Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 10 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 11 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 12 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 13 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 14 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 15 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 16 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 17 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 18 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 19 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 20 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 21 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 22 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 23 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 24 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 25 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 26 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 27 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 28 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 29 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 30 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 31 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 32 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 33 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 34 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 35 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 1 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 3 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 4 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 5 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 6 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 7 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 8 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 9 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 10 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 11 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 12 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1555 13 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1556 0 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1580 0 cesta 0
CB Slavetice 1144 dz st 19 0 staveb. plocha 17 0
CB Slavetice 1144 dz pp 88 0 role 0
CB Slavetice 1144 dz pp 89 0 louka 0
CB Slavetice 1144 dz pp 90 0 role 0
CB Slavetice 1144 dz pp 106 1 role 0
CB Slavetice 1144 dz pp 106 2 cesta 0
CB Slavetice 1144 dz pp 106 3 zahrada 0
CB Slavetice 1144 dz pp 107 0 louka 0
CB Slavetice 1144 dz pp 108 0 role 0
CB Slavetice 1144 dz pp 110 0 role 0
CB Slavetice 1144 dz pp 154 1 pastvina 0
CB Slavetice 1144 dz pp 154 2 les 0
CB Slavetice 1144 dz pp 175 0 role 0
CB Slavetice 1144 dz pp 177 1 louka 0
CB Slavetice 1144 dz pp 178 1 pastvina 0
CB Slavetice 1144 dz pp 179 7 louka 0
CB Slavetice 1144 dz pp 179 8 louka 0
CB Slavetice 1144 dz pp 179 9 louka 0
CB Slavetice 1144 dz pp 231 0 les 0
CB Slavetice 1144 dz pp 232 0 les 0
CB Slavetice 1144 dz pp 233 1 les 0
CB Slavetice 1144 dz pp 246 2 cesta 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 987 0 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 988 0 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 989 0 les 0
CB Slavosovice 58 pk pp 990 0 louka
CB Slavosovice 1540 dz pp 993 0 les 0
CB Slavosovice 58 pk pp 994 0 les
CB Slavosovice 1540 dz pp 995 0 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1004 0 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1013 0 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1014 0 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1015 0 louka 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1016 1 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1016 2 cesta 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1016 3 cesta 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1016 4 cesta 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1016 5 cesta 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1016 6 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1017 0 les 0
