Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CB Divcice 512 dz pp 1055 20 rybnik
CB Divcice 512 dz pp 1055 21 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1055 22 louka
CB Divcice 512 dz pp 1055 23 louka
CB Divcice 512 dz pp 1055 27 louka
CB Divcice 512 dz pp 1055 48 louka
CB Divcice 512 dz pp 1056 0 rybnik
CB Divcice 512 dz pp 1081 0 role
CB Divcice 512 dz pp 1083 1 louka
CB Divcice 512 dz pp 1106 0 rybnik Cerna
CB Divcice 512 dz pp 1109 0 louka
CB Divcice 512 dz pp 1110 0 louka
CB Divcice 512 dz pp 1113 0 role
CB Divcice 512 dz pp 1114 0 role
CB Divcice 512 dz pp 1115 3 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1116 0 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1135 3 role
CB Divcice 512 dz pp 1135 5 louka
CB Divcice 512 dz pp 1139 0 pastvina
CB Divcice 385 pk pp 1542 2 role
CB Divcice 385 pk pp 1542 3 role
CB Divcice 512 dz pp 1549 1 stoka
CB Divcice 512 dz pp 1549 3 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1579 0 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1600 0 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1602 1 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1602 2 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1603 1 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1604 0 pastvina
CB Divcice 512 dz pp 1605 0 rybnik Blatec
CB Divcice 512 dz pp 1607 2 naves
CB Divcice 512 dz pp 1607 3 naves
CB Divcice 512 dz pp 1631 2 cesta
CB Divcice 512 dz pp 1631 5 cesta
CB Divcice 512 dz pp 1631 7 role
CB Divcice 512 dz pp 1631 8 role
CB Divcice 512 dz pp 1652 2 louka
CB Dobrejovice 125 pk st 27 0 dum se zahrad. 8 0
CB Dobrejovice 512 dz st 52 0 myslivna 25 0
CB Dobrejovice 126 pk st 72 1 dum 9
CB Dobrejovice 126 pk st 72 2 stodola
CB Dobrejovice 125 pk st 76 1 dum 8
CB Dobrejovice 125 pk st 76 1 dum se zahrad. 8
CB Dobrejovice 512 dz st 148 0 dum 65 0
CB Dobrejovice 512 dz pp 249 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 250 0 role
CB Dobrejovice 512 dz pp 507 1 les
CB Dobrejovice 73 pk pp 2407 0 louka
CB Dobrejovice 73 pk pp 2408 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2409 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2410 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2411 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2412 0 -
CB Dobrejovice 512 dz pp 2413 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2414 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2415 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2416 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2417 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2418 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2419 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2420 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2421 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2422 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2423 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2424 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2425 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2426 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2427 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2428 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2429 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2430 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2431 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2432 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2433 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2434 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2435 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 2 role
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 4 role
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 5 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 6 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 7 role
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 8 pastvina
CB Dobrejovice 512 dz pp 2436 10 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 2447 2 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2448 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2449 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2450 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2451 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2452 0 pastvina
CB Dobrejovice 512 dz pp 2453 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2454 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2455 0 pastvina
