Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Malovice 824 dz pp 624 2 role
PR Malovice 824 dz pp 625 1 role
PR Malovice 824 dz pp 627 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 628 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 628 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 630 0 role
PR Malovice 824 dz pp 631 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 632 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 632 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 633 1 louka
PR Malovice 824 dz pp 633 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 633 4 louka
PR Malovice 824 dz pp 633 5 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 635 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 638 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 639 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 640 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 641 1 role
PR Malovice 824 dz pp 641 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 651 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 651 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 652 0 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 655 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 656 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 657 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 659 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 660 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 662 0 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 663 0 role
PR Malovice 824 dz pp 665 1 role
PR Malovice 824 dz pp 665 2 role
PR Malovice 824 dz pp 665 3 les
PR Malovice 824 dz pp 665 4 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 666 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 667 0 louka
PR Malovice 824 dz pp 668 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 669 0 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 670 0 louka
PR Malovice 824 dz pp 672 1 role
PR Malovice 824 dz pp 672 2 role
PR Malovice 824 dz pp 672 5 role
PR Malovice 824 dz pp 673 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 674 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 676 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 677 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 678 1 role
PR Malovice 824 dz pp 678 3 role
PR Malovice 824 dz pp 678 4 role
PR Malovice 824 dz pp 680 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 689 0 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 704 2 louka
PR Malovice 824 dz pp 789 2 louka
PR Malovice 824 dz pp 799 2 louka
PR Malovice 824 dz pp 799 5 les
PR Malovice 824 dz pp 799 6 les
PR Malovice 824 dz pp 799 7 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 799 9 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 799 10 les
PR Malovice 824 dz pp 799 12 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 799 29 les
PR Malovice 824 dz pp 799 30 louka
PR Malovice 824 dz pp 800 0 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 801 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 803 0 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 804 0 les
PR Malovice 824 dz pp 805 2 role
PR Malovice 824 dz pp 805 3 role
PR Malovice 824 dz pp 805 4 role
PR Malovice 824 dz pp 805 5 role
PR Malovice 824 dz pp 805 6 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 815 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 816 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 826 3 cesta
PR Malovice 824 dz pp 827 0 louka
PR Malovice 824 dz pp 828 1 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 829 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 837 1 louka
PR Malovice 824 dz pp 837 2 role
PR Malovice 824 dz pp 838 1 role
PR Malovice 824 dz pp 838 2 role
PR Malovice 824 dz pp 838 3 role
PR Malovice 824 dz pp 839 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 840 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 841 0 louka
PR Malovice 824 dz pp 842 1 role
PR Malovice 824 dz pp 842 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 842 3 role
PR Malovice 824 dz pp 842 4 role
PR Malovice 824 dz pp 842 5 role
PR Malovice 824 dz pp 842 6 role
PR Malovice 824 dz pp 842 7 role
PR Malovice 824 dz pp 842 8 role
PR Malovice 824 dz pp 844 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 845 1 role
PR Malovice 824 dz pp 845 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 845 3 role
PR Malovice 824 dz pp 845 4 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 845 5 role
PR Malovice 824 dz pp 845 6 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 845 7 role
PR Malovice 824 dz pp 845 8 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 845 9 role
PR Malovice 824 dz pp 845 10 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 845 11 role
PR Malovice 824 dz pp 845 12 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 845 13 role
PR Malovice 824 dz pp 847 0 cesta
PR Malovice 824 dz pp 849 1 role
PR Malovice 824 dz pp 849 11 role
PR Malovice 824 dz pp 849 12 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 849 13 role
PR Malovice 824 dz pp 849 14 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 849 15 role
PR Malovice 824 dz pp 849 16 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 849 17 role
PR Malovice 824 dz pp 849 18 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 850 1 louka
PR Malovice 824 dz pp 850 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 851 1 rybnik
PR Malovice 824 dz pp 851 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 851 3 role
PR Malovice 824 dz pp 851 4 role
PR Malovice 824 dz pp 851 5 role
PR Malovice 824 dz pp 852 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 853 3 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 854 1 role
PR Malovice 824 dz pp 854 3 role
PR Malovice 824 dz pp 855 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 855 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 856 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 862 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 862 3 zahrada
PR Malovice 824 dz pp 862 10 zahrada
