Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Mlynarovice 1534 dz pp 573 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 574 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 575 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 576 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 577 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 578 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 579 0 louka
PR Nebahovy 824 dz pp 6 0 les
PR Nebahovy 824 dz pp 7 0 les
PR Nebahovy 824 dz pp 9 0 les
PR Nebahovy 824 dz pp 10 0 pastvina
PR Nebahovy 824 dz pp 22 0 les
PR Nebahovy 824 dz pp 100 0 les
PR Nebahovy 824 dz pp 124 0 les
PR Nebahovy 988 dz pp 1270 1 les 0
PR Nebahovy 988 dz pp 1284 0 louka 0
PR Nebahovy 988 dz pp 1286 0 les 0
PR Nebahovy 988 dz pp 1287 0 pastvina 0
PR Nebahovy 988 dz pp 1288 0 pastvina 0
PR Netolice 58 pk st 23 1 pivovar 58
PR Netolice 32 pk st 43 0 stodola
PR Netolice 32 pk pp 50 2 zahrada
PR Netolice 32 pk pp 50 3 zahrada
PR Netolice 32 pk pp 50 4 zahrada
PR Netolice 32 pk st 52 1 dum 32
PR Netolice 32 pk st 52 2 staveb. plocha
PR Netolice 32 pk pp 57 0 zahrada
PR Netolice 32 pk pp 58 0 louka
PR Netolice 1633 pk pp 228 0 zahrada
PR Netolice 1633 pk pp 229 0 pastvina
PR Netolice 1605 pk st 346 3 dum hostinec 419
PR Netolice 1615 pk st 444 0 restaurace 408
PR Nova Pec 764 dz pp 12 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 14 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 20 1 louka
PR Nova Pec 764 dz st 22 0 myslivna 11
PR Nova Pec 764 dz st 23 0 myslivna 12
PR Nova Pec 764 dz st 32 1 dum 17
PR Nova Pec 764 dz st 32 2 dum 28 0
PR Nova Pec 764 dz pp 41 11 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 41 12 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 41 18 role
PR Nova Pec 764 dz pp 41 55 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 41 63 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 42 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 45 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 74 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 80 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 81 1 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 85 1 role
PR Nova Pec 764 dz st 86 0 pila
PR Nova Pec 764 dz st 89 0 dum 7
PR Nova Pec 764 dz pp 90 1 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 90 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 90 6 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 91 3 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 91 25 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 91 40 role
PR Nova Pec 764 dz pp 91 41 role
PR Nova Pec 764 dz pp 91 42 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 91 44 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 91 45 role
PR Nova Pec 764 dz pp 91 46 role
PR Nova Pec 764 dz pp 91 47 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 91 48 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 91 49 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 91 50 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 91 51 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 91 60 role
PR Nova Pec 764 dz pp 91 61 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 91 113 role
PR Nova Pec 764 dz pp 91 127 role
PR Nova Pec 764 dz pp 92 1 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 93 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 97 0 role
PR Nova Pec 764 dz pp 100 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 100 5 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 101 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 101 3 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 101 4 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 102 0 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 103 0 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 104 0 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 107 0 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 108 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 109 1 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 109 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 109 3 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 111 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 112 0 role
PR Nova Pec 764 dz pp 113 0 role
PR Nova Pec 764 dz st 113 0 myslivna 13
PR Nova Pec 764 dz st 114 0 dum 12
PR Nova Pec 764 dz pp 114 0 sklad dreva
PR Nova Pec 764 dz pp 115 2 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 115 4 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 115 8 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 116 0 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 117 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 117 2 role
PR Nova Pec 764 dz pp 118 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 142 7 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 142 8 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 142 34 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 152 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 152 4 cesta
PR Nova Pec 764 dz st 164 1 dum 15 0
PR Nova Pec 764 dz st 164 2 kolna 0
PR Nova Pec 764 dz st 164 3 kolna 0
PR Nova Pec 764 dz st 164 4 kolna 0
PR Nova Pec 764 dz st 164 5 pila 16 0
PR Nova Pec 764 dz st 164 6 delnicky dum 18
PR Nova Pec 764 dz pp 174 1 les
PR Nova Pec 764 dz pp 181 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 181 10 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 186 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 186 2 role
PR Nova Pec 764 dz pp 190 1 les
PR Nova Pec 764 dz pp 190 3 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 190 4 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 190 5 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 190 12 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 190 13 sklad dreva
PR Nova Pec 764 dz pp 190 14 nadvori tovar.