CB Slavosovice 58 pk pp 1018 0 les
CB Slavosovice 1540 dz pp 1022 1 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1022 5 les 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1027 0 rybnik 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1028 0 rybnik 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1029 0 rybnik 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1030 1 role 0
CB Slavosovice 1540 dz pp 1049 0 cesta 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 127 1 rybnik 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 127 2 rybnik 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 128 0 role 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 129 0 les 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 130 1 louka 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 130 2 les 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 131 0 pastvina 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 569 0 rybnik 0
CB Slovenice Dolni 1540 dz pp 1133 0 cesta 0
CB Spoli 1541 dz st 35 0 basta 16
CB Spoli 1541 dz st 36 0 kolna
CB Spoli 87 pk pp 155 4 pastvina
CB Spoli 87 pk pp 155 5 pastvina
CB Spoli 87 pk pp 156 2 pastvina
CB Spoli 1541 dz pp 164 0 pastvina 0
CB Spoli 1541 dz pp 164 0 pastvina 0
CB Spoli 1541 dz pp 165 0 zahrada 0
CB Spoli 1541 dz pp 166 0 role 0
CB Spoli 1541 dz pp 167 0 pastvina 0
CB Spoli 1541 dz pp 169 1 louka 0
CB Spoli 1541 dz pp 182 0 role 0
CB Spoli 1541 dz pp 201 0 role 0
CB Spoli 1541 dz pp 205 0 role 0
CB Spoli 1541 dz pp 329 0 role 0
CB Spoli 1541 dz pp 946 2 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 2 potok 0
CB Spoli 1541 dz pp 946 4 potok 0
CB Spoli 1541 dz pp 946 4 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 6 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 6 potok 0
CB Spoli 1541 dz pp 946 8 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 8 potok 0
CB Spoli 1541 dz pp 946 12 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 39 potok 0
CB Spoli 1541 dz pp 946 39 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 40 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 41 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 42 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 43 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 44 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 45 potok
CB Spoli 1541 dz pp 946 46 potok
CB Stepanovice 1540 dz pp 1724 0 louka 0
CB Stepanovice 1541 dz pp 2667 0 rybnik
CB Stepanovice 1541 dz pp 2681 0 rybnik
CB Stepanovice 1541 dz pp 2687 5 stoka
CB Stepanovice 1541 dz pp 2688 0 rybnik
CB Stepanovice 1541 dz pp 2690 0 pastvina
CB Stepanovice 1541 dz pp 2691 2 stoka 0
CB Stepanovice 1541 dz pp 2691 2 stoka 0
CB Stepanovice 1541 dz pp 2697 0 rybnik
CB Stepanovice 1541 dz pp 2700 2 stoka
CB Stepanovice 1541 dz pp 2701 0 rybnik
CB Stepanovice 1541 dz pp 2703 0 pastvina
CB Stepanovice 1541 dz pp 2704 0 les
CB Stepanovice 1541 dz pp 2705 0 rybnik
CB Stepanovice 1541 dz pp 2712 0 rybnik
CB Stepanovice 1541 dz pp 2713 2 les
CB Stepanovice 1541 dz pp 2725 1 role
CB Stepanovice 1541 dz pp 2814 2 cesta
CB Stipoklasy 97 pk pp 760 1 les
CB Stipoklasy 61 pk pp 787 0 les
CB Strazkovice 105 pk pp 729 0 les
CB Strazkovice 105 pk pp 730 0 les
CB Tuchonice 1540 dz pp 44 1 les 0
CB Tuchonice 1540 dz pp 710 0 cesta 0
CB Tupesy 512 dz pp 1350 1 role
CB Tupesy 512 dz pp 1350 2 pastvina
CB Tupesy 512 dz pp 1352 0 role
CB Tupesy 512 dz pp 1354 1 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 12 pastvina
