Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Obora 988 dz pp 413 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 416 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 419 0 rybnik Cicht. 0
PR Obora 988 dz pp 433 0 rybnik Rosenb. 0
PR Obora 988 dz pp 438 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 438 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 438 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 438 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 438 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 441 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 442 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 446 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 447 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 447 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 447 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 447 6 louka 0
PR Obora 988 dz pp 447 8 louka 0
PR Obora 988 dz pp 451 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 466 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 468 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 469 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 480 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 481 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 481 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 482 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 483 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 484 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 485 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 486 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 487 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 488 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 489 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 490 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 491 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 492 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 493 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 494 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 495 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 495 2 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 495 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 495 6 louka 0
PR Obora 988 dz pp 495 9 louka
PR Obora 988 dz pp 515 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 516 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 517 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 524 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 531 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 533 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 533 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 534 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 539 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 543 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 545 1 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 545 2 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 546 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 546 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 547 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 547 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 548 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 549 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 551 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 552 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 553 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 554 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 555 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 556 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 556 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 562 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 563 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 565 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 571 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 574 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 579 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 581 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 582 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 593 3 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 593 4 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 595 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 595 9 louka 0
PR Obora 988 dz pp 596 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 597 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 598 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 599 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 606 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 607 5 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 610 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 610 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 611 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 612 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 613 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 614 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 648 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 649 1 louka
PR Obora 988 dz pp 649 6 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 650 0 role
PR Obora 988 dz pp 652 0 louka
PR Obora 988 dz pp 653 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 664 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 671 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 673 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 686 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 687 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 688 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 689 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 689 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 689 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 690 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 690 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 690 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 693 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 695 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 695 2 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 699 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 702 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 705 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 746 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 764 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 764 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 775 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 775 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 780 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 780 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 783 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 783 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 783 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 784 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 784 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 785 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 786 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 786 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 786 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 786 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 787 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 791 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 792 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 792 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 792 3 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 792 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 797 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 797 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 798 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 799 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 800 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 805 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 806 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 808 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 815 3 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 819 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 6 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 8 les 0
PR Obora 988 dz pp 820 9 les 0
PR Obora 988 dz pp 820 10 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 11 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 12 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 13 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 14 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 15 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 16 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 17 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 18 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 19 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 20 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 21 role 0
PR Obora 988 dz pp 820 22 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 820 23 role 0
PR Obora 988 dz pp 828 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 836 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 841 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 842 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 843 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 844 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 844 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 847 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 855 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 857 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 858 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 861 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 863 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 863 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 863 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 863 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 863 6 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 863 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 863 8 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 863 10 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 863 15 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 864 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 865 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 866 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 866 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 867 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 867 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 867 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 867 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 868 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 868 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 868 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 869 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 869 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 873 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 873 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 873 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 874 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 874 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 874 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 875 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 875 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 876 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 876 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 6 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 7 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 8 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 9 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 10 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 11 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 12 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 13 louka 0
PR Obora 988 dz pp 876 14 louka 0
PR Obora 988 dz pp 877 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 878 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 879 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 879 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 880 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 881 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 884 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 885 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 886 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 886 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 886 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 886 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 887 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 887 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 887 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 887 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 887 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 887 6 les 0
PR Obora 988 dz pp 887 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 887 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 887 9 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 887 10 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 887 11 role 0
PR Obora 988 dz pp 887 12 role 0
PR Obora 988 dz pp 887 13 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 887 14 les 0
PR Obora 988 dz pp 887 15 les 0
PR Obora 988 dz pp 887 16 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 891 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 891 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 892 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 892 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 897 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 897 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 897 4 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 900 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 901 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 903 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 907 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 909 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 909 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 910 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 910 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 911 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 912 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 914 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 914 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 914 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 914 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 915 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 916 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 918 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 922 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 925 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 925 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 927 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 928 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 7 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 8 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 10 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 11 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 12 louka 0
PR Obora 988 dz pp 928 14 louka 0
PR Obora 988 dz pp 931 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 931 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 931 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 931 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 931 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 931 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 931 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 931 9 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 932 0 skaly 0
PR Obora 988 dz pp 934 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 934 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 934 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 934 7 louka 0
PR Obora 988 dz pp 934 8 louka 0
PR Obora 988 dz pp 934 9 louka 0
PR Obora 988 dz pp 934 10 louka 0
PR Obora 988 dz pp 934 11 louka 0
PR Obora 988 dz pp 935 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 935 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 935 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 936 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 940 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 942 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 945 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 945 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 945 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 945 6 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 947 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 948 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 949 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 950 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 961 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 964 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 964 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 970 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 972 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 973 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 976 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 977 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 980 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 983 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 985 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 986 9 louka
PR Obora 988 dz pp 986 10 louka 0
PR Obora 988 dz pp 987 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 990 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1074 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1075 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1076 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 1076 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 1076 9 role 0
PR Obora 988 dz pp 1129 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1159 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1165 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1169 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1170 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 1176 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 1178 3 kamenna sut 0
PR Obora 988 dz pp 1182 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1217 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1217 4 role
PR Obora 988 dz pp 1217 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 1221 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1226 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 1253 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 1253 12 role
PR Obora 988 dz pp 1253 13 role
PR Obora 988 dz pp 1258 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1259 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 1423 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1427 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1427 11 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1428 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 1431 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1432 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1434 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1435 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 1436 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1477 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1483 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1484 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1488 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 1489 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1490 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1491 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1492 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1494 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1496 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1509 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 1509 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1509 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 1510 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1512 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1514 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1515 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1518 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1519 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 1520 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1521 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1522 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1523 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1524 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1526 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1527 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1527 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1527 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 1527 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1528 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1529 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 1530 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1531 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1531 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1531 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1533 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1534 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1534 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1535 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1535 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1535 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 1536 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1536 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1540 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1541 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1542 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1542 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1551 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1553 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1554 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1555 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1556 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1557 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1558 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1558 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1562 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1566 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1567 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1567 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1567 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1567 22 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1567 32 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1567 33 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1568 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1569 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 1574 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1574 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1574 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1574 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1575 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1575 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1576 0 rybnik Stribr. 0
PR Obora 988 dz pp 1578 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 1578 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1586 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1586 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1587 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1587 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1587 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 1587 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 1588 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1590 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 1590 9 role 0
PR Obora 988 dz pp 1591 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1592 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1593 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1593 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1594 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1596 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1612 4 louka
PR Obora 988 dz pp 1612 11 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1612 12 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1629 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1630 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1688 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 1702 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1708 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1708 5 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1716 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 1719 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1764 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1765 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1765 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 1765 9 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1765 11 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1765 13 cesta role
PR Obora 988 dz pp 1767 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 1769 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 1772 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1772 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1772 3 role cesta
PR Obora 988 dz pp 1780 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1790 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1793 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 1793 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1795 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1796 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1800 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1801 1 cesta les
PR Obora 988 dz pp 1801 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1801 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1801 4 les 0
PR Obora 988 dz pp 1801 5 les 0
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další