Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
TA Dobronice 380 dz pp 467 2 les
TA Dobronice 380 dz pp 469 0 rybnik
TA Dobronice 380 dz pp 470 1 les
TA Dobronice 380 dz pp 470 2 les
TA Dobronice 380 dz pp 471 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 473 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 491 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 492 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 499 1 louka
TA Dobronice 380 dz pp 584 1 role
TA Dobronice 380 dz pp 584 2 stoka
TA Dobronice 380 dz pp 584 6 les
TA Dobronice 380 dz pp 584 10 stoka
TA Dobronice 380 dz pp 584 11 les
TA Dobronice 380 dz pp 584 12 role
TA Dobronice 380 dz pp 584 15 les
TA Dobronice 380 dz pp 584 18 les
TA Dobronice 380 dz pp 620 1 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 620 2 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 755 0 louka
TA Dobronice 380 dz pp 756 0 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 757 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 758 0 neplodna
TA Dobronice 380 dz pp 759 0 neplodna
TA Dobronice 380 dz pp 760 1 louka
TA Dobronice 380 dz pp 760 2 pastvina
TA Dobronice 380 dz pp 761 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 762 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 765 0 les
TA Dobronice 380 dz pp 805 2 cesta
TA Dobronice 380 dz pp 806 0 potok
TA Dobronice 380 dz pp 807 1 louka
TA Dobronice 380 dz pp 807 2 louka
TA Dobronice 66 pk pp 809 2 louka 0
TA Dobronice 380 dz pp 810 0 potok
TA Dobronice 380 dz pp 815 0 pesina
TA Dolni Horice 4 pk st 6 0 dum obyt. a h. 4 0
TA Dolni Horice 8 pk st 26 0 dum obyt. a h. 8 0
TA Dolni Horice 380 dz pp 159 3 pastvina
TA Dolni Horice 380 dz pp 203 0 pastvina
TA Dolni Horice 380 dz pp 204 0 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 451 0 role
TA Dolni Horice 4 pk pp 513 6 louka 0
TA Dolni Horice 4 pk pp 515 0 pastvina 0
TA Dolni Horice 3 pk pp 517 1 zahrada 0
TA Dolni Horice 4 pk pp 518 0 zahrada 0
TA Dolni Horice 8 pk pp 537 0 zahrada
TA Dolni Horice 380 dz pp 560 1 louka
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 1 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 2 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 3 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 4 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 5 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 6 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 7 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 8 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 9 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 10 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 11 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 12 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 13 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 14 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 15 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 16 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 17 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 18 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 19 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 20 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 21 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 22 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 23 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 24 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 25 les
TA Dolni Horice 380 dz pp 622 26 ?
TA Dolni Horice 380 dz pp 623 0 pastvina
TA Dolni Horice 62 pk pp 624 0 les 0
TA Dolni Horice 8 pk pp 626 2 pastvina 0
TA Dolni Horice 8 pk pp 627 6 pastvina 0
TA Dolni Horice 8 pk pp 629 3 role 0
TA Dolni Horice 380 dz pp 635 0 pastvina
TA Dolni Horice 380 dz pp 636 0 role
TA Dolni Horice 380 dz pp 661 2 role
TA Dolni Horice 380 dz pp 823 3 pastvina
TA Dolni Horice 380 dz pp 823 7 pastvina
TA Dub 0 st 45 1 hajovna Ovcin 25
TA Dub 0 st 46 0 hajovna 34
TA Dub 380 dz pp 304 1 louka
TA Dub 380 dz pp 312 1 pastvina
TA Dub 380 dz pp 313 1 louka
TA Dub 380 dz pp 313 6 louka
TA Dub 380 dz pp 315 1 pastvina
TA Dub 380 dz pp 317 0 rybnik
TA Dub 380 dz pp 318 3 role
TA Dub 380 dz pp 320 0 role
TA Dub 380 dz pp 321 1 role
TA Dub 380 dz pp 321 2 zahrada
TA Dub 380 dz pp 322 0 pastvina
