Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CK Ondrejov 764 dz pp 1619 0 louka
CK Ondrejov 764 dz pp 1620 0 louka
CK Ondrejov 764 dz pp 1621 1 louka
CK Ondrejov 764 dz pp 1685 0 cesta
CK Ondrejov 764 dz pp 1697 0 cesta
CK Ondrejov 764 dz pp 1699 2 les
CK Ondrejov 764 dz pp 1700 0 les
CK Ondrejov 764 dz pp 1702 0 cesta
CK Ondrejov 764 dz pp 1703 0 cesta
CK Ondrejov 764 dz pp 1709 1 potok
CK Ondrejov 764 dz pp 1709 2 potok
CK Ondrejov 764 dz pp 1709 3 potok
CK Ondrejov 56 pk pp 1721 0 louka
CK Pasecna 764 dz st 210 0
CK Pasecna 764 dz pp 2885 13
CK Pasecna 764 dz pp 2898 2 louka
CK Pasecna 764 dz pp 2911 12 pastvina
CK Pasecna 764 dz pp 2922 13 pastvina
CK Pernek 764 dz pp 1 1 louka
CK Pernek 32 pk st 1 1 dum 32
CK Pernek 764 dz st 1 2 tirna lnu 0
CK Pernek 764 dz pp 1 2 les
CK Pernek 764 dz pp 1 3 les
CK Pernek 764 dz pp 1 4 les
CK Pernek 764 dz pp 1 5 les
CK Pernek 764 dz pp 1 6 les
CK Pernek 764 dz pp 1 7 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 9 les
CK Pernek 764 dz pp 1 26 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 27 cesta
CK Pernek 764 dz pp 1 31 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 33 les
CK Pernek 764 dz pp 1 35 les
CK Pernek 764 dz pp 1 36 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 37 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 38 les
CK Pernek 764 dz pp 1 39 les
CK Pernek 764 dz pp 1 45 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 108 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 117 role
CK Pernek 764 dz pp 1 123 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 125 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 126 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 129 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 143 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 152 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 155 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 156 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 171 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 173 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 175 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 182 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 183 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 189 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 190 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 208 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 212 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 215 cesta
CK Pernek 764 dz pp 1 218 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 225 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 229 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 247 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 262 louka
CK Pernek 764 dz pp 1 279 role
CK Pernek 764 dz pp 1 284 role
CK Pernek 764 dz pp 1 290 louka
CK Pernek 764 dz pp 2 0 les
CK Pernek 764 dz pp 7 0 les
CK Pernek 764 dz pp 10 1 role
CK Pernek 764 dz pp 10 3 role
CK Pernek 764 dz pp 10 7 neplodna
CK Pernek 764 dz pp 10 8 louka
CK Pernek 764 dz pp 10 10 louka
CK Pernek 764 dz pp 10 11 les
CK Pernek 764 dz pp 10 13 role
CK Pernek 764 dz pp 11 0 role
CK Pernek 764 dz pp 14 1 louka
CK Pernek 764 dz pp 14 6 louka
CK Pernek 764 dz pp 14 15 role
CK Pernek 764 dz pp 14 17 role
CK Pernek 764 dz pp 14 20 role
CK Pernek 764 dz pp 14 24 role
CK Pernek 764 dz pp 14 29 louka
CK Pernek 764 dz pp 14 30 louka
CK Pernek 764 dz pp 14 32 louka
CK Pernek 764 dz pp 14 40 louka
CK Pernek 764 dz pp 15 0 louka
CK Pernek 764 dz pp 17 0 role
CK Pernek 764 dz pp 19 0 role
CK Pernek 764 dz pp 21 3 cesta
CK Pernek 764 dz pp 24 1 louka
CK Pernek 764 dz pp 24 2 les
CK Pernek 764 dz pp 24 3 les
CK Pernek 764 dz pp 24 4 role
CK Pernek 764 dz pp 24 5 les
CK Pernek 764 dz pp 24 6 louka
CK Pernek 764 dz pp 24 8 louka
CK Pernek 764 dz pp 24 14 louka
CK Pernek 764 dz pp 24 22 louka
CK Pernek 764 dz pp 24 32 louka
CK Pernek 764 dz pp 24 41 louka
CK Pernek 764 dz pp 24 51 louka
CK Pernek 764 dz pp 26 0 les
CK Pernek 764 dz pp 33 0 les
CK Pernek 764 dz pp 34 1 louka
CK Pernek 764 dz pp 34 2 louka
CK Pernek 764 dz pp 34 3 pastvina
CK Pernek 764 dz pp 34 4 pastvina
CK Pernek 764 dz pp 37 1 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 2 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 3 les
