Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
LI Borec 321 dz pp 64 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 64 2 role
LI Borec 321 dz pp 65 0 pastvina
LI Borec 167 pk pp 82 0 role
LI Borec 167 pk pp 83 0 les
LI Borec 321 dz st 84 0 stodola polni
LI Borec 321 dz st 85 0 susarna ovoce
LI Borec 321 dz pp 87 0 les
LI Borec 321 dz pp 88 0 les
LI Borec 321 dz pp 89 5 pastvina
LI Borec 321 dz pp 89 6 pastvina
LI Borec 321 dz pp 89 9 pastvina
LI Borec 321 dz pp 89 11 pastvina
LI Borec 321 dz pp 89 13 pastvina
LI Borec 321 dz pp 90 0 pastvina
LI Borec 321 dz pp 90 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 91 0 les
LI Borec 321 dz st 91 0 dum 40
LI Borec 321 dz pp 92 0 pastvina
LI Borec 321 dz st 93 0 stodola polni
LI Borec 321 dz pp 93 1 role
LI Borec 321 dz st 94 0 dum hasic. zb.
LI Borec 321 dz pp 101 0 role
LI Borec 321 dz pp 124 1 role
LI Borec 321 dz pp 126 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 126 3 pastvina
LI Borec 321 dz pp 127 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 127 2 pastvina
LI Borec 321 dz pp 127 3 pastvina
LI Borec 321 dz pp 127 4 pastvina
LI Borec 321 dz pp 127 5 pastvina
LI Borec 19 pk pp 133 0 role
LI Borec 19 pk pp 134 0 pastvina
LI Borec 19 pk pp 135 0 pastvina
LI Borec 321 dz pp 139 1 role
LI Borec 321 dz pp 139 2 role
LI Borec 321 dz pp 139 3 role
LI Borec 321 dz pp 139 4 role
LI Borec 321 dz pp 139 5 role
LI Borec 321 dz pp 139 6 role
LI Borec 321 dz pp 139 7 role
LI Borec 321 dz pp 139 8 role
LI Borec 321 dz pp 139 9 role
LI Borec 321 dz pp 139 10 role
LI Borec 321 dz pp 139 11 role
LI Borec 321 dz pp 139 12 role
LI Borec 321 dz pp 147 0 pastvina
LI Borec 321 dz pp 148 0 role
LI Borec 321 dz pp 149 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 149 2 pastvina
LI Borec 321 dz pp 149 3 pastvina
LI Borec 321 dz pp 158 0 les
LI Borec 321 dz pp 159 0 les
LI Borec 321 dz pp 160 0 role
LI Borec 321 dz pp 161 0 pastvina
LI Borec 321 dz pp 162 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 162 2 pastvina
LI Borec 321 dz pp 162 3 pastvina
LI Borec 321 dz pp 162 4 pastvina
LI Borec 321 dz pp 162 5 pastvina
LI Borec 321 dz pp 162 6 pastvina
LI Borec 321 dz pp 162 7 pastvina
LI Borec 321 dz pp 163 1 role
LI Borec 321 dz pp 163 2 role
LI Borec 321 dz pp 163 3 role
LI Borec 321 dz pp 163 4 role
LI Borec 321 dz pp 163 5 role
LI Borec 321 dz pp 163 6 role
LI Borec 321 dz pp 163 7 role
LI Borec 321 dz pp 164 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 164 2 pastvina
LI Borec 321 dz pp 164 3 pastvina
LI Borec 321 dz pp 164 4 pastvina
LI Borec 321 dz pp 164 5 pastvina
LI Borec 321 dz pp 164 6 pastvina
LI Borec 321 dz pp 164 7 pastvina
LI Borec 19 pk pp 242 0 les
LI Borec 19 pk pp 243 0 les
LI Borec 321 dz pp 247 0 pastvina
LI Borec 321 dz pp 248 0 role
LI Borec 321 dz pp 249 0 pastvina
LI Borec 321 dz pp 375 1 role
LI Borec 321 dz pp 375 2 role
LI Borec 321 dz pp 375 3 role
LI Borec 321 dz pp 375 4 role
LI Borec 321 dz pp 376 0 pastvina
LI Borec 321 dz pp 377 0 louka
LI Borec 321 dz pp 378 0 role
LI Borec 321 dz pp 380 1 pastvina
LI Borec 321 dz pp 448 2 cesta
LI Borec 321 dz pp 453 1 cesta
LI Borec 321 dz pp 453 2 pastvina ryb.
