Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CK Zahvozdi 764 dz pp 1320 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1576 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1578 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1581 1 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1582 2 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1582 3 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1585 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1585 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1590 6 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1596 77 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1596 78 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1596 92 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1596 93 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1596 94 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1596 95 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1600 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1609 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1621 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1624 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1625 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1626 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1628 0 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 1629 15 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1632 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1634 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1635 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1637 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1639 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1640 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1640 3 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1640 25 louka pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 1640 45 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1643 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1669 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1670 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1671 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1672 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1673 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1674 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1677 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1677 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1677 3 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1680 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1681 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1683 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1684 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1685 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1686 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1687 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1719 9 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 1719 20 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1719 39 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1725 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1727 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1727 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1728 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1740 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1742 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1778 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1780 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1780 3 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1780 5 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1783 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1790 1 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 1790 2 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 1791 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1792 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1799 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1800 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1801 8 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1801 10 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1801 38 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1801 39 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1809 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1809 4 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 8 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 71 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 93 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 96 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 101 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 104 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 107 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 108 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 129 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1812 134 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1813 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1815 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 2 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 3 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 5 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 6 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 7 rybnik
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 8 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 10 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 11 neplodna
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 12 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 13 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 14 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 15 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 17 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 24 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 25 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 37 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 38 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 39 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 40 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 41 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 42 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 43 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 44 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 45 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 54 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1816 55 orna
CK Zahvozdi 764 dz pp 1818 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1819 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1820 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1821 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1822 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1822 7 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1823 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1824 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1824 2 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1824 3 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1825 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1826 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1827 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1828 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1828 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1828 3 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1829 11 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1833 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1833 4 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1836 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1838 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1840 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1841 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1841 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1841 3 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 1841 4 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 1886 1 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1886 2 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1888 1 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1888 2 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1891 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1892 1 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1892 2 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1893 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1894 1 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1894 2 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1894 3 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 1901 1 potok
