Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CK Zvonkova 764 dz pp 647 9 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 649 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 656 3 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 656 4 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 681 4 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 682 11 role
CK Zvonkova 764 dz pp 682 13 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 22 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 682 23 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 682 29 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 30 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 32 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 41 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 42 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 682 67 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 72 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 74 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 75 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 77 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 78 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 79 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 82 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 88 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 92 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 105 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 108 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 113 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 120 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 682 121 potok
CK Zvonkova 764 dz pp 682 122 potok
CK Zvonkova 764 dz pp 682 123 potok
CK Zvonkova 764 dz pp 682 134 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 135 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 682 136 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 702 0
CK Zvonkova 764 dz pp 709 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 709 4 les
CK Zvonkova 764 dz pp 709 10 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 709 11 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 709 12 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 709 23 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 717 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 759 3 les
CK Zvonkova 764 dz pp 759 4 les
CK Zvonkova 764 dz pp 759 6 les
CK Zvonkova 764 dz pp 759 7 les
CK Zvonkova 764 dz pp 759 8 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 9 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 10 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 11 louka les
CK Zvonkova 764 dz pp 759 22 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 23 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 26 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 65 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 70 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 83 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 96 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 97 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 98 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 101 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 103 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 104 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 110 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 122 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 759 132 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 139 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 140 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 158 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 192 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 759 199 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 201 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 203 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 204 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 205 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 213 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 214 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 222 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 759 241 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 245 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 246 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 247 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 248 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 249 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 250 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 261 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 266 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 285 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 290 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 291 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 292 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 303 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 316 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 759 318 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 326 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 327 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 328 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 329 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 330 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 759 335 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 762 2 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 780 3 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 802 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 805 2 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 816 3 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 822 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 823 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 829 6 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 834 6 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 843 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 843 2 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 845 3 role
CK Zvonkova 764 dz pp 845 9 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 858 3 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 862 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 862 4 role
CK Zvonkova 764 dz pp 862 5 role
CK Zvonkova 764 dz pp 863 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 863 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 865 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 865 2 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 870 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 872 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 872 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 872 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 872 4 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 872 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 874 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 877 0 sklad dreva
CK Zvonkova 764 dz pp 878 0 rybnik
CK Zvonkova 764 dz pp 880 4 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 881 4 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 881 9 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 911 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 912 0 sklad dreva
CK Zvonkova 764 dz pp 913 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 913 4 les
CK Zvonkova 764 dz pp 913 5 sklad dreva
CK Zvonkova 764 dz pp 914 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 916 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 919 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 920 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 922 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 923 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 940 2 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 940 6 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 948 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 949 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 949 2 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 950 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 950 2 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 953 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 956 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 957 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 958 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 960 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 961 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 962 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 963 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 967 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 968 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 968 2 kanal
