Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
LI Lovosice 858 dz pp 609 2 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 6 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 7 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 8 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 9 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 10 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 11 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 12 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 13 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 14 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 15 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 16 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 17 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 18 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 19 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 20 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 21 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 22 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 23 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 24 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 25 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 26 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 27 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 28 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 29 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 30 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 31 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 32 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 33 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 34 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 35 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 36 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 37 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 38 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 39 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 40 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 41 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 42 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 43 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 44 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 45 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 46 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 47 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 48 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 49 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 50 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 51 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 52 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 53 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 54 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 55 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 56 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 57 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 58 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 59 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 60 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 61 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 62 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 63 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 64 role
LI Lovosice 858 dz pp 609 65 role
LI Lovosice 340 pk pp 646 1 role
LI Lovosice 858 dz pp 646 2 role
LI Lovosice 1503 dz pp 646 3 role
LI Lovosice 340 pk pp 647 0 role
LI Lovosice 340 pk pp 648 0 role
LI Lovosice 340 pk pp 649 0 pastvina
LI Lovosice 340 pk pp 650 1 role
LI Lovosice 858 dz pp 650 2 role
LI Lovosice 1503 dz pp 650 3 role
LI Lovosice 858 dz pp 650 4 role
LI Lovosice 858 dz pp 650 5 role
LI Lovosice 858 dz pp 650 7 role
LI Lovosice 858 dz pp 650 8 role
LI Lovosice 858 dz pp 651 1 role
LI Lovosice 1503 dz pp 651 2 role
LI Lovosice 936 pk pp 651 3 role
LI Lovosice 1503 dz pp 651 4 role
LI Lovosice 1503 dz pp 651 5 role
LI Lovosice 936 pk pp 653 1 pastvina
LI Lovosice 936 pk pp 653 2 zahrada
LI Lovosice 937 pk pp 654 0 pastvina
LI Lovosice 936 pk pp 655 0 pastvina
LI Lovosice 937 pk pp 656 0 role
LI Lovosice 932 pk st 661 0 dum hostinec 33
LI Lovosice 858 dz pp 780 0 louka
LI Lovosice 885 pk st 782 2 kuzelnik
LI Lovosice 943 pk pp 796 1 role
LI Lovosice 943 pk pp 796 3 role
LI Lovosice 943 pk pp 796 4 role
LI Lovosice 943 pk pp 796 5 role
LI Lovosice 943 pk pp 797 0 kamenolom
LI Lovosice 943 pk pp 800 1 pastvina
LI Lovosice 943 pk pp 800 2 pastvina
LI Lovosice 943 pk pp 800 3 pastvina
LI Lovosice 441 pk pp 803 0 role
LI Lovosice 442 pk pp 804 0 role
LI Lovosice 414 pk pp 867 0 vinice
LI Lovosice 414 pk pp 868 1 vinice
LI Lovosice 414 pk pp 868 2 vinice
LI Lovosice 510 pk pp 870 0 role
LI Lovosice 936 pk pp 872 1 role
LI Lovosice 936 pk pp 872 2 role pastvina
LI Lovosice 936 pk pp 872 3 role
LI Lovosice 936 pk pp 872 4 vinice
LI Lovosice 936 pk pp 873 0 pastvina
LI Lovosice 936 pk pp 874 0 role
LI Lovosice 214 pk pp 875 0 pastvina
LI Lovosice 214 pk pp 876 0 pastvina
LI Lovosice 214 pk pp 877 1 pastvina
LI Lovosice 539 pk pp 891 1 role
LI Lovosice 858 dz st 901 0 staveb.plocha
LI Lovosice 936 pk pp 953 2 cesta
LI Lovosice 936 pk pp 954 0 cesta
LI Lovosice 858 dz pp 959 1 cesta
LI Lovosice 858 dz pp 961 1 cesta
LI Lovosice 858 dz pp 961 2 cesta
LI Lovosice 858 dz pp 1003 0 cesta
LI Lovosice 858 dz pp 1004 0 naves
LI Lovosice 858 dz pp 1016 5 Labe
LI Lovosice 858 dz pp 1016 6 neplodna
LI Lovosice 944 pk pp 1016 8 neplodna
LI Lovosice 858 dz pp 1019 1 Labe
LI Lovosice 858 dz pp 1019 2 Labe
LI Lovosice 858 dz pp 1019 3 Labe
LI Lovosice 858 dz pp 1019 4 Labe
LI Lovosice 858 dz pp 1099 0 role