CK Pernek 764 dz pp 37 4 les
CK Pernek 764 dz pp 37 5 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 9 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 10 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 20 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 32 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 33 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 37 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 40 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 42 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 48 louka
CK Pernek 764 dz pp 37 50 louka
CK Pernek 764 dz pp 38 0 les
CK Pernek 764 dz pp 40 0 les
CK Pernek 764 dz pp 41 1 les
CK Pernek 764 dz pp 41 2 louka
CK Pernek 764 dz st 59 0 dum 12 0
CK Pernek 764 dz st 88 0 kolna 0
CK Pernek 764 dz st 94 1 myslivna 11 0
CK Pernek 764 dz st 94 2 dum 6 0
CK Pernek 764 dz st 214 0 hajovna 15 0
CK Pernek 764 dz st 221 0 kolna 0
CK Pernek 764 dz st 237 0 kolna 0
CK Pernek 764 dz pp 1409 0 les
CK Pernek 764 dz pp 1997 1 sklad dreva
CK Pernek 764 dz pp 1997 2 sklad dreva
CK Pernek 764 dz pp 1998 1 sklad dreva
CK Pernek 764 dz pp 1998 2 sklad dreva
CK Pernek 764 dz pp 2283 0 role
CK Pernek 764 dz pp 2291 2 role
CK Pernek 764 dz pp 2334 0 role
CK Pernek 764 dz pp 2337 1 pastvina
CK Pernek 764 dz pp 2337 2 zahrada
CK Pernek 764 dz pp 2338 1 louka
CK Pernek 764 dz pp 2341 2 louka
CK Pernek 764 dz pp 2670 2 cesta
CK Pernek 764 dz pp 2675 1 cesta
CK Pernek 764 dz pp 2675 2 cesta
CK Pernek 764 dz pp 2675 3 cesta
CK Pernek 764 dz pp 2676 2 kanal
CK Pernek 764 dz pp 2679 0 potok
CK Pernek 764 dz pp 2682 1 potok
CK Pernek 764 dz pp 2683 0 potok
CK Pernek 764 dz pp 3029 0 les
CK Pernek 764 dz pp 3035 1 les
CK Pernek 764 dz pp 3376 1 les
CK Pernek 764 dz pp 3376 2 les
CK Pernek 233 pk pp 3439 1 les
CK Pernek 233 pk pp 3439 2 les
CK Pernek 233 pk pp 3439 3 cesta
CK Pernek 233 pk pp 3470 0 louka
CK Pernek 764 dz pp 3477 1 louka
CK Pernek 764 dz pp 3645 0 potok
CK Pernek 764 dz pp 3646 0 potok
CK Pernek 764 dz pp 3647 1 potok
CK Pernek 764 dz pp 3647 2 potok
CK Pernek 764 dz pp 3647 3 potok
CK Pernek 764 dz pp 3648 0 potok
CK Pernek 764 dz pp 3668 0 louka
CK Pernek 764 dz pp 3677 1 potok
CK Pernek 764 dz pp 3677 2 potok
CK Pestrice 764 dz pp 64 2 louka
CK Pestrice 764 dz st 75 0 dum 46 0
CK Pestrice 764 dz st 76 0 cihelna 0
CK Pestrice 764 dz st 152 0 ovcin 51 0
CK Pestrice 764 dz st 160 0 dum Mayerbach 31 0
CK Pestrice 764 dz st 161 0 dum Mayerbach 30 0
CK Pestrice 764 dz pp 161 1 louka
CK Pestrice 764 dz st 162 0 dum Mayerbach 34 0
CK Pestrice 764 dz st 164 0 dum Meyerbach 33 0
CK Pestrice 764 dz st 165 0 dum Mayerbach 32 0
CK Pestrice 764 dz st 170 0 zprac.raseliny 0
CK Pestrice 764 dz pp 178 3 louka
CK Pestrice 764 dz st 182 0 kolna
CK Pestrice 764 dz pp 237 1 louka
CK Pestrice 764 dz pp 237 3 louka
CK Pestrice 764 dz pp 237 5 louka
CK Pestrice 764 dz pp 238 1 louka
CK Pestrice 764 dz pp 240 22 louka
CK Pestrice 764 dz pp 240 32 louka
CK Pestrice 764 dz pp 241 19 role
CK Pestrice 764 dz pp 305 0 louka
CK Pestrice 764 dz pp 360 0 louka
CK Pestrice 764 dz pp 361 0 louka
CK Pestrice 764 dz pp 415 4 louka
CK Pestrice 764 dz pp 434 1 role
CK Pestrice 764 dz pp 434 3 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 436 7 louka
CK Pestrice 764 dz pp 442 6 louka
CK Pestrice 764 dz pp 442 7 role
CK Pestrice 764 dz pp 442 8 role
CK Pestrice 764 dz pp 443 0 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 462 19 role
CK Pestrice 764 dz pp 462 20 louka
CK Pestrice 764 dz pp 462 22 louka
CK Pestrice 764 dz pp 462 24 louka
CK Pestrice 764 dz pp 462 25 louka
CK Pestrice 764 dz pp 462 31 louka
CK Pestrice 764 dz pp 462 33 louka
CK Pestrice 764 dz pp 462 40 louka
CK Pestrice 764 dz pp 464 3 louka
CK Pestrice 764 dz pp 475 1 louka
CK Pestrice 764 dz pp 476 1 role
CK Pestrice 764 dz pp 490 6 louka
CK Pestrice 764 dz pp 490 8 louka
CK Pestrice 764 dz pp 512 2 louka
CK Pestrice 764 dz pp 520 12 louka
CK Pestrice 764 dz pp 529 3 louka
CK Pestrice 764 dz pp 529 5 louka
CK Pestrice 764 dz pp 529 8 role
CK Pestrice 764 dz pp 529 9 louka
CK Pestrice 764 dz pp 529 10 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 529 12 louka
CK Pestrice 764 dz pp 529 16 role
