Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PE Simpach 380 dz pp 187 9 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 10 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 11 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 12 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 13 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 14 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 15 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 16 louka
PE Simpach 380 dz pp 187 17 louka
PE Simpach 380 dz pp 191 3 role
PE Simpach 380 dz pp 191 4 role
PE Simpach 380 dz pp 191 5 role
PE Simpach 380 dz pp 192 2 role
PE Simpach 380 dz pp 192 3 role
PE Simpach 380 dz pp 194 0 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 195 0 louka
PE Simpach 380 dz pp 196 1 louka
PE Simpach 380 dz pp 196 2 louka
PE Simpach 380 dz pp 199 0 rybnik
PE Simpach 380 dz pp 201 0 zahrada
PE Simpach 380 dz pp 202 0 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 203 1 role
PE Simpach 380 dz pp 203 3 role
PE Simpach 380 dz pp 203 4 role
PE Simpach 380 dz pp 203 5 role
PE Simpach 380 dz pp 203 6 role
PE Simpach 380 dz pp 203 7 role
PE Simpach 380 dz pp 204 2 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 204 3 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 204 6 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 204 7 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 204 8 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 205 3 role
PE Simpach 380 dz pp 205 4 role
PE Simpach 380 dz pp 217 2 louka
PE Simpach 380 dz pp 217 3 louka
PE Simpach 380 dz pp 223 2 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 225 1 role
PE Simpach 380 dz pp 225 2 role
PE Simpach 380 dz pp 225 3 role
PE Simpach 380 dz pp 225 4 role
PE Simpach 380 dz pp 225 5 role
PE Simpach 380 dz pp 225 6 role
PE Simpach 380 dz pp 225 7 role
PE Simpach 380 dz pp 225 8 role
PE Simpach 380 dz pp 225 9 role
PE Simpach 380 dz pp 225 10 role
PE Simpach 380 dz pp 225 11 role
PE Simpach 380 dz pp 225 12 role
PE Simpach 380 dz pp 225 13 role
PE Simpach 380 dz pp 225 14 role
PE Simpach 380 dz pp 225 15 role
PE Simpach 380 dz pp 225 16 role
PE Simpach 380 dz pp 225 17 role
PE Simpach 380 dz pp 227 1 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 227 2 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 227 3 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 227 4 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 227 5 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 233 3 pastvina
PE Simpach 380 dz pp 234 0 rybnik
PE Simpach 91 pk pp 235 3 pastvina
PE Simpach 91 pk pp 236 2 role
PE Simpach 380 dz pp 236 3 role
PE Simpach 380 dz pp 236 4 role
PE Simpach 380 dz pp 244 0 role
PE Simpach 380 dz pp 245 1 role
PE Simpach 380 dz pp 245 3 role
PE Simpach 380 dz pp 245 9 role
PE Simpach 380 dz pp 613 3 cesta hraz
PE Simpach 380 dz pp 636 0 potok
PE Simpach 380 dz pp 637 0 potok
PE Sudkuv Dul 14 pk st 20 0 dum - hostinec 16
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 317 1 louka
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 319 0 role
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 320 0 pastvina
PE Sudkuv Dul 37 pk pp 328 0 role
PE Sudkuv Dul 37 pk pp 329 0 pastvina
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 330 0 louka
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 332 1 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 332 2 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 332 3 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 333 1 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 333 2 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 335 1 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 335 2 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 340 1 louka
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 340 2 les
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 341 0 louka
PE Sudkuv Dul 14 pk pp 376 0 zahrada
PE Sudkuv Dul 14 pk pp 377 0 zahrada
PE Sudkuv Dul 14 pk pp 378 0 role
PE Sudkuv Dul 14 pk pp 379 0 louka
PE Sudkuv Dul 14 pk pp 380 0 pastvina
PE Sudkuv Dul 14 pk pp 381 1 role
