Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
LO Necemice 989 dz pp 610 14 role
LO Necemice 989 dz pp 616 0 pastvina
LO Necemice 989 dz pp 617 0 role
LO Necemice 989 dz pp 619 0 pastvina
LO Necemice 989 dz pp 620 0 pastvina
LO Necemice 1110 dz pp 621 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 622 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 623 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 781 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 782 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 783 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 785 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 786 0 les
LO Necemice 248 pk pp 787 0 les
LO Necemice 248 pk pp 788 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 791 0 les
LO Necemice 108 pk pp 792 3 role
LO Necemice 108 pk pp 792 4 role
LO Necemice 1110 dz pp 816 0 les
LO Necemice 989 dz pp 817 0 les
LO Necemice 989 dz pp 831 4 les
LO Necemice 989 dz pp 835 0 les
LO Necemice 989 dz pp 843 0 les
LO Necemice 1110 dz pp 844 0 les
LO Necemice 989 dz pp 845 0 role
LO Necemice 989 dz pp 846 0 role
LO Necemice 989 dz pp 847 1 pastvina
LO Necemice 989 dz pp 848 0 role
LO Necemice 989 dz pp 859 1 les
LO Necemice 989 dz pp 888 1 role
LO Necemice 989 dz pp 928 0 role
LO Necemice 989 dz pp 961 0 cesta
LO Necemice 989 dz pp 962 0 cesta
LO Necemice 1110 dz pp 963 0 cesta
LO Necemice 989 dz pp 964 1 cesta
LO Necemice 989 dz pp 966 1 cesta
LO Nehasice 1110 dz pp 233 1 role
LO Nehasice 176 pk pp 488 0 role
LO Nehasice 1110 dz pp 801 0 role
LO Nehasice 176 pk pp 803 0 role
LO Nova Ves 1486 dz pp 276 0 les
LO Obora 1486 dz pp 303 0 role
LO Obora 1486 dz pp 304 0 lom
LO Obora 1486 dz pp 305 0 role
LO Obora 1486 dz pp 311 0 role
LO Obora 1486 dz pp 312 0 lom
LO Obora 1486 dz pp 313 0 role
LO Obora 1486 dz pp 318 0 role
LO Obora 1486 dz pp 319 0 lom
LO Obora 1486 dz pp 320 0 role
LO Obora 1486 dz pp 1312 1 louka
LO Opocno 1000 dz pp 659 10 pastvina
LO Opocno 1000 dz pp 665 7 zahrada
LO Opocno 1000 dz pp 665 8 zahrada
LO Opocno 1000 dz pp 665 9 role
LO Pnetluky 1000 dz st 62 0 skola 51
LO Pnetluky 1000 dz st 91 0 staj 0
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 1 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 2 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 5 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 6 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 9 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 11 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 12 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 13 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 14 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 15 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 16 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 17 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 18 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 104 21 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 105 0 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 110 3 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 110 4 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 162 1 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 167 0 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 173 1 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 270 0 cesta
LO Pnetluky 1000 dz pp 335 2 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 335 3 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 340 1 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 340 2 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 372 1 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 381 2 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 381 3 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 420 0 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 422 0 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 423 1 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 425 1 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 425 2 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 426 0 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 427 0 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 428 1 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 428 2 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 429 0 les
LO Pnetluky 1110 dz pp 430 0 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 647 0 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 651 0 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 652 0 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 653 0 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 4 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 6 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 8 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 29 cesta
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 31 cesta
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 38 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 41 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 666 48 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 672 0 les
LO Pnetluky 1000 dz pp 673 1 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 721 3 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 1 pastvina
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 2 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 3 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 4 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 5 zahrada
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 6 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 7 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 722 8 role
LO Pnetluky 1000 dz pp 752 2 zahrada
