Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 9 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 10 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1016 11 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1017 0 bazina
KT Filipova Hut 316 pk pp 1018 0 neplodna
KT Filipova Hut 316 pk pp 1019 0 louka
KT Filipova Hut 316 pk pp 1020 0 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1021 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1022 0 pastvina
KT Filipova Hut 103 pk pp 1037 3 louka
KT Filipova Hut 179 pk pp 1037 4 cesta
KT Filipova Hut 103 pk pp 1037 10 louka
KT Filipova Hut 103 pk pp 1037 11 louka
KT Filipova Hut 103 pk pp 1038 1 pastvina
KT Filipova Hut 103 pk pp 1038 2 pastvina
KT Filipova Hut 103 pk pp 1038 3 pastvina
KT Filipova Hut 103 pk pp 1039 0 role
KT Filipova Hut 103 pk pp 1040 0 pastvina
KT Filipova Hut 103 pk pp 1042 0 role
KT Filipova Hut 103 pk pp 1043 0 role
KT Filipova Hut 103 pk pp 1044 0 louka
KT Filipova Hut 103 pk pp 1045 2 pastvina
KT Filipova Hut 103 pk pp 1054 3 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1054 4 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1054 5 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1060 0 pastvina
KT Filipova Hut 103 pk pp 1061 0 louka
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 1 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 2 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 4 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 6 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 8 louka
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 9 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 10 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 11 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 12 les
KT Filipova Hut 103 pk pp 1064 13 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1066 0 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1067 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1068 0 role
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1069 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1070 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1071 1 pastva
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1071 2 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1071 3 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1080 0
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1092 15 role pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1092 22 role pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1127 4 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1135 1 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1135 2 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1135 3 silnice
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 2 struha
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 3 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 4 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 5 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 6 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 7 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 12 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 13 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1136 14 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1150 14 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1151 0 role
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1152 8 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 1 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 2 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 3 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 4 role
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 5 neplodna
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 6 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 7 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 8 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 9 silnice
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 11 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 14 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 16 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 39 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 40 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 87 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 92 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 93 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 94 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 95 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 96 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 97 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 98 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1157 100 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1160 0 neplodna
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1161 0 role
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1163 1 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1164 13 role
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1164 14 role
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1164 15 role
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1174 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1178 1 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1183 15 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1194 1 louka
KT Filipova Hut 129 pk pp 1207 1 louka
KT Filipova Hut 129 pk pp 1207 3 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1222 0 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1224 9 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1270 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1271 0 prah
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1272 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1273 0 prah
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1274 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1275 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 1 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 2 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 4 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 5 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 6 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 7 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 8 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 14 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 20 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 32 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 33 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 36 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 37 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1276 56 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1277 0 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1278 0 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1279 0 zahrada
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1280 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1283 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1287 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1288 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1289 1 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1289 2 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1289 3 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1289 4 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1289 5 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1289 6 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1290 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1292 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1293 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1294 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1295 1 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1295 2 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1295 3 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1296 1 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1296 2 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1297 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1298 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1299 0 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1300 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1301 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1302 0 neplodna