CK Pestrice 764 dz pp 529 18 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 531 0 role
CK Pestrice 764 dz pp 532 2
CK Pestrice 764 dz pp 534 4 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 534 5 louka
CK Pestrice 764 dz pp 534 11 louka
CK Pestrice 764 dz pp 534 13 louka
CK Pestrice 764 dz pp 534 14 louka
CK Pestrice 764 dz pp 534 15 louka
CK Pestrice 764 dz pp 535 2 pastvina
CK Pestrice 163 pk pp 546 0 les
CK Pestrice 764 dz pp 552 1 louka
CK Pestrice 764 dz pp 552 8 louka
CK Pestrice 764 dz pp 552 13 louka
CK Pestrice 764 dz pp 552 16 louka
CK Pestrice 764 dz pp 552 17 louka
CK Pestrice 764 dz pp 552 18 louka
CK Pestrice 764 dz pp 559 1 role
CK Pestrice 764 dz pp 559 2 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 559 3 role
CK Pestrice 764 dz pp 559 4 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 559 5 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 559 6 louka
CK Pestrice 764 dz pp 559 7 louka
CK Pestrice 764 dz pp 559 8 role
CK Pestrice 764 dz pp 559 9 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 559 10 louka
CK Pestrice 764 dz pp 559 11 role
CK Pestrice 764 dz pp 559 12 role
CK Pestrice 764 dz pp 559 13 role
CK Pestrice 764 dz pp 559 14 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 559 16 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 559 18 role
CK Pestrice 764 dz pp 559 19 louka
CK Pestrice 764 dz pp 559 20 zahrada
CK Pestrice 764 dz pp 560 0 role
CK Pestrice 764 dz pp 561 5 role
CK Pestrice 764 dz pp 565 0 role
CK Pestrice 764 dz pp 566 0 role
CK Pestrice 764 dz pp 567 0 louka
CK Pestrice 764 dz pp 569 2 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 574 0 sklad dreva
CK Pestrice 764 dz pp 575 1 role
CK Pestrice 764 dz pp 580 9 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 10 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 13 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 26 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 28 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 30 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 39 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 45 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 48 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 49 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 50 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 52 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 53 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 54 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 55 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 56 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 63 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 67 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 68 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 73 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 74 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 580 76 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 79 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 81 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 85 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 87 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 98 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 107 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 109 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 110 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 111 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 112 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 113 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 114 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 115 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 116 louka
CK Pestrice 764 dz pp 580 180 louka
CK Pestrice 764 dz pp 581 1 role
CK Pestrice 764 dz pp 581 7 cesta
CK Pestrice 402 pk pp 581 15 pastvina
CK Pestrice 402 pk pp 581 16 role
CK Pestrice 764 dz pp 583 5 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 583 6 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 585 1 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 585 9 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 585 10 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 585 11 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 585 12 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 585 13 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 585 14 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 587 4 role
