Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
RA Kroucova 730 dz pp 207 6 les
RA Kroucova 730 dz pp 207 7 les
RA Kroucova 730 dz pp 207 8 les
RA Kroucova 119 pk pp 207 9 les
RA Kroucova 119 pk pp 207 10 zahrada
RA Kroucova 730 dz pp 207 11 les
RA Kroucova 119 pk pp 207 12 zahrada
RA Kroucova 730 dz pp 214 0 role
RA Kroucova 730 dz pp 220 0 role
RA Kroucova 169 pk pp 268 1 role
RA Kroucova 730 dz pp 268 2 role
RA Kroucova 730 dz pp 288 1 cesta
RA Lhota pod Dzban. 0 st 0 0 hostinec 31
RA Lhota pod Dzban. 0 st 0 0 dum 45
RA Lhota pod Dzban. 0 st 0 0 cihelna kruh.
RA Lhota pod Dzban. 0 st 0 0 kancelare 44
RA Lhota pod Dzban. 0 st 0 0 hostinec 32
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 16 1 zahrada
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 16 2 zahrada
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 16 4 louka
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 16 7 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 17 0 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 21 0 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz st 21 0 dum 18
RA Lhota pod Dzban. 433 dz st 22 0 kaple
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 22 1 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 22 2 louka
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 78 1 les
RA Lhota pod Dzban. 280 pk pp 79 1 role
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 79 1 role
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 79 2 neplodna
RA Lhota pod Dzban. 280 pk pp 79 2 role
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 194 1 les
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 197 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 200 1 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 201 0 role
RA Lhota pod Dzban. 280 pk pp 210 4 role
RA Lhota pod Dzban. 280 pk pp 210 5 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 214 0 pastvina
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 222 2 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 226 2 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 299 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 300 0 les
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 304 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 315 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 316 0 les
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 349 2 role
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 358 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 359 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 381 2 pastvina
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 382 2 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 383 2 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 394 1 louka
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 395 1 louka
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 396 1 pastvina
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 398 1 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 399 1 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 399 3 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 503 0 pastvina
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 504 0 louka
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 668 0 les
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 681 1 les
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 681 2 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 682 1 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 683 1 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 683 4 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 684 1 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 684 2 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 685 1 role
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 685 2 role
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 686 0 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 687 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 691 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 692 0 les
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 692 2 les