PR Malovice 824 dz pp 862 11 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 862 12 zahrada
PR Malovice 824 dz pp 863 1 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 864 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 866 1 louka
PR Malovice 824 dz pp 866 2 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 866 3 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 867 1 role
PR Malovice 824 dz pp 873 1 role
PR Malovice 824 dz pp 884 0 role
PR Malovice 824 dz pp 885 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 890 0 role
PR Malovice 824 dz pp 895 0 pastvina
PR Malovice 824 dz pp 1202 0 cesta
PR Malovice 824 dz pp 1264 0 cesta
PR Malovice 824 dz pp 1297 1 potok
PR Malovice 824 dz pp 1297 2 potok
PR Malovice 824 dz pp 1300 0 cesta
PR Malovice 824 dz pp 1302 0 cesta
PR Malovice 824 dz pp 1312 0 les
PR Malovicky 824 dz pp 23 2 louka
PR Malovicky 824 dz pp 24 2 louka
PR Malovicky 824 dz pp 64 1 role
PR Malovicky 824 dz pp 65 0 les
PR Malovicky 824 dz pp 66 1 role
PR Malovicky 824 dz pp 66 2 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 139 1 louka
PR Malovicky 824 dz pp 140 1 rybnik
PR Malovicky 824 dz pp 140 2 louka
PR Malovicky 824 dz pp 140 3 role
PR Malovicky 824 dz pp 140 4 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 140 5 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 142 1 role
PR Malovicky 824 dz pp 142 2 louka
PR Malovicky 824 dz pp 299 1 role
PR Malovicky 824 dz pp 299 2 louka
PR Malovicky 824 dz pp 300 2 role
PR Malovicky 824 dz pp 301 1 role
PR Malovicky 824 dz pp 301 2 role
PR Malovicky 824 dz pp 302 1 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 304 2 role
PR Malovicky 824 dz pp 305 1 role
PR Malovicky 824 dz pp 305 2 role
PR Malovicky 824 dz pp 305 3 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 305 4 louka
PR Malovicky 824 dz pp 305 5 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 306 1 louka
PR Malovicky 824 dz pp 306 2 role
PR Malovicky 824 dz pp 307 1 les
PR Malovicky 824 dz pp 307 2 louka
PR Malovicky 824 dz pp 307 3 role
PR Malovicky 824 dz pp 307 4 les
PR Malovicky 824 dz pp 333 5 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 333 6 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 333 7 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 333 8 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 359 0 rybnik
PR Malovicky 824 dz pp 360 0 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 361 2 louka
PR Malovicky 824 dz pp 361 3 louka
PR Malovicky 824 dz pp 361 4 louka
PR Malovicky 824 dz pp 361 5 louka
PR Malovicky 824 dz pp 472 0 rybnik
PR Malovicky 824 dz pp 473 0 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 477 2 role
PR Malovicky 824 dz pp 477 3 role
PR Malovicky 824 dz pp 483 2 pastvina
PR Malovicky 824 dz pp 491 0 role
PR Malovicky 824 dz pp 501 2 pastvina
PR Mergart 1534 dz st 39 0 dum 9
PR Michlova Hut 1534 dz pp 6 1 les
PR Michlova Hut 1534 dz st 7 1 susarna lnu
PR Michlova Hut 1534 dz pp 7 2 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 9 2 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 13 2 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 14 2 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 16 1 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 20 8 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 20 9 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 20 10 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 24 1 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 24 2 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 24 3 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 24 4 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 25 1 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 25 2 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 26 1 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 26 2 role
PR Michlova Hut 1534 dz pp 26 9 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 26 10 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 26 16 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 27 1 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 27 2 role
PR Michlova Hut 1534 dz pp 27 3 les
PR Michlova Hut 23 pk pp 28 1 louka
PR Michlova Hut 22 pk pp 28 2 role
PR Michlova Hut 1534 dz pp 28 3 role
PR Michlova Hut 22 pk pp 28 4 louka
PR Michlova Hut 22 pk pp 28 5 louka
PR Michlova Hut 23 pk pp 28 6 louka
PR Michlova Hut 22 pk pp 28 7 louka
PR Michlova Hut 23 pk pp 28 8 louka
PR Michlova Hut 20 pk pp 28 9 cesta
PR Michlova Hut 23 pk pp 28 10 role
PR Michlova Hut 22 pk pp 28 11 louka
PR Michlova Hut 23 pk pp 29 0 role
PR Michlova Hut 1534 dz st 30 0 dum 20
PR Michlova Hut 23 pk pp 30 0 role
PR Michlova Hut 1534 dz st 33 0 senik
PR Michlova Hut 20 pk pp 35 3 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz st 36 0 hajovna 21
PR Michlova Hut 22 pk st 40 0 dum 23
PR Michlova Hut 23 pk st 41 0 dum 24
PR Michlova Hut 1534 dz pp 43 11 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 47 8 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 47 13 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 47 25 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 49 1 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 49 2 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 53 2 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 61 3 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 85 0 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 95 2 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 97 0 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 100 1 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 100 2 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 109 7 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 109 15 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 109 26 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 109 27 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 112 1 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 112 2 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 112 5 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 143 0 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 161 4 skaly