CB Dobrejovice 512 dz pp 2456 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2456 2 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 2456 3 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 2457 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2457 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2457 3 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2458 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2458 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2458 3 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2458 4 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2458 5 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 3 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 4 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 5 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 6 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 7 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 8 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 9 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 10 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 11 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2459 12 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2460 1 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2460 2 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2461 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2462 0 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2463 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2463 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2465 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2676 1 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2702 1 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2702 2 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2702 3 pastvina
CB Dobrejovice 126 pk pp 2703 0 louka
CB Dobrejovice 126 pk pp 2704 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2705 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2706 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2707 0 role
CB Dobrejovice 126 pk pp 2709 0 pastvina
CB Dobrejovice 126 pk pp 2710 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2711 0 role
CB Dobrejovice 126 pk pp 2712 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2713 0 role
CB Dobrejovice 126 pk pp 2715 1 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2715 2 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2716 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2717 0 pastvina
CB Dobrejovice 126 pk pp 2718 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2720 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2722 0 pastvina
CB Dobrejovice 126 pk pp 2723 0 role
CB Dobrejovice 126 pk pp 2724 0 zahrada
CB Dobrejovice 126 pk pp 2725 1 louka
CB Dobrejovice 126 pk pp 2725 2 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2726 0 pastvina
CB Dobrejovice 126 pk pp 2727 0 role
CB Dobrejovice 126 pk pp 2728 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2730 0 louka
CB Dobrejovice 126 pk pp 2731 0 cesta
CB Dobrejovice 126 pk pp 2732 0 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 2734 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2735 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2735 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2736 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2737 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2737 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2737 3 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2738 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2739 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2739 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2739 3 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2739 4 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2740 1 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2740 2 louka
CB Dobrejovice 512 dz pp 2745 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2746 0 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2764 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 2764 2 les
CB Dobrejovice 125 pk pp 2776 2 zahrada
CB Dobrejovice 512 dz pp 3042 0 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 3045 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3046 0 cesta
CB Dobrejovice 126 pk pp 3047 0 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 3048 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3048 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3048 3 les
CB Dobrejovice 126 pk pp 3050 0 cesta
CB Dobrejovice 455 pk pp 3064 1 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 3069 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3069 3 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3070 0 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 1 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 2 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 3 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 4 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 5 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 6 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 7 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 8 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3071 9 les