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 382 0 louka
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 384 0 role
PE Sudkuv Dul 85 pk pp 401 24 louka
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 412 0 pastvina
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 413 0 role
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 414 2 role
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 415 1 role
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 415 2 role
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 416 2 pastvina
PE Sudkuv Dul 380 dz pp 416 3 pastvina
PE Vezna 380 dz pp 408 0 rybnik
PE Vezna 380 dz pp 706 10 louka
PE Vezna 380 dz pp 708 0 les
PE Vintirov 380 dz st 35 0 myslivna 36
PE Vintirov 380 dz pp 229 1 louka
PE Vintirov 380 dz pp 1359 0 les
PE Vintirov 380 dz pp 1360 0 les
PE Vintirov 380 dz pp 1651 0 les
PE Vintirov 380 dz pp 1652 0 les
PE Vintirov 380 dz pp 1653 0 les
PE Vintirov 380 dz pp 1653 4 les
PE Vintirov 380 dz pp 1653 6 les
PE Vintirov 380 dz pp 1655 0 louka
PE Vintirov 380 dz pp 1655 1 louka
PE Vintirov 380 dz pp 1656 0 role
PE Vintirov 380 dz pp 1657 1 pastvina
PE Vintirov 380 dz pp 1660 0 zahrada
PE Vintirov 380 dz pp 1661 2 zahrada
PE Vintirov 380 dz pp 1661 3 role
PE Vintirov 380 dz pp 1664 1 les
PE Vintirov 380 dz pp 1664 2 les
PE Vintirov 380 dz pp 1664 4 les
PE Vintirov 380 dz pp 1706 1 cesta
PI Chrestovice 1144 dz st 64 0 kaple
PI Chrestovice 1144 dz pp 673 1 louka
PI Chrestovice 1144 dz pp 725 0 pastvina
PI Chrestovice 1144 dz pp 734 0 louka
PI Chrestovice 1144 dz pp 751 0 cesta
PI Chrestovice 1144 dz pp 752 5 pastvina
PI Chrestovice 1144 dz pp 777 0 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 641 1 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 641 2 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 645 0 les
PI Chvaletice 1144 dz pp 657 0 cesta
PI Chvaletice 1144 dz pp 658 0 vodotec
PI Chvaletice 1144 dz pp 659 0 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 660 0 pastvina
PI Chvaletice 1144 dz pp 661 0 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 662 1 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 671 4 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 683 14 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 684 0 les
PI Chvaletice 1144 dz pp 685 0 les
PI Chvaletice 1144 dz pp 779 3 role
PI Chvaletice 1144 dz pp 996 2 cesta
PI Herman 1118 dz pp 183 9 pastvina
PI Herman 97 pk pp 204 1 pastvina
PI Herman 97 pk pp 204 2 role
PI Herman 99 pk pp 206 1 role
PI Herman 99 pk pp 206 3 role
PI Herman 99 pk pp 207 0 pastvina
PI Herman 99 pk pp 208 1 role
PI Herman 99 pk pp 208 2 pastvina
PI Herman 94 pk pp 210 0 role
PI Herman 94 pk pp 212 0 vodotec
PI Herman 94 pk pp 213 0 role
PI Herman 94 pk pp 214 0 louka
PI Herman 94 pk pp 215 0 les
PI Herman 88 pk pp 221 12 role
PI Herman 92 pk pp 225 0 les
PI Herman 1118 dz pp 227 0 les
PI Herman 116 pk pp 229 0 les
PI Herman 95 pk pp 230 0 les
PI Herman 78 pk pp 231 0 les
PI Herman 1118 dz pp 234 0 les
PI Herman 1118 dz pp 235 0 les
PI Herman 117 pk pp 236 0 les
PI Herman 117 pk pp 237 0 les
PI Herman 96 pk pp 240 0 les
PI Herman 96 pk pp 241 0 les
PI Herman 1118 dz pp 242 0 les
PI Herman 1118 dz pp 243 0 les
PI Herman 94 pk pp 246 0 les
PI Herman 94 pk pp 247 0 les
PI Herman 81 pk pp 248 0 les
PI Herman 81 pk pp 249 0 les
PI Herman 116 pk pp 252 1 les
PI Herman 116 pk pp 252 2 les
PI Herman 82 pk pp 254 0 les
PI Herman 98 pk pp 257 0 les
PI Herman 78 pk pp 259 0 louka
PI Herman 78 pk pp 260 1 louka
PI Herman 78 pk pp 260 2 louka
PI Herman 78 pk pp 260 3 louka
PI Herman 78 pk pp 261 0 role
PI Herman 82 pk pp 265 1 les
PI Herman 99 pk pp 266 1 les
PI Herman 97 pk pp 268 0 pastvina
PI Herman 39 pk pp 343 0 role
PI Herman 1118 dz pp 352 0 rybnik
PI Herman 1118 dz pp 353 0 pastvina
PI Herman 1118 dz pp 354 0 pastvina
PI Herman 1118 dz pp 359 0 louka
PI Herman 1118 dz pp 361 0 les
PI Herman 1118 dz pp 362 0 louka
PI Herman 1118 dz pp 364 0 les
PI Herman 1118 dz pp 365 1 louka
PI Herman 1118 dz pp 365 2 louka
PI Herman 1118 dz pp 365 3 louka
PI Herman 1118 dz pp 366 0 jezirko
PI Herman 1118 dz pp 371 6 les
PI Herman 1118 dz pp 371 7 les
PI Herman 1118 dz pp 371 9 pastvina