CB Tupesy 512 dz pp 1354 13 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 14 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 15 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 16 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 17 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 18 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 19 les
CB Tupesy 512 dz pp 1354 20 les
CB Tyn nad Vltavou 461 pk pp 133 0 zahrada
CB Tyn nad Vltavou 461 pk st 552 0 transformator
CB Tyn nad Vltavou 461 pk st 552 0 transformator
CB Tyn nad Vltavou 461 pk pp 775 1 pastvina
CB Tyn nad Vltavou 461 pk pp 775 2 role
CB Tyn nad Vltavou 461 pk pp 781 21 role
CB Tyn nad Vltavou 1252 pk pp 1591 3 role
CB Tyn nad Vltavou 1252 pk pp 1592 0 role
CB Tyn nad Vltavou 1252 pk pp 1593 1 pastvina
CB Tyn nad Vltavou 1252 pk pp 1593 3 pastvina
CB Udoli 441 pk st 46 0 dum 26
CB Udoli 441 pk pp 291 0 zahrada
CB Udoli 441 pk pp 292 0 pastvina
CB Udoli 441 pk pp 657 2 pastvina
CB Udoli 441 pk pp 657 3 pastvina
CB Usilne 512 dz pp 476 0 rybnik
CB Usilne 512 dz pp 477 1 les
CB Usilne 512 dz pp 477 2 louka
CB Usilne 512 dz pp 1095 1 louka pastva
CB Usilne 512 dz pp 1095 2 louka
CB Usilne 512 dz pp 1095 7 louka
CB Usilne 512 dz pp 1095 10 stoka
CB Usilne 512 dz pp 1103 0 role
CB Usilne 512 dz pp 1135 1 cesta
CB Usilne 512 dz pp 1137 1 rybnik
CB Usilne 512 dz pp 1138 2 breh
CB Usilne 512 dz pp 4276 1 cesta
CB Usilne 512 dz pp 4284 2 cesta
CB Usilne 512 dz pp 4295 2 cesta
CB Usilne 512 dz pp 4318 2 potok
CB Usilne 512 dz pp 4319 0 potok
CB Usilne 512 dz pp 4320 0 potok
CB Usilne 512 dz pp 4321 1 potok
CB Usilne 512 dz pp 4321 2 potok
CB Usilne 512 dz pp 4322 2 potok
CB Usilne 512 dz pp 4323 0 potok
CB Usilne 512 dz pp 4324 0 potok
CB Velechvin 512 dz st 39 0 myslivna 1 0
CB Velechvin 512 dz st 130 0 chata lesni 45 0
CB Velechvin 512 dz pp 1180 1 les
CB Velechvin 512 dz pp 1186 0 louka
CB Velechvin 512 dz pp 1190 1 les
CB Velechvin 512 dz pp 1200 1 les
CB Velechvin 512 dz pp 1202 1 pastvina
CB Velechvin 512 dz pp 1203 0 les
CB Velechvin 512 dz pp 1220 0 les
CB Velechvin 512 dz pp 1228 0 les
CB Velechvin 512 dz pp 1229 0 cesta
CB Velechvin 512 dz pp 1233 0 les
CB Velechvin 512 dz pp 1242 0 les
CB Velechvin 512 dz pp 1321 2 zahrada
CB Velechvin 168 pk pp 1321 3 zahrada 0
CB Velechvin 512 dz pp 1322 0 pastvina
CB Velechvin 512 dz pp 1323 0 rybnik Horni
CB Velechvin 512 dz pp 1406 1 zahrada
CB Velechvin 512 dz pp 1406 2 zahrada
CB Velechvin 512 dz pp 1407 1 role
CB Velechvin 512 dz pp 1408 0 role
CB Velechvin 512 dz pp 1409 1 zahrada
CB Velechvin 512 dz pp 1438 0 role
CB Velechvin 512 dz pp 1441 0 louka
CB Velechvin 512 dz pp 1442 0 role
CB Velechvin 127 pk pp 2136 0 rybnik Volsi 0
CB Velechvin 127 pk pp 2246 0 role 0
CB Velechvin 127 pk pp 2255 0 rybnik Sokol 0
CB Velechvin 127 pk pp 2256 0 louka 0
CB Velechvin 127 pk pp 2257 0 role 0
CB Velechvin 127 pk pp 2286 0 rybnik Koberle 0
CB Velechvin 512 dz pp 2787 1 cesta
CB Velechvin 512 dz pp 2788 1 cesta
CB Velechvin 512 dz pp 2788 2 cesta
CB Velechvin 512 dz pp 2789 0 cesta
CB Velechvin 512 dz pp 2791 0 cesta
CB Velechvin 512 dz pp 2793 0 cesta
CB Velechvin 512 dz pp 2825 3 zahrada
CB Velice 512 dz pp 569 0 rybnik
CB Velice 512 dz pp 570 0 pastvina
CB Velice 512 dz pp 571 0 stoka
CB Velice 512 dz pp 583 0 rybnik
CB Velice 512 dz pp 913 0 rybnik
CB Velice 512 dz pp 998 3 pastvina
CB Velice 512 dz pp 1035 0 rybnik
CB Velka Doubrava 30 pk st 38 0 mlyn 30 0
CB Velky Cakov 192 pk st 98 0 nadvori
CB Velky Cakov 192 pk pp 655 4 role
CB Velky Cakov 192 pk pp 655 5 pastvina
CB Velky Cakov 192 pk pp 655 6 zahrada
CB Vidov 1540 dz pp 2854 4 role
CB Vlhlavy 60 pk st 64 1 dum 30 0
CB Vlhlavy 512 dz st 64 2 dvur domu c.30 0
CB Vlhlavy 512 dz pp 2456 0 zahrada
CB Vlhlavy 512 dz pp 2472 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2473 0 rybnik Kuchyn.
