice 25 pk pp 283 0 role
CB Litvinovice 25 pk pp 284 1 pastvina
CB Litvinovice 25 pk pp 284 2 role
CB Litvinovice 25 pk pp 284 3 zahrada
CB Litvinovice 25 pk pp 285 1 role
CB Litvinovice 25 pk pp 285 2 role
CB Litvinovice 25 pk pp 286 0 pastvina
CB Litvinovice 25 pk pp 289 1 louka
CB Male Chrastany 34 pk pp 65 1 louka
CB Male Chrastany 34 pk pp 65 11 louka
CB Male Chrastany 34 pk pp 67 0 pastvina
CB Male Chrastany 34 pk pp 68 0 pastvina
CB Male Chrastany 34 pk pp 70 0 rybnik
CB Male Chrastany 34 pk pp 198 0 pastvina
CB Male Chrastany 34 pk pp 199 0 rybnik
CB Male Chrastany 34 pk pp 259 9 role
CB Male Chrastany 34 pk pp 260 0 pastvina
CB Male Chrastany 34 pk pp 262 5 louka
CB Male Chrastany 34 pk pp 263 0 pastvina
CB Male Chrastany 34 pk pp 264 1 rybnik
CB Male Chrastany 34 pk pp 267 0 cesta
CB Male Chrastany 34 pk pp 275 0 cesta
CB Male Zablati 60 pk pp 1929 2 role
CB Male Zablati 60 pk pp 1934 1 louka
CB Male Zablati 64 pk pp 1935 1 role
CB Malesice 512 dz pp 31 1 pastvina
CB Malesice 512 dz pp 710 0 pastvina
CB Mazelov 1540 dz pp 915 1 rybnik Krcin 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 2 role 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 3 cesta 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 5 cesta 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 6 louka 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 7 les 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 8 pastvina 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 23 role 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 39 role 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 41 role 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 42 role 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 43 role 0
CB Mazelov 1540 dz pp 915 44 role 0
CB Mazelov 1540 dz pp 917 1 pastvina 0
CB Mazelov 1540 dz pp 938 2 pastvina 0
CB Mazelov 1540 dz pp 938 7 pastvina 0
CB Mazelov 1540 dz pp 939 0 pastvina 0
CB Mazelov 1540 dz pp 940 0 louka 0
CB Mazelov 1540 dz pp 941 0 stoka 0
CB Mazelov 1540 dz pp 942 0 louka 0
CB Mazelov 1540 dz pp 943 0 pastvina 0
CB Mazelov 1540 dz pp 944 0 rybnik Strzka 0
CB Mazelov 1540 dz pp 1314 0 cesta 0
CB Mladosovice 161 pk pp 395 2 les
CB Mladosovice 161 pk pp 395 4 les
CB Mladosovice 161 pk pp 395 5 les
CB Mladosovice 162 pk pp 396 5 louka
CB Mladosovice 1541 dz pp 657 0 pastvina
CB Mladosovice 1541 dz pp 661 0 rybnik Spolsky
CB Mladosovice 1541 dz pp 663 0 les
CB Mladosovice 1541 dz pp 665 0 les
CB Mladosovice 1541 dz pp 1428 1 cesta
CB Mohurice 519 dz pp 666 0 les
CB Mohurice 519 dz pp 688 1 rybnik
CB Mohurice 519 dz pp 689 0 pastvina
CB Mohurice 519 dz pp 710 0 les
CB Mohurice 519 dz pp 711 0 les
CB Mohurice 519 dz pp 736 0 les
CB Mohurice 519 dz pp 758 0 les
CB Mohurice 519 dz pp 864 1 louka
CB Mohurice 519 dz pp 876 1 les
CB Mohurice 519 dz pp 918 0 pastvina
CB Mohurice 519 dz pp 1187 0 les
CB Mohurice 519 dz pp 1210 0 les
CB Mohurice 519 dz pp 1664 0 cesta
CB Mohurice 519 dz pp 1680 0 potok
CB Mohurice 519 dz pp 1681 0 potok
CB Mohurice 519 dz pp 1682 0 potok
CB Mojne 530 dz pp 2326 2 potok
CB Munice 512 dz st 43 0 hajovna 25 0
CB Munice 0 st 227 stodola
CB Munice 512 dz pp 758 0 rybnik
CB Munice 512 dz pp 1156 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1157 0 les
CB Munice 512 dz pp 1166 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1167 1 rybnik
CB Munice 512 dz pp 1167 2 silnice
CB Munice 512 dz pp 1168 0 les
CB Munice 512 dz pp 1169 0 les
CB Munice 512 dz pp 1170 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1171 0 les
CB Munice 512 dz pp 1174 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1175 0 louka
CB Munice 512 dz pp 1176 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1177 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1178 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1180 0 rybnik
CB Munice 512 dz pp 1181 0 role
CB Munice 512 dz pp 1183 0 pastvina
CB Munice 512 dz pp 1186 0 louka
CB Munice 512 dz pp 1189 0 louka
CB Munice 512 dz pp 1190 0 pastvina
CB Munice 27 pk pp 1192 0 role
CB Munice 27 pk pp 1193 0 louka
CB Munice 512 dz pp 1207 0 rybnik
CB Mydlovary 512 dz pp 301 0 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 998 0 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 1746 0 les
CB Mydlovary 512 dz pp 1764 0 louka
CB Mydlovary 512 dz pp 1786 0 les
CB Mydlovary 512 dz pp 2119 1 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2119 2 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2119 3 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2121 0 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2139 1 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2139 3 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2139 4 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2140 11 role
CB Mydlovary 512 dz pp 2144 0 pastvina
CB Mydlovary 512 dz pp 2168 0 les
CB Mydlovary 512 dz pp 2169 1 les
CB Mydlovary 512 dz pp 2169 2 les
CB Mydlovary 512 dz pp 2169 3 zahrada
CB Mydlovary 512 dz pp 2169 4 zahrada