LO Pocedelice 64 pk pp 223 1 louka
LO Pocedelice 1486 dz pp 590 1 pastvina
LO Pocedelice 1486 dz pp 592 6 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 592 7 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 592 18 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 592 19 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 592 31 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 592 31 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 592 46 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 593 1 louka
LO Pocedelice 1486 dz pp 594 2 louka
LO Pocedelice 1486 dz pp 596 1 pastvina
LO Pocedelice 1486 dz pp 596 2 louka
LO Pocedelice 1486 dz pp 599 1 role
LO Pocedelice 1486 dz pp 678 3 role
LO Postoloprty 867 pk st 2 0 zamek 1
LO Postoloprty 872 pk st 3 0 dum 12
LO Postoloprty 863 pk st 4 0 dum 2
LO Postoloprty 867 pk st 5 0 dum 3
LO Postoloprty 8 pk st 17 2 staveb. plocha
LO Postoloprty 863 pk pp 18 1 zahrada
LO Postoloprty 863 pk st 18 1 staveb. plocha
LO Postoloprty 863 pk st 18 2 dum 9
LO Postoloprty 863 pk st 20 0 dum 11
LO Postoloprty 863 pk st 21 0 dum 10
LO Postoloprty 863 pk pp 23 0 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 25 0 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 28 0 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 43 0 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 44 1 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 49 0 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 51 0 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 52 0 zahrada
LO Postoloprty 867 pk st 76 0 dum 47
LO Postoloprty 867 pk st 77 0 dum 48
LO Postoloprty 1110 dz st 79 1 kolna 0
LO Postoloprty 1110 dz st 79 2 staveb.plocha 0
LO Postoloprty 872 pk st 80 0 dum 49
LO Postoloprty 1110 dz st 82 0 dum 50 0
LO Postoloprty 863 pk st 106 2 dum U c.orla 66
LO Postoloprty 863 pk pp 116 1 louka
LO Postoloprty 863 pk pp 121 1 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 121 2 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 121 3 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 121 4 zahrada
LO Postoloprty 863 pk pp 121 5 cesta
LO Postoloprty 863 pk pp 124 0 pastvina
LO Postoloprty 867 pk pp 130 1 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 130 2 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 131 0 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 132 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 133 1 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 133 2 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 134 0 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 136 0 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 137 1 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 137 2 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 138 0 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 139 0 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz st 143 0 stodola 0
LO Postoloprty 1110 dz st 145 0 dvur 109 0
LO Postoloprty 1110 dz st 146 0 stodola 0
LO Postoloprty 867 pk st 162 0 dum 108
LO Postoloprty 867 pk pp 163 1 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 163 2 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 163 3 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 164 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 164 2 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 166 0 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 169 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 170 0 role
LO Postoloprty 871 pk st 171 0 dum 125
LO Postoloprty 1110 dz pp 171 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 172 0 role
LO Postoloprty 867 pk st 174 0 dum 280
LO Postoloprty 1110 dz pp 175 2 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 176 1 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 176 2 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 178 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 179 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 184 1 zahrada
LO Postoloprty 867 pk st 188 0 dum 116
LO Postoloprty 867 pk st 189 0 dum 115
LO Postoloprty 867 pk st 190 0 dum 136
LO Postoloprty 1110 dz st 194 0 dum 91 0
LO Postoloprty 1110 dz st 196 0 dum 93 0
LO Postoloprty 863 pk st 202 0 pivnice 51
LO Postoloprty 1110 dz st 208 0 dum 135 0
LO Postoloprty 1110 dz st 212 0 dum 201 0
LO Postoloprty 863 pk st 214 0 strelnice
LO Postoloprty 863 pk st 215 0 pivnice
LO Postoloprty 1110 dz pp 229 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 229 3 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 230 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 234 3 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 234 4 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 234 5 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 234 6 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 277 1 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 277 2 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 277 5 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 277 9 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 277 12 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 277 13 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 278 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 279 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 280 0 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 281 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 282 1 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 282 2 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 282 3 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 282 4 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 282 5 role
LO Postoloprty 737 pk pp 283 1 louka
LO Postoloprty 863 pk st 311 1 sklad pivovar.
