Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
RA Prerubenice 168 pk pp 241 6 role
RA Prerubenice 43 pk pp 351 2 cesta
RA Prerubenice 730 dz pp 403 1 ort
RA Smilovice 1392 dz pp 1591 0 les
RA Srbec 730 dz st 1 3 staveb.plocha
RA Srbec 378 pk pp 6 0 zahrada
RA Srbec 378 pk st 26 2 dum 15
RA Srbec 730 dz st 79 0 hajovna 43
RA Srbec 730 dz pp 85 2 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 85 3 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 86 0 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 87 0 rybnik
RA Srbec 730 dz pp 431 0 rybnik
RA Srbec 730 dz pp 836 1 louka
RA Srbec 730 dz pp 840 1 louka
RA Srbec 730 dz pp 846 0 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 847 0 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 848 1 role
RA Srbec 730 dz pp 848 2 louka
RA Srbec 730 dz pp 851 0 rybnik
RA Srbec 730 dz pp 1001 3 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 1015 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1249 0 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 1250 0 role
RA Srbec 730 dz pp 1251 0 louka
RA Srbec 730 dz pp 1252 0 rybnik
RA Srbec 730 dz pp 1253 0 rybnik
RA Srbec 730 dz pp 1254 0 pastvina
RA Srbec 730 dz pp 1255 1 zahrada
RA Srbec 730 dz pp 1256 0 role
RA Srbec 730 dz pp 1257 0 louka
RA Srbec 730 dz pp 1258 1 louka
RA Srbec 730 dz pp 1267 0 role
RA Srbec 730 dz pp 1273 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1274 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1323 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1324 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1552 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1553 1 les
RA Srbec 730 dz pp 1553 2 les
RA Srbec 730 dz pp 1554 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1555 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1556 0 les
RA Srbec 730 dz pp 1616 0 rybnik
RA Srbec 730 dz pp 1621 1 cesta
RA Srbec 730 dz pp 1631 2 les
RA Srbec 730 dz pp 1633 0 cesta
RA Srbec 730 dz pp 1635 0 cesta
RA Srbec 730 dz pp 1636 1 silnice
RA Srbec 730 dz pp 1636 2 cesta
RA Srbec 730 dz pp 1637 0 cesta
RA Srbec 730 dz pp 1638 0 cesta
RA Srbec 730 dz pp 1641 2 potok
RA Srbec 730 dz pp 1642 2 potok
RA Srbec 730 dz pp 1644 1 louka
RA Srbec 730 dz pp 1644 2 potok
RA Srbec 730 dz pp 1644 3 louka
RA Srbec 730 dz pp 1646 2 potok
RA Srbec 730 dz pp 1650 2 potok
RA Treboc 433 dz st 3 0 myslivna 19
RA Treboc 40 pk pp 19 1 zahrada
RA Treboc 40 pk pp 19 2 zahrada
RA Treboc 40 pk st 24 0 dum 24
RA Treboc 433 dz pp 86 0 zahrada
RA Treboc 433 dz pp 88 1 zahrada
RA Treboc 433 dz pp 88 2 zahrada
RA Treboc 433 dz pp 88 3 zahrada
RA Treboc 809 dz pp 105 1 les
RA Treboc 809 dz pp 105 3 les
RA Treboc 809 dz pp 105 9 les
RA Treboc 495 pk pp 105 9 role
RA Treboc 433 dz pp 604 0
RA Treboc 433 dz pp 605 0
RA Treboc 433 dz pp 907 0 louka
RA Treboc 433 dz pp 908 0 role
RA Treboc 433 dz pp 976 0 pastvina
RA Treboc 433 dz pp 978 0 pastvina
RA Treboc 433 dz pp 979 0 role
RA Treboc 433 dz pp 1004 0 role
RA Treboc 433 dz pp 1006 0 louka
RA Treboc 433 dz pp 1032 0 role
RA Treboc 433 dz pp 1033 1 louka
RA Treboc 433 dz pp 1033 2 louka
RA Treboc 433 dz pp 1034 0 role
RA Treboc 433 dz pp 1121 1 zahrada
RA Treboc 433 dz pp 1121 2 pastvina
RA Treboc 433 dz pp 1123 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1124 1 role
RA Treboc 433 dz pp 1125 1 role
RA Treboc 433 dz pp 1126 1 les
RA Treboc 433 dz pp 1128 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1129 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1130 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1131 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1132 1 les
RA Treboc 433 dz pp 1132 2 les
RA Treboc 433 dz pp 1132 4 les
RA Treboc 433 dz pp 1132 5 les
RA Treboc 433 dz pp 1132 6 les
RA Treboc 433 dz pp 1132 7 les
RA Treboc 373 pk pp 1132 8 les
RA Treboc 433 dz pp 1137 1 pastvina
RA Treboc 489 pk pp 1138 1 role
RA Treboc 433 dz pp 1138 1 role
RA Treboc 433 dz pp 1138 4 role
RA Treboc 433 dz pp 1197 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1200 2 cesta
RA Treboc 433 dz pp 1201 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1203 0 role