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1303 1 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1303 2 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1304 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1305 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1306 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1307 0 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1308 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1309 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1310 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1311 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1312 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1313 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1314 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1315 0 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1316 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1317 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1318 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1319 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1320 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1321 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1322 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1323 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1324 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1325 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1326 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1327 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1328 1 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1328 2 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1329 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 1 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 2 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 3 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 4 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 5 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 6 pastvina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 7 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1330 8 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1331 0 naplavni prah
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1332 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1333 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1334 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1335 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1336 0 bazina
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1337 1 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1337 2 les
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1337 3 louka
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1337 4 cesta
KT Filipova Hut 200 pk pp 1353 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1362 2 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1401 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1403 1 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1405 1 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1405 2 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1406 1 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1406 2 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1407 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1408 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1410 1 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1410 2 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1412 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1413 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1414 1 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1415 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1416 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1417 0 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1419 1 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1419 2 cesta
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1435 3 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1436 2 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1437 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1439 1 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1439 3 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1440 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1441 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1442 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1443 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1444 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1445 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1446 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1447 0 potok
KT Filipova Hut 1360 dz pp 1448 0 potok
KT Hartmanice 1360 dz pp 482 0 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 483 3 pastvina
KT Hartmanice 1360 dz pp 484 4 louka
KT Hartmanice 1360 dz pp 486 1 pastvina
KT Hartmanice 1360 dz pp 487 1 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 488 0 louka
KT Hartmanice 1360 dz pp 493 0 louka
KT Hartmanice 1360 dz pp 495 1 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 496 1 pastvina
KT Hartmanice 1360 dz pp 497 1 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 497 2 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 497 3 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 497 4 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 501 4 louka zahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 501 5 louka zahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 501 6 louka ahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 501 8 louka ahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 502 0 zahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 503 0 zahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 504 1 zahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 504 2 zahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 504 7 zahrada
KT Hartmanice 1360 dz pp 511 12 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 511 15 role
KT Hartmanice 1360 dz pp 528 1 pastvina
KT Horska Kvilda 1360 dz pp 169 19 les
KT Kasperske Hory 318 pk pp 1307 2 louka
KT Nuzerov 795 dz pp 216 0 les
KT Nuzerov 795 dz pp 219 0 les
KT Nuzerov 795 dz pp 220 0 les
KT Nuzerov 795 dz pp 222 0 les
KT Nuzerov 795 dz pp 223 0 les
KT Nuzerov 795 dz pp 225 1 kanal
KT Nuzerov 795 dz pp 225 2 pastvina
KT Nuzerov 795 dz pp 227 0 les
KT Nuzerov 795 dz pp 228 0 les
KT Nuzerov 795 dz pp 484 0 cesta
KT Prasily 1360 dz st 3 0 dum 8 0
KT Prasily 1360 dz pp 7 0 louka
KT Prasily 1360 dz st 8 0 hospod. budova 0
KT Prasily 1360 dz pp 8 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz st 12 0 dum 1 0
KT Prasily 1360 dz st 13 0 dum 12 0
KT Prasily 1360 dz st 14 0 stodola 0
KT Prasily 1360 dz st 15 0 staj 0
KT Prasily 1360 dz st 18 0 stodola 0
KT Prasily 1360 dz st 23 2 kolna 0
KT Prasily 1360 dz pp 40 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 42 1 louka
KT Prasily 1360 dz pp 42 2 louka
KT Prasily 1360 dz pp 42 3 louka
KT Prasily 1360 dz st 43 1 dum 45 0
KT Prasily 1360 dz pp 44 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 45 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 47 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 48 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 49 1 louka
KT Prasily 1360 dz pp 52 0 pustina
KT Prasily 1360 dz pp 53 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 54 0 zahrada
KT Prasily 1360 dz pp 57 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 58 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 59 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 60 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 61 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 62 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 63 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 64 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 65 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 66 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 67 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 70 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 71 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 73 1 role
KT Prasily 1360 dz pp 73 4 louka
KT Prasily 1360 dz pp 74 0 zahrada
KT Prasily 1360 dz pp 75 1 louka
KT Prasily 1360 dz pp 75 2 louka
KT Prasily 1360 dz pp 75 3 louka
KT Prasily 1360 dz pp 80 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 91 0 zahrada
KT Prasily 62 pk st 91 0 dum
KT Prasily 63 pk st 92 0 dum
KT Prasily 1360 dz pp 95 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 96 0 louka
KT Prasily 1360 dz st 96 0 myslivna 14 0
KT Prasily 88 pk st 105 0 dum 37
KT Prasily 1360 dz pp 105 3 zahrada
KT Prasily 1360 dz pp 121 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz st 124 0 tirna lnu 0
