Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CK Rajov 124 pk pp 133 3 pastvina
CK Rajov 124 pk pp 135 1 zahrada
CK Rajov 124 pk pp 137 0 role
CK Rajov 124 pk pp 138 0 pastvina
CK Rajov 530 dz pp 339 1 les
CK Rajov 530 dz pp 347 1 louka
CK Rajov 530 dz pp 472 0 pastvina
CK Rajov 530 dz pp 484 0 les
CK Rajov 530 dz pp 486 2 louka
CK Rajov 530 dz pp 489 0 les
CK Rajov 530 dz pp 490 3 pastvina
CK Rajov 530 dz pp 490 5 pastvina
CK Rajov 530 dz pp 572 0 cesta
CK Rajov 530 dz pp 587 0 cesta
CK Rajov 530 dz pp 591 4 cesta
CK Rojsin 764 dz pp 2840 0 cesta
CK Rojsin 764 dz pp 2885 0 potok
CK Rojsin 764 dz pp 2886 0 potok
CK Skubice 764 dz st 111 0 myslivna 46 0
CK Skubice 764 dz pp 2115 1 louka
CK Skubice 764 dz pp 2120 0 les
CK Skubice 764 dz pp 2121 1 role
CK Skubice 764 dz pp 2124 8 zahrada
CK Skubice 764 dz pp 2124 9 pastvina
CK Skubice 764 dz pp 2124 10 role
CK Skubice 764 dz pp 2124 11 pastvina
CK Skubice 764 dz pp 2715 2 pastvina
CK Skubice 764 dz pp 2719 0 pastvina
CK Skubice 764 dz pp 2720 0 louka
CK Skubice 764 dz pp 2721 0 pastvina
CK Skubice 764 dz pp 2981 1 louka
CK Skubice 764 dz pp 2982 0 les
CK Skubice 764 dz pp 2989 0 les
CK Skubice 764 dz pp 2990 0 role
CK Skubice 764 dz pp 2991 0 pastvina
CK Skubice 764 dz pp 4302 0 cesta
CK Skubice 764 dz pp 4304 0 cesta
CK Skubice 764 dz pp 4305 0 cesta
CK Slavkov 764 dz pp 219 2 cesta
CK Spoli 764 dz pp 195 0 les
CK Spoli 764 dz pp 199 0 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 252 1 les
CK Spoli 764 dz pp 252 2 tuhove doly
CK Spoli 764 dz pp 577 0 louka
CK Spoli 39 pk pp 579 0 louka
CK Spoli 39 pk pp 580 0 louka
CK Spoli 39 pk pp 581 0 louka
CK Spoli 39 pk pp 583 0 louka
CK Spoli 39 pk pp 584 0 louka
CK Spoli 764 dz pp 596 0 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 603 0 louka
CK Spoli 764 dz pp 607 0 role
CK Spoli 764 dz pp 608 2 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 608 3 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 1382 1 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 1382 3 role
CK Spoli 764 dz pp 1382 4 neplodna
CK Spoli 764 dz pp 1598 1 les
CK Spoli 764 dz pp 1598 2 les
CK Spoli 764 dz pp 1598 3 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 1598 4 les
CK Spoli 764 dz pp 1598 5 les
CK Spoli 764 dz pp 1598 6 les
CK Spoli 764 dz pp 1598 7 les
CK Spoli 764 dz pp 1598 8 les
CK Spoli 764 dz pp 1599 0 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 1603 2 louka
CK Spoli 764 dz pp 1629 1 louka
CK Spoli 764 dz pp 1629 3 louka
CK Spoli 764 dz pp 1635 0 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 1636 1 les
CK Spoli 764 dz pp 1636 2 les
CK Spoli 764 dz pp 1636 4 les
CK Spoli 764 dz pp 1636 35 les
CK Spoli 764 dz pp 1637 1 pastvina
CK Spoli 764 dz pp 1687 0 neplodna
CK Spoli 764 dz pp 1702 2 louka
CK Spoli 764 dz pp 1709 1 cesta
CK Srnin 764 dz st 55 0 hajovna 23
CK Srnin 530 dz pp 1431 1 les
CK Srnin 764 dz pp 1431 2 les
CK Srnin 764 dz pp 1432 2 louka
CK Srnin 764 dz pp 1440 3 role
CK Srnin 764 dz pp 1441 2 pastvina
CK Srnin 764 dz pp 1442 0 zahrada
CK Srnin 764 dz pp 1443 0 zahrada
CK Srnin 764 dz pp 1445 1 neplodna
CK Srnin 764 dz pp 1445 2 neplodna
CK Srnin 764 dz pp 1446 1 role