PI Herman 1118 dz pp 371 10 pastvina
PI Herman 1118 dz pp 371 11 les
PI Herman 1118 dz pp 371 24 les
PI Herman 1118 dz pp 371 25 cesta
PI Herman 1118 dz pp 371 27 cesta
PI Herman 1118 dz pp 371 43 cesta
PI Herman 1118 dz pp 371 45 cesta
PI Herman 1118 dz pp 372 0 les
PI Herman 1118 dz pp 373 0 role
PI Herman 1118 dz pp 374 0 louka
PI Herman 1118 dz pp 375 1 cesta
PI Herman 1118 dz pp 375 2 cesta
PI Herman 1118 dz pp 380 0 rybnik
PI Herman 117 pk pp 404 0 les
PI Herman 117 pk pp 405 0 les
PI Herman 1118 dz pp 406 0 role
PI Herman 1118 dz pp 410 0 cesta
PI Herman 1118 dz pp 411 1 louka
PI Herman 1118 dz pp 412 4 role
PI Herman 1118 dz pp 413 0 pastvina
PI Herman 1118 dz pp 570 1 louka
PI Herman 1118 dz pp 756 3 role
PI Herman 1118 dz pp 861 2 hraz
PI Herman 1118 dz pp 866 2 cesta
PI Herman 112 pk pp 867 0 les
PI Herman 1118 dz pp 868 0 cesta
PI Herman 39 pk pp 894 0 les
PI Kluky 1144 dz pp 1043 0 pastvina
PI Krc 1144 dz st 42 0 dum 32
PI Krc 1144 dz pp 714 1 louka
PI Krc 1144 dz pp 715 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 717 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 728 0 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 741 0 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 742 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 748 0 louka
PI Krc 1144 dz pp 749 0 role
PI Krc 1144 dz pp 750 1 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 750 2 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 751 0 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 752 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 753 2 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 754 2 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 761 2 louka
PI Krc 1144 dz pp 762 2 louka
PI Krc 1144 dz pp 763 2 louka
PI Krc 1144 dz pp 764 1 louka
PI Krc 1144 dz pp 764 2 louka
PI Krc 1144 dz pp 764 3 role
PI Krc 1144 dz pp 764 4 role
PI Krc 1144 dz pp 765 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 767 0 role
PI Krc 1144 dz pp 768 0 louka
PI Krc 1144 dz pp 770 0 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 771 2 role
PI Krc 1144 dz pp 771 3 louka
PI Krc 1144 dz pp 771 4 louka
PI Krc 1144 dz pp 773 0 louka
PI Krc 1144 dz pp 775 0 zahrada
PI Krc 1144 dz pp 776 0 hraz
PI Krc 1144 dz pp 915 1 cesta
PI Krc 1144 dz pp 916 2 cesta
PI Krc 1144 dz pp 918 1 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 1043 1 louka
PI Krc 1144 dz pp 1045 1 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 1047 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 1048 3 cesta
PI Krc 1144 dz pp 1048 18 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 1052 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 1053 5 pastvina
PI Krc 1144 dz pp 1090 0 rybnik
PI Krc 1144 dz pp 1453 2 hraz
PI Krc 1144 dz pp 1457 2 cesta
PI Krc 1144 dz pp 1459 2 cesta
PI Krc 1144 dz pp 1472 1 cesta
PI Krc 1144 dz pp 1472 2 cesta
PI Krc 1144 dz pp 1473 1 cesta
PI Krc 1144 dz pp 1480 0 nahon mlynsky
PI Krc 1144 dz pp 1481 0 vodotec
PI Krc 1144 dz pp 1482 0 nahon mlynsky
PI Krc 1144 dz pp 1483 1 vodotec
PI Krc 1144 dz pp 1483 2 vodotec
PI Lhota 686 dz pp 184 0 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 185 1 stoka
PI Lhota 686 dz pp 185 2 stoka
PI Lhota 686 dz pp 186 1 vybeh
PI Lhota 686 dz pp 186 2 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 187 1 stoka
PI Lhota 686 dz pp 187 2 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 189 2 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 190 0 stoka
PI Lhota 686 dz pp 191 0 rybnik
PI Lhota 686 dz pp 192 1 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 192 2 role
PI Lhota 686 dz pp 192 3 louka
PI Lhota 686 dz pp 193 0 rybnik
PI Lhota 686 dz pp 194 0 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 479 1 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 479 2 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 479 3 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 480 0 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 481 0 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 482 0 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 483 0 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 489 0 pastvina