RA Treboc 433 dz pp 1204 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1205 0 les
RA Treboc 433 dz pp 1206 1 les
RA Treboc 433 dz pp 1206 2 les
RA Treboc 433 dz pp 1207 0 les
ST Albrechtice 15 pk st 83 0 dum 16
ST Albrechtice 15 pk pp 595 0 role k.Stetice
ST Albrechtice 1118 dz pp 750 5 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 771 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 772 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 812 1 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 813 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 814 0 hraz
ST Albrechtice 15 pk pp 816 2 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 824 0 rybnik
ST Albrechtice 15 pk pp 827 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 832 2 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 832 8 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 832 9 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 834 0 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 835 0 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 836 0 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 838 0 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 839 0 role
ST Albrechtice 15 pk pp 842 0 pastvina
ST Albrechtice 15 pk pp 843 0 role
ST Albrechtice 15 pk pp 844 0 zahrada
ST Albrechtice 15 pk pp 845 0 zahrada
ST Albrechtice 15 pk pp 846 0 zahrada
ST Albrechtice 15 pk pp 847 0 pastvina
ST Albrechtice 15 pk pp 848 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 849 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 850 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 851 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 852 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 853 0 rybnik
ST Albrechtice 15 pk pp 854 0 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 855 1 louka
ST Albrechtice 15 pk pp 855 2 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 856 0 pastvina
ST Albrechtice 25 pk pp 861 0 louka
ST Albrechtice 25 pk pp 862 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 865 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 867 1 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 869 1 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 869 2 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 870 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 873 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 874 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 875 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 876 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 877 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 881 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 884 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 885 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 886 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 887 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 892 0 les
ST Albrechtice 1118 dz pp 893 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 894 0 les
ST Albrechtice 25 pk pp 895 0 pastvina
ST Albrechtice 25 pk pp 896 0 louka
ST Albrechtice 1118 dz pp 897 0 hraz
ST Albrechtice 1118 dz pp 898 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 900 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 918 1 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 927 1 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 928 1 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 930 1 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 930 2 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 947 0 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 952 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 953 0 rybnik Babka
ST Albrechtice 1118 dz pp 961 2 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 961 3 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 961 5 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 962 9 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 962 10 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 962 29 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 962 30 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 962 31 role
