Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
JH Trebon 1188 pk pp 668 47 role
JH Trebon 1188 pk pp 668 48 role
JH Trebon 1188 pk pp 668 50 role
JH Trebon 1188 pk pp 668 51 hliniste
JH Trebon 1222 pk pp 668 53 role 0
JH Trebon 1188 pk pp 668 54 role
JH Trebon 1188 pk pp 668 57 role
JH Trebon 1222 pk pp 668 74 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 75 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 76 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 77 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 93 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 94 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 95 role 0
JH Trebon 1188 pk pp 668 97 role
JH Trebon 1188 pk pp 668 98 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 669 1 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 669 2 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 669 3 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 669 4 zahrada 0
JH Trebon 1541 dz pp 670 1 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 670 2 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 670 3 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 670 4 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 670 6 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 670 7 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 671 1 cesta 0
JH Trebon 1541 dz pp 671 3 cesta 0
JH Trebon 1541 dz pp 672 2 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 672 3 role 0
JH Trebon 1540 dz pp 673 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 673 2 louka
JH Trebon 1540 dz st 729 kolna
JH Trebon 1305 pk st 760 0 dum 331/2
JH Trebon 1540 dz st 865 staveb.plocha
JH Trebon 1222 pk st 905 0 staveb. plocha 0
JH Trebon 875 pk pp 1198 0 neplodna 0
JH Trebon 875 pk pp 1199 1 zahrada s kuz. 0
JH Trebon 875 pk pp 1200 6 zahrada 0
JH Trebon 1540 dz pp 1303 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1303 2 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1304 0 les
JH Trebon 1540 dz pp 1306 0 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1310 0 les
JH Trebon 1540 dz pp 1318 1 les
JH Trebon 1183 pk pp 1318 3 les
JH Trebon 1183 pk pp 1318 4 les
JH Trebon 1540 dz pp 1319 0 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1321 1 louka
JH Trebon 1183 pk pp 1321 2 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1323 11 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1323 12 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1323 14 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1323 15 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1323 16 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1324 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1324 2 les
JH Trebon 1540 dz pp 1325 3 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1326 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1326 2 sadky
JH Trebon 1541 dz pp 1326 3 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1327 1 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1327 2 stoka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1329 1 rybnik Hradec. 0
JH Trebon 1541 dz pp 1329 2 les 0
JH Trebon 1541 dz pp 1329 3 pruplav 0
JH Trebon 1541 dz pp 1330 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1336 0 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 1337 0 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 1338 0 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 1339 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1340 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1341 0 rybnik Kaprovy 0
JH Trebon 1541 dz pp 1343 0 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 1345 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1346 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1347 0 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 1348 0 rybnik Prater. 0
JH Trebon 1541 dz pp 1349 1 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1349 2 zahrada 0
JH Trebon 1540 dz pp 1351 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1354 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1355 0 bazina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1357 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1358 0 rybnik 0
JH Trebon 1541 dz pp 1359 1 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1361 0 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1362 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1363 1 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1363 2 sadky 0
JH Trebon 1541 dz pp 1363 3 sadky 0
JH Trebon 1541 dz pp 1365 0 skolka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1366 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1367 0 zahrada 0
JH Trebon 1541 dz pp 1368 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1369 0 zahrada 0
JH Trebon 1541 dz pp 1370 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1371 0 skolka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1372 0 sadky 0
JH Trebon 1541 dz pp 1373 0 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 1374 0 sadky 0
JH Trebon 1541 dz pp 1375 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1381 0 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 1382 0 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1412 0 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1413 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1414 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1415 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1416 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1417 0 sadky
JH Trebon 1187 pk pp 1418 1 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1418 2 pastvina
JH Trebon 1187 pk pp 1419 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1420 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1421 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1422 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1422 2 sklad dreva
JH Trebon 1540 dz pp 1423 0 sklad dreva
JH Trebon 1540 dz pp 1424 1 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1424 2 zahrada 0
JH Trebon 1540 dz pp 1424 3 zahrada 0
JH Trebon 1540 dz pp 1426 0 pastvina 0