TA Dub 380 dz pp 323 0 pastvina
TA Dub 380 dz pp 324 0 louka
TA Dub 380 dz pp 327 0 pastvina
TA Dub 380 dz pp 330 1 role
TA Dub 380 dz pp 415 5 role
TA Dub 9 hk st 425 0 dvur
TA Dub 380 dz pp 427 5 role
TA Dub 74 pk pp 431 1 pastvina
TA Dub 74 pk pp 431 1 pastvina 0
TA Dub 9 hk pp 432 0 pastvina
TA Dub 74 pk pp 434 1 stola
TA Dub 74 pk pp 435 1 rybnik 0
TA Dub 74 pk pp 435 2 cesta 0
TA Dub 380 dz pp 438 1 pastvina
TA Dub 380 dz pp 438 2 pastvina
TA Dub 380 dz pp 438 3 pastvina
TA Dub 380 dz pp 529 0 role
TA Dub 380 dz pp 531 1 louka
TA Dub 380 dz pp 534 1 neplodna
TA Dub 380 dz pp 536 1 pastvina
TA Dub 380 dz pp 823 0 neplodna
TA Dub 380 dz pp 824 0 neplodna
TA Dub 380 dz pp 827 1 role
TA Dub 380 dz pp 831 1 les
TA Dub 380 dz pp 831 2 les
TA Dub 380 dz pp 833 0 les
TA Dub 380 dz pp 834 1 role
TA Dub 380 dz pp 836 1 role
TA Dub 380 dz pp 837 0 role
TA Dub 380 dz pp 838 1 pastvina
TA Dub 380 dz pp 850 1 pastvina
TA Dub 380 dz pp 851 2 zahrada
TA Dub 380 dz pp 851 3 pastvina
TA Dub 380 dz pp 855 1 role
TA Dub 380 dz pp 857 0 zahrada
TA Dub 380 dz pp 861 0 louka
TA Dub 380 dz pp 862 0 rybnik
TA Dub 380 dz pp 865 0 louka
TA Dub 380 dz pp 874 0 pastvina
TA Dub 380 dz pp 875 0 louka
TA Dub 380 dz pp 882 0 rybnik
TA Dub 380 dz pp 883 0 louka
TA Dub 380 dz pp 906 0 role
TA Hamr 552 dz pp 66 0 louka
TA Hamr 552 dz pp 67 0 louka
TA Hamr 552 dz pp 73 0 pastvina
TA Hamr 552 dz pp 83 0 rybnik
TA Hamr 552 dz pp 84 2 pastvina
TA Hamr 552 dz pp 86 0 role
TA Hamr 552 dz pp 87 0 pastvina
TA Hamr 552 dz pp 169 2 pastvina
TA Hamr 552 dz pp 169 6 rybnik
TA Hamr 552 dz pp 170 11 pastvina
TA Hamr 552 dz pp 181 45 louka
TA Hamr 552 dz pp 181 46 louka
TA Hamr 552 dz pp 181 47 louka
TA Hamr 552 dz pp 206 0 pastvina
TA Hamr 552 dz pp 208 0 rybnik
TA Hamr 552 dz pp 209 0 pastvina
TA Hlasivo 380 dz pp 226 1 rybnik
TA Hlasivo 380 dz pp 229 1 rybnik
TA Hlasivo 263 pk pp 235 2 louka
TA Hlasivo 380 dz pp 867 0 les
TA Hlasivo 380 dz pp 891 1 les
TA Horusice 1540 dz st 48 0 dvur n.Sancich 40 0
TA Horusice 1540 dz st 60 0 hajovna 56 0
TA Horusice 1540 dz pp 1731 0 louka 0
TA Horusice 1540 dz pp 1732 0 louka 0
TA Horusice 1540 dz pp 1733 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 1734 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 1735 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 1736 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 1737 0 zahrada 0
TA Horusice 1540 dz pp 1740 1 role pastvina
TA Horusice 1540 dz pp 1740 2 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 1741 0 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 1742 0 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 1743 0 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 1744 0 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 1745 0 pastvina 0
TA Horusice 155 pk pp 1750 0 pastvina 0
TA Horusice 50 pk pp 1987 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2241 1 louka 0
TA Horusice 1540 dz pp 2242 1 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2242 3 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2242 4 pastvina
TA Horusice 1540 dz pp 2243 1 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2243 2 neplodna 0
TA Horusice 1540 dz pp 2244 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2245 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2246 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2247 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2248 1 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2248 2 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2248 3 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2249 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2250 0 role 0
TA Horusice 1540 dz pp 2251 0 zahrada 0
TA Horusice 1540 dz pp 2252 1 louka 0
TA Horusice 1540 dz pp 2252 2 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2252 3 louka
TA Horusice 1540 dz pp 2254 0 rybnik Horus. 0
TA Horusice 1540 dz pp 2255 1 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2255 2 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2255 3 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2305 1 stoka Zlata 0
TA Horusice 1540 dz pp 2305 2 stoka Zlata 0