CB Vlhlavy 512 dz pp 2474 0 rybnik Stici
CB Vlhlavy 512 dz pp 2475 0 rybnik Zabinec
CB Vlhlavy 512 dz pp 2476 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2476 4 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2476 5 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2477 0 louka
CB Vlhlavy 512 dz pp 2530 0 role
CB Vlhlavy 512 dz pp 2531 0 rybnik Chrast.
CB Vlhlavy 512 dz pp 2532 1 role
CB Vlhlavy 512 dz pp 2532 2 louka
CB Vlhlavy 512 dz pp 2532 3 role
CB Vlhlavy 512 dz pp 2656 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2656 2 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2657 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2658 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2659 19 role
CB Vlhlavy 512 dz pp 2737 0 louka
CB Vlhlavy 512 dz pp 2738 0 rybnik M.Kara.
CB Vlhlavy 512 dz pp 2739 0 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2740 2 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2742 9 role
CB Vlhlavy 512 dz pp 2744 0 rybnik
CB Vlhlavy 512 dz pp 2758 1 louka
CB Vlhlavy 512 dz pp 2758 18 louka
CB Vlhlavy 512 dz pp 2763 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2764 1 louka
CB Vlhlavy 512 dz pp 2766 1 rybnik Vlhlav.
CB Vlhlavy 512 dz pp 2767 0 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2768 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2770 0 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2770 1 pastvina
CB Vlhlavy 512 dz pp 2770 2 cesta
CB Vlhlavy 60 pk pp 2771 1 pastvina 0
CB Vlhlavy 512 dz pp 2772 2 cesta
CB Vlhlavy 512 dz pp 2777 2 cesta
CB Vlhlavy 512 dz pp 2779 0 cesta
CB Vlhlavy 512 dz pp 2817 0 cesta
CB Vlhlavy 512 dz pp 2818 1 cesta
CB Vlhlavy 512 dz pp 2831 1
CB Vlkov 0 st 0 0 chata u Cirh. 0
CB Vlkov 0 st 72 1 hajovna 9 0
CB Vlkov 0 st 72 2 hajovna 9 0
CB Vlkov 512 dz st 74 0 dum 17 0
CB Vlkov 512 dz st 75 0 dum 17 0
CB Vlkov 0 st 76 1 hajovna 8 0
CB Vlkov 0 st 76 2 hajovna 8 0
CB Vlkov 126 pk st 173 0 chata 25 0
CB Vlkov 512 dz pp 2676 4 les
CB Vlkov 512 dz pp 2676 5 les
CB Vlkov 512 dz pp 2676 10 les
CB Vlkov 512 dz pp 2676 11 les
CB Vlkov 512 dz pp 2676 12 les
CB Vlkov 512 dz pp 2741 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2742 3 les
CB Vlkov 512 dz pp 2743 1 les
CB Vlkov 512 dz pp 2743 2 les
CB Vlkov 512 dz pp 2744 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2754 20 role
CB Vlkov 512 dz pp 2755 1 role
CB Vlkov 512 dz pp 2756 1 zahrada
CB Vlkov 512 dz pp 2757 1 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2757 2 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2757 3 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2757 10 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2758 1 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2758 2 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2759 0 role
CB Vlkov 512 dz pp 2760 0 zahrada
CB Vlkov 512 dz pp 2761 0 role
CB Vlkov 512 dz pp 2762 0 pastvina
CB Vlkov 512 dz pp 2763 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2768 1 role
CB Vlkov 512 dz pp 2770 0 pastvina
CB Vlkov 512 dz pp 2770 0 pastvina
CB Vlkov 512 dz pp 2771 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2773 0 role
CB Vlkov 512 dz pp 2774 0 role