ST Albrechtice 1118 dz pp 963 2 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 1037 0 rybnik
ST Albrechtice 1118 dz pp 1038 0 pastvina
ST Albrechtice 1118 dz pp 1350 1 cesta
ST Albrechtice 1118 dz pp 1357 1 cesta
ST Albrechtice 1118 dz pp 1357 4 cesta
ST Albrechtice 1118 dz pp 1359 0 cesta
ST Bavorov 44 pk st 49 0 dum 116
ST Bavorov 44 pk pp 103 0 zahrada
ST Bavorov 1246 pk pp 104 1 zahrada
ST Bavorov 1282 pk pp 533 2 les
ST Bavorov 1275 pk pp 936 3 cesta
ST Bilsko 1118 dz pp 150 0 rybnik
ST Bilsko 1118 dz pp 311 2 les
ST Bilsko 1118 dz pp 454 0 les
ST Bilsko 1118 dz pp 456 0 les
ST Bilsko 1118 dz pp 464 0 pastvina
ST Bilsko 1118 dz pp 469 2 pastvina
ST Bilsko 1118 dz pp 471 0 rybnik
ST Bilsko 1118 dz pp 612 2 cesta
ST Cerneves 824 dz st 40 0 myslivna
ST Cerneves 824 dz st 41 1 dum 29
ST Cerneves 824 dz st 41 2 dum 24
ST Cerneves 824 dz st 41 3 dum 28
ST Cerneves 824 dz pp 267 7 role
ST Cerneves 824 dz pp 272 1 louka
ST Cerneves 824 dz pp 272 3 role
ST Cerneves 824 dz pp 272 4 louka
ST Cerneves 824 dz pp 272 5 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 272 6 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 272 7 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 272 13 role
ST Cerneves 824 dz pp 272 15 role
ST Cerneves 824 dz pp 273 0 rybnik
ST Cerneves 824 dz pp 274 1 louka
ST Cerneves 824 dz pp 274 3 louka
ST Cerneves 824 dz pp 274 4 louka
ST Cerneves 824 dz pp 276 1 les
ST Cerneves 824 dz pp 276 2 louka
ST Cerneves 824 dz pp 276 3 les
ST Cerneves 824 dz pp 276 5 les
ST Cerneves 824 dz pp 276 6 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 276 6 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 276 7 les
ST Cerneves 824 dz pp 276 8 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 276 9 louka
ST Cerneves 824 dz pp 276 9 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 276 10 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 276 10 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 277 1 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 278 1 role
ST Cerneves 824 dz pp 278 2 role
ST Cerneves 824 dz pp 279 1 louka
ST Cerneves 824 dz pp 279 2 louka
ST Cerneves 824 dz pp 280 0 rybnik
ST Cerneves 824 dz pp 282 1 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 283 0 les
ST Cerneves 824 dz pp 284 0 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 285 1 zahrada
ST Cerneves 824 dz pp 285 2 zahrada
ST Cerneves 824 dz pp 286 0 zahrada
ST Cerneves 824 dz pp 294 0 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 324 0 role
ST Cerneves 824 dz pp 325 1 role
ST Cerneves 824 dz pp 326 0 role
ST Cerneves 824 dz pp 598 0 role
ST Cerneves 824 dz pp 644 0 les
ST Cerneves 824 dz pp 649 1 cesta
ST Cerneves 824 dz pp 649 2 les
ST Cerneves 824 dz pp 649 3 les
ST Cerneves 824 dz pp 649 4 les
ST Cerneves 824 dz pp 649 5 les
ST Cerneves 824 dz pp 649 6 les
ST Cerneves 824 dz pp 649 7 les
ST Cerneves 824 dz pp 649 8 les
ST Cerneves 37 pk pp 650 1 pastvina
ST Cerneves 37 pk pp 650 2 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 651 0 les
ST Cerneves 824 dz pp 652 2 role
ST Cerneves 824 dz pp 673 1 role
ST Cerneves 824 dz pp 673 2 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 673 3 role
ST Cerneves 824 dz pp 673 4 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 673 5 role
ST Cerneves 824 dz pp 673 6 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 673 7 role
ST Cerneves 824 dz pp 673 8 role
ST Cerneves 824 dz pp 673 9 role
ST Cerneves 824 dz pp 674 0 role
ST Cerneves 824 dz pp 675 1 role
ST Cerneves 824 dz pp 675 2 role
ST Cerneves 824 dz pp 675 3 role
ST Cerneves 824 dz pp 675 4 role
ST Cerneves 824 dz pp 675 5 role
ST Cerneves 824 dz pp 676 0 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 1 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 2 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 3 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 4 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 5 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 6 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 7 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 8 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 9 role