LO Postoloprty 867 pk st 311 2 dvorek
LO Postoloprty 1110 dz st 317 0 lazne 0
LO Postoloprty 70 pk pp 318 0 susarna ovoce
LO Postoloprty 590 pk pp 324 0 role
LO Postoloprty 737 pk pp 328 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 328 2 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 329 1 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 339 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 340 0 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 363 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 364 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 365 0 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 367 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 367 2 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 368 0 les
LO Postoloprty 863 pk st 373 0 chlivky
LO Postoloprty 70 pk pp 382 0 zahrada
LO Postoloprty 70 pk pp 388 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 389 2 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 389 3 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 391 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 392 4 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 392 5 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 392 6 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 399 1 pastvina
LO Postoloprty 863 pk st 401 0 staveb. plocha
LO Postoloprty 1110 dz pp 403 1 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 403 2 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 403 3 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 403 4 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 404 1 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 408 2 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 431 1 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 431 5 pastvina
LO Postoloprty 737 pk pp 529 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 536 0 role
LO Postoloprty 70 pk pp 539 1 role
LO Postoloprty 737 pk pp 541 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 567 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 584 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 586 1 pastvina
LO Postoloprty 384 pk pp 793 1 role
LO Postoloprty 384 pk pp 793 2 role
LO Postoloprty 384 pk pp 793 3 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 797 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 797 2 role
LO Postoloprty 863 pk pp 797 3 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 817 0 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 819 1 les
LO Postoloprty 863 pk pp 819 2 cesta
LO Postoloprty 863 pk pp 819 3 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 819 4 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 819 5 les
LO Postoloprty 863 pk pp 819 6 les
LO Postoloprty 863 pk pp 820 1 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 820 2 les
LO Postoloprty 863 pk pp 820 3 les
LO Postoloprty 863 pk pp 820 5 les
LO Postoloprty 863 pk pp 823 1 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 824 0 les
LO Postoloprty 863 pk pp 828 1 louka
LO Postoloprty 863 pk pp 828 2 louka
LO Postoloprty 863 pk pp 828 3 cesta
LO Postoloprty 863 pk pp 829 0 les
LO Postoloprty 863 pk pp 830 1 les
LO Postoloprty 863 pk pp 830 2 les
LO Postoloprty 863 pk pp 830 3 les
LO Postoloprty 863 pk pp 831 1 les
LO Postoloprty 863 pk pp 831 2 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 834 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 835 0 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 836 2 role
LO Postoloprty 863 pk pp 837 1 role
LO Postoloprty 863 pk pp 837 2 role
LO Postoloprty 863 pk pp 840 2 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 841 0 les
LO Postoloprty 863 pk pp 847 1 les
LO Postoloprty 863 pk pp 847 2 les
LO Postoloprty 863 pk pp 847 3 cesta
LO Postoloprty 863 pk pp 847 4 les
LO Postoloprty 863 pk pp 848 0 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 851 1 louka
LO Postoloprty 863 pk pp 851 3 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 853 1 louka
LO Postoloprty 863 pk pp 853 3 cesta
LO Postoloprty 863 pk pp 854 2 zahrada
LO Postoloprty 863 pk pp 855 1 les
LO Postoloprty 872 pk pp 882 1 les
LO Postoloprty 872 pk pp 883 1 les
LO Postoloprty 865 pk pp 886 0 les
LO Postoloprty 865 pk pp 889 1 les
LO Postoloprty 872 pk pp 889 2 les
LO Postoloprty 872 pk pp 895 0 les
LO Postoloprty 865 pk pp 900 0 les
LO Postoloprty 872 pk pp 902 0 les
LO Postoloprty 872 pk pp 903 0 les
LO Postoloprty 865 pk pp 912 0 les
LO Postoloprty 872 pk pp 919 1 les
LO Postoloprty 872 pk pp 919 2 les
LO Postoloprty 872 pk pp 922 0 role
LO Postoloprty 872 pk pp 923 1 role
LO Postoloprty 872 pk pp 923 2 role
LO Postoloprty 865 pk pp 924 1 role
LO Postoloprty 865 pk pp 924 2 pastvina
LO Postoloprty 865 pk pp 925 3 role
LO Postoloprty 865 pk pp 926 1 role
LO Postoloprty 865 pk pp 926 2 role
LO Postoloprty 865 pk pp 927 3 role
LO Postoloprty 865 pk pp 929 1 role
LO Postoloprty 872 pk pp 930 2 role
LO Postoloprty 872 pk pp 931 2 role
LO Postoloprty 872 pk pp 932 2 role
LO Postoloprty 872 pk pp 933 0 role
LO Postoloprty 872 pk pp 934 0 role
LO Postoloprty 872 pk pp 936 0 role
LO Postoloprty 865 pk pp 937 0 role
LO Postoloprty 872 pk pp 970 1 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 970 2 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 971 3 role
LO Postoloprty 70 pk pp 971 4 role
LO Postoloprty 872 pk pp 971 7 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 971 10 role
LO Postoloprty 863 pk pp 977 0 pastvina
LO Postoloprty 863 pk pp 979 0 louka
LO Postoloprty 863 pk pp 980 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1057 0 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1138 2 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1139 0 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 1 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 3 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 4 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 5 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 6 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 21 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 22 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 23 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 24 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1140 25 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1142 1 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 1142 15 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1147 4 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1147 5 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1147 7 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1152 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1154 1 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1154 2 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1154 3 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1154 4 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1154 5 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1172 1 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1172 2 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1173 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1174 0 rybnik