LI Borec 321 dz pp 460 0 cesta
LI Borec 321 dz pp 461 0 cesta
LI Borec 321 dz pp 462 0 cesta
LI Borec 321 dz pp 463 0 cesta
LI Borec 321 dz pp 465 1 cesta
LI Borec 321 dz pp 466 1 cesta
LI Borec 321 dz pp 467 0 cesta
LI Borec 321 dz pp 468 0 cesta
LI Borec 321 dz pp 469 0 cesta
LI Borec 321 dz pp 470 1 prostranstvi
LI Borec 321 dz pp 470 1 prostranstvi
LI Borec 321 dz pp 470 10 prostranstvi
LI Borec 198 pk pp 533 1 pastvina
LI Borec 198 pk pp 533 2 pastvina
LI Borec 198 pk pp 534 1 role
LI Borec 198 pk pp 534 2 role
LI Borec 198 pk pp 535 1 pastvina
LI Borec 198 pk pp 535 2 pastvina
LI Borec 19 pk pp 537 1 role
LI Borec 19 pk pp 537 2 role
LI Borec 1503 dz pp 539 2 role
LI Borec 1503 dz pp 539 3 role
LI Borec 1503 dz pp 540 2 pastvina
LI Borec 1503 dz pp 540 3 pastvina
LI Borec 1503 dz pp 540 4 pastvina
LI Borec 858 dz pp 541 0 role
LI Borec 858 dz pp 542 0 role
LI Borec 858 dz pp 543 0 pastvina
LI Borec 19 pk pp 594 1 role
LI Borec 19 pk pp 594 3 role
LI Borec 19 pk pp 595 1 pastvina
LI Borec 1503 dz pp 633 1 les
LI Borec 1503 dz pp 634 0 les
LI Borec 1503 dz pp 636 0 les
LI Borec 858 dz pp 714 0 cesta
LI Borec 1503 dz pp 716 2 cesta
LI Borec 1503 dz pp 718 0 cesta
LI Brezno 858 dz pp 6 1 zahrada
LI Brezno 858 dz st 8 1 dvur 6
LI Brezno 858 dz st 37 0 staveb.plocha
LI Brezno 858 dz st 40 0 susarna 35
LI Brezno 858 dz pp 56 3 role
LI Brezno 858 dz pp 76 0 role
LI Brezno 858 dz pp 80 0 pastvina
LI Brezno 858 dz pp 289 0 role
LI Brezno 858 dz pp 294 1 role
LI Brezno 858 dz pp 294 3 role
LI Brezno 858 dz pp 294 4 role
LI Brezno 858 dz pp 294 5 role
LI Brezno 858 dz pp 296 0 role
LI Brezno 858 dz pp 297 0 role
LI Brezno 858 dz pp 298 0 pastvina
LI Brezno 858 dz pp 515 0 pastnina
LI Brezno 858 dz pp 516 0 role
LI Brezno 858 dz pp 517 0 pastvina
LI Brezno 858 dz pp 525 1 role
LI Brezno 858 dz pp 526 0 pastvina
LI Budyn nad Ohri 1042 pk st 170 0 dum 111
LI Budyn nad Ohri 1042 pk st 174 2 dum 12
LI Chotimer 858 dz st 1 3 dum 1
LI Chotimer 858 dz pp 34 6 zahrada
LI Chotimer 28 pk st 54 0 dum 28
LI Chotimer 858 dz st 73 0 dum 59
LI Chotimer 858 dz st 78 0 dum 64
LI Chotimer 858 dz pp 146 0 role
LI Chotimer 858 dz pp 148 2 role
LI Chotimer 858 dz pp 148 5 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 6 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 7 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 8 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 9 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 10 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 11 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 12 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 148 13 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 150 2 louka
LI Chotimer 858 dz pp 165 4 role
LI Chotimer 858 dz pp 206 1 role
LI Chotimer 858 dz pp 224 5 pastvina