CB Vlkov 512 dz pp 2775 0 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2776 1 zahrada
CB Vlkov 512 dz pp 2777 0 role
CB Vlkov 512 dz pp 2779 0 pastvina
CB Vlkov 512 dz pp 2780 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2781 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2782 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2783 1 les
CB Vlkov 512 dz pp 2783 2 les
CB Vlkov 512 dz pp 2784 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2785 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2786 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2787 1 les
CB Vlkov 512 dz pp 2787 2 les
CB Vlkov 512 dz pp 2787 3 les
CB Vlkov 512 dz pp 2788 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 2851 0 pastva
CB Vlkov 512 dz pp 2881 2 louka
CB Vlkov 512 dz pp 2906 0 louka
CB Vlkov 512 dz pp 3031 2 les
CB Vlkov 512 dz pp 3032 1 cesta
CB Vlkov 512 dz pp 3032 2 cesta
CB Vlkov 512 dz pp 3034 1 les
CB Vlkov 512 dz pp 3034 2 les
CB Vlkov 512 dz pp 3034 3 les
CB Vlkov 512 dz pp 3035 0 cesta
CB Vlkov 512 dz pp 3036 0 les
CB Vlkov 512 dz pp 3038 0 cesta
CB Vlkov 512 dz pp 3039 0 cesta
CB Vlkov 512 dz pp 3045 2 role
CB Vlkov 512 dz pp 3110 0 potok
CB Vlkov 512 dz pp 3111 0 potok
CB Vlkov 512 dz pp 3112 0 potok
CB Vlkov 512 dz pp 3113 2 potok
CB Vlkov 512 dz pp 3114 2 potok
CB Vlkovice 1540 dz pp 131 1 pastvina 0
CB Vlkovice 1540 dz pp 153 0 louka 0
CB Vlkovice 1540 dz pp 154 1 rybnik 0
CB Vlkovice 1540 dz pp 154 2 pastvina 0
CB Vlkovice 1540 dz pp 375 0 louka 0
CB Vlkovice 1540 dz pp 684 0 rybnik 0
CB Vrabce 764 dz st 48 1 kolna 0
CB Vrabce 764 dz st 139 0 hajovna Krocl. 17 0
CB Vrabce 764 dz st 140 0 chlev 0
CB Vrabce 764 dz pp 562 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 1331 1 les
CB Vrabce 764 dz pp 1332 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 1333 1 louka
CB Vrabce 764 dz pp 1333 2 cesta
CB Vrabce 764 dz pp 1336 1 louka
CB Vrabce 764 dz pp 1337 0 louka
CB Vrabce 764 dz pp 1338 1 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 1338 2 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 1339 1 louka
CB Vrabce 218 pk pp 1344 0 louka
CB Vrabce 218 pk pp 1345 0 louka
CB Vrabce 764 dz pp 1346 1 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 1351 1 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 1351 3 les
CB Vrabce 764 dz pp 1351 4 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 1450 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 1453 0 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 1457 1 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 2557 2 louka
CB Vrabce 764 dz pp 2578 1 role
CB Vrabce 764 dz pp 2579 1 les
CB Vrabce 764 dz pp 2579 2 les
CB Vrabce 764 dz pp 2580 0 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 2581 2 role
CB Vrabce 764 dz pp 2581 5 role
CB Vrabce 764 dz pp 2951 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 2960 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 3070 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 3071 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 3072 0 pastvina
CB Vrabce 764 dz pp 3073 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 3074 0 les
CB Vrabce 764 dz pp 3181 1 les
CB Vrabce 764 dz pp 3181 2 les