PR Nova Pec 764 dz pp 190 15 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 16 role
PR Nova Pec 764 dz pp 190 17 nadrz vodni
PR Nova Pec 764 dz pp 190 18 role
PR Nova Pec 764 dz pp 190 19 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 190 20 jiloviste
PR Nova Pec 764 dz pp 190 21 role
PR Nova Pec 764 dz pp 190 22 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 190 23 role
PR Nova Pec 764 dz pp 190 24 les
PR Nova Pec 764 dz pp 190 25 sklad dreva
PR Nova Pec 764 dz pp 190 26 sklad dreva
PR Nova Pec 229 pk pp 190 28 louka
PR Nova Pec 229 pk pp 190 29 louka
PR Nova Pec 284 pk pp 190 34 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 190 49 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 190 50 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 190 51 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 190 52 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 81 role
PR Nova Pec 764 dz pp 190 86 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 87 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 88 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 89 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 90 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 91 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 92 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 93 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 94 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 95 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 96 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 97 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 98 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 99 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 100 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 101 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 102 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 103 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 104 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 105 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 106 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 107 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 108 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 109 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 110 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 190 111 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 192 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 192 7 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 193 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 194 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 195 2 les
PR Nova Pec 764 dz pp 195 3 role
PR Nova Pec 764 dz pp 195 4 role
PR Nova Pec 764 dz pp 195 5 louka
PR Nova Pec 274 pk pp 195 6 role
PR Nova Pec 274 pk pp 195 8 role
PR Nova Pec 273 pk pp 195 9 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 199 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 199 4 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 199 20 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 199 31 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 199 54 cesta
PR Nova Pec 4 pk pp 201 2 kanal
PR Nova Pec 4 pk pp 202 2 kanal
PR Nova Pec 764 dz st 204 0 sirkarna sklad 0
PR Nova Pec 4 pk pp 205 2 kanal
PR Nova Pec 4 pk pp 206 2 kanal
PR Nova Pec 4 pk pp 209 2 kanal
PR Nova Pec 4 pk pp 210 2 kanal
PR Nova Pec 274 pk st 212 dum Stozec 20
PR Nova Pec 764 dz st 214 2 dum 23 0
PR Nova Pec 764 dz st 224 0 dum straz.kan. 51
PR Nova Pec 764 dz pp 229 3 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 229 4 role
PR Nova Pec 764 dz pp 229 5 les
PR Nova Pec 764 dz pp 229 6 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 229 7 role
PR Nova Pec 764 dz pp 229 8 les
PR Nova Pec 764 dz pp 234 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 236 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 3 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 238 12 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 238 39 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 47 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 57 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 57 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 62 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 73 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 238 78 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 239 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 240 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 240 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 240 8 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 240 17 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 241 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 246 2 cesta
PR Nova Pec 229 pk st 250 1 dum v N.Chalu. 23
PR Nova Pec 229 pk st 250 2 kulturni dum
PR Nova Pec 4 pk pp 254 2 kanal
PR Nova Pec 764 dz st 258 0 hajovna 4
PR Nova Pec 4 pk pp 258 3 kanal
PR Nova Pec 4 pk pp 258 4 kanal
PR Nova Pec 764 dz pp 266 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 267 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 268 1 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 268 2 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 269 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 270 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 271 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 271 2 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 271 3 role
PR Nova Pec 764 dz pp 271 8 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 272 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 273 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 273 5 role
PR Nova Pec 764 dz pp 274 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 275 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 276 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 290 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 290 2 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 291 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 291 2 role
PR Nova Pec 764 dz pp 291 3 role