KT Prasily 1360 dz pp 126 2 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 126 3 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 127 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 134 2 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 139 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz st 194 0 dum 652 0
KT Prasily 1360 dz st 195 0 obytny dum 51 0
KT Prasily 1360 dz pp 207 1 cesta
KT Prasily 1360 dz pp 207 2 louka
KT Prasily 1360 dz pp 207 11 cesta
KT Prasily 1360 dz pp 207 12 louka
KT Prasily 1360 dz st 215 0 chata 0
KT Prasily 1360 dz st 216 0 stodola
KT Prasily 1360 dz st 219 0 stodola 0
KT Prasily 1360 dz st 224 0 kolna 0
KT Prasily 1360 dz st 225 0 kaple
KT Prasily 1360 dz st 226 0 kolna
KT Prasily 1360 dz pp 226 7 pastvina
KT Prasily 1360 dz st 227 0 sklep
KT Prasily 1360 dz st 228 0 kolna
KT Prasily 1360 dz st 230 0 tirna lnu 0
KT Prasily 1360 dz pp 230 6 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 235 2 louka
KT Prasily 1360 dz pp 236 0 pustina
KT Prasily 1360 dz st 239 0 hasicska zbr. 0
KT Prasily 1360 dz st 243 0 staj 0
KT Prasily 1360 dz st 244 0 staveb. plocha 0
KT Prasily 1360 dz st 245 0 stodola 0
KT Prasily 1360 dz pp 245 1 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 245 2 louka
KT Prasily 1360 dz pp 245 3 pastvina
KT Prasily 1360 dz st 246 0 kolna 0
KT Prasily 1360 dz pp 246 0 zahrada
KT Prasily 1360 dz pp 247 4 louka
KT Prasily 1360 dz pp 250 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 251 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 279 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 281 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 282 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 379 1 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 394 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 396 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 439 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 441 0 les
KT Prasily 1360 dz pp 442 1 les
KT Prasily 1360 dz pp 442 2 les
KT Prasily 1360 dz pp 443 1 les
KT Prasily 1360 dz pp 443 2 cesta
KT Prasily 1360 dz pp 443 3 les
KT Prasily 1360 dz pp 443 4 les
KT Prasily 1360 dz pp 444 0 les
KT Prasily 1360 dz pp 445 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 446 0 jezero
KT Prasily 1360 dz pp 447 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 448 1 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 448 2 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 449 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 450 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 453 1 les
KT Prasily 1360 dz pp 453 2 cesta (cast)
KT Prasily 1360 dz pp 453 3 les
KT Prasily 1360 dz pp 453 4 les
KT Prasily 1360 dz pp 454 0 les
KT Prasily 1360 dz pp 455 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 456 0 louze
KT Prasily 1360 dz pp 457 1 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 457 2 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 457 3 louka
KT Prasily 1360 dz pp 459 1 les
KT Prasily 1360 dz pp 459 2 les
KT Prasily 1360 dz pp 459 3 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 459 5 les
KT Prasily 1360 dz pp 459 6 les
KT Prasily 1360 dz pp 459 7 louka
KT Prasily 1360 dz pp 459 8 louka
KT Prasily 1360 dz pp 459 9 louka
KT Prasily 1360 dz pp 459 10 cesta
KT Prasily 1360 dz pp 460 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 466 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 467 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 468 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 469 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 470 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 471 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 472 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 473 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 474 0 pustina
KT Prasily 1360 dz pp 475 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 476 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 477 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 478 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 479 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 480 0 pustina
KT Prasily 1360 dz pp 481 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 482 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 483 1 role
KT Prasily 1360 dz pp 483 2 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 513 3 les
KT Prasily 1360 dz pp 515 3 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 516 1 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 517 1 louka
KT Prasily 1360 dz pp 517 2 louka
KT Prasily 1360 dz pp 517 3 louka
KT Prasily 1360 dz pp 517 4 louka
KT Prasily 1360 dz pp 517 5 louka
KT Prasily 1360 dz pp 518 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 519 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 521 2 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 526 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 527 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 528 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 529 1 zahrada
KT Prasily 1360 dz pp 529 2 role
KT Prasily 1360 dz pp 530 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 531 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 532 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 533 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 534 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 535 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 536 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 537 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 552 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 568 2 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 568 3 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 568 6 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 575 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 583 3 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 595 2 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 595 3 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 595 5 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 604 0 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 605 1 role
KT Prasily 1360 dz pp 605 2 role
KT Prasily 1360 dz pp 607 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 608 1 louka
KT Prasily 1360 dz pp 608 2 role
KT Prasily 1360 dz pp 609 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 610 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 614 2 role
KT Prasily 1360 dz pp 673 2 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 691 1 role
KT Prasily 1360 dz pp 691 4 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 779 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 823 2 neplodna
KT Prasily 1360 dz pp 920 1 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 958 3 louka
KT Prasily 1360 dz pp 958 4 louka
KT Prasily 1360 dz pp 958 5 louka
KT Prasily 1360 dz pp 958 10 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 959 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 960 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 961 0 louze
KT Prasily 1360 dz pp 962 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 963 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 964 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 965 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 967 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 968 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 969 0 role
KT Prasily 1360 dz pp 970 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 971 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 973 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 974 1 les
KT Prasily 1360 dz pp 974 2 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 975 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 977 1 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 978 1 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 978 2 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 979 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 980 0 pustina
KT Prasily 1360 dz pp 981 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 982 0 cesta
KT Prasily 1360 dz pp 983 0 pastvina
KT Prasily 1360 dz pp 984 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 985 1 louka
KT Prasily 1360 dz pp 985 2 louka
KT Prasily 1360 dz pp 987 0 louka
KT Prasily 1360 dz pp 989 0 bazina
KT Prasily 1360 dz pp 990 1 louka
KT Prasily 1360 dz pp 990 2 bazina
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další