Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Stozec 764 dz st 268 0 sadky 0
PR Stozec 764 dz st 269 0 dum 25 0
PR Stozec 764 dz st 278 0 stodola 0
PR Stozec 764 dz st 279 0 hajovna 30 0
PR Stozec 764 dz st 284 0 pekarna 0
PR Stozec 764 dz st 285 0 dum 30 0
PR Stozec 764 dz st 288 0 dum 34 0
PR Stozec 764 dz st 289 0 dum 33 0
PR Stozec 764 dz st 294 0 dum Nove Udoli 35 0
PR Stozec 764 dz st 297 0 kaple 0
PR Stozec 764 dz st 298 0 hajovna 3 0
PR Stozec 274 pk st 330 0 stodola
PR Stozec 764 dz st 330 0 kuzelnik pec
PR Stozec 764 dz st 331 0 hajovna 36 0
PR Stozec 764 dz st 332 0 senik 0
PR Stozec 764 dz st 409 0 hajovna Ovesna 15 0
PR Stozec 764 dz st 410 0 ubytovna 0
PR Stozec 764 dz st 425 0 dum 67 0
PR Stozec 764 dz st 426 0 dum 68 0
PR Stozec 764 dz pp 839 1 les
PR Stozec 764 dz pp 839 2 les
PR Stozec 764 dz pp 840 1 les
PR Stozec 764 dz pp 840 2 les
PR Stozec 764 dz pp 841 0 neplodna
PR Stozec 764 dz pp 842 44 louka
PR Stozec 495 pk pp 842 45 louka
PR Stozec 495 pk pp 858 0 neplodna
PR Stozec 495 pk pp 859 0 role
PR Stozec 495 pk pp 860 0 role
PR Stozec 495 pk pp 861 0 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 919 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 919 10 louka
PR Stozec 764 dz pp 926 0 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 933 0 role
PR Stozec 764 dz pp 934 0 role
PR Stozec 764 dz pp 935 0 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 940 2 zahrada
PR Stozec 764 dz pp 940 3 louka
PR Stozec 764 dz pp 940 4 role
PR Stozec 764 dz pp 940 5 role
PR Stozec 764 dz pp 940 6 cesta
PR Stozec 764 dz pp 940 7 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 940 19 louka
PR Stozec 764 dz pp 940 22 louka
PR Stozec 764 dz pp 940 24 louka
PR Stozec 764 dz pp 948 0 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 977 3 role
PR Stozec 495 pk pp 977 4 role
PR Stozec 764 dz pp 979 7 louka
PR Stozec 764 dz pp 979 8 louka
PR Stozec 764 dz pp 983 21 role
PR Stozec 764 dz pp 983 57 role
PR Stozec 764 dz pp 984 2 role
PR Stozec 764 dz pp 990 1 role
PR Stozec 764 dz pp 999 3 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 999 12 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1000 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1000 2 pastvina
PR Stozec 519 pk pp 1000 7 louka
PR Stozec 764 dz pp 1001 2 les
PR Stozec 764 dz pp 1001 5 louka
PR Stozec 764 dz pp 1001 6 louka
PR Stozec 764 dz pp 1001 16 louka
PR Stozec 764 dz pp 1001 20 louka
PR Stozec 764 dz pp 1001 23 louka
PR Stozec 764 dz pp 1001 33 louka
PR Stozec 764 dz pp 1001 37 louka
PR Stozec 764 dz pp 1002 1 sklad dreva
PR Stozec 764 dz pp 1002 2 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1002 5 louka
PR Stozec 764 dz pp 1002 6 louka
PR Stozec 764 dz pp 1002 7 role
PR Stozec 764 dz pp 1002 12 louka
PR Stozec 764 dz pp 1002 13 louka
PR Stozec 764 dz pp 1002 22 role
PR Stozec 764 dz pp 1002 23 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1002 25 role
PR Stozec 274 pk pp 1002 26 zahrada
PR Stozec 764 dz pp 1002 31 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1003 1 sklad dreva
PR Stozec 764 dz pp 1003 2 sklad dreva
PR Stozec 764 dz pp 1003 3 louka
PR Stozec 764 dz pp 1003 4 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1003 5 zahrada
PR Stozec 764 dz pp 1003 6 sklad dreva
PR Stozec 764 dz pp 1003 8 louka
PR Stozec 764 dz pp 1003 11 louka
PR Stozec 764 dz pp 1003 19 role
PR Stozec 764 dz pp 1004 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1007 3 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1019 2 role
PR Stozec 764 dz pp 1024 3 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1039 2 louka
PR Stozec 520 pk pp 1039 14 role
PR Stozec 764 dz pp 1039 28 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1039 46 louka
PR Stozec 764 dz pp 1039 50 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1039 65 louka
PR Stozec 764 dz pp 1039 68 louka
PR Stozec 520 pk pp 1039 79 louka
PR Stozec 764 dz pp 1043 3 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1050 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1050 2 sklad dreva
PR Stozec 764 dz pp 1050 3 louka
PR Stozec 764 dz pp 1050 4 zahrada
PR Stozec 764 dz pp 1050 5 louka
PR Stozec 764 dz pp 1050 6 role
PR Stozec 764 dz pp 1050 16 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1050 26 les
PR Stozec 764 dz pp 1050 27 les
PR Stozec 764 dz pp 1050 28 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1050 29 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1050 30 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1050 31 louka
PR Stozec 764 dz pp 1050 32 louka
PR Stozec 764 dz pp 1050 36 louka
PR Stozec 764 dz pp 1050 44 les
PR Stozec 764 dz pp 1050 46 les
PR Stozec 764 dz pp 1050 48 les
PR Stozec 764 dz pp 1050 52 louka
PR Stozec 764 dz pp 1050 58 louka
PR Stozec 764 dz pp 1056 1 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1056 2 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1058 3 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1064 2 louka
PR Stozec 764 dz pp 1064 3 louka
PR Stozec 764 dz pp 1068 1 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1068 3 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1072 1 pustina
PR Stozec 764 dz pp 1072 2 pustina
PR Stozec 764 dz pp 1073 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1073 2 louka
PR Stozec 764 dz pp 1074 0 role
PR Stozec 764 dz pp 1076 1 les
PR Stozec 764 dz pp 1076 2 les
PR Stozec 764 dz pp 1076 8 les
PR Stozec 764 dz pp 1077 3 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1077 4 role
PR Stozec 764 dz pp 1077 23 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1085 20 louka
PR Stozec 764 dz pp 1085 27 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 4 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 5 les
PR Stozec 764 dz pp 1086 6 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 10 les