CK Zahvozdi 764 dz pp 1902 0 potok
CK Zahvozdi 764 dz pp 1904 1 potok
CK Zahvozdi 764 dz pp 1904 2 potok
CK Zahvozdi 764 dz pp 1906 0 potok
CK Zahvozdi 764 dz pp 1907 1 Vltava
CK Zahvozdi 764 dz pp 2719 0 neplodna
CK Zahvozdi 764 dz pp 2721 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 2725 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2726 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2729 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 2730 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 2731 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 2732 4 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2732 22 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2732 24 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2732 25 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2732 31 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2737 1 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2747 0 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2750 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2763 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2765 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2766 2 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2790 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2790 2 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2791 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2804 10 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2806 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2807 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2808 2 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2808 3 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2808 4 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2809 2 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2809 3 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 2 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 3 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 4 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 5 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 7 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 8 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 9 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2818 10 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2840 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2841 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2848 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2849 2 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2852 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2853 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2853 4 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2854 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2855 1 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2856 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2857 1 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2858 0 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2860 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2869 1 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2869 2 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2872 2 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2872 3 zahrada
CK Zahvozdi 764 dz pp 2872 4 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2872 5 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2872 12 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2872 13 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2873 0 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2874 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2875 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2876 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2877 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2878 0 zahrada
CK Zahvozdi 764 dz pp 2881 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2882 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2896 0 potok
CK Zahvozdi 764 dz pp 2904 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2905 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2910 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 2912 11 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2917 1 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 2918 1 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2918 3 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2918 5 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2918 8 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2919 1 sklad dreva
CK Zahvozdi 764 dz pp 2919 5 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2921 1 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2921 2 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 2922 2 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2923 2 zahrada
CK Zahvozdi 764 dz pp 2923 4 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 2924 1 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 2969 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 3004 11 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3004 26 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3019 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 3 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 14 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 15 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 41 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 42 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 52 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 84 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 86 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3032 95 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3041 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3043 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 3055 0 cesta
CK Zahvozdi 764 dz pp 3062 1 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 3062 2 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 3063 0 zahrada
CK Zahvozdi 764 dz pp 3070 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3076 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 3080 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 3084 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 3085 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3086 0 pastvina
CK Zahvozdi 764 dz pp 3087 1 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 3088 0 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3094 1 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3094 9 louka
CK Zahvozdi 764 dz pp 3096 0 role
CK Zahvozdi 764 dz pp 3098 0 les
CK Zahvozdi 764 dz pp 3111 0 pastvina
CK Zahvozdu 764 dz pp 1816 4 role
CK Zaluzi 764 dz pp 280 0 louka
CK Zaluzi 764 dz pp 281 1 les
CK Zaluzi 764 dz pp 359 0 pastvina
CK Zaluzi 84 pk pp 361 0 les
CK Zaluzi 84 pk pp 362 0 les
CK Zaluzi 764 dz pp 380 2 pastvina
CK Zaluzi 764 dz pp 662 0 les
CK Zaluzi 764 dz pp 672 0 les
CK Zaluzi 764 dz pp 673 0 louka
CK Zaluzi 764 dz pp 749 0 role
CK Zaluzi 764 dz pp 1316 5 role
CK Zaluzi 764 dz pp 1405 0 cesta
CK Zaluzi 764 dz pp 1406 2 role
CK Zaluzi 764 dz pp 1410 3 pastvina
CK Zaluzi 764 dz pp 1411 0 les
CK Zaluzi 764 dz pp 1420 0 cesta
CK Zaluzi 764 dz pp 1447 0 potok
CK Zaluzi 764 dz pp 1452 0 cesta
CK Zates 764 dz pp 339 3 pastvina
CK Zates 764 dz pp 339 4 pastvina
CK Zates 764 dz pp 339 6 pastvina
CK Zates 764 dz pp 340 0 role
CK Zates 15 pk pp 347 0 louka
CK Zates 15 pk pp 350 0 louka
CK Zates 15 pk pp 351 0 louka
CK Zates 15 pk pp 353 0 louka
CK Zates 764 dz pp 1441 1 les
CK Zates 764 dz pp 1441 2 les
CK Zates 764 dz pp 1442 0 les
CK Zates 764 dz pp 1443 0 les
CK Zates 764 dz pp 1445 0 les
CK Zates 764 dz pp 1446 1 les
CK Zates 764 dz pp 1446 2 les
CK Zates 764 dz pp 1447 0 les
CK Zates 764 dz pp 1894 0 cesta
CK Zates 764 dz pp 1895 0 cesta
CK Zhavozdi 764 dz pp 2923 1 pastvina
CK Zlata Koruna 530 dz st 3 0 stodola sypka
CK Zlata Koruna 530 dz st 6 0 dvur 39 0
CK Zlata Koruna 530 dz st 9 0 dum 53 0
CK Zlata Koruna 530 dz st 10 0 dum 1 0
CK Zlata Koruna 530 dz pp 10 4 neplodna
CK Zlata Koruna 530 dz st 11 0 dum 1 0
CK Zlata Koruna 56 pk st 17 0 hostinec 5
CK Zlata Koruna 530 dz st 23 0 mlyn 0
CK Zlata Koruna 530 dz pp 25 0 louka
CK Zlata Koruna 530 dz st 46 0 dilna truhlar. 28 0
CK Zlata Koruna 530 dz st 47 0 sirkarna 37 0
CK Zlata Koruna 56 pk pp 62 0 zahrada
CK Zlata Koruna 56 pk pp 64 0 zahrada
CK Zlata Koruna 530 dz st 69 0 dum 46 0
CK Zlata Koruna 56 pk st 79 0 kuzelnik