CB Dobrejovice 512 dz pp 3072 0 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 3073 0 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 3074 2 cesta
CB Dobrejovice 512 dz pp 3115 0 potok
CB Dobsice 1540 dz pp 2215 0 pastvina 0
CB Dobsice 1540 dz pp 2610 6 role 0
CB Dolni Miletin 1541 dz pp 198 0 rybnik
CB Dolni Miletin 1541 dz pp 199 0 louka
CB Dolni Miletin 1541 dz pp 200 0 role
CB Dolni Miletin 1541 dz pp 351 0 louka
CB Dolni Miletin 1541 dz pp 352 0 rybnik
CB Doubrava 30 pk st 38 0 mlyn 30
CB Doubrava 30 pk pp 275 6 les
CB Doubrava 30 pk pp 276 0 role
CB Doubrava 30 pk pp 277 0 louka
CB Doubrava 30 pk pp 373 1 role
CB Doubrava 30 pk pp 374 0 pastvina
CB Doubrava 30 pk pp 375 1 zahrada
CB Doubrava 30 pk pp 376 0 neplodna
CB Doubrava 30 pk pp 377 0 zahrada
CB Doubrava 271 pk pp 427 0 louka
CB Doubrava 271 pk pp 428 0 pastvina
CB Doudleby 1540 dz pp 119 0 les
CB Doudleby 1540 dz pp 129 2 les
CB Doudleby 1540 dz pp 132 1 les
CB Doudleby 1540 dz pp 132 2 les
CB Doudleby 114 pk pp 133 0 les
CB Doudleby 1540 dz pp 134 0 pastvina
CB Doudleby 1540 dz pp 135 0 role
CB Doudleby 1540 dz pp 136 0 louka
CB Doudleby 1540 dz pp 137 0 louka
CB Doudleby 1540 dz pp 138 0 role
CB Doudleby 1540 dz pp 139 0 role
CB Doudleby 1540 dz pp 140 0 louka
CB Doudleby 1540 dz pp 141 0 role
CB Doudleby 1540 dz pp 143 0 role
CB Doudleby 1540 dz pp 209 2 role
CB Doudleby 1540 dz pp 210 0 role
CB Doudleby 1540 dz pp 211 1 neplodna
CB Doudleby 1540 dz pp 211 3 louka
CB Doudleby 1540 dz pp 212 0 les
CB Doudleby 1540 dz pp 215 0 les
CB Doudleby 1540 dz pp 216 1 role
CB Doudleby 1540 dz pp 216 3 role
CB Doudleby 1540 dz pp 222 1 pastvina
CB Doudleby 1540 dz pp 228 0 les
CB Doudleby 1540 dz pp 230 2 role
CB Doudleby 1540 dz pp 233 3 role
CB Doudleby 1540 dz pp 615 0 role
CB Doudleby 764 dz pp 647 1 louka
CB Doudleby 764 dz pp 647 2 louka
CB Doudleby 764 dz pp 647 3 louka
CB Driten 0 st 0 0 sklad piva
CB Driten 512 dz pp 1 0 hrbitov
CB Driten 512 dz st 1 1 kostel 0
CB Driten 512 dz pp 16 2 role
CB Driten 512 dz pp 22 0 zahrada
CB Driten 512 dz pp 23 1 pastvina
CB Driten 512 dz pp 30 1 role
CB Driten 512 dz pp 32 0 louka
CB Driten 512 dz pp 33 0 louka
CB Driten 512 dz pp 34 0 rybnik
CB Driten 216 pk pp 42 3 cesta
CB Driten 512 dz st 47 0 myslivna 4 0
CB Driten 512 dz st 49 0 stodola 0
CB Driten 512 dz st 50 0 mlyn 0
CB Driten 512 dz pp 257 0 rybnik
CB Driten 512 dz pp 258 0 pastvina
CB Driten 512 dz pp 260 1 louka
CB Driten 512 dz pp 519 0 pastvina
CB Driten 512 dz pp 520 0 pastvina
CB Driten 512 dz pp 523 0 louka
CB Driten 512 dz pp 524 0 rybnik
CB Driten 512 dz pp 591 0 louka
CB Driten 512 dz pp 595 0 pastvina
CB Driten 512 dz pp 596 1 rybnik
CB Driten 512 dz pp 597 1 cesta
CB Driten 512 dz pp 600 1 pastvina
CB Driten 512 dz pp 600 2 cesta
CB Driten 512 dz pp 600 4 pastvina
CB Driten 512 dz pp 636 4 vodotec
CB Driten 512 dz pp 641 2 role
CB Driten 512 dz pp 650 0 louka
CB Driten 512 dz pp 651 0 rybnik
CB Driten 512 dz pp 652 0 pastvina
CB Driten 512 dz pp 662 0 pastvina
CB Driten 512 dz pp 715 0 stoka
CB Driten 512 dz pp 1045 0 pastvina
CB Driten 512 dz pp 1201 1 louka
CB Driten 512 dz pp 1202 1 role
CB Driten 512 dz pp 1511 3 cesta
CB Driten 512 dz pp 1513 3 cesta
CB Dubenec 512 dz pp 1104 0 louka
CB Dubenec 512 dz pp 1105 0 louka
CB Dubenec 512 dz pp 1536 0 pastvina
CB Dubenec 512 dz pp 1538 0 pastvina
CB Dubenec 512 dz pp 1539 0 pastvina
CB Dubenec 512 dz pp 1540 0 pastvina
CB Dubenec 512 dz pp 1541 0 rybnik
CB Dubenec 512 dz pp 1635 1 cesta
CB Dubenec 512 dz pp 1650 1 louka
CB Dubenec 512 dz pp 1650 2 pastvina
CB Habri 764 dz st 42 0 myslivna 42 0
CB Habri 764 dz pp 473 0 les
CB Habri 764 dz pp 478 2 les
CB Habri 764 dz pp 478 3 louka
CB Habri 764 dz pp 479 1 louka
CB Habri 764 dz pp 479 2 louka
CB Habri 764 dz pp 480 0 les
CB Habri 764 dz pp 482 1 les
CB Habri 764 dz pp 489 1 louka
CB Habri 764 dz pp 494 1 louka
CB Habri 764 dz pp 494 2 zahrada
CB Habri 764 dz pp 496 0 louka
CB Habri 764 dz pp 498 0 role
CB Habri 764 dz pp 499 0 pastvina
CB Habri 764 dz pp 500 0 pastvina
CB Habri 764 dz pp 502 2 role
CB Habri 764 dz pp 529 0 cesta
CB Habri 764 dz pp 530 0 cesta
CB Habri 764 dz pp 533 0 cesta
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 0 pavilon Zamos.
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 spravni budova 108
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 0 hosp. St.Obora 442 0
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 0 kantyna u Vlt.