LI Chotimer 28 pk pp 229 0 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 277 0 pastvina
LI Chotimer 858 dz pp 278 1 zahrada
LI Chotimer 858 dz pp 285 3 louka
LI Chotimer 858 dz pp 285 4 louka
LI Chotimer 858 dz pp 288 16 role
LI Chotimer 858 dz pp 288 18 role
LI Chotimer 858 dz pp 322 4 role
LI Chotimer 858 dz pp 425 8 role
LI Chotimer 858 dz pp 454 0 louka
LI Chotimer 52 pk pp 455 1 les
LI Chotimer 858 dz pp 456 1 louka
LI Chotimer 858 dz pp 456 2 louka
LI Chotimer 858 dz pp 457 1 les
LI Chotimer 858 dz pp 457 2 les
LI Chotimer 858 dz pp 458 1 les
LI Chotimer 858 dz pp 458 2 les
LI Chotimer 858 dz pp 458 3 les
LI Chotimer 858 dz pp 458 4 les
LI Chotimer 858 dz pp 459 0 pastvina
LI Chotimer 858 dz pp 489 0 pastvina
LI Chotimer 858 dz pp 492 0 les
LI Chotimer 858 dz pp 493 0 les
LI Chotimer 858 dz pp 494 1 role
LI Chotimer 858 dz pp 496 0 pastvina
LI Chotimer 858 dz pp 517 0 role
LI Chotimer 858 dz pp 518 2 pastvina
LI Chotimer 858 dz pp 525 0 role
LI Chotimer 858 dz pp 550 0 cesta
LI Chotimer 858 dz pp 551 0 cesta
LI Cizkovice 858 dz pp 622 2 cesta
LI Dobkovice 0 st 0 0 zpracovna rud 50
LI Dobkovice 858 dz st 1 1 dvur 1
LI Dobkovice 858 dz st 4 1 dum 2
LI Dobkovice 2 pk pp 8 0 zahrada
LI Dobkovice 858 dz pp 16 0 zahrada
LI Dobkovice 858 dz pp 17 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 18 1 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 19 0 rybnik
LI Dobkovice 858 dz pp 20 0 role
LI Dobkovice 858 dz pp 21 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz st 43 2 staveb. plocha
LI Dobkovice 858 dz pp 65 0 les
LI Dobkovice 2 pk pp 151 0 les
LI Dobkovice 858 dz pp 162 0 louka
LI Dobkovice 858 dz pp 165 0 role
LI Dobkovice 858 dz pp 166 0 louka
LI Dobkovice 858 dz pp 168 1 les
LI Dobkovice 858 dz pp 168 2 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 168 3 pastvina
LI Dobkovice 10 pk pp 187 0 pastvina
LI Dobkovice 10 pk pp 188 0 pastvina
LI Dobkovice 10 pk pp 189 0 pastvina
LI Dobkovice 10 pk pp 190 1 role
LI Dobkovice 10 pk pp 190 2 role
LI Dobkovice 10 pk pp 191 1 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 192 0 pastvina
LI Dobkovice 10 pk pp 192 2 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 433 0 role
LI Dobkovice 858 dz pp 434 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 435 1 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 435 2 role
LI Dobkovice 858 dz pp 436 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 437 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 438 1 les
LI Dobkovice 858 dz pp 438 2 les
LI Dobkovice 858 dz pp 438 3 les
LI Dobkovice 858 dz pp 439 0 les
LI Dobkovice 858 dz pp 477 1 les
LI Dobkovice 858 dz pp 477 2 les
LI Dobkovice 858 dz pp 525 1 role