ST Cerneves 824 dz pp 677 11 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 679 0 role
ST Cerneves 824 dz pp 680 0 louka
ST Cerneves 824 dz pp 681 0 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 682 0 zahrada
ST Cerneves 824 dz pp 683 1 role
ST Cerneves 824 dz pp 683 2 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 684 0 role
ST Cerneves 824 dz pp 709 0 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 719 0 cesta
ST Cerneves 824 dz pp 722 0 pastvina
ST Cerneves 824 dz pp 723 0 pastvina
ST Chelcice 824 dz pp 100 0 pastvina
ST Chelcice 824 dz pp 101 1 rybnik
ST Chelcice 824 dz pp 102 1 louka
ST Chelcice 121 pk pp 104 2 role
ST Chelcice 121 pk pp 105 2 louka
ST Chelcice 121 pk pp 106 1 pastvina
ST Chelcice 824 dz pp 111 4 louka
ST Chelcice 824 dz pp 114 4 role
ST Chelcice 824 dz pp 463 1 les
ST Chelcice 824 dz pp 463 2 les
ST Chelcice 824 dz pp 464 0 les
ST Chelcice 824 dz pp 468 0 role
ST Chelcice 824 dz pp 469 0 louka
ST Chelcice 824 dz pp 470 0 louka
ST Chelcice 824 dz pp 472 3 les
ST Chelcice 824 dz pp 482 2 rybnik
ST Chelcice 824 dz pp 482 4 cesta
ST Chelcice 824 dz pp 482 5 pastvina
ST Chelcice 824 dz pp 491 4 louka
ST Chelcice 824 dz pp 492 15 cesta
ST Chelcice 824 dz pp 493 1 les
ST Chelcice 824 dz pp 493 3 kamenolom
ST Chelcice 824 dz pp 570 0 rybnik
ST Chelcice 824 dz pp 632 0 cesta
ST Chelcice 824 dz pp 633 0 cesta
ST Chelcice 824 dz pp 646 0 potok
ST Cichtice 96 pk pp 475 0 les
ST Cichtice 96 pk pp 476 0 les
ST Cichtice 824 dz pp 479 2 les
ST Cichtice 824 dz pp 536 0 les
ST Cichtice 96 pk pp 537 0 les
ST Cichtice 824 dz pp 545 1 les
ST Cichtice 824 dz pp 545 2 les
ST Cichtice 824 dz pp 548 0 les
ST Cichtice 824 dz pp 552 1 les
ST Cichtice 824 dz pp 589 4 pastvina
ST Cichtice 824 dz pp 591 2 role
ST Cichtice 53 pk pp 833 3 louka
ST Cichtice 53 pk pp 835 2 potok
ST Cichtice 824 dz pp 990 1 cesta
ST Drahonice 1118 dz st 5 dum 33
ST Drahonice 1118 dz pp 11 1 zahrada
ST Drahonice 1118 dz pp 11 2 zahrada
ST Drahonice 1118 dz pp 11 7 zahrada
ST Drahonice 1118 dz pp 11 8 zahrada
ST Drahonice 1118 dz pp 12 1 zahrada
ST Drahonice 1118 dz pp 12 2 zahrada
ST Drahonice 1118 dz pp 502 0 rybnik
ST Drahonice 1118 dz pp 503 0 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 686 0 hraz
ST Drahonice 1118 dz pp 687 0 rybnik
ST Drahonice 1118 dz pp 689 0 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 738 0 rybnik
ST Drahonice 1118 dz pp 739 8 louka
ST Drahonice 1118 dz pp 753 5 role
ST Drahonice 1118 dz pp 767 5 zahrada
ST Drahonice 1118 dz pp 767 7 role
ST Drahonice 1118 dz pp 767 12 role
ST Drahonice 1118 dz pp 767 14 role
ST Drahonice 1118 dz pp 767 15 role
ST Drahonice 1118 dz pp 769 0 louka
ST Drahonice 1118 dz pp 770 1 role
ST Drahonice 1118 dz pp 823 4 louka
ST Drahonice 1118 dz pp 1034 0 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1067 0 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1070 1 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1070 2 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1072 0 rybnik
ST Drahonice 1118 dz pp 1103 1 louka
ST Drahonice 1118 dz pp 1251 1 role
ST Drahonice 1118 dz pp 1253 1 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1254 0 les
ST Drahonice 1118 dz pp 1259 0 les
ST Drahonice 1118 dz pp 1261 0 les
ST Drahonice 1118 dz pp 1266 0 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1267 3 rybnik
ST Drahonice 1118 dz pp 1268 0 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1282 0 les
ST Drahonice 1118 dz pp 1286 4 pastvina
ST Drahonice 1118 dz pp 1304 22 role
ST Drahonice 1118 dz pp 1332 0 cesta
ST Drahonice 1118 dz pp 1379 3 cesta
ST Drahonice 1118 dz pp 1383 2 bazina
ST Hvozdany 824 dz pp 115 0 pastvina
ST Hvozdany 824 dz pp 118 0 rybnik
ST Hvozdany 824 dz pp 450 1 louka
ST Hvozdany 35 pk pp 451 1 louka
ST Hvozdany 35 pk pp 451 2 louka
ST Hvozdany 35 pk pp 452 0 role
ST Hvozdany 824 dz pp 453 0 pastvina
ST Hvozdany 824 dz pp 455 1 pastvina
ST Hvozdany 824 dz pp 467 0 rybnik
ST Kloub 1144 dz st 1 0 kolna
ST Kloub 1144 dz st 2 0 hajovna
ST Kloub 1118 dz pp 228 0 pastvina