JH Trebon 1540 dz pp 1427 0 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1430 1 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1430 2 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1430 3 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1431 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1432 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1435 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1436 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1437 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1438 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1439 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1440 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1441 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1442 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1443 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1444 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1445 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1446 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1447 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1448 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1449 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1450 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1451 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1452 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1453 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1454 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1455 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1456 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1457 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1458 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1459 0 sadky
JH Trebon 1540 dz pp 1460 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1461 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1462 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1463 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1464 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1466 0 potok
JH Trebon 1540 dz pp 1469 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1471 1 skladka
JH Trebon 1541 dz pp 1471 2 skladiste 0
JH Trebon 1540 dz pp 1471 3 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1471 4 skladiste
JH Trebon 1541 dz pp 1471 5 zahrada 0
JH Trebon 1541 dz pp 1471 6 skladka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1471 7 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1474 0 zahrada
JH Trebon 1306 pk pp 1482 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1484 0 zahrada
JH Trebon 1832 pk pp 1486 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1486 2 louka
JH Trebon 1541 dz pp 1486 3 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 1486 4 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1487 1 louka
JH Trebon 1832 pk pp 1487 2 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1487 3 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1488 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1488 9 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1488 10 louka
JH Trebon 1832 pk pp 1488 11 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1488 152 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1488 153 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1488 166 louka
JH Trebon 1541 dz pp 1488 167 louka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1490 0 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1491 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1491 3 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1491 4 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1494 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1495 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 1496 1 zahrada
JH Trebon 1182 pk pp 1500 2 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 1502 2 les
JH Trebon 1305 pk pp 1624 0 zahrada
JH Trebon 1190 pk pp 1628 0 zahrada
JH Trebon 1317 pk pp 1629 0 zahrada 0
JH Trebon 1540 dz pp 1646 1 potok 0
JH Trebon 1540 dz pp 1653 1 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1670 2 louka
JH Trebon 1540 dz pp 1691 5 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1691 6 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1692 1 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1693 0 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1694 1 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1694 3 cesta
JH Trebon 1541 dz pp 1694 5 cesta 0
JH Trebon 1541 dz pp 1694 6 cesta 0
JH Trebon 1540 dz pp 1694 9 cesta
JH Trebon 1541 dz pp 1696 0 cesta 0
JH Trebon 1541 dz pp 1697 0 cesta 0
JH Trebon 1541 dz pp 1698 0 cesta 0
JH Trebon 1541 dz pp 1699 1 cesta 0
JH Trebon 1540 dz pp 1699 2 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1699 3 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1699 4 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 1700 1 stoka Zlata
JH Trebon 1540 dz pp 1700 2 stoka Zlata
JH Trebon 1540 dz pp 1700 3 stoka Zlata
JH Trebon 1540 dz pp 1700 4 potok
JH Trebon 1541 dz pp 1701 1 potok 0
JH Trebon 1540 dz pp 1701 3 potok
JH Trebon 1540 dz pp 1701 4 potok
JH Trebon 1541 dz pp 1702 1 potok 0
JH Trebon 1541 dz pp 1702 2 potok 0
JH Trebon 1541 dz pp 1702 3 potok 0
JH Trebon 1540 dz pp 1702 4 stoka Zlata
JH Trebon 1541 dz pp 1703 1 potok 0
JH Trebon 1540 dz pp 1704 2 potok
JH Trebon 1540 dz pp 1709 0 stoka Zlata
JH Trebon 1540 dz pp 1713 0 potok
JH Trebon 1540 dz pp 1718 1 stoka
JH Trebon 1540 dz pp 1718 2 stoka
JH Trebon 1832 pk pp 1728 1 stoka
JH Trebon 1540 dz pp 1728 2 stoka
JH Trebon 1541 dz pp 1728 3 stoka 0
JH Trebon 1540 dz pp 1729 1 stoka
JH Trebon 1832 pk pp 1729 2 stoka
JH Trebon 1182 pk pp 1732 2 neplodna
JH Trebon 1182 pk pp 1732 3 neplodna
JH Trebon 1182 pk pp 1732 4 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 2583 0 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 72 9 louka 0
JH Zablati 1540 dz pp 99 2 stoka 0
JH Zablati 1540 dz pp 100 2 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 101 2 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 102 2 stoka 0
JH Zablati 1540 dz pp 194 27 stoka 0
JH Zablati 1540 dz pp 261 0 rybnik Ponedr. 0
JH Zablati 1540 dz pp 1207 0 rybnik Nametek 0
JH Zablati 1540 dz pp 1311 0 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 1344 1 les 0