LI Dobkovice 858 dz pp 549 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 553 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 560 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 567 0 pastvina
LI Dobkovice 858 dz pp 568 1 role
LI Dobkovice 858 dz pp 572 0 role
LI Dobkovice 858 dz pp 576 0 role
LI Dobkovice 858 dz pp 578 1 louka
LI Dobkovice 858 dz pp 578 2 louka
LI Dobkovice 858 dz pp 578 3 louka
LI Dobkovice 858 dz pp 578 4 role
LI Dobkovice 858 dz pp 579 1 role
LI Dobkovice 858 dz pp 579 2 role
LI Dobkovice 858 dz pp 579 3 role
LI Dobkovice 858 dz pp 579 4 role
LI Dobkovice 858 dz pp 581 1 role
LI Dobkovice 858 dz pp 581 2 role
LI Dobkovice 858 dz pp 601 2 role
LI Dobkovice 858 dz pp 601 4 role
LI Dobkovice 858 dz pp 601 6 role
LI Dobkovice 858 dz pp 601 8 role
LI Dobkovice 858 dz pp 610 2 les
LI Dobkovice 858 dz pp 639 0 cesta
LI Dobkovice 858 dz pp 643 0 cesta
LI Jencice 190 pk pp 29 4 zahrada
LI Jencice 190 pk st 110 0 dum 58
LI Jencice 265 pk pp 542 2 les
LI Jencice 265 pk pp 547 0 les
LI Jencice 265 pk pp 548 0 les
LI Jencice 265 pk pp 551 3 les
LI Jencice 265 pk pp 553 2 les
LI Jencice 265 pk pp 553 3 les
LI Jencice 858 dz pp 555 1 les
LI Jencice 858 dz pp 555 3 les
LI Jencice 858 dz pp 556 0 les
LI Jencice 858 dz pp 557 0 les
LI Jencice 858 dz pp 558 0 role
LI Jencice 858 dz pp 559 0 pastvina
LI Jencice 858 dz pp 572 0 les
LI Jencice 858 dz pp 573 0 role
LI Jencice 858 dz pp 575 0 pastvina
LI Jencice 265 pk pp 660 2 pastvina
LI Jencice 321 dz pp 660 2 pastvina
LI Kamyk 858 dz st 86 0 kaple Sv. Jana
LI Kamyk 858 dz st 87 0 chata 0
LI Lhotka nad Labem 241 pk pp 33 1 pastvina
LI Lhotka nad Labem 241 pk pp 33 2 pastvina
LI Lhotka nad Labem 241 pk pp 34 1 role
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 34 2 role
LI Lhotka nad Labem 241 pk pp 34 2 role
LI Lhotka nad Labem 241 pk pp 34 3 role
LI Lhotka nad Labem 241 pk pp 35 2 pastvina
LI Lhotka nad Labem 31 pk st 36 1 mlyn 31
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 36 1 pastvina
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 36 2 pastvina
LI Lhotka nad Labem 31 pk st 36 2 dum 32
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 37 0 pastvina
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 38 1 role
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 38 2 role
LI Lhotka nad Labem 32 pk pp 38 2 role
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 38 4 role
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 38 5 zahrada
LI Lhotka nad Labem 241 pk pp 39 0 pastvina
LI Lhotka nad Labem 115 pk st 46 1 pec kruhova
LI Lhotka nad Labem 115 pk st 46 2 pec kruhova
LI Lhotka nad Labem 241 pk st 46 2 pec kruhova
LI Lhotka nad Labem 115 pk st 47 0 dum delnicky
LI Lhotka nad Labem 241 pk st 47 0 dum delnicky
LI Lhotka nad Labem 115 pk st 48 2 dum 45
LI Lhotka nad Labem 115 pk st 49 0 kolna
LI Lhotka nad Labem 11 pk pp 115 1 pastvina M.Z.