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 695 0 les
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 700 1 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 700 2 role
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 712 0 cesta
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 714 0 cesta
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 722 0 cesta
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 724 5 cesta
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 724 6 cesta
RA Lhota pod Dzban. 433 dz pp 729 0 zahrada
RA Lhota pod Dzban. 681 dz pp 741 0 cesta
RA Lodenice 730 dz pp 93 0 louka
RA Lodenice 730 dz pp 95 0 louka
RA Lodenice 730 dz pp 96 0 louka
RA Lodenice 730 dz pp 97 0 louka
RA Lodenice 730 dz pp 108 0 rybnik
RA Lodenice 730 dz pp 112 0 pastvina
RA Lodenice 730 dz pp 115 1 pastvina
RA Lodenice 730 dz pp 145 0 pastvina
RA Lodenice 730 dz pp 160 0 louka
RA Lodenice 730 dz pp 161 1 pastvina
RA Lodenice 730 dz pp 161 2 pastvina
RA Lodenice 89 pk pp 461 2 cesta soukroma
RA Lodenice 89 pk pp 462 1 cesta soukroma
RA Lodenice 89 pk pp 462 2 cesta soukroma
RA Lodenice 730 dz pp 482 0 louka
RA Lodenice 730 dz pp 483 0 cesta
RA Lodenice 730 dz pp 484 0 cesta
RA Lodenice 730 dz pp 485 0 louka
RA Lodenice 730 dz pp 486 0 potok
RA Lodenice 730 dz pp 487 0 potok
RA Mily 730 dz st 129 0 dum 59
RA Mily 730 dz pp 220 2 role
RA Mily 730 dz pp 220 3 role
RA Mily 730 dz pp 603 3 role
RA Mily 730 dz pp 604 1 neplodna
RA Mily 730 dz pp 604 9 neplodna
RA Mily 730 dz pp 605 1 neplodna
RA Mily 730 dz pp 605 3 neplodna
RA Mily 730 dz pp 605 4 neplodna
RA Mily 730 dz pp 605 6 neplodna
RA Mily 730 dz pp 605 8 neplodna
RA Mily 730 dz pp 605 13 neplodna
RA Mily 730 dz pp 698 1 role
RA Mily 730 dz pp 704 4 pastvina
RA Mily 730 dz pp 716 2 neplodna
RA Mily 730 dz pp 716 4 neplodna
RA Mily 730 dz pp 716 5 neplodna
RA Mily 730 dz pp 716 25 cesta
RA Mily 730 dz pp 716 31 les neplodna
RA Mily 730 dz pp 716 40 les neplodna
RA Mily 730 dz pp 839 1 les
RA Mily 730 dz pp 839 2 les
RA Mily 730 dz pp 839 3 les
RA Mily 730 dz pp 839 4 les
RA Mily 730 dz pp 839 5 les
RA Mily 730 dz pp 839 6 les
RA Mily 730 dz pp 839 7 pastvina
RA Mily 730 dz pp 844 0 les
RA Mily 730 dz pp 845 1 les
RA Mily 730 dz pp 846 1 les
RA Mily 730 dz pp 846 2 les
RA Mily 730 dz pp 847 0 les
RA Mily 730 dz pp 848 1 les
RA Mily 730 dz pp 848 2 les
RA Mily 730 dz pp 848 3 les
RA Mily 730 dz pp 849 1 les
RA Mily 730 dz pp 849 2 les
RA Mily 730 dz pp 849 3 les
RA Mily 730 dz pp 849 4 les
RA Mily 730 dz pp 850 1 les
RA Mily 374 pk pp 850 2 les
RA Mily 730 dz pp 850 3 les
RA Mily 730 dz pp 850 4 les
RA Mily 730 dz pp 850 5 les
RA Mily 374 pk pp 850 6 les
RA Mily 730 dz pp 863 0 les
RA Mily 730 dz pp 872 1 cesta polni
RA Mily 730 dz pp 897 2 cesta
RA Mily 374 pk pp 897 3 cesta
RA Msec 730 dz st 1 0 zamek 46
RA Msec 730 dz pp 2 0 zahrada
RA Msec 730 dz st 2 1 hospodar.dvur
RA Msec 730 dz st 2 2 dum 156
RA Msec 730 dz st 2 4 dum 269
RA Msec 730 dz st 3 2 dum 169
RA Msec 813 pk st 21 1 hostinec 53
RA Msec 813 pk st 21 2 dum 181
RA Msec 730 dz pp 27 1 zahrada
RA Msec 730 dz pp 28 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 29 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 30 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 31 0 role
RA Msec 730 dz pp 32 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 33 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 34 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 35 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 36 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 37 1 zahrada
RA Msec 730 dz pp 39 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 43 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 44 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 45 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 49 1 zahrada
RA Msec 813 pk pp 54 0 pastvina
RA Msec 813 pk pp 55 1 pastvina
RA Msec 813 pk pp 55 2 zahrada
RA Msec 813 pk pp 56 0 pastvina
RA Msec 813 pk pp 57 1 neplodna
RA Msec 730 dz st 162 0 dum vratneho 178
RA Msec 730 dz st 166 1 myslivna 81
RA Msec 730 dz st 166 3 dum 179
RA Msec 730 dz st 166 4 chlev nadvori
RA Msec 833 pk st 167 0 dum 80