CK Pestrice 764 dz pp 587 7 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 587 10 role
CK Pestrice 764 dz pp 587 11 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 587 12 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 587 13 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 587 15 role
CK Pestrice 764 dz pp 587 46 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 589 1 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 589 2 role
CK Pestrice 764 dz pp 589 3 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 589 4 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 589 5 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 595 20 role
CK Pestrice 764 dz pp 595 25 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 595 29 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 595 30 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 595 31 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 595 32 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 595 34 role
CK Pestrice 764 dz pp 595 37 louka
CK Pestrice 764 dz pp 595 44 louka
CK Pestrice 764 dz pp 595 45 louka
CK Pestrice 764 dz pp 595 87 louka
CK Pestrice 764 dz pp 595 98 louka
CK Pestrice 764 dz pp 595 104 role
CK Pestrice 764 dz pp 595 109 louka
CK Pestrice 764 dz pp 603 4 role
CK Pestrice 764 dz pp 604 3 louka
CK Pestrice 764 dz pp 604 6 louka
CK Pestrice 764 dz pp 604 7 louka
CK Pestrice 764 dz pp 604 8 louka
CK Pestrice 764 dz pp 604 14 louka
CK Pestrice 764 dz pp 604 16 louka
CK Pestrice 764 dz pp 604 29 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 604 49 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 604 50 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 2 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 607 3 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 4 jiloviste
CK Pestrice 764 dz pp 607 17 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 19 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 21 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 30 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 32 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 76 louka
CK Pestrice 764 dz pp 607 77 louka
CK Pestrice 764 dz pp 610 15 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 614 2 louka
CK Pestrice 764 dz pp 614 4 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 614 30 les
CK Pestrice 764 dz pp 614 35 louka
CK Pestrice 764 dz pp 614 43 louka
CK Pestrice 764 dz pp 614 72 louka
CK Pestrice 764 dz pp 614 76 louka
CK Pestrice 764 dz pp 629 0 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 652 22 louka
CK Pestrice 764 dz pp 660 37 louka
CK Pestrice 764 dz pp 660 38 louka
CK Pestrice 146 pk pp 668 21 louka
CK Pestrice 146 pk pp 668 24 louka
CK Pestrice 146 pk pp 668 28 louka
CK Pestrice 764 dz pp 677 16 louka
CK Pestrice 764 dz pp 677 17 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 680 7 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 680 15 louka
CK Pestrice 764 dz pp 680 16 louka
CK Pestrice 764 dz pp 680 17 louka
CK Pestrice 764 dz pp 680 18 cesta
CK Pestrice 146 pk pp 700 2 pastvina
CK Pestrice 146 pk pp 700 3 pastvina
CK Pestrice 764 dz pp 700 20 louka
CK Pestrice 146 pk pp 700 21 louka
CK Pestrice 146 pk pp 700 22 louka
CK Pestrice 146 pk pp 700 31 louka
CK Pestrice 146 pk pp 710 10 louka
CK Pestrice 146 pk pp 710 15 louka
CK Pestrice 764 dz pp 765 2 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 771 1 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 772 1 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 773 1 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 773 2 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 774 0 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 775 0 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 776 0 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 778 0 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 779 0 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 780 0 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 781 0 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 789 2 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 796 1 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 796 2 cesta