LI Lhotka nad Labem 11 pk pp 117 1 louka
LI Lhotka nad Labem 858 dz pp 507 0 les
LI Lhotka nad Labem 858 dz pp 508 1 les
LI Lhotka nad Labem 858 dz pp 508 2 les
LI Lhotka nad Labem 858 dz pp 508 3 les
LI Lhotka nad Labem 858 dz pp 508 4 les
LI Lhotka nad Labem 4 pk pp 510 0 louka
LI Lhotka nad Labem 4 pk pp 511 0 pastvina
LI Lhotka nad Labem 858 dz pp 513 0 les
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 514 1 louka
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 514 2 louka
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 514 3 louka
LI Lhotka nad Labem 193 pk pp 515 1 les
LI Lhotka nad Labem 193 pk pp 515 3 les
LI Lhotka nad Labem 193 pk pp 515 4 les
LI Lhotka nad Labem 193 pk pp 515 5 les
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 516 1 role
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 516 2 role
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 517 0 role
LI Lhotka nad Labem 151 pk pp 519 1 louka
LI Lhotka nad Labem 151 pk pp 519 2 louka
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 520 0 louka
LI Lhotka nad Labem 31 pk pp 567 0 nahon mlynsky
LI Lhotka nad Labem 115 pk pp 581 0 pastvina
LI Libochovany 858 dz st 87 0 kaple
LI Libochovice 35 pk st 60 0 dum 35
LI Litochovice 858 dz pp 189 0 neplodna
LI Litochovice 858 dz pp 191 0 les
LI Litochovice 858 dz pp 218 2 les
LI Litochovice 858 dz pp 260 1 role
LI Litochovice 858 dz pp 261 0 piskovna
LI Litochovice 858 dz pp 264 1 les
LI Litochovice 858 dz pp 264 2 les
LI Litochovice 858 dz pp 264 3 les
LI Litochovice 858 dz pp 264 6 pastvina
LI Litochovice 858 dz pp 264 7 role
LI Litochovice 858 dz pp 264 8 pastvina
LI Litochovice 858 dz pp 265 1 les
LI Litochovice 858 dz pp 265 2 les
LI Litochovice 858 dz pp 266 1 les
LI Litochovice 858 dz pp 276 4 cesta
LI Litochovice 858 dz pp 279 0 pastvina
LI Litochovice 858 dz pp 280 1 pastvina
LI Litochovice 858 dz pp 280 2 louka
LI Litochovice 858 dz pp 280 3 pastvina
LI Litochovice 858 dz pp 284 3 role
LI Litochovice 858 dz pp 284 4 role
LI Litochovice 858 dz pp 599 0 role
LI Litochovice 858 dz pp 1182 1 cesta
LI Lovosice 0 st 0 0 pivovar 203
LI Lovosice 0 st 0 dum obytny 241a 0
LI Lovosice 0 st 0 sklad staje 49
LI Lovosice 0 st 0 dum delnicky 65 0
LI Lovosice 83 pk pp 14 2 zahrada
LI Lovosice 943 pk pp 18 0 zahrada
LI Lovosice 943 pk st 19 0 lis vinny 63
LI Lovosice 943 pk pp 19 3 zahrada
LI Lovosice 943 pk st 20 1 ovcin 62
LI Lovosice 858 dz pp 48 1 zahrada
LI Lovosice 858 dz pp 51 1 zahrada
LI Lovosice 858 dz pp 51 2 zahrada
LI Lovosice 858 dz pp 53 0 zahrada
LI Lovosice 858 dz st 56 0 stodola 0
LI Lovosice 858 dz st 57 1 dum 250
LI Lovosice 858 dz st 58 0 kolna 0
LI Lovosice 858 dz pp 58 1 zahrada
LI Lovosice 932 pk st 66 1 dum hostinec
LI Lovosice 858 dz st 66 2 dum
LI Lovosice 858 dz st 68 0 dum 32
LI Lovosice 150 pk pp 96 0 zahrada
LI Lovosice 150 pk pp 98 1 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 104 1 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 104 2 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 105 0 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 106 0 zahrada
LI Lovosice 858 dz pp 106 4 zahrada
LI Lovosice 858 dz pp 107 1 zahrada
LI Lovosice 858 dz pp 107 2 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 107 3 nadvori
LI Lovosice 150 pk st 116 0 dum 150
LI Lovosice 858 dz pp 125 0 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 129 1 les
LI Lovosice 932 pk pp 129 2 louka
LI Lovosice 858 dz pp 130 1 louka
LI Lovosice 858 dz pp 130 2 neplodna
LI Lovosice 932 pk pp 131 2 role
LI Lovosice 932 pk pp 132 1 sadky
LI Lovosice 932 pk pp 132 2 pastvina
LI Lovosice 932 pk pp 132 3 louka
LI Lovosice 932 pk pp 132 4 louka
LI Lovosice 932 pk st 133 1 dum 4