PR Stozec 764 dz pp 1086 13 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 17 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 18 zahrada
PR Stozec 764 dz pp 1086 19 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1086 29 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 33 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 40 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 49 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 56 louka
PR Stozec 764 dz pp 1086 57 louka
PR Stozec 764 dz pp 1087 0 role
PR Stozec 764 dz pp 1089 1 role
PR Stozec 764 dz pp 1090 0 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1091 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1091 2 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 1 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 2 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 6 stoka
PR Stozec 764 dz pp 1097 9 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 10 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 11 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 12 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 13 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 14 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 15 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 16 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 17 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 18 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 19 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 21 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 22 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 24 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 27 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 28 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 33 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 36 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 37 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 38 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 40 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 41 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 42 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 43 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 44 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 45 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 46 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 47 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 49 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 51 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 52 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 53 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 54 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 55 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 56 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 57 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 58 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 59 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 63 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 64 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 66 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 68 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1097 74 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 100 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 108 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 117 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 146 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1097 158 les
PR Stozec 764 dz pp 1097 170 louka
PR Stozec 764 dz pp 1097 171 role
PR Stozec 764 dz pp 1097 173 louka
PR Stozec 764 dz pp 1098 0 les
PR Stozec 764 dz pp 1099 0 les
PR Stozec 764 dz pp 1102 1 les
PR Stozec 764 dz pp 1102 2 les
PR Stozec 764 dz pp 1102 3 les
PR Stozec 764 dz pp 1102 4 les
PR Stozec 764 dz pp 1103 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1108 2 les
PR Stozec 764 dz pp 1109 1 les
PR Stozec 764 dz pp 1109 2 louka
PR Stozec 764 dz pp 1109 4 louka
PR Stozec 764 dz pp 1109 5 louka
PR Stozec 764 dz pp 1109 6 louka
PR Stozec 764 dz pp 1109 7 louka
PR Stozec 764 dz pp 1109 8 louka
PR Stozec 764 dz pp 1118 0 les
PR Stozec 764 dz pp 1119 0 les
PR Stozec 764 dz pp 1127 13 louka
PR Stozec 764 dz pp 1130 2 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1130 12 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1132 1 role
PR Stozec 764 dz pp 1132 2 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1132 3 role
PR Stozec 764 dz pp 1132 4 sklad dreva
PR Stozec 764 dz pp 1134 2 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1145 2 vodni nadrz
PR Stozec 764 dz pp 1145 10 louka
PR Stozec 764 dz pp 1158 3 louka
PR Stozec 764 dz pp 1158 6 louka
PR Stozec 764 dz pp 1159 13 louka
PR Stozec 764 dz pp 1162 2 louka
PR Stozec 764 dz pp 1168 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1174 3 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1174 7 role
PR Stozec 764 dz pp 1174 24 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1174 26 pastvina
PR Stozec 764 dz pp 1174 30 role
PR Stozec 764 dz pp 1176 1 louka
PR Stozec 764 dz pp 1176 2 louka
PR Stozec 764 dz pp 1177 6 louka
PR Stozec 764 dz pp 1178 1 les
PR Stozec 764 dz pp 1247 1 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1248 0 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1249 0 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1250 0 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1253 3 les
PR Stozec 764 dz pp 1261 0 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1262 9 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1266 1 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1275 1 reka Vltava
PR Stozec 764 dz pp 1275 2 reka Vltava
PR Stozec 764 dz pp 1276 1 potok
PR Stozec 764 dz pp 1276 3 potok
PR Stozec 764 dz pp 1278 1 potok
PR Stozec 764 dz pp 1279 1 kanal plavebni