CK Zvonkova 764 dz pp 972 0 potok
CK Zvonkova 764 dz pp 979 0 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 980 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 981 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 985 4 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 986 4 role
CK Zvonkova 764 dz pp 987 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 988 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 991 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 992 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 993 0 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 994 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 995 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 996 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 996 4 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 996 5 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 997 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1027 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1028 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1049 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1049 2 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1058 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1059 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1061 3 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1067 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1081 4 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1091 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1096 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1115 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1116 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1117 2 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1117 3 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1118 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1119 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1119 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1119 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1119 6 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1120 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1121 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1122 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1123 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1124 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1128 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1138 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1139 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1140 0 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 1153 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1155 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1156 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1199 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1202 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1214 10 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1214 16 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1214 17 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1214 28 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1214 29 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1235 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1236 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1237 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1238 2 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 1242 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1242 2 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1251 1 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1251 2 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1263 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1268 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1268 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1269 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1270 0 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 1271 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1272 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1273 0 pustina
CK Zvonkova 764 dz pp 1280 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1281 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1282 0 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1288 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1294 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1295 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1301 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1334 1 kamenolom
CK Zvonkova 764 dz pp 1336 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1337 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1340 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1341 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1351 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1351 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1360 1 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1360 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1364 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1378 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1394 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1411 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1412 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 7 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 9 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 10 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 11 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 13 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 15 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 32 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 33 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 34 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 59 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 63 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 64 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 65 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 76 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 85 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 85 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 89 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 91 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 101 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 102 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 128 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 131 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 148 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 151 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 152 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 153 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1417 154 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1418 1 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1418 4 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1418 7 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1418 15 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1418 20 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1432 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1434 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1439 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1443 2 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1472 4 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1479 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1502 8 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1526 0 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 1537 5 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1541 0 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 1542 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1547 0 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1559 4 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1562 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1563 2 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1566 1 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1567 2 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1569 2 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1569 3 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1569 4 pastvina