CK Pestrice 764 dz pp 799 1 louka
CK Pestrice 764 dz pp 799 2 louka
CK Plesovice 530 dz pp 602 0 potok
CK Plesovice 530 dz pp 603 1 potok
CK Plesovice 530 dz pp 603 2 potok
CK Predni Vyton 764 dz st 136 0 kolna
CK Predni Vyton 764 dz pp 577 29
CK Predni Vyton 764 dz pp 974 20 louka
CK Predni Vyton 764 dz pp 1180 35 louka
CK Pridoli 107 pk st 59 0 myslivna 68
CK Pridoli 764 dz pp 274 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1216 1 role
CK Pridoli 764 dz pp 1222 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1234 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1241 1 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1241 2 les
CK Pridoli 764 dz pp 1406 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1426 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1441 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1441 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1442 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1443 0 pastvina
CK Pridoli 107 pk pp 1471 0 pastvina
CK Pridoli 107 pk pp 1472 1 role
CK Pridoli 107 pk pp 1472 2 zahrada
CK Pridoli 107 pk pp 1472 3 zahrada
CK Pridoli 107 pk pp 1473 1 louka
CK Pridoli 107 pk pp 1473 2 louka
CK Pridoli 107 pk pp 1475 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1586 2 role
CK Pridoli 764 dz pp 1594 4 louka
CK Pridoli 764 dz pp 1595 5 louka
CK Pridoli 764 dz pp 1679 1 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1679 3 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1679 5 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1679 6 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1679 7 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1679 8 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1680 1 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1680 2 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1680 3 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1686 1 role
CK Pridoli 764 dz pp 1688 19 louka
CK Pridoli 764 dz pp 1695 4 role
CK Pridoli 764 dz pp 1696 0 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1697 1 role
CK Pridoli 764 dz pp 1697 3 role
CK Pridoli 764 dz pp 1697 4 role
CK Pridoli 764 dz pp 1698 0 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1699 1 role
CK Pridoli 764 dz pp 1699 2 role
CK Pridoli 764 dz pp 1731 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1749 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1750 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1752 2 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1755 1 les
CK Pridoli 764 dz pp 1755 2 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1755 5 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1756 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1758 1 les
CK Pridoli 764 dz pp 1758 2 les
CK Pridoli 764 dz pp 1759 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1760 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1761 1 les
CK Pridoli 764 dz pp 1761 2 les
CK Pridoli 764 dz pp 1780 0 louka
CK Pridoli 764 dz pp 1782 2 role
CK Pridoli 764 dz pp 1786 0 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1787 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1788 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1790 0 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1791 0 les
CK Pridoli 764 dz pp 1792 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1793 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1794 0 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1796 2 role
CK Pridoli 764 dz pp 1797 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1800 0 role
CK Pridoli 764 dz pp 1801 1 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1801 2 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 1801 5 pastvina
CK Pridoli 764 dz pp 2148 2 cesta
CK Pridoli 764 dz pp 2149 1 cesta
CK Pridoli 764 dz pp 2149 2 cesta
CK Prisecna 764 dz pp 1472 1 les
CK Prisecna 764 dz pp 1474 1 cesta
CK Rajov 124 pk st 28 0 dum cihlare 26
CK Rajov 124 pk st 29 0 kolna
CK Rajov 124 pk st 30 0 cihlarska pec
CK Rajov 124 pk pp 128 1 role
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další