TA Horusice 1540 dz pp 2306 0 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2309 0 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2310 0 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2311 0 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2312 0 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2313 0 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2314 0 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2316 1 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2316 2 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2317 0 pastvina 0
TA Horusice 1540 dz pp 2395 1 potok 0
TA Horusice 1540 dz pp 2395 2 potok 0
TA Klouzovice 380 dz pp 378 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 390 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 391 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 392 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 393 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 394 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 398 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 399 0 les
TA Klouzovice 380 dz pp 582 2 louka
TA Klouzovice 380 dz pp 583 0 louka
TA Klouzovice 380 dz pp 584 0 louka
TA Kundratice 1540 dz pp 24 0 kanal 0
TA Masovice 52 pk pp 746 0 les 0
TA Masovice 53 pk pp 750 0 les 0
TA Mesice 404 pk st 214 0 dum 171 0
TA Mesice 404 pk pp 485 3 role 0
TA Mezimosti 0 st 0 hostinec u na. 42
TA Mezimosti 1540 dz st 109 0 hajovna 92
TA Mezimosti 142 pk st 142 0 dum 142
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 1 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 2 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 3 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 4 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 5 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 6 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 7 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 8 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 9 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 10 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 11 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2039 44 ?
TA Mezimosti 1540 dz pp 2041 4 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2042 1 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2042 2 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2042 3 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2042 5 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2078 0 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2079 1 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2079 2 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2080 0 role 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2081 0 louka 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2082 0 zahrada 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2083 0 zahrada 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2084 0 pastvina 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2085 0 pastvina 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2086 0 les 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2324 0 pastvina 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 2325 1 louka 0
TA Mezimosti 1540 dz pp 3100 4 cesta 0
TA Mezimosti 142 pk pp 3158 0 role
TA Nova Ves 380 dz pp 506 0 pastvina
TA Nova Ves 380 dz pp 509 0 louka
TA Nova Ves 380 dz pp 510 0 louka
TA Nova Ves 380 dz pp 511 0 les
TA Nova Ves 380 dz pp 512 0 les
TA Nova Ves 380 dz pp 513 0 les
TA Nova Ves 380 dz pp 514 1 les
TA Nova Ves 380 dz pp 514 2 les
TA Nova Ves 380 dz pp 514 3 les
TA Nova Ves 380 dz pp 1081 1 louka
TA Nova Ves 380 dz pp 1264 1 les
TA Nova Ves 380 dz pp 1264 2 les
TA Nova Ves 380 dz pp 1266 0 les
TA Podoli 380 dz pp 26 0 pastvina
TA Podoli 380 dz pp 129 0 les
TA Podoli 380 dz pp 130 0 les
TA Podoli 380 dz pp 151 1 rybnik
TA Podoli 380 dz pp 151 2 louka
TA Podoli 45 pk pp 173 2 louka 0
TA Podoli 380 dz pp 177 0 les
TA Podoli 380 dz pp 178 0 louka
TA Podoli 380 dz pp 179 0 rybnik
TA Podoli 380 dz pp 181 1 les
TA Podoli 380 dz pp 196 1 louka
TA Podoli 380 dz pp 196 2 pastvina
TA Podoli 380 dz pp 199 0 les
TA Podoli 380 dz pp 200 0 les
TA Pohnanec 380 dz pp 2 0 les
TA Pohnanec 380 dz pp 3 0 les
TA Pohnanec 380 dz pp 4 0 les
TA Pohnanec 380 dz pp 5 0 pastvina
TA Pohnanec 380 dz pp 6 0 role
TA Pohnanec 14 pk pp 7 0 role 0
TA Pohnanec 14 pk pp 8 1 louka 0