PR Stozec 764 dz pp 1287 0 potok
PR Stozec 764 dz pp 1289 2 stoka
PR Stozec 764 dz pp 1292 4 neplodna
PR Stozec 764 dz pp 1292 5 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1292 8 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1292 9 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1292 11 neplodna
PR Stozec 764 dz pp 1302 0 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1303 0 cesta
PR Stozec 764 dz pp 1309 2 les
PR Stozec 764 dz pp 1309 2 les
PR Stozec 764 dz pp 1310 1 potok
PR Stozec 764 dz pp 1310 2 potok
PR Stozec 764 dz pp 1311 1 potok
PR Stozec 764 dz pp 1311 2 potok
PR Stozec 764 dz pp 1311 3 potok
PR Stozec 764 dz pp 1312 1 kanal plavebni
PR Strazny 326 pk pp 189 3 cesta
PR Strazny 326 pk pp 192 1 role
PR Strazny 326 pk pp 198 1 louka
PR Strazny 326 pk pp 200 1 louka
PR Strazny 326 pk pp 201 0 louka
PR Strazny 326 pk pp 206 3 louka
PR Strazny 326 pk pp 207 2 pastvina
PR Strazny 326 pk pp 239 1 les
PR Strazny 218 pk pp 509 0 cesta
PR Strunkovice n.B. 988 dz st 142 0 hajovna 174 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 266 1 les 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 266 2 pastvina 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 272 0 pastvina 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 273 0 role 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 274 0 louka 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 278 0 les 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 279 1 pastvina 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 279 2 role 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 279 3 role 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 279 4 pastvina 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 279 5 role 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 279 6 zahrada 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 280 0 pastvina 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 1319 1 cesta 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 1321 1 cesta 0
PR Strunkovice n.B. 988 dz pp 1322 2 cesta 0
PR Sumavske Hostice 126 pk pp 286 3 silnice
PR Sumavske Hostice 126 pk pp 301 6 silnice
PR Sumavske Hostice 126 pk pp 301 7 silnice
PR Sumavske Hostice 126 pk pp 303 3 silnice
PR Sumavske Hostice 126 pk pp 304 2 silnice
PR Sumavske Hostice 1534 dz pp 532 1 cesta
PR Sumavske Hostice 1534 dz pp 551 0 potok
PR Sumavske Hostice 1534 dz pp 551 2 potok
PR Sumavske Hostice 1534 dz pp 551 3 potok
PR Sumavske Hostice 1534 dz pp 552 0 potok
PR Sumavske Hostice 1534 dz pp 553 0 potok
PR Sumavske Hostice 1534 dz pp 554 1 potok
PR Svihov 1534 dz pp 260 12 louka
PR Svihov 1534 dz pp 260 25 louka
PR Svihov 1534 dz pp 260 27 louka
PR Svihov 1534 dz pp 265 0 role
PR Svihov 1534 dz pp 267 4 les
PR Svihov 1534 dz pp 267 6 louka
PR Svihov 1534 dz pp 280 1 louka
PR Svihov 1534 dz pp 281 0 louka
PR Svihov 1534 dz pp 283 0 pastvina
PR Svihov 1534 dz pp 284 0 zahrada
PR Svihov 1534 dz pp 286 1 louka
PR Svihov 1534 dz pp 289 1 pastvina
PR Svihov 1534 dz pp 291 1 role
PR Svihov 1534 dz pp 292 2 louka
PR Svihov 1534 dz pp 318 19 role
PR Svihov 1534 dz pp 326 1 louka
PR Svihov 1534 dz pp 326 13 louka
PR Svihov 1534 dz pp 331 0 pastvina
PR Svihov 1534 dz pp 332 0 rybnik
PR Svihov 1534 dz pp 333 0 pastvina
PR Svihov 1534 dz pp 334 1 role
PR Svihov 1534 dz pp 335 1 pastvina
PR Svihov 1534 dz pp 336 10 louka
PR Svihov 1534 dz pp 465 0 zahrada
PR Svihov 1534 dz pp 638 0 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz st 17 1 hajovna 8
PR Svihov-Drslavice 1534 dz st 17 2 staveb.plocha
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 205 0 role
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 240 1 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 240 2 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 249 1 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 250 0 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 251 0 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 252 0 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 253 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 254 2 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 255 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 256 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 258 0 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 259 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 260 1 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 260 4 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 260 12 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 260 17 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 260 18 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 260 25 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 260 27 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 266 4 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 266 5 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 267 2 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 267 4 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 267 5 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 267 6 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 271 2 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 272 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 274 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 276 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 277 0 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 280 1 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 281 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 282 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 283 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 284 0 zahrada