CK Srnin 764 dz pp 1447 1 les
CK Srnin 764 dz pp 1447 2 pastvina
CK Srnin 764 dz pp 1448 0 les
CK Srnin 764 dz pp 1450 1 les
CK Srnin 764 dz pp 1450 2 les
CK Srnin 764 dz pp 1456 0 les
CK Srnin 530 dz pp 1457 0 les
CK Srnin 764 dz pp 1472 3 les
CK Srnin 764 dz pp 1472 5 les
CK Srnin 764 dz pp 1473 0 cesta
CK Srnin 764 dz pp 1474 2 cesta
CK Srnin 764 dz pp 1475 1 cesta
CK Srnin 764 dz pp 1475 2 cesta
CK Srnin 764 dz pp 1476 1 cesta
CK Srnin 764 dz pp 1477 1 cesta
CK Srnin 764 dz pp 1477 2 cesta
CK Srnin 530 dz pp 1478 1 cesta
CK Srnin 764 dz pp 1478 4 cesta
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 10 pastvina
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 11 neplodna
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 12 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 13 role
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 14 pastvina
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 15 neplodna
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 16 role
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 17 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 18 pastvina
CK Stary Spicak 764 dz pp 105 19 louka
CK Stary Spicak 764 dz st 141 0 kolna 0
CK Stary Spicak 764 dz st 142 0 kolna 0
CK Stary Spicak 764 dz st 143 0 hajovna 22 0
CK Stary Spicak 764 dz pp 143 6 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 148 7 louka
CK Stary Spicak 764 dz st 186 1 hajovna 9 0
CK Stary Spicak 764 dz st 186 2 kolna 0
CK Stary Spicak 764 dz st 236 0 staj 0
CK Stary Spicak 764 dz pp 1033 0 orna
CK Stary Spicak 764 dz pp 1141 0 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 1142 1 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 1142 2 sklad dreva
CK Stary Spicak 764 dz pp 1142 3 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 1142 4 cesta
CK Stary Spicak 764 dz pp 1142 5 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 1142 6 cesta
CK Stary Spicak 764 dz pp 1142 7 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 1144 0 pastvina
CK Stary Spicak 764 dz pp 1145 0 role
CK Stary Spicak 764 dz pp 1379 0 role
CK Stary Spicak 764 dz pp 1380 0 role
CK Stary Spicak 764 dz pp 1381 0 role
CK Stary Spicak 764 dz pp 1382 0 role
CK Stary Spicak 764 dz pp 1384 0 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 1517 0 louka
CK Stary Spicak 764 dz pp 1524 0 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1525 0 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1526 1 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1526 2 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1526 3 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1526 4 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1526 5 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1526 6 potok
CK Stary Spicak 764 dz pp 1527 0 potok
CK Stremily 764 dz pp 1519 2 louka
CK Stremily 764 dz pp 1519 4 louka
CK Stremily 764 dz pp 1524 3 louka
CK Stremily 764 dz pp 1527 2 louka
CK Stremily 764 dz pp 1532 0 les
CK Stremily 764 dz pp 1567 0 potok
CK Stremily 764 dz pp 1568 0 potok
CK Stremily 764 dz pp 1569 1 potok
CK Stremily 764 dz pp 1569 2 potok
CK Stremily 764 dz pp 1570 0 potok
CK Svaty Tomas 0 st 0 zricenina V.K.