LI Lovosice 932 pk pp 133 1 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 133 2 zahrada
LI Lovosice 932 pk st 133 2 vodarna 321
LI Lovosice 932 pk st 134 0 dum 2
LI Lovosice 932 pk pp 135 1 louka
LI Lovosice 932 pk pp 136 0 zahrada
LI Lovosice 932 pk pp 137 0 louka
LI Lovosice 858 dz st 137 1 zamek 1 0
LI Lovosice 932 pk st 137 2 dum 201
LI Lovosice 932 pk st 137 3 sladovna 202
LI Lovosice 932 pk st 137 5 dum 200
LI Lovosice 932 pk st 137 6 dum hostinec 205
LI Lovosice 858 dz st 137 7 dum 204
LI Lovosice 932 pk st 137 8 kolna staje
LI Lovosice 858 dz st 137 9 staveb.plocha
LI Lovosice 932 pk st 137 10 varna
LI Lovosice 932 pk pp 139 0 pastvina
LI Lovosice 932 pk pp 140 0 les
LI Lovosice 932 pk pp 141 8 role
LI Lovosice 858 dz pp 149 4 role
LI Lovosice 858 dz pp 149 12 role
LI Lovosice 932 pk pp 152 1 pastvina
LI Lovosice 858 dz pp 152 2 pastvina
LI Lovosice 858 dz pp 153 1 louka
LI Lovosice 858 dz pp 154 1 les
LI Lovosice 858 dz pp 155 1 louka
LI Lovosice 858 dz st 187 0 sypka 89 0
LI Lovosice 83 pk st 193 1 dum 83
LI Lovosice 83 pk st 193 2 kolna
LI Lovosice 932 pk st 219 1 dum restaurace 114
LI Lovosice 932 pk st 219 2 staje
LI Lovosice 932 pk st 219 3 dum 241
LI Lovosice 932 pk st 219 4 kolna
LI Lovosice 936 pk st 223 0 studna
LI Lovosice 858 dz st 224 0 kaple Srdce P.
LI Lovosice 885 pk st 272 0 dum 228
LI Lovosice 858 dz st 281 0 susarna
LI Lovosice 345 pk pp 282 2 role
LI Lovosice 858 dz st 283 0 cihelna 233
LI Lovosice 345 pk pp 283 1 role
LI Lovosice 345 pk pp 283 2 role
LI Lovosice 932 pk st 330 0 kancelar 269
LI Lovosice 932 pk st 362 0 strojirna 322
LI Lovosice 858 dz st 398 0 dum 356
LI Lovosice 858 dz st 411 0 stodola 0
LI Lovosice 858 dz st 462 0 kruhova pec
LI Lovosice 858 dz st 463 0 kruhova pec
LI Lovosice 858 dz st 464 0 kruhova pec
LI Lovosice 858 dz st 465 0 kruhova pec
LI Lovosice 932 pk st 484 0 elektrarna
LI Lovosice 858 dz st 497 0 stodola 0
LI Lovosice 858 dz st 542 0 dilna 0
LI Lovosice 858 dz st 543 0 0
LI Lovosice 932 pk st 544 0 kuzelnik
LI Lovosice 858 dz pp 599 1 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 2 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 3 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 4 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 5 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 6 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 7 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 8 role
LI Lovosice 858 dz pp 599 9 pastvina
LI Lovosice 858 dz pp 599 10 pastvina
LI Lovosice 858 dz pp 601 1 role
LI Lovosice 934 pk pp 601 18 role
LI Lovosice 858 dz pp 601 19 role
LI Lovosice 858 dz pp 601 92 role
LI Lovosice 858 dz pp 601 131 role
LI Lovosice 858 dz pp 601 202 role
LI Lovosice 858 dz pp 603 1 role
LI Lovosice 858 dz pp 603 2 role
LI Lovosice 858 dz pp 603 3 zahrada
LI Lovosice 858 dz pp 603 4 pastvina
LI Lovosice 932 pk pp 603 11 role
LI Lovosice 858 dz pp 604 0 role
LI Lovosice 858 dz pp 605 0 role
LI Lovosice 858 dz pp 606 1 role
LI Lovosice 945 pk pp 606 6 role
LI Lovosice 858 dz pp 606 7 role
LI Lovosice 858 dz pp 606 8 role
LI Lovosice 858 dz pp 606 9 role
LI Lovosice 945 pk pp 606 23 role
LI Lovosice 945 pk pp 606 24 role
LI Lovosice 858 dz pp 607 1 stoka
LI Lovosice 945 pk pp 607 2 stoka
LI Lovosice 858 dz pp 608 1 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 2 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 3 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 4 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 26
LI Lovosice 858 dz pp 608 28 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 31 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 32 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 33 role
LI Lovosice 858 dz pp 608 34 role
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další