PI Lhota 686 dz pp 490 1 rybnik
PI Lhota 686 dz pp 490 2 louka
PI Lhota 686 dz pp 497 1 cesta
PI Lhota 686 dz pp 498 1 cesta
PI Lhota 686 dz pp 498 2 cesta
PI Lhota 686 dz pp 511 0 cesta
PI Lhota 686 dz pp 512 2 cesta
PI Milenovice 29 pk st 25 2 kovarna - 1/17 39 0
PI Milenovice 1144 dz st 41 0 dum 41
PI Milenovice 1144 dz pp 166 0 role
PI Milenovice 33 pk pp 206 2 louka - 2/17 0
PI Milenovice 94 pk pp 207 2 louka - 1/17 0
PI Milenovice 1144 dz pp 266 3 les
PI Milenovice 1144 dz pp 273 5 role
PI Milenovice 19 pk pp 277 2 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 280 2 role
PI Milenovice 1144 dz pp 280 3 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 295 1 rybnik Tresn.
PI Milenovice 1144 dz pp 306 5 louka
PI Milenovice 1144 dz pp 306 9 louka
PI Milenovice 1144 dz pp 307 1 rybnik Slouns.
PI Milenovice 1144 dz pp 309 2 louka
PI Milenovice 1144 dz pp 326 1 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 329 2 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 345 2 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 349 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 351 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 352 8 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 353 0 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 354 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 359 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 361 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 363 0 pastvina
PI Milenovice 1144 dz pp 375 2 pastvina
PI Milenovice 19 pk pp 404 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 541 1 role
PI Milenovice 1144 dz pp 541 2 role
PI Milenovice 1144 dz pp 546 0 louka
PI Milenovice 1144 dz pp 604 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 605 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 607 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 608 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 609 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 611 2 les
PI Milenovice 1144 dz pp 612 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 615 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 618 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 619 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 621 1 role
PI Milenovice 1144 dz pp 621 2 les
PI Milenovice 1144 dz pp 622 0 louka
PI Milenovice 1144 dz pp 626 0 louka
PI Milenovice 1144 dz pp 627 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 630 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 631 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 633 0 les
PI Milenovice 120 pk pp 635 0 les 0
PI Milenovice 108 pk pp 636 0 les 0
PI Milenovice 118 pk pp 637 0 les 0
PI Milenovice 114 pk pp 638 0 les 0
PI Milenovice 1144 dz pp 647 0 role
PI Milenovice 1144 dz pp 648 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 649 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 650 0 les
PI Milenovice 1144 dz pp 684 3 cesta
PI Milenovice 1144 dz pp 686 2 cesta
PI Milenovice 1144 dz pp 690 0 les
PI Milevsko 0 st 0 0 hostinec 217
PI Milevsko 444 pk st 223 0 dum pivovar 216
PI Nepodrice 686 dz pp 215 0 rybnik
PI Nepodrice 686 dz pp 216 0 pastvina
PI Nepodrice 686 dz pp 230 0 rybnik
PI Nepodrice 686 dz pp 343 0 pastvina
PI Nepodrice 686 dz pp 344 0 rybnik
PI Nepodrice 686 dz pp 345 0 pastvina
PI Nepodrice 686 dz pp 346 0 pastvina
PI Nepodrice 686 dz pp 353 0 rybnik
PI Nepodrice 686 dz pp 1686 0 rybnik
PI Nepodrice 686 dz pp 3037 0 pastvina
PI Nepodrice 686 dz pp 3038 0 rybnik
PI Nepodrice 686 dz pp 3503 1 rybnik
PI Nepodrice 686 dz pp 3503 2 cesta
PI Nepodrice 686 dz pp 3602 1 les
PI Nepodrice 686 dz pp 3602 2 les
PI Nepodrice 686 dz pp 4021 2 cesta
PI Nepodrice 686 dz pp 4030 0 cesta
PI Nepodrice 686 dz pp 4073 2 cesta
PI Nova Ves 824 dz st 21 0 hajovna 18
PI Nova Ves 824 dz st 69 0 hajovna Zd.Ch. 25
PI Nova Ves 824 dz st 72 0 senik
PI Nova Ves 824 dz pp 359 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 578 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 579 3 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 579 7 role