CK Svaty Tomas 0 st 0 dum 1a
CK Svetlik 124 pk st 132 0 dum 11
CK Svetlik 764 dz pp 710 1 role
CK Svetlik 764 dz pp 1895 6 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1896 7 role
CK Svetlik 764 dz pp 1897 2 role
CK Svetlik 764 dz pp 1897 9 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1897 12 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1902 1 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1902 2 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1903 0 role
CK Svetlik 764 dz pp 1906 1 role
CK Svetlik 764 dz pp 1916 2 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1916 3 role
CK Svetlik 764 dz pp 1916 4 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1916 5 role
CK Svetlik 764 dz pp 1916 7 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1919 1 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1919 9 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1919 11 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1919 12 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1919 14 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1919 15 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1919 15 louka
CK Svetlik 453 pk pp 1921 1 louka
CK Svetlik 453 pk pp 1922 2 pastvina
CK Svetlik 453 pk pp 1922 6 role
CK Svetlik 764 dz pp 1923 1 louka
CK Svetlik 453 pk pp 1923 2 louka
CK Svetlik 453 pk pp 1924 4 role
CK Svetlik 453 pk pp 1924 5 role
CK Svetlik 764 dz pp 1924 6 louka
CK Svetlik 453 pk pp 1924 9 pastvina
CK Svetlik 453 pk pp 1924 10 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1924 11 role
CK Svetlik 764 dz pp 1924 12 role
CK Svetlik 764 dz pp 1924 13 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 14 role
CK Svetlik 764 dz pp 1924 17 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 21 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 23 role
CK Svetlik 764 dz pp 1924 24 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 25 role
CK Svetlik 453 pk pp 1924 25 role
CK Svetlik 453 pk pp 1924 26 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 27 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 28 pastvina
CK Svetlik 453 pk pp 1924 29 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 30 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1924 35 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1924 39 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 1927 3 louka
CK Svetlik 764 dz pp 1929 2 role
CK Svetlik 764 dz pp 1935 0 les
CK Svetlik 764 dz pp 1940 1 les
CK Svetlik 764 dz pp 2124 16 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2188 1 role
CK Svetlik 764 dz pp 2191 0 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2192 3 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2192 4 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2193 3 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2193 5 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2202 4 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2202 5 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2202 6 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2206 0 les
CK Svetlik 764 dz pp 2207 10 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2208 9 role
CK Svetlik 764 dz pp 2209 1 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2210 1 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 2 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 3 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 6 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 9 louka
CK Svetlik 453 pk pp 2210 9 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 11 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 13 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 18 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2210 22 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2211 3 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2211 4 role
CK Svetlik 764 dz pp 2211 5 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2211 9 pastvina
CK Svetlik 764 dz pp 2213 6 role
CK Svetlik 764 dz pp 2213 9 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2215 19 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2215 21 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2215 22 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2215 23 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2215 24 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2215 25 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2215 26 louka
CK Svetlik 453 pk pp 2216 3 role
CK Svetlik 764 dz pp 2216 6 role
CK Svetlik 764 dz pp 2216 7 louka
CK Svetlik 764 dz pp 2458 0 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2459 2 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2459 3 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2460 1 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2460 2 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2460 3 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2463 1 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2463 2 potok