CB Mydlovary 512 dz pp 2172 0 les
CB Mydlovary 512 dz pp 2181 1 les
CB Mydlovary 512 dz pp 2181 2 les
CB Nakri 512 dz pp 182 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 183 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 189 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 189 0 role
CB Nakri 512 dz pp 192 0 louka
CB Nakri 512 dz pp 194 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 195 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 199 0 louka
CB Nakri 512 dz pp 200 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 201 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 202 0 rybnik
CB Nakri 512 dz pp 203 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 204 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 441 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 566 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 572 0 pastvina
CB Nakri 512 dz pp 863 0 rybnik
CB Nakri 512 dz pp 1189 3 cesta
CB Nakri 512 dz pp 1191 0 cesta
CB Nakri 512 dz pp 1207 1 cesta
CB Nakri 512 dz pp 1226 0 stoka
CB Nemcice 512 dz pp 161 34 cesta
CB Nemcice 512 dz pp 313 1 cesta
CB Nova Ves 196 pk st 68 0 dum hostinec 30
CB Nova Ves 1540 dz pp 123 0 pastvina
CB Nova Ves 1540 dz pp 124 1 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 125 1 pastvina
CB Nova Ves 1540 dz pp 126 1 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 126 3 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 126 4 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 127 2 pastvina
CB Nova Ves 1540 dz pp 128 1 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 129 2 pastvina
CB Nova Ves 1540 dz pp 130 1 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 130 2 role
CB Nova Ves 512 dz pp 242 2 role
CB Nova Ves 512 dz pp 247 0 role
CB Nova Ves 512 dz pp 249 0 role
CB Nova Ves 512 dz pp 250 3 louka
CB Nova Ves 512 dz pp 250 4 louka
CB Nova Ves 512 dz pp 250 6 louka
CB Nova Ves 512 dz pp 252 0 louka
CB Nova Ves 512 dz pp 262 0 role
CB Nova Ves 512 dz pp 265 1 role
CB Nova Ves 512 dz pp 275 2 louka
CB Nova Ves 512 dz pp 278 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 279 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 280 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 282 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 284 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 291 0 role
CB Nova Ves 512 dz pp 292 0 louka
CB Nova Ves 512 dz pp 346 2 role
CB Nova Ves 512 dz pp 348 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 350 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 351 0 cesta
CB Nova Ves 512 dz pp 352 1 role
CB Nova Ves 512 dz pp 359 4 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 359 5 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 360 0 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 368 1 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 370 0 louka
CB Nova Ves 512 dz pp 382 3 role
CB Nova Ves 512 dz pp 382 4 role
CB Nova Ves 512 dz pp 382 5 role
CB Nova Ves 512 dz pp 382 6 role
CB Nova Ves 512 dz pp 382 8 role
CB Nova Ves 512 dz pp 382 9 role
CB Nova Ves 512 dz pp 383 3 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 383 4 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 383 11 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 383 12 pastvina
CB Nova Ves 512 dz pp 385 0 cesta
CB Nova Ves 512 dz pp 388 0 cesta
CB Nova Ves 512 dz pp 398 0 cesta
CB Nova Ves 512 dz pp 399 0 potok
CB Nova Ves 512 dz pp 401 0 role
CB Nova Ves 512 dz pp 402 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 403 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 407 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 408 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 409 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 410 0 les
CB Nova Ves 512 dz pp 411 0 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 496 2 les
CB Nova Ves 512 dz pp 504 0 cesta
CB Nova Ves 512 dz pp 505 0 cesta
CB Nova Ves 1540 dz pp 506 2 les
CB Nova Ves 1540 dz pp 510 0 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 512 0 les
CB Nova Ves 1540 dz pp 513 0 les
CB Nova Ves 1540 dz pp 514 0 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 515 1 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 515 2 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 518 1 les
CB Nova Ves 1540 dz pp 520 1 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 522 0 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 522 1 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 522 2 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 523 0 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 524 1 pastvina
CB Nova Ves 1540 dz pp 525 0 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 526 0 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 527 0 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 528 0 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 529 0 role
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další