RA Msec 730 dz st 168 0 dum delnicky
RA Msec 819 pk pp 169 0 pastvina
RA Msec 820 pk st 169 0 dum 79
RA Msec 730 dz pp 186 4 pastvina
RA Msec 730 dz pp 200 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 201 0 patvina
RA Msec 730 dz pp 208 2 role
RA Msec 730 dz pp 209 1 rybnik
RA Msec 730 dz pp 209 2 role
RA Msec 730 dz pp 211 0 rybnik
RA Msec 730 dz pp 212 1 louka
RA Msec 730 dz pp 212 2 louka
RA Msec 730 dz pp 213 0 role
RA Msec 730 dz pp 214 1 louka
RA Msec 730 dz pp 214 2 louka
RA Msec 730 dz pp 214 3 louka
RA Msec 730 dz pp 214 4 role
RA Msec 730 dz pp 215 0 rybnik
RA Msec 730 dz pp 216 0 rybnik
RA Msec 730 dz st 217 0 hajovna 167
RA Msec 280 pk pp 226 2 les
RA Msec 520 pk pp 236 0 louka
RA Msec 730 dz pp 237 0 louka
RA Msec 730 dz pp 238 0 role
RA Msec 730 dz pp 243 0 louka
RA Msec 730 dz pp 245 0 louka
RA Msec 639 pk pp 246 0 louka
RA Msec 639 pk pp 247 0 louka
RA Msec 639 pk pp 248 0 louka
RA Msec 730 dz pp 292 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 295 1 louka
RA Msec 730 dz pp 295 2 pastvina
RA Msec 730 dz pp 296 0 role
RA Msec 730 dz pp 300 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 302 1 louka
RA Msec 730 dz pp 302 2 louka
RA Msec 730 dz pp 304 0 pastvina
RA Msec 820 pk pp 306 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 311 1 les
RA Msec 730 dz pp 312 1 role
RA Msec 730 dz pp 312 3 role
RA Msec 730 dz pp 313 1 pastvina
RA Msec 730 dz pp 313 3 pastvina
RA Msec 833 pk pp 314 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 315 0 role
RA Msec 730 dz pp 316 0 role
RA Msec 730 dz pp 317 0 role
RA Msec 730 dz pp 318 0 role
RA Msec 730 dz pp 319 0 role
RA Msec 730 dz pp 325 1 zahrada
RA Msec 730 dz pp 325 2 zahrada
RA Msec 730 dz pp 326 1 zahrada
RA Msec 730 dz pp 326 2 pastvina
RA Msec 730 dz pp 328 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 328 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 329 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 330 0 louka
RA Msec 730 dz pp 331 1 role
RA Msec 730 dz pp 331 2 les
RA Msec 730 dz pp 332 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 336 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 337 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 338 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 339 0 les
RA Msec 730 dz pp 340 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 341 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 343 0 zahrada
RA Msec 730 dz pp 346 1 les
RA Msec 730 dz pp 346 2 louka
RA Msec 730 dz pp 346 3 les
RA Msec 730 dz pp 346 4 louka
RA Msec 730 dz pp 349 0 les
RA Msec 730 dz pp 351 9 les
RA Msec 730 dz pp 352 1 louka
RA Msec 730 dz pp 352 22 louka
RA Msec 730 dz pp 354 1 louka
RA Msec 730 dz pp 355 0 louka
RA Msec 730 dz pp 356 0 louka
RA Msec 730 dz pp 357 1 louka
RA Msec 730 dz pp 358 0 role
RA Msec 730 dz pp 359 0 role
RA Msec 730 dz pp 360 0 role
RA Msec 730 dz pp 361 0 role
RA Msec 730 dz pp 362 0 role
RA Msec 730 dz pp 363 0 role
RA Msec 730 dz pp 364 0 role
RA Msec 730 dz pp 365 0 role
RA Msec 730 dz pp 366 0 louka
RA Msec 730 dz pp 367 0 role
RA Msec 730 dz pp 369 0 les
RA Msec 730 dz pp 370 0 role
RA Msec 730 dz pp 371 0 role
RA Msec 730 dz pp 372 0 louka
RA Msec 730 dz pp 373 1 role
RA Msec 730 dz pp 374 1 role
RA Msec 730 dz pp 376 1 role
RA Msec 730 dz pp 377 0 role
RA Msec 730 dz pp 378 1 role
RA Msec 730 dz pp 378 2 role
RA Msec 730 dz pp 380 0 role
RA Msec 730 dz pp 381 0 role
RA Msec 730 dz pp 382 1 pastvina
RA Msec 730 dz pp 382 2 pastvina
RA Msec 730 dz pp 384 0 role
RA Msec 730 dz pp 385 0 role
RA Msec 730 dz pp 386 1 role
RA Msec 730 dz pp 386 2 role
RA Msec 730 dz pp 386 3 role
RA Msec 730 dz pp 386 4 role
RA Msec 730 dz pp 386 5 role
RA Msec 730 dz pp 386 6 role
RA Msec 730 dz pp 386 7 role
RA Msec 730 dz pp 386 8 role
RA Msec 730 dz pp 388 0 role
RA Msec 730 dz pp 391 1 role
RA Msec 730 dz pp 392 0 louka
RA Msec 730 dz pp 393 1 role
RA Msec 730 dz pp 405 5 zahrada
RA Msec 730 dz pp 417 1 role
RA Msec 730 dz pp 418 0 role
RA Msec 730 dz pp 419 0 role
RA Msec 730 dz pp 420 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 426 4 louka
RA Msec 730 dz pp 456 0 role
RA Msec 730 dz pp 457 0 role