CK Svetlik 764 dz pp 2464 1 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2464 2 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2464 3 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2465 3 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2467 0 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2468 0 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2469 1 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2469 2 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2469 3 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2472 0 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2474 0 cesta
CK Svetlik 764 dz pp 2475 0 cesta
CK Sviba 764 dz pp 1596 1 potok
CK Sviba 764 dz pp 1596 2 potok
CK Turkovice 0 st 0 hostinec 214
CK Velke Strazne 765 dz pp 1875 1 potok
CK Velke Strazne 765 dz pp 1875 2 potok
CK Vetrni 764 dz pp 1378 5
CK Vezovata Plane 764 dz pp 3 0 les
CK Vezovata Plane 764 dz pp 29 2 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 42 1 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 55 0 pastvina
CK Vezovata Plane 764 dz pp 100 2 pastvina
CK Vezovata Plane 764 dz pp 100 3 pastvina
CK Vezovata Plane 764 dz pp 100 4 pastvina
CK Vezovata Plane 764 dz pp 103 1 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 103 2 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 105 1 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 105 2 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 107 1 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 107 2 role
CK Vezovata Plane 764 dz pp 162 1 louka
CK Vezovata Plane 764 dz pp 181 0 zahrada
CK Vezovata Plane 764 dz pp 184 0 louka
CK Vezovata Plane 764 dz pp 186 0 pastvina
CK Vezovata Plane 764 dz pp 191 2 louka
CK Visne 764 dz pp 233 2 role
CK Visne 764 dz pp 234 0 pastvina
CK Visne 764 dz pp 257 2 role
CK Visne 764 dz pp 586 4
CK Vitesovice 764 dz pp 121 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 122 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 123 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 124 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 125 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 126 1 les
CK Vitesovice 764 dz pp 126 2 les
CK Vitesovice 764 dz pp 127 5 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 127 6 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 130 2 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 130 6 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 130 7 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 130 8 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 130 9 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 131 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 132 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 133 0 les
CK Vitesovice 764 dz pp 795 5 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 795 6 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 795 9 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 795 12 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 795 15 louka
CK Vitesovice 764 dz pp 796 1 pastvina
CK Vitesovice 764 dz pp 800 1 les
CK Vitesovice 764 dz pp 800 2 pastvina
CK Vitesovice 764 dz pp 801 0 pastvina
CK Vitesovice 764 dz pp 802 0 role
CK Vitesovice 764 dz pp 1515 1 potok
CK Vitesovice 764 dz pp 1515 3 potok
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 107 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 108 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 109 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 110 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 111 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 112 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 113 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 117 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 118 les
CK Vitesovice 764 dz pp 1600 119 les
CK Vsemery 764 dz pp 391 0 potok
CK Vsemery 764 dz pp 392 0 potok
CK Vysny 8 pk pp 6 0 louka
CK Vysny 8 pk pp 7 0 role
CK Vysny 8 pk pp 8 0 pastvina
CK Vysny 8 pk st 18 0 dum 12
CK Vysny 764 dz st 24 0 hajovna 5 0
CK Vysny 764 dz st 25 0 myslivna 2 0
CK Vysny 1 pk st 26 0 hajovna Kogerl 1
CK Vysny 764 dz st 30 0 restaurace 27 0
CK Vysny 764 dz st 34 1 staveb.plocha 0
CK Vysny 8 pk pp 98 0 role
CK Vysny 8 pk pp 99 0 pastvina
CK Vysny 764 dz st 100 0 srub 95 0
CK Vysny 8 pk pp 102 0 pastvina
CK Vysny 8 pk pp 103 0 role
CK Vysny 8 pk pp 104 0 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 257 1 orna
CK Vysny 8 pk pp 258 0 pastvina
CK Vysny 8 pk pp 259 0 role
CK Vysny 764 dz pp 297 1 les
CK Vysny 764 dz pp 297 4 pastvina
CK Vysny 46 pk pp 304 0 les
CK Vysny 8 pk pp 323 1 les
CK Vysny 46 pk pp 324 0 les
CK Vysny 46 pk pp 325 0 les
CK Vysny 46 pk pp 330 2 les
CK Vysny 46 pk pp 331 1 les
CK Vysny 764 dz pp 332 1 louka