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 0 kiosek u ZOO
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 0 dum St.Obora 443 0
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 spravni budova 274
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 spravni budova 52
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 0 sklep Stein
CB Hluboka nad Vlt. 0 st 0 0 chata St.Obora 441 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 5 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 6 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 7 0 pastvina 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 10 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 10 1 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 12 1 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 15 2 staveb.plocha 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 31 0 dum 34
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 32 0 dum 35
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 34 0 dum 37 0
CB Hluboka nad Vlt. 13 pk st 58 0 dum 80 0
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk st 58 1 staveb. plocha
CB Hluboka nad Vlt. 51 pk st 66 2 dum 25 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 69 1 sypka 0
CB Hluboka nad Vlt. 571 pk st 69 3 dum 5 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 75 0 dum delnicky 12 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 76 1 dum 10 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 76 2 dum 11 0
CB Hluboka nad Vlt. 4 pk st 78 0 dum 9 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 79 1 dum 7 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 79 2 dum 8 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 81 0 dum 34 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 81 1 dum zahradnika 19 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 81 2 skleniky 425 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 83 1 stodola
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 83 2 dum 23 0
CB Hluboka nad Vlt. 573 pk st 85 0 dum 20 0
CB Hluboka nad Vlt. 458 pk st 86 1 dum 21
CB Hluboka nad Vlt. 458 pk st 86 3 dum 426
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 87 0 dum urednicky 26 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 89 0 urad 27 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 90 0 dum 146 0
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 92 1 louka
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 92 2 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 93 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 93 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 93 2 nadvori-Podsk. 36 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 93 3 nadvori-Podsk. 36 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 93 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 93 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 93 4 nadvori-Podsk. 36 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 94 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 94 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 95 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 103 3 nadvori(cp 49) 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 104 2 nadvori-Podsk. 2 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 108 0 vodarna Podsk. 0
CB Hluboka nad Vlt. 141 pk st 109 0 dum 167 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 111 2 nadvori-Podsk. 6 0
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 132 0 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 133 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 142 1 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 144 0 mlyn 145 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 145 0 zamek 142 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 146 1 trat mistni 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 147 0 lednice 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 148 0 jizdarna 144 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 149 0 zahrada zimni 143 0
CB Hluboka nad Vlt. 571 pk pp 149 1 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 150 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 150 0 zamek Stekl 141 0
CB Hluboka nad Vlt. 571 pk pp 151 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 151 1 staje pro kone 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 151 2 dum 428 0
CB Hluboka nad Vlt. 571 pk pp 152 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 152 0 psinec 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 153 0 urad lesni 140 0
CB Hluboka nad Vlt. 571 pk pp 153 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 154 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 155 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 156 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 156 0 dum 194 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 157 0 hajovna 296 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 159 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 160 0 dvur Stara Ob. 61 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 160 1 dum 300 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 160 2 dum 299 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 160 3 dum 298 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 160 4 dum 429 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 161 0 myslivna St.O. 302 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 162 0 dum 302 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 163 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 164 0 dvur Kresin 24 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 164 1 dum 294 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 164 2 dum 295 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 164 3 dum 343 0
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk st 167 0 cihelna 288 0
CB Hluboka nad Vlt. 141 pk st 169 0 dum 167
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 170 0 sklad dreva-Z. 23 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 170 1 dum 287 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 170 2 dum 286 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 178 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 180 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 181 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 182 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 183 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 184 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 185 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 186 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 187 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 188 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 189 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 190 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 196 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 197 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 198 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk st 199 1 dum 238 0
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk st 199 3 dum 344 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 200 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 201 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 202 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 203 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 459 pk st 203 0 dum 310 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 204 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 204 0 senik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 205 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 205 0 senik 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 206 0 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 206 0 basta 18 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 207 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 208 0 pastvina 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 209 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 210 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 210 1 zamek Ohrada 17 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 210 2 dum 417 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 211 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 211 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 212 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 212 0 senik 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 213 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 214 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 216 1 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 219 1 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 222 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 226 1 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 229 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 230 1 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 230 2 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 231 1 hraz pastva
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 231 3 cesta
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 231 4 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 233 0 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 240 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 244 0 dum 62 0
CB Hluboka nad Vlt. 326 pk st 244 1 staveb.plocha 0
CB Hluboka nad Vlt. 572 pk st 244 2 dum 62 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 246 0 dum 147 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 269 0 dum 289 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 269 0 dum
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 272 1 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 272 2 cesta
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 272 3 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 273 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 273 0 senik 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 274 0 senik 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 274 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 275 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 276 0 senik 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 277 0 senik 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 288 0 dum 307 0
CB Hluboka nad Vlt. 459 pk st 299 0 lednice 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 300 0 dum 282 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 300 2 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 300 13 hrbitov zahra.
CB Hluboka nad Vlt. 459 pk st 305 0 dum 309 0
CB Hluboka nad Vlt. 459 pk st 306 0 sklenik 0
CB Hluboka nad Vlt. 459 pk st 307 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk st 310 0 senik
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 311 0 elektrarna 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 312 0 pila 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 313 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 314 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 315 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 316 0 pec 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 317 0 kolna
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další