PI Nova Ves 824 dz pp 579 8 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 581 1 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 581 5 role
PI Nova Ves 824 dz pp 583 0 louze
PI Nova Ves 824 dz pp 584 0 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 586 0 zahrada
PI Nova Ves 824 dz pp 587 0 role
PI Nova Ves 824 dz pp 590 1 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 599 0 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 600 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 601 2 cesta
PI Nova Ves 824 dz pp 604 0 rybnik
PI Nova Ves 824 dz pp 605 0 rybnik
PI Nova Ves 824 dz pp 606 1 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 607 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 608 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 609 1 les
PI Nova Ves 824 dz pp 609 2 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 609 3 les
PI Nova Ves 824 dz pp 609 4 les
PI Nova Ves 824 dz pp 610 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 611 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 612 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 613 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 614 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 615 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 616 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 617 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 618 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 619 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 704 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 705 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 706 0 role
PI Nova Ves 824 dz pp 708 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 709 0 zahrada
PI Nova Ves 824 dz pp 710 0 zahrada
PI Nova Ves 824 dz pp 711 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 748 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 749 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 750 0 pastvina
PI Nova Ves 824 dz pp 751 0 rybnik
PI Nova Ves 824 dz pp 756 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 761 0 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 762 0 rybnik
PI Nova Ves 824 dz pp 763 1 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 763 2 les
PI Nova Ves 824 dz pp 765 0 les
PI Nova Ves 824 dz pp 775 0 rybnik
PI Nova Ves 824 dz pp 776 0 louka
PI Nova Ves 824 dz pp 777 1 les
PI Nova Ves 824 dz pp 777 2 les
PI Nova Ves 824 dz pp 777 3 les
PI Nova Ves 824 dz pp 824 0 cesta
PI Nova Ves 824 dz pp 825 0 cesta
PI Nova Ves 824 dz pp 826 0 cesta
PI Nova Ves 824 dz pp 830 0 cesta
PI Nova Ves 824 dz pp 831 0 cesta
PI Pisek 283 pk pp 100 0 zahrada
PI Pisek 283 pk st 307 0 dum-bud.predm. 96
PI Protivin 0 st 0 sklad obili 227 0
PI Protivin 0 st 0 hydroelektrar. 0
PI Protivin 0 st 0 kaple
PI Protivin 0 st 0 vodojem
PI Protivin 1144 dz st 1 0 zamek 1
PI Protivin 1144 dz st 2 0 dum 5
PI Protivin 1144 dz st 3 0 dum 4
PI Protivin 1144 dz st 3 1 staveb. plocha
PI Protivin 1144 dz pp 4 0 park
PI Protivin 1144 dz st 5 0 dum 518
PI Protivin 1144 dz pp 6 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz st 7 0 dum 3
PI Protivin 1144 dz st 8 0 dum 2
PI Protivin 1144 dz st 9 0 dum 519
PI Protivin 1144 dz pp 10 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 12 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 13 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 14 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 15 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 16 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 17 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 17 0 les
PI Protivin 1144 dz st 71 0 dum 42
PI Protivin 1144 dz pp 72 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 103 2 pastvina
PI Protivin 1144 dz pp 103 3 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 104 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 105 0 zahrada
PI Protivin 427 pk pp 113 2 cesta
PI Protivin 427 pk pp 118 2 role
PI Protivin 1174 pk st 128 0 dum 522
PI Protivin 1174 pk st 129 0 staveb. plocha
PI Protivin 1174 pk pp 130 0 zahrada
PI Protivin 1174 pk pp 131 1 role trziste
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další