LI Lovosice 858 dz pp 1101 0 cesta
LI Male Zernoseky 378 pk st 70 0 dum 69
LI Male Zernoseky 858 dz pp 103 1 role
LI Male Zernoseky 378 pk pp 103 2 role
LI Male Zernoseky 378 pk pp 103 10 role
LI Male Zernoseky 378 pk pp 103 108 role
LI Male Zernoseky 378 pk pp 841 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 842 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 843 0 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 844 0 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 845 1 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 845 2 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 874 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 875 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 876 0 neplodna
LI Male Zernoseky 858 dz pp 916 0 role
LI Male Zernoseky 858 dz pp 917 1 role
LI Male Zernoseky 858 dz pp 947 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 959 0 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 977 0 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 979 0 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 980 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1002 0 role
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1003 0 louka
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1004 0 louka
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1005 0
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1008 0 pastvina
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1009 1
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1009 2 zahrada
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1009 3 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1010 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1011 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1012 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1017 0 pastvina
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1018 0 louka
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1019 0 louka
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1025 0 les
LI Male Zernoseky 378 pk pp 1026 0 les
LI Male Zernoseky 396 pk pp 1027 0 les
LI Male Zernoseky 396 pk pp 1028 0 louka
LI Male Zernoseky 516 pk pp 1029 0 louka
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1078 0 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1079 0 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1081 0 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1090 3 role
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1121 0 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1125 1 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1125 3 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1126 0 neplodna
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1128 0 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1130 1 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1130 2 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1134 2 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1135 1 les
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1135 4 pastvina
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1135 8 pastvina
LI Male Zernoseky 516 pk pp 1311 7 cesta
LI Male Zernoseky 516 pk pp 1312 2 cesta
LI Male Zernoseky 395 pk pp 1312 9 cesta
LI Male Zernoseky 858 dz pp 1332 3 cesta
LI Oparno 1503 dz st 38 0 ruina
LI Oparno 1503 dz pp 122 1 les
LI Oparno 1503 dz pp 122 2 les
LI Oparno 1503 dz pp 123 0 les
LI Oparno 1503 dz pp 124 0 les
LI Oparno 1503 dz pp 125 0 les
LI Oparno 1503 dz pp 183 0 pastvina
LI Oparno 1503 dz pp 184 0 louka
LI Oparno 1503 dz pp 185 0 pastvina
LI Oparno 1503 dz pp 186 0 louka
LI Oparno 1503 dz pp 188 0 role
LI Oparno 1503 dz pp 189 0 pastvina
LI Oparno 1503 dz pp 190 0 les
LI Oparno 1503 dz pp 193 1 les
LI Oparno 1503 dz pp 193 2 pastvina
LI Oparno 1503 dz pp 378 0 role
LI Oparno 858 dz pp 417 0 les
LI Oparno 858 dz pp 425 0 les
LI Oparno 858 dz pp 426 0 les
LI Oparno 1503 dz pp 474 0 les
LI Oparno 1503 dz pp 554 1 les
LI Oparno 858 dz pp 554 2 les
LI Oparno 1503 dz pp 554 3 les
LI Oparno 1503 dz pp 554 6 les
LI Oparno 858 dz pp 554 7 les
LI Oparno 1503 dz pp 555 1 pastvina
LI Oparno 1503 dz pp 556 0 zahrada
LI Oparno 1503 dz pp 570 0 les
LI Oparno 1503 dz pp 571 1 les
LI Oparno 1503 dz pp 571 2 les
LI Oparno 1503 dz pp 600 0 cesta
LI Oparno 1503 dz pp 601 0 cesta
LI Oparno 1503 dz pp 627 1 cesta
LI Radostice 321 dz pp 1212 0 les
LI Radostice 321 dz pp 1213 0 les
LI Radostice 321 dz pp 1214 1 les
LI Radostice 858 dz pp 1243 0 les
LI Radostice 858 dz pp 1244 0 neplodna
LI Radostice 858 dz pp 1245 0 les
LI Radostice 858 dz pp 1249 1 les
LI Sirejovice 9 pk st 9 0 hostinec 9
LI Sirejovice 9 pk pp 23 3 zahrada
LI Sulejovice 0 st 0 0 dvur 2
LI Sulejovice 0 st 0 0 stodola
LI Sulejovice 0 st 0 0 delnicky dum 19
LI Sulejovice 0 st 0 0 dvur 21
LI Sulejovice 0 st 0 0 obytny dum 51
LI Sulejovice 0 st 0 0 delnicky dum 25
LI Sulejovice 0 st 0 0 delnicky dum 9
LI Sulejovice 0 st 0 0 delnicky dum 16
LI Sulejovice 6 pk st 8 1 dum 6
LI Sulejovice 6 pk st 8 3 staveb. plocha
LI Sulejovice 80 pk st 26 2 dum hostinec 178
LI Sulejovice 80 pk st 27 0 dum hostinec 49
LI Sulejovice 6 pk pp 29 1 zahrada
LI Sulejovice 858 dz st 31 1 dvur 17 0
LI Sulejovice 858 dz st 31 2 dum delnicky 52 0
LI Sulejovice 858 dz pp 31 52 zahrada
LI Sulejovice 858 dz st 32 0 ovcin 18 0
LI Sulejovice 858 dz pp 36 1 role
LI Sulejovice 80 pk pp 40 1 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 45 1 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 46 0 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 50 0 role
LI Sulejovice 858 dz pp 51 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz st 51 0 dum 35
LI Sulejovice 858 dz pp 52 1 role
LI Sulejovice 858 dz pp 52 2 cesta
LI Sulejovice 858 dz pp 53 3 cesta