PR Michlova Hut 1534 dz pp 161 57 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 168 0 skaly
PR Michlova Hut 1534 dz pp 175 0 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 176 0 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 177 0 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 178 3 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 178 4 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 189 2 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 195 1 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 195 2 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 196 1 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 201 1 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 214 1 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 214 2 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 215 1 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 215 3 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 237 1 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 238 0 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 239 0 pastvina
PR Michlova Hut 1534 dz pp 240 0 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 243 0 les
PR Michlova Hut 1534 dz pp 249 3 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 249 13 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 250 0 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 264 3 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 265 1 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 265 2 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 266 0 cesta
PR Michlova Hut 1534 dz pp 268 0 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 270 1 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 270 2 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 271 0 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 272 0 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 273 0 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 274 0 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 275 0 potok
PR Michlova Hut 1534 dz pp 276 0 louka
PR Michlova Hut 1534 dz pp 278 0 kanal plavebni
PR Michlova Hut 1534 dz pp 279 0 kanal plavebni
PR Michlova Hut 1534 dz pp 280 0 kanal plavebni
PR Michlova Hut 1534 dz pp 281 0 kanal plavebni
PR Micovice 45 pk pp 222 3 louka
PR Micovice 764 dz pp 1819 0 potok
PR Micovice 764 dz pp 1820 1 potok
PR Milesice 1534 dz st 38 0 dum am Kubern 29
PR Milesice 1534 dz st 41 0 obytny dum 33
PR Milesice 1534 dz st 67 0 dum 55
PR Milesice 1534 dz pp 181 0 les
PR Milesice 1534 dz pp 182 0 les
PR Milesice 1534 dz pp 183 0 les
PR Milesice 1534 dz pp 184 0 les
PR Milesice 1534 dz pp 185 0 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 186 0 role
PR Milesice 1534 dz pp 190 10 kamenna sut
PR Milesice 1534 dz pp 190 11 role
PR Milesice 1534 dz pp 190 14 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 15 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 16 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 18 role
PR Milesice 1534 dz pp 190 19 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 28 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 29 louka
PR Milesice 1534 dz pp 190 30 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 31 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 32 role
PR Milesice 1534 dz pp 190 33 louka
PR Milesice 1534 dz pp 190 34 pastvina
PR Milesice 1534 dz pp 190 62 louka
PR Milesice 1534 dz pp 190 91 louka
PR Milesice 1534 dz pp 196 1 les
PR Milesice 1534 dz pp 196 2 les
PR Milesice 1534 dz pp 196 3 les
PR Milesice 1534 dz pp 197 1 louka
PR Milesice 1534 dz pp 197 2 les
PR Milesice 1534 dz pp 197 3 les
PR Milesice 1534 dz pp 197 4 les
PR Milesice 1534 dz pp 198 1 louka
PR Milesice 1534 dz pp 198 2 les
PR Milesice 1534 dz pp 198 3 louka
PR Milesice 1534 dz pp 202 2 louka
PR Milesice 1534 dz pp 203 0 les
PR Milesice 1534 dz pp 207 0 louka
PR Milesice 1534 dz pp 400 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 401 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 402 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 403 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 404 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 405 0 potok
PR Milesice 1534 dz pp 406 0 potok
PR Milesice 1534 dz pp 408 0 potok
PR Milesice 1534 dz pp 409 0 potok
PR Milesice 1534 dz pp 419 0 louka
PR Milesice 1534 dz pp 420 0 louka
PR Milesice 1534 dz pp 421 1 louka
PR Milesice 1534 dz pp 422 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 423 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 424 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 425 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 426 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 427 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 428 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 429 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 431 0 louka
PR Milesice 1534 dz pp 433 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 434 0 cesta
PR Milesice 1534 dz pp 435 0 cesta
PR Miretice 1118 dz pp 51 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz st 33 0 kolna
PR Mlynarovice 1534 dz st 33 0 hajovna 29
PR Mlynarovice 1534 dz st 34 0 hajovna 24
PR Mlynarovice 1534 dz st 43 0 hajovna 28
PR Mlynarovice 1534 dz st 45 0 myslivna 27
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 1 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 2 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 3 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 4 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 5 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 6 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 7 neplodna
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 8 neplodna