JH Zablati 1540 dz pp 1344 2 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 1345 0 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 1347 5 louka 0
JH Zablati 1540 dz pp 1352 9 role 0
JH Zablati 1540 dz pp 1352 10 role 0
JH Zablati 1540 dz pp 1352 11 role 0
JH Zablati 1540 dz pp 1352 12 role 0
JH Zablati 1540 dz pp 1353 1 rybnik Zablat. 0
JH Zablati 1540 dz pp 1353 15 role 0
JH Zablati 1540 dz pp 1354 0 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 1361 4 hraz 0
JH Zablati 1540 dz pp 1384 0 pastvina 0
JH Zablati 1540 dz pp 1385 0 kanal 0
JH Zablati 1540 dz pp 1386 1 louka 0
JI Telc 204 pk st 356 2 dum 95
JI Telc 204 pk pp 367 zahrada
JI Telc 197 pk st 356 1 dum 88
KL Bysen 70 pk st 85 dum v Turanech 57
KL Horesovice 730 dz pp 480 2 role
KL Hresice 730 dz pp 105 pastvina
KL Hresice 730 dz pp 376 role
KL Hresice 730 dz pp 377 pastvina
KL Hresice 730 dz pp 378 1 rybnik
KL Hresice 730 dz pp 378 2 louka
KL Hresice 730 dz pp 378 3 rybnik
KL Hresice 730 dz pp 378 4 louka
KL Hresice 730 dz pp 379 0 louka
KL Kacice 750 pk st 55 dum 61
KL Kacice 750 pk pp 73 2 zahrada
KL Kacice 750 pk st 115 hostinec 100
KL Lisky 730 dz pp 538 14 role
KL Lisky 730 dz pp 538 16 role
KL Lisky 730 dz pp 538 22 role
KL Rozdelov 83 pk st 176 dum 76
KL Slany 261 pk pp 107 zahrada
KL Slany 544 pk pp 343 zahrada
KL Slany 261 pk st 453 dum 261
KL Slany 544 pk st 650 dum 544
KL Smecno 69 pk st 76 dum 69
KT Bohdasice 795 dz pp 224 1 les
KT Bohdasice 795 dz pp 224 2 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 224 3 role
KT Bohdasice 795 dz pp 225 2 pastvina
KT Bohdasice 107 pk pp 427 2 pastvina
KT Bohdasice 107 pk pp 428 2 role
KT Bohdasice 107 pk pp 429 2 role
KT Bohdasice 105 pk pp 430 0 role
KT Bohdasice 105 pk pp 431 0 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 456 0 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 469 0 neplodna
KT Bohdasice 795 dz pp 470 0 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 479 1 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 479 5 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 480 0 role
KT Bohdasice 795 dz pp 481 0 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 482 0 role
KT Bohdasice 795 dz pp 483 1 les
KT Bohdasice 795 dz pp 483 2 les
KT Bohdasice 795 dz pp 483 4 les
KT Bohdasice 795 dz pp 484 0 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 550 0 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 554 2 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 3 pastvina
KT Bohdasice 795 dz pp 554 4 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 5 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 6 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 7 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 8 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 9 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 10 role
KT Bohdasice 795 dz pp 554 11 pastvina
KT Dlouha Ves 0 st 0 obytny dum 148
KT Dlouha Ves 795 dz st 1 1 zamek
KT Dlouha Ves 795 dz st 1 2 dum 98
KT Dlouha Ves 795 dz st 1 2 dum 99
KT Dlouha Ves 795 dz st 1 3 budova hospod. 97
KT Dlouha Ves 543 pk st 1 4 staveb. plocha
KT Dlouha Ves 795 dz st 3 0 dum lazensky
KT Dlouha Ves 795 dz st 12 0 sypka
KT Dlouha Ves 2 pk st 13 0 dum 2
KT Dlouha Ves 795 dz pp 80 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 80 3 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 80 4 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 81 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 81 3 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 81 4 pastvina
KT Dlouha Ves 2 pk pp 82 0 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 97 1 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 97 2 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 97 3 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 97 17 louka
KT Dlouha Ves 543 pk pp 97 18 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 100 0 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 101 0 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 102 0 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 103 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 104 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz st 110 2 hajovna 55
KT Dlouha Ves 795 dz pp 155 19 role
KT Dlouha Ves 795 dz st 217 0 hajenka 81
KT Dlouha Ves 795 dz pp 429 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 430 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 431 0 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 454 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 455 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 455 3 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 455 4 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 463 81 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 467 1 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 469 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 471 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 472 1 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 472 2 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 472 3 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 473 1 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 473 2 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 474 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 476 0 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 481 23 role
KT Dlouha Ves 416 pk pp 485 3 cesta
KT Dlouha Ves 795 dz pp 491 43 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 530 7 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 531 0 zahrada
KT Dlouha Ves 795 dz pp 536 1 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 536 2 kanal
KT Dlouha Ves 795 dz pp 536 3 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 537 1 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 537 2 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 538 0 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 540 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 541 5 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 541 65 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 541 69 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 541 88 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 542 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 564 0 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 565 2 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 572 0 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 615 0 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 617 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 644 2 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 644 6 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 672 1 role