RA Msec 730 dz pp 475 1 les
RA Msec 730 dz pp 475 2 les
RA Msec 730 dz pp 475 3 les
RA Msec 730 dz pp 477 6 role
RA Msec 730 dz pp 479 0 les
RA Msec 730 dz pp 528 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 529 0 les
RA Msec 730 dz pp 530 0 les
RA Msec 730 dz pp 531 0 role
RA Msec 730 dz pp 532 0 pastvina
RA Msec 813 pk pp 776 1 pastvina
RA Msec 730 dz pp 845 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 846 0 les
RA Msec 730 dz pp 847 1 pastvina
RA Msec 730 dz pp 847 2 les
RA Msec 730 dz pp 848 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 849 0 les
RA Msec 730 dz pp 851 0 les
RA Msec 730 dz pp 852 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 1461 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 1462 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 1463 0 les
RA Msec 730 dz pp 1464 1 les
RA Msec 730 dz pp 1464 2 zahrada
RA Msec 730 dz pp 1464 3 les
RA Msec 730 dz pp 1465 0 les
RA Msec 730 dz pp 1878 0 rybnik
RA Msec 730 dz pp 2020 0 louka
RA Msec 730 dz pp 2021 1 rybnik pastva
RA Msec 730 dz pp 2021 3 louka
RA Msec 730 dz pp 2021 4 louka
RA Msec 730 dz pp 2023 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2024 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2025 0 rybnik
RA Msec 730 dz pp 2027 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2028 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2031 0 louka
RA Msec 730 dz pp 2032 0 role
RA Msec 730 dz pp 2040 1 role
RA Msec 730 dz pp 2040 2 role
RA Msec 730 dz pp 2042 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2043 0 role
RA Msec 730 dz pp 2045 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2047 0 louka
RA Msec 730 dz pp 2055 0 role
RA Msec 730 dz pp 2056 0 role
RA Msec 730 dz pp 2061 1 role
RA Msec 730 dz pp 2062 0 louka
RA Msec 730 dz pp 2063 0 rybnik
RA Msec 730 dz pp 2064 1 les
RA Msec 730 dz pp 2064 2 les
RA Msec 730 dz pp 2065 0 role
RA Msec 730 dz pp 2066 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2067 1 role
RA Msec 730 dz pp 2067 2 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2068 0 louka
RA Msec 730 dz pp 2069 0 role
RA Msec 730 dz pp 2070 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2071 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2072 1 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2072 2 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2073 0 role
RA Msec 730 dz pp 2074 1 rybnik
RA Msec 730 dz pp 2074 2 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2074 3 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2075 0 pastvina
RA Msec 730 dz pp 2077 1 louka
RA Msec 730 dz pp 2078 1 louka
RA Msec 730 dz pp 2094 3 cesta
RA Msec 730 dz pp 2098 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2099 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2101 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2103 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2104 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2105 1 cesta
RA Msec 730 dz pp 2105 2 cesta
RA Msec 730 dz pp 2108 1 cesta
RA Msec 730 dz pp 2121 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2130 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2136 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2137 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2141 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2142 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2172 1 cesta
RA Msec 730 dz pp 2172 2 cesta
RA Msec 730 dz pp 2173 0 cesta
RA Msec 730 dz pp 2176 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2177 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2178 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2179 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2180 1 potok
RA Msec 730 dz pp 2181 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2182 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2183 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2184 1 potok
RA Msec 730 dz pp 2184 2 potok
RA Msec 730 dz pp 2185 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2186 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2187 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2188 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2189 1 potok
