Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 318 0 strojirna 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 319 0 dum 314 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 320 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 321 0 kolna 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 329 0 park
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 330 0 park
CB Hluboka nad Vlt. 337 pk pp 337 0 hrbitov
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 346 0 garaz 0
CB Hluboka nad Vlt. 337 pk st 348 0 marnice
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk st 351 0 dum 345 0
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk st 352 0 dum 346 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 353 0 dum 347 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 354 0 dum 350 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 444 0 park
CB Hluboka nad Vlt. 460 pk pp 446 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 460 pk pp 447 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 460 pk pp 448 0 skolka
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk st 458 0 dum 21 0
CB Hluboka nad Vlt. 460 pk pp 469 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 471 0 kamenolom
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 472 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 473 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 474 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 475 1 park
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 475 2 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 476 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 477 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 478 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 483 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 505 0 kancelar pily
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 506 0 dum 523 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 510 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 511 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 512 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz st 524 0 stodola 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 528 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 532 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 534 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 535 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 536 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 537 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 539 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 540 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 541 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 542 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 543 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 544 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 546 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 548 0 skladiste 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 552 0 transformator 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 560 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 561 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 562 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 563 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 569 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 570 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 571 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 572 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 573 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 574 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 576 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 577 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 578 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 579 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 580 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 582 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 584 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 585 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 586 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 587 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 588 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 591 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 592 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 593 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 594 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 595 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 600 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 601 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 602 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 603 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 605 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 606 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 606 2 louka
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 607 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 609 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 611 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 677 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 766 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 769 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 770 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 775 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 775 2 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 777 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 778 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 779 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 781 21 role
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 781 23 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 785 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 786 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 787 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 789 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 789 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 791 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 792 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 793 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 794 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 795 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 797 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 798 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 799 1 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 799 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 800 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 801 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 802 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 803 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 804 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 805 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 806 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 807 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 808 1 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 808 2 silnice
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 808 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 809 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 810 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 811 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 812 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 813 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 814 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 815 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 815 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 816 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 817 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 817 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 818 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 819 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 820 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 820 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 820 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 821 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 822 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 823 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 824 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 824 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 825 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 825 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 825 3 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 826 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 827 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 828 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 829 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 829 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 830 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 831 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 832 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 5 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 6 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 7 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 8 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 833 9 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 834 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 834 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 835 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 836 0 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 837 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 838 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 839 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 840 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 841 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 841 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 842 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 842 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 842 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 842 5 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 843 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 844 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 845 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 846 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 846 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 460 pk st 847 0 dum 342
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 847 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 848 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 848 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 848 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 848 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 848 5 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 848 6 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 849 1 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 849 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 849 3 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 849 4 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 850 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 850 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 851 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 851 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 852 0 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 853 0 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 854 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 854 2 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 854 3 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 854 4 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 854 5 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 854 6 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 854 8 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 855 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 856 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 857 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 858 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 859 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 860 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 861 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 862 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 863 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 864 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 865 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 866 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 867 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 871 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 872 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 873 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 873 2 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 873 3 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 874 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 875 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 876 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 876 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 876 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 876 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 876 5 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 876 6 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 877 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 878 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 879 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 880 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 880 2 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 881 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 882 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 883 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 883 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 884 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 885 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 886 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 887 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 887 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 888 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 889 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 889 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 889 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 890 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 5 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 6 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 7 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 8 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 9 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 10 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 11 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 12 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 13 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 14 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 15 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 16 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 891 17 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 892 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 893 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 893 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 893 3 les 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 893 4 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 893 5 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 893 6 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 893 7 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 894 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 895 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 896 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 897 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 5 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 6 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 7 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 8 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 9 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 10 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 11 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 12 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 13 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 898 14 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 899 1 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 899 2 pastvina 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 899 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 899 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 900 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 901 0 role 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 902 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 903 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 904 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 905 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 905 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 905 3 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 905 4 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 5 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 6 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 7 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 906 8 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 907 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 908 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 910 2 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 911 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 912 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 912 6 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 921 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 921 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 921 3 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 921 4 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 921 5 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 921 6 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 921 7 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 922 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 923 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 924 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 925 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 926 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 927 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 942 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 943 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 944 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 945 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 946 0 cesta
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 947 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 948 1 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 948 4 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 949 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 957 4 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1006 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1007 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk pp 1016 1 hliniste 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk pp 1016 6 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk pp 1017 7 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 462 pk pp 1017 8 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1018 1 les 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1019 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1027 3 role
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1031 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1034 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1035 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1038 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1039 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1040 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1041 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1043 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1043 2 cesta
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1044 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1047 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 1047 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1048 1 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1048 2 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 463 pk pp 1048 3 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1058 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 896 pk pp 1067 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1083 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1095 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1095 5 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1096 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1096 2 stoka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1096 3 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1096 32 role 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1096 33 role 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1096 34 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1096 35 role 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1097 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1098 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 1099 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1100 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1101 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1102 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1103 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1104 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1106 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1107 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1109 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1110 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1111 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1112 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1113 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1114 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1116 1 neplodna
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1116 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1117 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1120 1 louka
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1120 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1121 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1122 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1123 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1124 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1125 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1126 1 cesta
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1126 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1127 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1127 2 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1127 3 skladiste 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1127 4 skladiste 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1127 5 skladiste 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1128 0 skladiste 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1129 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1129 3 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1130 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1131 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1132 0 skladiste 0
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1133 0 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk pp 1134 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 424 pk pp 1136 6 ulice 0
CB Hluboka nad Vlt. 288 pk pp 1137 2 ulice
CB Hluboka nad Vlt. 424 pk pp 1137 3 ulice 0
CB Hluboka nad Vlt. 311 pk pp 1138 2 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1156 0 hliniste
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1157 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 461 pk st 1157 3 ulice 0
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1158 1 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1158 2 zahrada
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1217 1 les 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1228 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1230 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1232 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1234 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1235 0 les 0
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1244 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 457 pk pp 1244 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1247 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1247 2 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 184 pk pp 1248 1 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1251 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1252 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1253 2 role 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1255 2 pastvina 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1257 1 zahrada 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1258 0 pastvina 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1263 0 louka 0
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1327 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1330 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1331 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1332 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1334 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1335 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1336 0 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1338 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1339 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1340 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1341 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1342 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1343 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1344 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1345 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1346 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1347 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1348 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1349 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1350 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1351 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1352 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1353 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1354 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1355 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1356 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1357 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1358 1 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1358 2 les
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1359 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1360 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1361 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1362 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1363 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1364 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1365 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1366 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1367 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1368 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1369 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1370 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1371 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1372 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1373 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1374 0 pastvina
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1375 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1376 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1377 0 rybnik
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1378 0 role
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1379 0 louka
CB Hluboka nad Vlt. 512 dz pp 1380 0 zahrada
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další