CB Vrabce 764 dz pp 3181 5 les
CB Vrabce 764 dz pp 3181 6 les
CB Vrabce 764 dz pp 3281 3 cesta
CB Vrabce 764 dz pp 3319 0 potok
CB Zablati 512 dz st 106 1 dum 33 0
CB Zablati 512 dz st 106 2 senik 0
CB Zablati 512 dz st 106 3 staj 0
CB Zablati 512 dz st 106 4 senik 0
CB Zablati 512 dz st 106 5 kolna 0
CB Zablati 512 dz pp 197 0 pastvina
CB Zablati 512 dz pp 717 0 les
CB Zablati 512 dz pp 718 0 les
CB Zablati 512 dz pp 719 0 les
CB Zablati 512 dz pp 721 0 les
CB Zablati 512 dz pp 722 0 les
CB Zablati 512 dz pp 723 0 les
CB Zablati 512 dz pp 724 0 les
CB Zablati 512 dz pp 726 0 les
CB Zablati 512 dz pp 1168 0 pastvina
CB Zablati 512 dz pp 1252 1 zahrada
CB Zablati 512 dz pp 1252 2 les
CB Zablati 512 dz pp 1252 3 les
CB Zablati 512 dz pp 1252 4 les
CB Zablati 512 dz pp 1252 5 cesta
CB Zablati 512 dz pp 1252 6 les
CB Zablati 512 dz pp 1252 7 pastvina
CB Zablati 512 dz pp 1252 8 rybnik
CB Zablati 512 dz pp 1252 9 les
CB Zablati 512 dz pp 1252 10 les
CB Zablati 512 dz pp 1252 11 louka
CB Zablati 512 dz pp 1252 12 louka
CB Zablati 512 dz pp 1252 13 pastvina
CB Zablati 512 dz pp 1252 14 les
CB Zablati 512 dz pp 1252 15 cesta
CB Zablati 512 dz pp 1252 16 pastvina
CB Zablati 512 dz pp 1252 17 role
CB Zablati 512 dz pp 1253 1 louka
CB Zablati 512 dz pp 1253 14 stoka
CB Zablati 512 dz pp 1253 15 louka
CB Zablati 512 dz pp 1253 16 pastvina
CB Zablati 512 dz pp 1253 19 stoka
CB Zablati 512 dz pp 1253 21 rybnik
CB Zablati 512 dz pp 1253 22 rybnik
CB Zablati 512 dz pp 1253 23 rybnik
CB Zablati 512 dz pp 1253 24 louka
CB Zablati 512 dz pp 1253 30 louka
CB Zablati 512 dz pp 1253 35 louka
CB Zablati 512 dz pp 1253 95 les
CB Zablati 153 pk pp 1929 2 role
CB Zablati 153 pk pp 1934 1 louka
CB Zablati 187 pk pp 1935 0 role
CB Zablati 512 dz pp 3227 2 cesta
CB Zablati 512 dz pp 3295 0 potok B.Hurka
CB Zablati 512 dz pp 3315 1 louka
CB Zablati 512 dz pp 3315 2 louka
CB Zablaticko 512 dz pp 1366 0 louka
CB Zabovresky 764 dz pp 1432 1 potok
CB Zabovresky 764 dz pp 1434 0 potok
CB Zahaji 512 dz st 62 0 dum 36 0
CB Zahaji 512 dz st 63 0 dum 25 0
CB Zahaji 227 pk pp 2121 0 pastvina
CB Zahaji 227 pk pp 2139 1 pastvina
CB Zahaji 227 pk pp 2139 1 pastvina
CB Zahaji 227 pk pp 2139 3 pastvina
CB Zahaji 227 pk pp 2169 1 les
CB Zaliny 1540 dz pp 547 0 rybnik 0
CB Zaliny 1540 dz pp 548 0 pastvina 0
CB Zaliny 1540 dz pp 549 0 louka 0
CB Zaliny 1540 dz pp 738 9 role 0
CB Zaliny 1540 dz pp 870 4 role 0
CB Zaliny 1540 dz pp 874 5 louka 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1273 4 role 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1276 1 pastvina 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1277 2 louka 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1285 0 les 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1287 0 les 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1288 0 les 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1290 0 les 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1291 0 les 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1292 0 les 0
CB Zaliny 1540 dz pp 1295 0 rybnik 0
CB Zaluzi 154 pk pp 139 1 les
CB Zaluzice 0 st 0 dum 10
CB Zborov 1540 dz pp 1683 1 les
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další