RA Msec 730 dz pp 2189 2 potok
RA Msec 730 dz pp 2190 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2191 2 potok
RA Msec 730 dz pp 2192 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2193 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2194 0 potok
RA Msec 730 dz pp 2195 0 potok
RA Msec 79 pk pp 2197 0 pastvina
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 2 1 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 143 0 rybnik
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 167 0 pastvina
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 163 0 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 165 0 role
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 169 0 pastvina
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 170 0 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 172 0 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 234 2 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 235 0 rybnik
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 244 1 zahrada
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 245 1 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 246 1 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 260 0 pastvina
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 261 0 rybnik
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 262 0 pastvina
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 310 1 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 310 2 rybnik
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 311 1 rybnik
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 312 1 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 312 2 role
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 312 3 pastvina
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 313 0 rybnik
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 988 0 pastvina
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 989 0 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 991 0 louka
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 1286 0 cesta
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 1288 2 potok
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 1288 3 potok
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 1288 4 potok
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 1289 0 potok
RA Msecke Zehrovice 730 dz pp 1290 0 potok
RA Pochvalov 53 pk st 15 2 hajovna 53
RA Pochvalov 35 pk pp 27 0 zahrada
RA Pochvalov 35 pk pp 28 0 pastvina
RA Pochvalov 35 pk pp 29 0 zahrada
RA Pochvalov 433 dz pp 299 0 les
RA Pochvalov 433 dz pp 319 0 les
RA Pochvalov 433 dz pp 508 1 les
RA Pochvalov 433 dz pp 508 3 les
RA Pochvalov 1392 dz pp 1592 0 les
RA Pochvalov 1392 dz pp 1593 1 les
RA Pochvalov 1392 dz pp 1593 2 les
RA Pochvalov 1392 dz pp 1594 0 les
RA Pochvalov 1392 dz pp 1735 2 cesta
RA Pochvalov 35 pk pp 1748 0 pastvina
RA Prerubenice 730 dz st 7 0 hajovna 4
RA Prerubenice 730 dz pp 9 1 zahrada
RA Prerubenice 730 dz st 9 2 myslivna 18
RA Prerubenice 730 dz pp 12 0 zahrada
RA Prerubenice 730 dz pp 14 1 zahrada
RA Prerubenice 730 dz pp 14 2 zahrada
RA Prerubenice 730 dz pp 36 5 role
RA Prerubenice 730 dz pp 39 1 role
RA Prerubenice 730 dz pp 39 2 zahrada
RA Prerubenice 730 dz pp 41 7 role
RA Prerubenice 730 dz st 47 0 myslivna 22
RA Prerubenice 730 dz pp 51 1 louka
RA Prerubenice 730 dz pp 57 0 louka
RA Prerubenice 730 dz pp 67 2 role
RA Prerubenice 730 dz pp 67 29 role
RA Prerubenice 730 dz pp 76 0 role
RA Prerubenice 730 dz pp 130 0 role
RA Prerubenice 730 dz pp 134 0 rybnik
RA Prerubenice 730 dz pp 135 1 louka
RA Prerubenice 730 dz pp 135 2 role
RA Prerubenice 730 dz pp 136 0 louka
RA Prerubenice 730 dz pp 137 0 louka
RA Prerubenice 730 dz pp 138 1 role
RA Prerubenice 730 dz pp 139 0 pastvina
RA Prerubenice 730 dz pp 140 0 rybnik
RA Prerubenice 730 dz pp 144 0 pastvina
RA Prerubenice 730 dz pp 145 0 rybnik
RA Prerubenice 730 dz pp 148 1 louka
RA Prerubenice 730 dz pp 149 0 role
RA Prerubenice 730 dz pp 150 0 role
RA Prerubenice 168 pk pp 218 2 zahrada
RA Prerubenice 168 pk pp 222 0 cesta
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další