TA Pohnanec 14 pk pp 8 3 zahrada 0
TA Pohnanec 14 pk pp 14 2 zahrada 0
TA Pohnanec 14 pk st 21 0 dum 13 0
TA Pohnanec 380 dz pp 65 1 rybnik
TA Pohnanec 380 dz pp 66 1 pastvina
TA Pohnanec 380 dz pp 465 2 cesta
TA Pohnani 14 pk pp 8 2
TA Pohnani 14 pk pp 10 0
TA Pohnani 14 pk pp 11 0
TA Pohnani 14 pk pp 12 0
TA Pohnani 14 pk pp 13 0
TA Pohnani 14 pk pp 14 1
TA Pohnani 84 pk pp 464 0 les 0
TA Prehorov 99 pk st 55 2 staveb. plocha 0
TA Prehorov 99 pk st 60 0 staveb. plocha 0
TA Prehorov 99 pk pp 730 2 les 0
TA Ratiborice 323 pk st 62 0 kolna 0
TA Ratiborice 380 dz pp 205 1 rybnik
TA Ratiborice 380 dz pp 388 1 role
TA Ratiborice 380 dz pp 389 1 pastvina
TA Ratiborice 254 pk pp 393 0 rybnik 0
TA Ratiborice 380 dz pp 394 1 rybnik
TA Ratiborice 323 pk pp 458 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 486 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 487 0 role 0
TA Ratiborice 323 pk pp 511 2 role 0
TA Ratiborice 323 pk pp 514 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 521 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 540 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 541 2 pastvina 0
TA Ratiborice 323 pk pp 542 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 543 0 role 0
TA Ratiborice 323 pk pp 544 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 545 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 574 2 zahrada 0
TA Ratiborice 323 pk pp 575 0 zahrada 0
TA Ratiborice 323 pk pp 589 0 role 0
TA Ratiborice 323 pk pp 621 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 624 0 halda 0
TA Ratiborice 323 pk pp 672 0 halda 0
TA Ratiborice 380 dz pp 799 1 louka
TA Ratiborice 380 dz pp 799 2 role
TA Ratiborice 380 dz pp 800 0 rybnik
TA Ratiborice 380 dz pp 894 6 louka
TA Ratiborice 380 dz pp 1128 1 rybnik
TA Ratiborske Hory 0 st 0 0 zamek obyt.d. 1
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 135 0
TA Ratiborske Hory 3 hk pp 250 0 halda
TA Ratiborske Hory 3 hk pp 251 0 role
TA Ratiborske Hory 380 dz pp 288 21 pastvina
TA Ratiborske Hory 380 dz pp 290 1 role
TA Ratiborske Hory 380 dz pp 291 0 les
TA Ratiborske Hory 380 dz pp 293 1 role
TA Ratiborske Hory 380 dz pp 293 3 louka
TA Ratiborske Hory 380 dz pp 293 4 louka
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 304 1 neplodna 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 305 1 neplodna 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 306 0 neplodna 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 1 role 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 3 les 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 4 cesta 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 7 role 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 8 pastvina 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 9 role 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 22
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 307 23
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 308 1 neplodna 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 308 2 pastvina 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 309 0 neplodna 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 310 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 313 0 neplodna 0
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 1
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 26
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 27
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 28
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 29
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 30
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 31
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 32
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 33
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 34
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 35
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 314 36
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 317 1
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 318 1
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 319 1
TA Ratiborske Hory 380 dz pp 457 2 louka
TA Ratiborske Hory 232 pk pp 458 1 cesta 0
TA Sezimovo Usti 332 pk pp 31 2 role
TA Sezimovo Usti 332 pk pp 31 3 louka
TA Sezimovo Usti 332 pk pp 31 4 zahrada