KT Dlouha Ves 569 pk pp 672 3 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 678 4 pastvina
KT Dlouha Ves 569 pk pp 685 1 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 685 11 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 686 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 687 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 687 2 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 687 4 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 687 5 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 687 6 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 687 29 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 688 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 689 0 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 690 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 697 17 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 698 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 702 9 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 705 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 705 2 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 706 0 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 707 1 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 707 2 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 707 3 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 710 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 713 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 713 2 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 714 1 louka
KT Dlouha Ves 795 dz pp 735 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 739 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 742 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 743 1 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 743 13 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 743 15 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 743 16 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 743 18 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 744 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 745 0 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 747 1 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 748 1 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 748 3 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 776 0 cesta
KT Dlouha Ves 795 dz pp 777 0 role
KT Dlouha Ves 294 pk pp 778 1 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 778 2 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 778 3 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 782 2 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 783 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 794 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 795 0 role
KT Dlouha Ves 795 dz pp 797 2 pastvina
KT Dlouha Ves 795 dz pp 797 3 les
KT Dlouha Ves 795 dz pp 798 0 kanal
KT Dlouha Ves 795 dz pp 799 0 kanal
KT Dlouha Ves 795 dz pp 800 3 pastvina
KT Filipova Hut 200 pk pp 50 0 pastvina
KT Filipova Hut 200 pk pp 51 0 role
KT Filipova Hut 200 pk pp 79 0 role
KT Filipova Hut 88 pk st 105 0 dum 37
KT Filipova Hut 200 pk pp 125 2 pastvina
KT Filipova Hut 347 pk pp 126 1 pastvina
KT Filipova Hut 202 pk pp 135 0 louka
KT Filipova Hut 316 pk st 138 0 dum 55
KT Filipova Hut 103 pk st 139 0
KT Filipova Hut 129 pk st 160 1 hajovna 25
KT Filipova Hut 1360 dz st 178 0 dum 57 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 180 0 hospod.budovy 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 197 0 dum Modrava 56 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 202 0 dum 36 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 206 0 dum PÅrstling 56 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 207 0 hospod.budovy 0
KT Filipova Hut 202 pk pp 207 5 dreviste
KT Filipova Hut 202 pk pp 207 9 louka
KT Filipova Hut 1360 dz st 208 0 dum 58 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 209 0 chata Roklan. 59 0
KT Filipova Hut 202 pk st 213 0 kolna
KT Filipova Hut 103 pk st 221 0 dum 52
KT Filipova Hut 1360 dz st 232 0 kolna 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 235 0 kolna 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 237 0 stodola 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 245 0 stodola 0
KT Filipova Hut 1360 dz st 249 0 kolna 0
KT Filipova Hut 103 pk st 272 0 dum 61
KT Filipova Hut 132 pk pp 278 2 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 976 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 977 2 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 993 2 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 994 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 995 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1010 12 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1010 13 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1011 0 prah
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1012 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1013 1 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1013 2 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1014 1 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1014 2 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1015 7 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 1 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 2 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 3 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 4 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 5 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 6 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 7 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 8 les
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další