PR Nova Pec 764 dz pp 291 4 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 291 7 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 291 8 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 291 9 role
PR Nova Pec 764 dz pp 291 25 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 291 36 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 291 67 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 291 68 louka
PR Nova Pec 764 dz st 292 0 dum 72 0
PR Nova Pec 764 dz st 293 0 budova 0
PR Nova Pec 764 dz pp 297 44 role
PR Nova Pec 283 pk st 312 0 chata 71
PR Nova Pec 764 dz st 313 0 myslivna 73
PR Nova Pec 764 dz st 333 0 dum 21 0
PR Nova Pec 764 dz st 334 0 dum 22
PR Nova Pec 764 dz st 335 0 dum 23
PR Nova Pec 764 dz st 336 0 dum 24
PR Nova Pec 764 dz st 337 0 dum 33
PR Nova Pec 764 dz st 354 0 dum 34 0
PR Nova Pec 764 dz pp 357 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 357 2 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 357 3 role
PR Nova Pec 764 dz pp 357 4 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 357 5 role
PR Nova Pec 764 dz pp 357 6 role
PR Nova Pec 764 dz pp 360 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 361 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 362 0 role
PR Nova Pec 764 dz pp 363 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 365 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 366 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 366 7 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 400 3 pastvina
PR Nova Pec 764 dz st 404 0 hajovna 25 0
PR Nova Pec 764 dz st 432 0 staveb.plocha 0
PR Nova Pec 764 dz st 437 0 dum 45 0
PR Nova Pec 764 dz st 438 0 dum 46 0
PR Nova Pec 764 dz st 439 0 dum 47 0
PR Nova Pec 764 dz st 440 0 dum 48 0
PR Nova Pec 764 dz st 441 0 dum 49 0
PR Nova Pec 764 dz st 442 0 dum 50 0
PR Nova Pec 764 dz st 443 0 dum 51 0
PR Nova Pec 764 dz st 444 0 dum 52 0
PR Nova Pec 764 dz st 445 0 dum 53 0
PR Nova Pec 764 dz st 446 0 dum 54 0
PR Nova Pec 764 dz st 447 0 dum 55 0
PR Nova Pec 764 dz st 448 0 dum 56 0
PR Nova Pec 764 dz st 448 0 dum 57 0
PR Nova Pec 764 dz st 449 0 dum 58 0
PR Nova Pec 764 dz st 450 0 dum 59 0
PR Nova Pec 764 dz st 451 0 dum 60 0
PR Nova Pec 764 dz st 452 0 dum 61 0
PR Nova Pec 764 dz st 453 0 dum 62 0
PR Nova Pec 764 dz st 454 0 staveb.plocha 0
PR Nova Pec 764 dz st 456 0 dum 42 0
PR Nova Pec 764 dz st 457 0 dum 43 0
PR Nova Pec 764 dz st 458 0 dum 44 0
PR Nova Pec 764 dz st 459 0 dum 45 0
PR Nova Pec 764 dz st 460 0 dum 46 0
PR Nova Pec 764 dz st 461 0 dum 47 0
PR Nova Pec 764 dz st 462 0 dum 48 0
PR Nova Pec 764 dz st 463 0 dum 49 0
PR Nova Pec 764 dz pp 522 1 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 561 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 562 2 louka
PR Nova Pec 273 pk pp 576 2 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 578 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 579 2 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 590 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 590 4 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 590 4 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 610 10 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 610 11 role
PR Nova Pec 764 dz pp 610 13 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 610 18 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 610 19 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 610 23 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 610 39 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 610 41 role
PR Nova Pec 764 dz pp 610 42 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 610 43 role
PR Nova Pec 764 dz pp 610 46 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 610 47 role
PR Nova Pec 764 dz pp 610 48 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 618 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 621 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 623 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 624 1 les
PR Nova Pec 764 dz pp 624 2 les
PR Nova Pec 764 dz pp 624 3 les
PR Nova Pec 764 dz pp 624 4 les
PR Nova Pec 764 dz pp 625 14 role
PR Nova Pec 764 dz pp 625 15 role
PR Nova Pec 764 dz pp 625 21 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 625 21 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 625 22 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 625 22 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 625 28 role
PR Nova Pec 764 dz pp 625 45 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 625 64 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 648 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 649 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 652 0 les
PR Nova Pec 4 pk pp 655 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 656 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 663 1 les
PR Nova Pec 764 dz pp 663 13 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 669 3 role
PR Nova Pec 764 dz pp 669 5 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 669 6 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 669 7 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 669 17 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 669 23 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 671 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 673 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 675 9 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 675 10 role
PR Nova Pec 764 dz pp 675 11 les
PR Nova Pec 764 dz pp 675 13 sklad dreva
PR Nova Pec 764 dz pp 675 14 sklad dreva
PR Nova Pec 764 dz pp 675 21 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 675 22 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 675 23 role
PR Nova Pec 764 dz pp 675 35 role
PR Nova Pec 764 dz pp 675 42 role
PR Nova Pec 764 dz pp 675 71 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 675 119 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 675 120 role
PR Nova Pec 764 dz pp 675 130 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 675 135 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 675 203 role
PR Nova Pec 764 dz pp 675 237 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 676 0 role