CK Vysny 764 dz pp 332 2 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 332 3 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 334 0 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 338 0 les
CK Vysny 764 dz pp 339 0 louka
CK Vysny 764 dz pp 340 1 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 340 2 les
CK Vysny 764 dz pp 341 0 role
CK Vysny 764 dz pp 342 0 louka
CK Vysny 764 dz pp 343 0 role
CK Vysny 764 dz pp 344 0 louka
CK Vysny 764 dz pp 345 0 zahrada
CK Vysny 764 dz pp 346 0 zahrada
CK Vysny 764 dz pp 347 0 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 348 0 role
CK Vysny 764 dz pp 349 0 les
CK Vysny 8 pk pp 375 0 role
CK Vysny 8 pk pp 404 0 les
CK Vysny 8 pk pp 413 0 les
CK Vysny 764 dz pp 484 0 les
CK Vysny 764 dz pp 533 0 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 553 1 louka
CK Vysny 764 dz pp 554 0 role
CK Vysny 764 dz pp 555 0 louka
CK Vysny 764 dz pp 556 0 role
CK Vysny 764 dz pp 557 0 louka
CK Vysny 764 dz pp 558 0 zahrada
CK Vysny 764 dz pp 559 0 zahrada
CK Vysny 764 dz pp 560 0 role
CK Vysny 764 dz pp 561 0 les
CK Vysny 764 dz pp 561 0 les
CK Vysny 764 dz pp 562 0 les
CK Vysny 764 dz pp 562 0 les
CK Vysny 764 dz pp 563 0 role
CK Vysny 764 dz pp 563 0 role
CK Vysny 764 dz pp 564 1 louka
CK Vysny 764 dz pp 564 2 louka
CK Vysny 764 dz pp 565 0 les
CK Vysny 764 dz pp 566 0 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 567 0 zahrada
CK Vysny 764 dz pp 569 0 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 577 1 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 578 1 role
CK Vysny 764 dz pp 578 4 role
CK Vysny 764 dz pp 578 5 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 586 6 louka
CK Vysny 764 dz pp 586 7 louka
CK Vysny 764 dz pp 624 1 louka
CK Vysny 764 dz pp 626 1 les
CK Vysny 764 dz pp 626 2 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 626 3 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 628 3 pastvina
CK Vysny 764 dz pp 630 1 les
CK Vysny 764 dz pp 630 7 role
CK Vysny 764 dz pp 630 8 role
CK Vysny 764 dz pp 630 9 louka
CK Vysny 764 dz pp 630 10 role
CK Vysny 764 dz pp 630 11 louka
CK Vysny 764 dz pp 630 12 role
CK Vysny 764 dz pp 630 13 role
CK Vysny 764 dz pp 636 1 cesta
CK Vysny 764 dz pp 655 1 cesta
CK Vysny 764 dz pp 655 2 cesta
CK Vysny 764 dz pp 655 4 cesta
CK Vysny 764 dz pp 658 0 cesta
CK Vysny 764 dz pp 659 1 potok
CK Vysny 764 dz pp 659 2 potok
CK Vysny 764 dz pp 659 3 potok
CK Vysny 764 dz pp 659 4 potok
CK Vysny 764 dz pp 659 5 potok
CK Vysny 764 dz pp 662 0 cesta
CK Vysny 764 dz pp 663 0 cesta
CK Vysny 764 dz pp 666 0 cesta
CK Vyssi Brod 332 pk st 64 0 staveb. plocha
CK Vyssi Brod 332 pk st 65 0 dum 120
CK Vyssi Brod 332 pk pp 120 1 role
CK Vyssi Brod 332 pk pp 121 1 zahrada
CK Vyssi Brod 332 pk pp 122 0 louka
CK Vyssi Brod 169 pk pp 123 0 sklad dreva
CK Vyssi Brod 169 pk pp 124 0 louka
CK Vyssi Brod 169 pk pp 1401 0 pastvina
CK Vyssi Brod 169 pk pp 1402 0 sklad dreva
CK Vyssi Brod 169 pk pp 1420 0 louka
CK Vyssi Brod 169 pk pp 1428 2 pastvina
CK Vyssi Brod 169 pk pp 1754 0 nahon mlynsky
CK Zahradka 764 dz pp 48 1 les
CK Zahradka 764 dz pp 48 2 les
CK Zahradka 764 dz pp 49 0 les
CK Zahradka 764 dz pp 50 1 les
CK Zahradka 764 dz pp 50 2 les
CK Zahradka 764 dz pp 50 3 les
CK Zahradka 764 dz pp 51 1 les
CK Zahradka 764 dz pp 51 2 les
CK Zahradka 764 dz pp 53 0 les
CK Zahradka 764 dz pp 133 1 les
CK Zahradka 764 dz pp 133 2 les
CK Zahradka 764 dz pp 134 0 les
CK Zahradka 764 dz pp 135 1 les
CK Zahradka 764 dz pp 135 2 les
CK Zahradka 764 dz pp 135 3 les
CK Zahradka 764 dz pp 135 4 les
CK Zahradka 20 pk pp 290 2 les
CK Zahradka 20 pk pp 291 2 les
CK Zahvozdi 764 dz st 64 0 myslivna 22
CK Zahvozdi 764 dz st 117 0 dum 18
CK Zahvozdi 764 dz st 140 0 dum 18
CK Zahvozdi 764 dz st 142 0 dum delnicky 30
CK Zahvozdi 764 dz st 157 0 senik
CK Zahvozdi 764 dz pp 179 1 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 181 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz st 204 0 dum 31
CK Zahvozdi 764 dz pp 223 6 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 223 7 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 223 8 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 223 9 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 223 12 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 792 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 792 23 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1234 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1235 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1247 2 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1248 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1248 4 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1248 7 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1249 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1249 6 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1319 1 louka
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další