CK Zlata Koruna 530 dz pp 143 19 pastvina
CK Zlata Koruna 530 dz pp 156 1 pastvina
CK Zlata Koruna 530 dz pp 157 2 role
CK Zlata Koruna 530 dz pp 162 8 role
CK Zlata Koruna 530 dz pp 164 3 role
CK Zlata Koruna 530 dz pp 169 1 role
CK Zlata Koruna 530 dz pp 174 0 pastvina
CK Zlata Koruna 530 dz pp 175 0 pastvina
CK Zlata Koruna 530 dz pp 192 2 role
CK Zlata Koruna 530 dz pp 243 2 louka
CK Zlata Koruna 530 dz pp 244 1 pastvina
CK Zlata Koruna 530 dz pp 251 0 les
CK Zlata Koruna 530 dz pp 273 0 nahon mlynsky
CK Zlata Koruna 530 dz pp 277 2 prostranstvi
CK Zlata Koruna 530 dz pp 282 0 zahrada
CK Zlata Koruna 530 dz pp 283 0 pastvina
CK Zubcice 530 dz pp 835 1 les
CK Zubcice 530 dz pp 1132 0 rybnik
CK Zubcice 530 dz pp 2220 1 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2220 2 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2221 0 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2326 1 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2326 3 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2328 3 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2328 4 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2328 5 potok
CK Zubcice 530 dz pp 2328 6 potok
CK Zvonkova 764 dz pp 1 5 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1 9 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 57 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 58 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 59 0 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 71 2 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 71 3 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 131 0 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 143 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 149 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 152 0 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 153 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 154 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 158 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 164 0 role
CK Zvonkova 764 dz st 166 0 hajovna 27 0
CK Zvonkova 764 dz pp 171 5 role
CK Zvonkova 764 dz pp 188 3 louka
CK Zvonkova 168 pk st 250 0 dum 108
CK Zvonkova 764 dz pp 259 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 259 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 259 6 role
CK Zvonkova 764 dz pp 259 7 role
CK Zvonkova 764 dz pp 259 13 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 259 19 role
CK Zvonkova 764 dz pp 259 20 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 259 26 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 259 28 role
CK Zvonkova 764 dz pp 259 30 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 259 32 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 259 34 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 259 38 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 259 43 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 259 47 louka
CK Zvonkova 764 dz st 270 0 kolna 0
CK Zvonkova 764 dz st 271 0 vaha 0
CK Zvonkova 764 dz pp 276 2 potok
CK Zvonkova 764 dz pp 278 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 307 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 310 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 319 4 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 319 6 role
CK Zvonkova 764 dz pp 319 7 role
CK Zvonkova 764 dz pp 319 10 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 319 20 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 319 21 louka
CK Zvonkova 623 pk pp 359 0 pastvina
CK Zvonkova 168 pk pp 360 1 louka
CK Zvonkova 168 pk pp 360 2 louka
CK Zvonkova 168 pk pp 360 4 zahrada
CK Zvonkova 764 dz pp 557 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 557 5 role
CK Zvonkova 764 dz pp 557 6 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 557 7 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 557 8 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 557 9
CK Zvonkova 764 dz pp 557 16 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 557 18 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 557 19 les
CK Zvonkova 764 dz pp 557 20 role
CK Zvonkova 764 dz pp 558 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 560 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 563 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 564 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 600 3 role
CK Zvonkova 764 dz pp 602 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 603 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 624 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 624 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 624 3 role
CK Zvonkova 764 dz pp 624 4 role
CK Zvonkova 764 dz pp 624 5 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 624 6 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 624 7 role
CK Zvonkova 764 dz pp 624 8 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 624 9 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 625 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 625 2 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 625 3 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 625 4 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 625 5 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 627 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 628 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 628 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 630 1 zahrada
CK Zvonkova 764 dz pp 630 2 zahrada
CK Zvonkova 764 dz pp 631 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 632 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 3 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 4 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 5 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 6 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 7 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 8 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 9 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 10 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 11 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 12 role
CK Zvonkova 764 dz pp 632 13 role
CK Zvonkova 764 dz pp 633 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 633 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 634 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 634 5 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 634 6 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 637 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 6 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 7 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 8 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 9 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 10 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 11 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 12 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 13 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 14 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 15 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 637 16 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 638 0 sklad dreva
CK Zvonkova 764 dz pp 639 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 639 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 640 1 sklad dreva
CK Zvonkova 764 dz pp 640 2 sklad dreva
CK Zvonkova 764 dz pp 642 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 642 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 642 3 role
CK Zvonkova 764 dz pp 642 4 role
CK Zvonkova 764 dz pp 642 5 role
CK Zvonkova 764 dz pp 642 6 role
CK Zvonkova 764 dz pp 642 7 role
CK Zvonkova 764 dz pp 643 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 644 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 644 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 645 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 645 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 645 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 645 4 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 645 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 646 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 646 2 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 647 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 647 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 647 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 647 6 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 647 7 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 647 8 louka
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další