CK Zvonkova 764 dz pp 1570 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1571 0 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 1572 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1573 0 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1574 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1574 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1577 0 neplodna
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 1 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 2 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 3 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 5 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 9 louka
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 10 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 19 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 20 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 27 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 31 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 32 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1581 54 les
CK Zvonkova 764 dz pp 1582 1 raseliniste
CK Zvonkova 764 dz pp 1586 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1587 0 role
CK Zvonkova 764 dz pp 1588 11 raseliniste
CK Zvonkova 764 dz pp 1590 0 cesta
CK Zvonkova 764 dz pp 1590 0 cesta
JH Bor 1540 dz pp 23 2 cesta
JH Bor 1541 dz st 71 0 dvur 24 0
JH Bor 1541 dz st 96 0 staveb.plocha 0
JH Bor 1541 dz st 108 0 myslivna 45 0
JH Bor 1541 dz st 109 0 kolna 0
JH Bor 1541 dz st 110 0 stodola 0
JH Bor 1541 dz st 111 0 stodola 0
JH Bor 153 pk pp 371 1 louka
JH Bor 1540 dz pp 371 1 louka
JH Bor 1540 dz pp 371 4 louka
JH Bor 1540 dz pp 372 0 rybnik Borsky
JH Bor 153 pk pp 372 0 rybnik
JH Bor 1540 dz pp 374 0 pastvina
JH Bor 153 pk pp 374 0 pastvina
JH Bor 1540 dz pp 398 2 cesta
JH Bor 121 pk pp 437 2 cesta
JH Bor 1540 dz pp 446 1 role
JH Bor 1540 dz pp 449 1 role
JH Bor 120 pk pp 452 2 cesta
JH Bor 1540 dz pp 454 1 cesta
JH Bor 119 pk pp 454 2 cesta
JH Bor 117 pk pp 457 0 cesta
JH Bor 1540 dz pp 462 0 cesta
JH Bor 1540 dz pp 463 1 louka
JH Bor 1540 dz pp 463 2 louka
JH Bor 1540 dz pp 466 1 role
JH Bor 1540 dz pp 473 1 louka
JH Bor 1540 dz pp 473 4 louka
JH Bor 1540 dz pp 473 5 louka
JH Bor 1540 dz pp 473 13 louka
JH Bor 117 pk pp 473 34 louka
JH Bor 1540 dz pp 473 35 louka
JH Bor 1540 dz pp 477 1 role
JH Bor 118 pk pp 477 7 role
JH Bor 1540 dz pp 482 1 pastvina
JH Bor 1540 dz pp 482 2 pastvina
JH Bor 1540 dz pp 482 3 role
JH Bor 1540 dz pp 482 4 role
JH Bor 1540 dz pp 482 7 pastvina
JH Bor 1540 dz pp 485 1 role
JH Bor 122 pk pp 486 0 cesta
JH Bor 1540 dz pp 489 1 louka
JH Bor 1540 dz pp 489 3 louka
JH Bor 1540 dz pp 489 7 louka
JH Bor 1540 dz pp 489 11 louka
JH Bor 1540 dz pp 489 16 louka
JH Bor 1540 dz pp 491 0 role
JH Bor 1540 dz pp 494 0 louka
JH Bor 1540 dz pp 495 1 role
JH Bor 1540 dz pp 495 4 role
JH Bor 1540 dz pp 496 0 role
JH Bor 1540 dz pp 499 0 role
JH Bor 1540 dz pp 500 0 louka
JH Bor 1540 dz pp 501 1 role
JH Bor 1540 dz pp 502 0 role
JH Bor 1540 dz pp 503 1 role
JH Bor 1540 dz pp 507 0 role
JH Bor 1540 dz pp 508 0 cesta
JH Bor 1540 dz pp 522 0 cesta
JH Bor 1540 dz pp 523 1 role
JH Bor 1540 dz pp 525 1 louka
JH Bor 1540 dz pp 525 4 louka
JH Bor 1540 dz pp 525 6 cesta
JH Bor 1540 dz pp 528 1 role
JH Bor 1540 dz pp 529 0 pastvina
JH Bor 1540 dz pp 536 0 role
JH Bor 1540 dz pp 537 0 pastvina
JH Bor 1540 dz pp 541 0 louka
JH Bor 1541 dz pp 542 0 role 0
JH Bor 1541 dz pp 552 1 role 0
JH Bor 1541 dz pp 552 2 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 552 3 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 553 1 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 553 2 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 553 3 zahrada 0
JH Bor 1541 dz pp 553 4 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 554 2 les 0
JH Bor 1541 dz pp 554 3 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 555 2 skladiste 0
JH Bor 1541 dz pp 555 3 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 555 4 louze 0
JH Bor 1541 dz pp 555 6 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 555 7 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 558 1 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 558 3 zahrada 0
JH Bor 1541 dz pp 559 0 role 0
JH Bor 1541 dz pp 560 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 561 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 562 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 564 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 565 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 566 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 567 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 574 0 les 0
JH Bor 1541 dz pp 581 4 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 585 0 rybnik M.Lap. 0
JH Bor 1541 dz pp 586 0 rybnik V.Lap. 0
JH Bor 1541 dz pp 591 41 role 0
JH Bor 89 pk pp 591 43 role
JH Bor 89 pk pp 591 44 role
JH Bor 1541 dz pp 592 0 pastvina 0
JH Bor 153 pk pp 594 1 cesta
JH Bor 1541 dz pp 595 1 role 0
JH Bor 153 pk pp 595 1 role
JH Bor 1541 dz pp 596 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 598 0 role 0
JH Bor 153 pk pp 599 1 role
JH Bor 1541 dz pp 599 1 role 0
JH Bor 1541 dz pp 601 1 pasrvina 0
JH Bor 1541 dz pp 601 2 pastvina 0
JH Bor 153 pk pp 602 1 role
JH Bor 1541 dz pp 602 1 role 0
JH Bor 1541 dz pp 604 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 606 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 607 1 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 608 3 pastvina 0
JH Bor 153 pk pp 608 4 pastvina
JH Bor 1541 dz pp 608 4 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 612 1 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 612 7 role 0
JH Bor 1541 dz pp 612 8 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 612 9 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 618 1 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 619 2 role pastvina
JH Bor 1541 dz pp 619 6 role 0
JH Bor 1541 dz pp 627 1 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 627 2 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 628 1 les 0
JH Bor 1541 dz pp 628 2 les 0
JH Bor 1541 dz pp 628 3 les 0
JH Bor 1541 dz pp 628 4 les 0
JH Bor 1541 dz pp 628 5 les 0
JH Bor 1541 dz pp 628 6 les 0
JH Bor 1541 dz pp 628 7 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 628 8 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 628 9 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 628 10 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 628 11 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 629 1 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 629 3 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 629 5 pastvina 0
JH Bor 1541 dz pp 632 0 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 634 1 role 0
JH Bor 1541 dz pp 636 0 pastvina 0
JH Bor 80 pk pp 636 2 cesta
JH Bor 1541 dz pp 638 1 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 638 2 role 0
JH Bor 1541 dz pp 638 6 louka 0
JH Bor 1541 dz pp 639 0 role 0
JH Bor 1541 dz pp 640 0 role 0
JH Bor 1541 dz pp 641 1 role 0
JH Bor 1541 dz pp 644 1 louka 0
JH Bor 153 pk pp 644 3 louka
JH Bor 1541 dz pp 645 1 rybnik Podrez. 0
JH Bor 1541 pk pp 645 2 rybnik
JH Bor 1541 pk pp 645 3 rybnik 0
JH Bor 1541 pk pp 645 4 rybnik
JH Bor 1541 pk pp 645 5 rybnik
JH Bor 1541 pk pp 645 6 rybnik
JH Bor 1541 pk pp 645 7 rybnik
JH Bor 1541 pk pp 645 8 rybnik
JH Bor 1541 pk pp 645 9 rybnik
JH Bor 81 pk pp 1415 0 cesta
JH Bor 1541 dz pp 1425 1 cesta 0
JH Bor 153 pk pp 1427 0 cesta
JH Bor 1541 dz pp 1428 2 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 1429 0 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 1430 0 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 1432 1 cesta 0
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další