LI Sulejovice 858 dz pp 54 1 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 2 cesta
LI Sulejovice 858 dz pp 54 3 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 4 cesta
LI Sulejovice 858 dz pp 54 5 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 7 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 8 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 10 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 11 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 12 role
LI Sulejovice 858 dz pp 54 14 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 54 15 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 56 1 role
LI Sulejovice 858 dz st 56 1 cukrovar 40
LI Sulejovice 858 dz pp 56 2 role
LI Sulejovice 858 dz st 56 3 dum 50
LI Sulejovice 858 dz pp 56 4 role
LI Sulejovice 858 dz pp 56 5 cesta role
LI Sulejovice 858 dz st 56 6 ubytovna deln. 53
LI Sulejovice 858 dz pp 56 6 role
LI Sulejovice 157 pk pp 56 7 role
LI Sulejovice 858 dz st 56 10 staveb.plocha
LI Sulejovice 858 dz pp 56 12 role
LI Sulejovice 858 dz st 57 0 dum 47
LI Sulejovice 858 dz pp 57 1 pastvina
LI Sulejovice 157 pk pp 57 2 pastvina
LI Sulejovice 858 dz st 58 0 dum 48
LI Sulejovice 858 dz pp 60 1 pastvina
LI Sulejovice 157 pk pp 60 2 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 61 1 louka
LI Sulejovice 157 pk pp 61 5 louka
LI Sulejovice 858 dz st 62 0 pekarna
LI Sulejovice 858 dz pp 62 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz st 63 0 staveb. plocha
LI Sulejovice 858 dz pp 63 0 role
LI Sulejovice 858 dz st 64 0 staveb.plocha
LI Sulejovice 858 dz pp 64 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 65 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz st 66 0 staveb. plocha
LI Sulejovice 858 dz pp 66 1 pastvina
LI Sulejovice 858 dz st 67 0 stodola
LI Sulejovice 858 dz pp 67 4 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 67 8 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 67 10 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 67 14 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 67 18 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 67 20 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 71 1 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 25 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 26 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 27 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 28 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 29 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 30 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 31 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 32 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 33 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 34 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 35 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 36 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 37 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 55 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 57 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 61 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 63 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 70 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 71 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 72 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 76 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 79 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 80 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 81 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 86 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 88 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 92 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 96 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 98 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 102 role
LI Sulejovice 858 dz pp 71 106 role
LI Sulejovice 858 dz pp 72 0 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 74 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz st 76 0 dum 64
LI Sulejovice 858 dz st 78 0 dum delnicky 65
LI Sulejovice 858 dz st 107 0 kolna strojni
LI Sulejovice 858 dz st 122 0 stodola 0
LI Sulejovice 858 dz pp 134 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 140 2 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 142 1 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 143 1 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 145 1 cesta
LI Sulejovice 858 dz pp 145 3 role
LI Sulejovice 858 dz pp 147 1 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 148 0 pastvina
LI Sulejovice 6 pk pp 178 0 role
LI Sulejovice 858 dz pp 182 0 role
LI Sulejovice 1503 dz pp 183 2 role
LI Sulejovice 1503 dz pp 184 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 185 1 pastvina
LI Sulejovice 1503 dz pp 185 2 pastvina
LI Sulejovice 1503 dz pp 186 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 197 0 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 198 0 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 200 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 202 1 role
LI Sulejovice 1503 dz pp 202 2 role
LI Sulejovice 858 dz pp 202 3 role