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 9 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 10 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 11 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 12 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 13 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 14 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 15 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 16 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 17 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 18 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 19 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 20 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 21 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 22 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 23 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 24 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 25 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 26 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 27 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 29 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 39 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 41 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 43 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 67 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 68 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 375 74 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 380 1 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 380 2 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 380 3 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 381 1 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 381 2 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 382 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 383 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 384 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 389 1 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 389 2 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 389 3 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 428 2 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 430 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 432 2 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 455 0 potok
PR Mlynarovice 1534 dz pp 456 0 potok
PR Mlynarovice 1534 dz pp 457 0 potok
PR Mlynarovice 1534 dz pp 458 0 potok
PR Mlynarovice 1534 dz pp 459 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 460 1 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 462 2 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 463 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 464 1 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 464 3 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 465 1 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 465 2 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 466 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 467 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 469 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 470 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 472 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 473 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 474 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 475 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 476 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 477 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 478 0 cesta
PR Mlynarovice 1534 dz pp 479 0 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 491 1 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 494 1 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 496 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 497 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 498 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 499 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 509 1 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 509 5 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 509 15 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 509 21 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 510 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 511 1 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 514 7 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 518 4 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 519 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 520 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 521 0 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 522 0 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 523 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 524 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 525 0 neplodna
PR Mlynarovice 1534 dz pp 526 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 529 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 530 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 533 0 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 533 2 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 533 12 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 538 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 540 3 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 541 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 542 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 543 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 545 4 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 545 6 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 546 2 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 547 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 556 1 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 559 2 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 559 7 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 559 8 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 560 5 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 560 8 louka
PR Mlynarovice 1534 dz pp 561 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 562 0 role
PR Mlynarovice 1534 dz pp 569 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 570 0 les
PR Mlynarovice 1534 dz pp 571 0 pastvina
PR Mlynarovice 1534 dz pp 572 0 pastvina
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další