ST Kloub 1118 dz pp 229 0 zahrada
ST Kloub 1118 dz pp 230 0 pastvina
ST Kloub 1118 dz pp 231 0 zahrada
ST Kloub 1118 dz pp 232 1 les
ST Kloub 1118 dz pp 232 2 role
ST Kloub 1118 dz pp 233 0 pastvina
ST Kloub 1118 dz pp 234 1 pastvina
ST Kloub 1118 dz pp 235 1 role
ST Kloub 1118 dz pp 235 2 pastvina
ST Kloub 1118 dz pp 235 3 pastvina
ST Kloub 1144 dz pp 236 0 skolka
ST Kloub 1118 dz pp 237 0 role
ST Kloub 1118 dz pp 238 0 role
ST Kloub 1144 dz pp 239 1 les
ST Kloub 1118 dz pp 239 2 louka
ST Kloub 1118 dz pp 239 3 role
ST Kloub 1118 dz pp 239 4 role
ST Kloub 1118 dz pp 239 5 louka
ST Kloub 1144 dz pp 243 0 louka
ST Kloub 1144 dz pp 244 0 rybnik
ST Kloub 1144 dz pp 245 1 zahrada
ST Kloub 1144 dz pp 246 0 louka
ST Kloub 1144 dz pp 247 0 pastvina
ST Kloub 1144 dz pp 248 0 louka
ST Kloub 1144 dz pp 249 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 250 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 251 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 252 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 253 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 254 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 255 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 256 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 257 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 258 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 259 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 260 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 261 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 262 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 263 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 264 0 les
ST Kloub 1144 dz pp 265 0 louka
ST Kloub 1144 dz pp 266 0 pastvina
ST Kloub 1118 dz pp 277 0 cesta
ST Kloub 1144 dz pp 634 2 role
ST Krajnicko 145 pk st 50 0 hajovna 50
ST Krajnicko 52 pk pp 590 1 louka
ST Krajnicko 52 pk pp 590 2 role
ST Krajnicko 135 pk pp 898 0 les
ST Krajnicko 145 pk pp 899 0 les
ST Krepice 824 dz pp 382 1 les
ST Krepice 824 dz pp 382 28 cesta
ST Krepice 824 dz pp 382 29 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 31 cesta
ST Krepice 824 dz pp 382 33 role
ST Krepice 824 dz pp 382 36 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 81 role
ST Krepice 824 dz pp 382 84 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 85 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 94 role
ST Krepice 824 dz pp 382 102 role
ST Krepice 824 dz pp 382 107 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 108 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 114 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 121 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 382 124 role
ST Krepice 824 dz pp 415 1 louka
ST Krepice 824 dz pp 416 0 louka
ST Krepice 824 dz pp 417 0 louka
ST Krepice 824 dz pp 419 1 louka
ST Krepice 824 dz pp 420 0 louka
ST Krepice 824 dz pp 423 2 role
ST Krepice 824 dz pp 423 3 louka
ST Krepice 824 dz pp 424 1 role
ST Krepice 824 dz pp 428 2 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 428 5 zahrada
ST Krepice 824 dz pp 428 7 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 429 1 cesta
ST Krepice 824 dz pp 430 6 cesta
ST Krepice 824 dz pp 437 1 les
ST Krepice 824 dz pp 437 24 les
ST Krepice 824 dz pp 437 33 zahrada
ST Krepice 824 dz pp 437 109 les
ST Krepice 824 dz pp 437 117 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 437 119 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 437 126 role
ST Krepice 824 dz pp 437 139 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 437 142 role
ST Krepice 824 dz pp 487 1 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 488 2 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 488 4 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 491 0 pastvina
ST Krepice 824 dz pp 492 0 louze
ST Krepice 824 dz pp 493 1 les
ST Krepice 824 dz pp 509 13 role
ST Libejovice 26 pk st 31 0 mlyn 26
ST Libejovice 824 dz st 42 0 dum 37
ST Libejovice 824 dz pp 371 11 role
ST Libejovice 824 dz pp 371 15 pastvina
ST Libejovice 824 dz pp 371 32 role
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další