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 286 1 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 289 1 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 291 1 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 292 2 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 300 2 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 301 2 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 301 3 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 303 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 309 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 310 1 neplodna
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 311 1 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 316 2 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 318 4 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 318 5 role
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 318 6 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 318 7 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 318 19 role
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 326 1 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 326 13 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 326 15 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 329 0 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 331 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 332 0 rybnik
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 333 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 334 1 role
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 335 1 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 336 10 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 465 0 zahrada
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 589 1 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 589 3 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 590 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 593 0 cesta
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 594 0 cesta
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 595 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 620 0 potok
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 621 0 potok
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 622 0 pastvina
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 623 0 louka
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 624 0 les
PR Svihov-Drslavice 1534 dz pp 636 0 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 1 les
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 3 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 5 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 6 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 9 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 46 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 54 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 58 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 59 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 63 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 225 64 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 1 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 15 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 16 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 18 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 19 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 22 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 24 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 26 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 27 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 31 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 34 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 36 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 39 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 56 role
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 70 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 72 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 74 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 76 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 79 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 226 92 pastvina
PR Svinna Lada 1534 dz pp 227 1 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 227 14 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 227 15 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 227 23 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 227 27 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 227 29 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 227 42 louka
PR Svinna Lada 117 pk 233 1 tezba raseliny
PR Svinna Lada 1534 dz pp 234 2 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 236 13 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 236 25 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 236 27 louka
PR Svinna Lada 1534 dz pp 237 3 louka
PR Svinna Lada 117 pk 238 1 tezba raseliny
PR Svinna Lada 1534 dz pp 238 3 louze
PR Svinna Lada 117 pk 239 1 tezba raseliny
PR Svinna Lada 117 pk 240 0 tezba raseliny
PR Svinna Lada 1534 dz pp 253 1 potok
PR Svinna Lada 1534 dz pp 253 2 potok
PR Svinna Lada 1534 dz pp 254 1 reka Vltava
PR Svinna Lada 1534 dz pp 254 3 reka Vltava
PR Svinna Lada 1534 dz pp 254 4 cesta
PR Svojnice 824 dz pp 651 0 potok
PR Ujezdec 988 dz pp 230 1 louka 0
PR Ujezdec 988 dz pp 230 2 rybnik 0
PR Ujezdec 988 dz pp 230 3 louka 0
PR Ujezdec 988 dz pp 701 1 potok 0
PR Ujezdec 988 dz pp 701 2 potok 0
PR Ujezdec 988 dz pp 701 3 potok 0
PR Ujezdec 988 dz pp 702 1 potok 0
PR Ujezdec 988 dz pp 702 2 potok 0
PR Vadkov 988 dz pp 768 0 potok 0
PR Vadkov 988 dz pp 770 0 potok 0
PR Vadkov 988 dz pp 771 0 potok 0
PR Vcelna 0 st 0 hostinec 41 0
PR Vcelna 1534 dz st 1 0 myslivna 1 0
PR Vcelna 1534 dz st 30 0 hajovna 22
PR Vcelna 1534 dz st 33 0 hajovna 27
PR Vcelna 1534 dz st 34 0 susirna semen
PR Vcelna 1534 dz st 36 0 senik
PR Vcelna 1534 dz st 37 0 kolna na uhli
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další