LI Sulejovice 858 dz pp 203 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 204 1 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 2 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 22 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 23 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 24 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 45 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 46 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 47 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 48 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 49 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 50 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 51 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 52 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 53 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 54 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 55 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 56 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 57 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 58 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 59 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 60 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 63 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 64 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 65 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 66 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 77 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 78 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 78 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 79 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 80 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 81 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 82 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 83 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 84 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 85 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 86 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 87 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 88 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 89 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 90 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 91 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 92 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 93 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 94 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 95 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 96 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 97 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 98 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 99 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 100 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 101 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 102 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 103 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 104 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 105 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 106 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 107 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 108 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 109 role
LI Sulejovice 858 dz pp 204 110 role
LI Sulejovice 858 dz pp 206 1 role
LI Sulejovice 858 dz pp 206 2 role
LI Sulejovice 858 dz pp 206 3 role
LI Sulejovice 80 pk pp 207 0 zahrada
LI Sulejovice 858 dz pp 208 1 naves
LI Sulejovice 858 dz pp 225 0 pastvina
LI Sulejovice 858 dz pp 226 2 cesta
LI Sulejovice 858 dz pp 231 0 stoka
LI Sulejovice 858 dz pp 237 0 ulice
LI Sulejovice 858 dz pp 239 0 ulice
LI Sulejovice 858 dz pp 240 0 ulice
LI Sutom 858 dz pp 174 1 les
LI Sutom 858 dz pp 174 2 les
LI Sutom 321 dz pp 174 3 les
LI Sutom 321 dz pp 174 4 les
LI Sutom 858 dz pp 244 3 cesta
LI Sutom 321 dz pp 244 4 cesta
LI Terezin 163 pk st 233 0 dum 212
LI Vchynice 0 st 0 0 obytny dum h. 33
LI Vchynice 0 st 0 0 obytny dum 17
LI Vchynice 0 st 0 0 Villa Gaddau 49
LI Vchynice 1503 dz pp 25 2 role
LI Vchynice 1503 dz pp 25 3 role
LI Vchynice 1503 dz pp 25 5 role
LI Vchynice 858 dz pp 26 3 pastvina
LI Vchynice 341 pk st 41 0 lis
LI Vchynice 1503 dz st 57 2 dum 44
LI Vchynice 858 dz st 77 0 dum 32 0
LI Vchynice 858 dz pp 546 1 pastvina
LI Vchynice 858 dz pp 546 2 pastvina
LI Vchynice 858 dz pp 554 1 role
LI Vchynice 858 dz pp 554 2 role
LI Vchynice 858 dz pp 554 3 role
LI Vchynice 858 dz pp 554 6 role
LI Vchynice 858 dz pp 554 7 role
LI Vchynice 858 dz pp 554 9 role
LI Vchynice 858 dz pp 554 10 role
LI Vchynice 858 dz pp 556 1 vinice
LI Vchynice 858 dz pp 556 2 vinice
LI Vchynice 341 pk pp 795 0 pastvina
LI Vchynice 341 pk pp 796 0 vinice
LI Vchynice 341 pk pp 797 0 pastvina
LI Vchynice 341 pk pp 803 0 zahrada
LI Vchynice 341 pk pp 804 0 zahrada
LI Vchynice 858 dz pp 810 6 role
LI Vchynice 858 dz pp 810 7 cesta
LI Vchynice 1503 dz pp 817 3 role
LI Vchynice 1503 dz pp 817 4 role
LI Vchynice 1503 dz pp 818 0 zahrada
LI Vchynice 1503 dz pp 936 0 role
LI Vchynice 1503 dz pp 1279 1 role
LI Vchynice 1503 dz pp 1282 0 cesta
LI Vchynice 858 dz pp 1288 2 cesta
LI Vchynice 858 dz pp 1288 3 cesta
LI Vchynice 858 dz pp 1288 3 cesta
LI Velemin 314 pk pp 342 2 role
LO Bitozeves 1110 dz st 94 0 myslivna 75 0
LO Bitozeves 77 pk st 95 0 dum 77
LO Bitozeves 1110 dz pp 170 4 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 178 2 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 186 1 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 187 2 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 397 0 role
LO Bitozeves 1110 dz pp 398 0 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 402 2 les
LO Bitozeves 1110 dz pp 402 3 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 402 4 zahrada
LO Bitozeves 1110 dz pp 402 5 role
LO Bitozeves 1110 dz pp 402 12 skolka
LO Bitozeves 1110 dz pp 402 15 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 402 16 les
LO Bitozeves 1110 dz pp 403 0 pastvina
LO Bitozeves 1110 dz pp 404 0 sklad
LO Bitozeves 1110 dz pp 451 0 zahrada
LO Bitozeves 1110 dz pp 456 0 role
LO Bitozeves 1110 dz pp 457 0 pastvina
LO Bitozeves 197 pk pp 460 1 role
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další