LO Postoloprty 1110 dz pp 1180 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1184 8 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1185 7 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1186 5 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1265 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 1266 0 role
LO Postoloprty 1110 dz pp 1267 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1268 0 zahrada
LO Postoloprty 1110 dz pp 1269 1 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1269 2 pastvina
LO Postoloprty 70 pk pp 1300 1 louka
LO Postoloprty 70 pk pp 1300 2 bazina
LO Postoloprty 70 pk pp 1300 3 bazina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1301 0 bazina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1304 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1306 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1307 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1311 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1312 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1315 0 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 1 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 2 pastvina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 3 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 4 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 6 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 7 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 8 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 9 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 10 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 11 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 12 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 13 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 14 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 15 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 16 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 17 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 18 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 19 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 20 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 21 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 22 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 23 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 24 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 25 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 26 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 27 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 28 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 29 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 30 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 31 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 32 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 33 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 34 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 35 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 36 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 37 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 38 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 39 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 40 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 41 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 42 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 43 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 44 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 45 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 46 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 47 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 49 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 50 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 51 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 52 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1317 53 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 1 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 2 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 3 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 4 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 5 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 6 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 7 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 8 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 9 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1318 10 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1319 0 bazina
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 1 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 2 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 3 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 4 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 5 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 6 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 7 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 8 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 9 reciste
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 10 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 11 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 12 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 13 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 14 les
LO Postoloprty 1110 dz pp 1321 15 reciste
LO Postoloprty 867 pk pp 1324 1 zahrada
LO Postoloprty 863 pk pp 1324 2 zahrada
LO Postoloprty 863 pk pp 1330 0 neplodna
LO Postoloprty 863 pk pp 1333 2 zahrada
LO Postoloprty 867 pk pp 1347 0 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1354 1 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1362 2 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1362 3 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1370 2 cesta
LO Postoloprty 863 pk pp 1396 0 les
LO Postoloprty 1077 pk pp 1415 1 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1415 2 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1415 3 cesta
LO Postoloprty 1110 dz pp 1416 0 louka
LO Postoloprty 1110 dz pp 1422 1 stoka
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další