TA Sezimovo Usti 332 pk st 130 0 dum 133
TA Smyslov 380 dz pp 61 3 louka
TA Smyslov 380 dz pp 61 5 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 62 0 rybnik
TA Smyslov 380 dz pp 79 0 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 80 0 les
TA Smyslov 380 dz pp 81 1 les
TA Smyslov 380 dz pp 81 2 les
TA Smyslov 380 dz pp 204 0 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 205 0 rybnik
TA Smyslov 380 dz pp 206 0 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 283 1 louka
TA Smyslov 380 dz pp 283 2 louka
TA Smyslov 380 dz pp 284 0 louka
TA Smyslov 380 dz pp 285 0 les
TA Smyslov 380 dz pp 292 0 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 293 0 louka
TA Smyslov 380 dz pp 294 1 louka
TA Smyslov 380 dz pp 294 2 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 295 0 louka
TA Smyslov 380 dz pp 299 1 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 299 2 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 301 1 louka
TA Smyslov 380 dz pp 301 2 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 301 3 louka
TA Smyslov 380 dz pp 303 0 louka
TA Smyslov 380 dz pp 306 1 louka
TA Smyslov 380 dz pp 306 2 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 310 0 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 311 0 role
TA Smyslov 380 dz pp 312 0 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 313 1 les
TA Smyslov 380 dz pp 313 2 les
TA Smyslov 380 dz pp 314 0 louka
TA Smyslov 380 dz pp 318 0 rybnik
TA Smyslov 380 dz pp 319 1 les
TA Smyslov 380 dz pp 319 2 les
TA Smyslov 380 dz pp 319 6 les
TA Smyslov 380 dz pp 319 7 les
TA Smyslov 380 dz pp 320 1 louka
TA Smyslov 380 dz pp 320 2 louka
TA Smyslov 380 dz pp 320 3 cesta
TA Smyslov 380 dz pp 321 1 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 321 2 role
TA Smyslov 380 dz pp 321 3 role
TA Smyslov 380 dz pp 321 4 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 324 0 louka
TA Smyslov 380 dz pp 325 0 pastvina
TA Smyslov 380 dz pp 326 0 louka
TA Sobeslav 137 pk st 213 0 dum 166/I
TA Sobeslav 379 pk st 870 0 dum 303/2
TA Stara Vozice 204 pk pp 15 0 halda 0
TA Stara Vozice 380 dz pp 40 1 rybnik
TA Stara Vozice 380 dz st 41 0 kolna
TA Stara Vozice 380 dz st 43 0 budova hospod.
TA Stara Vozice 204 pk pp 44 0 halda 0
TA Stara Vozice 380 dz st 51 0 strojovna
TA Stara Vozice 204 pk st 65 0 staje 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 74 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 135 0 halda
TA Stara Vozice 204 pk pp 269 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 526 2 pastvina 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 527 2 zahrada
TA Stara Vozice 204 pk pp 582 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 751 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 775 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 818 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 825 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 870 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 906 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 931 0 halda 0
TA Stara Vozice 204 pk pp 936 0 halda 0
TA Sviny 1540 dz pp 216 0 pastvina 0
TA Sviny 1540 dz pp 406 0 pastvina 0
TA Sviny 1540 dz pp 410 0 rybnik 0
TA Sviny 1540 dz pp 640 0 pastvina 0
TA Sviny 1540 dz pp 641 0 rybnik 0
TA Sviny 1540 dz pp 1430 0 rybnik 0
TA Sviny 1540 dz pp 1431 0 bazina 0
TA Sviny 1540 dz pp 1482 0 louka 0
TA Sviny 1540 dz pp 1760 2 kanal 0
TA Tabor 0 st 0 hostinec 133 0
TA Tabor 346 pk st 282 0 dum 346
TA Tabor 827 pk pp 1510 7 louka
TA Tabor 828 pk pp 1510 8 louka
TA Val 30 pk st 32 0 dum 34
TA Val 552 dz st 53 0 hajovna 46 0
TA Val 552 dz st 54 0 myslivna 0
TA Val 552 dz st 91 0 senik sklad
TA Val 552 dz pp 140 65 louka
TA Val 552 dz pp 611 0 rybnik
TA Val 552 dz pp 612 0 louka
TA Val 552 dz pp 719 0 louka
TA Val 552 dz pp 720 1 role
TA Val 552 dz pp 720 3 louka
TA Val 552 dz pp 720 4 role
TA Val 552 dz pp 720 5 pastvina
TA Val 552 dz pp 720 5 pastvina
TA Val 552 dz pp 721 0 cesta
TA Val 552 dz pp 722 0 role
TA Val 552 dz pp 723 1 role
TA Val 552 dz pp 723 5 role
TA Val 552 dz pp 723 6 role
TA Val 552 dz pp 724 1 pastvina
TA Val 552 dz pp 724 2 pastvina
TA Val 552 dz pp 725 0 les
TA Val 552 dz pp 727 0 les
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58