PR Nova Pec 764 dz pp 677 0 role
PR Nova Pec 764 dz pp 682 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 683 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 683 2 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 683 3 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 684 0 role
PR Nova Pec 764 dz pp 685 0 role
PR Nova Pec 764 dz pp 694 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 694 2 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 694 4 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 694 29 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 694 54 louka
PR Nova Pec 4 pk pp 694 59 louka
PR Nova Pec 4 pk pp 694 60 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 695 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 696 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 697 1 les
PR Nova Pec 764 dz pp 700 3 role
PR Nova Pec 764 dz pp 700 20 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 700 24 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 704 19 louka
PR Nova Pec 4 pk pp 704 20 louka
PR Nova Pec 4 pk pp 704 21 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 708 3 role
PR Nova Pec 764 dz pp 713 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 713 2 sklad dreva
PR Nova Pec 764 dz pp 713 3 les
PR Nova Pec 764 dz pp 713 9 sklad dreva
PR Nova Pec 764 dz pp 714 0 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 715 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 716 0 les
PR Nova Pec 764 dz pp 717 6 role
PR Nova Pec 764 dz pp 720 7 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 720 16 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 751 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 751 2 neplodna
PR Nova Pec 764 dz pp 766 7 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 774 4 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 775 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 775 3 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 794 2 pustina
PR Nova Pec 764 dz pp 794 4 role
PR Nova Pec 764 dz pp 799 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 799 3 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 799 4 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 800 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 800 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 800 2 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 800 3 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 801 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 803 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 803 2 role
PR Nova Pec 764 dz pp 804 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 804 2 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 804 3 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 804 4 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 805 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 805 2 pastvina
PR Nova Pec 764 dz pp 805 3 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 805 4 role
PR Nova Pec 764 dz pp 805 5 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 805 6 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 805 7 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 806 1 role
PR Nova Pec 764 dz pp 806 2 zahrada
PR Nova Pec 764 dz pp 827 2 les
PR Nova Pec 764 dz pp 827 3 pustina
PR Nova Pec 283 pk pp 827 4 les
PR Nova Pec 764 dz pp 833 1 les
PR Nova Pec 764 dz pp 833 2 les
PR Nova Pec 764 dz pp 834 1 les
PR Nova Pec 764 dz pp 834 2 les
PR Nova Pec 764 dz pp 835 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 835 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 835 3 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 835 4 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 835 5 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 837 0 jezero
PR Nova Pec 764 dz pp 1150 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1150 3 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1150 16 les
PR Nova Pec 764 dz pp 1150 23 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 1150 24 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 1150 52 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 1151 1 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 1151 2 les
PR Nova Pec 764 dz pp 1151 8 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 1151 10 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 1151 16 louka
PR Nova Pec 764 dz pp 1179 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1179 3 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1179 4 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1179 5 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1179 6 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1181 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1184 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1185 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1189 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1190 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1190 3 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1194 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1196 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1204 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1214 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1224 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1230 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1232 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1233 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1233 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1233 3 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1233 4 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1237 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1238 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1247 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1276 2 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1278 2 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1279 2 kanal plavebni
PR Nova Pec 764 dz pp 1280 1 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1280 2 potok
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další