Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Vcelna 1534 dz st 38 0 myslivna 26
PR Vcelna 140 pk st 39 0 kolna 0
PR Vcelna 1534 dz st 41 1 dum 31
PR Vcelna 1534 dz st 41 2 dum 31
PR Vcelna 140 pk st 41 2 dum 41
PR Vcelna 1534 dz st 42 0 -
PR Vcelna 1534 dz pp 45 4 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 46 1 pustina
PR Vcelna 140 pk pp 46 3 neplodna
PR Vcelna 1534 dz pp 47 1 role
PR Vcelna 140 pk pp 47 3 role
PR Vcelna 1534 dz pp 47 14 role
PR Vcelna 1534 dz pp 47 15 role
PR Vcelna 1534 dz st 48 0 lednice
PR Vcelna 1534 dz pp 48 1 louka
PR Vcelna 140 pk pp 48 3 louka
PR Vcelna 1534 dz st 49 0 dum hlidace 9
PR Vcelna 1534 dz pp 49 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 50 0 zahrada
PR Vcelna 1534 dz pp 51 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 52 0 zahrada
PR Vcelna 1534 dz st 66 0 staveb. plocha
PR Vcelna 1534 dz st 67 0 dum 46
PR Vcelna 1534 dz st 68 0 staveniste
PR Vcelna 1534 dz pp 68 7 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 68 8 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 68 10 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 68 16 role
PR Vcelna 1534 dz st 69 0 staveniste
PR Vcelna 1534 dz st 70 0 staj
PR Vcelna 1534 dz st 71 0 kolna
PR Vcelna 1534 dz pp 73 6 les
PR Vcelna 1534 dz pp 73 7 les
PR Vcelna 1534 dz pp 73 19 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 73 19 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 75 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 78 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 79 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 81 4 les
PR Vcelna 1534 dz pp 81 5 role
PR Vcelna 1534 dz pp 81 6 zahrada
PR Vcelna 1534 dz pp 81 7 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 81 12 les
PR Vcelna 1534 dz pp 84 4 les
PR Vcelna 1534 dz pp 92 1 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 100 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 100 5 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 100 6 les
PR Vcelna 1534 dz pp 100 7 les
PR Vcelna 1534 dz pp 100 8 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 100 9 les
PR Vcelna 1534 dz pp 100 16 les
PR Vcelna 1534 dz pp 100 17 les
PR Vcelna 1534 dz pp 104 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 105 1 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 105 3 neplodna
PR Vcelna 1534 dz pp 105 5 neplodna
PR Vcelna 1534 dz pp 106 1 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 106 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 106 3 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 106 4 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 106 5 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 106 6 role
PR Vcelna 1534 dz pp 106 7 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 106 8 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 106 9 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 106 10 role
PR Vcelna 1534 dz pp 106 11 role
PR Vcelna 1534 dz pp 106 12 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 106 19 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 106 22 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 107 1 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 107 2 zahrada
PR Vcelna 1534 dz pp 107 3 les
PR Vcelna 1534 dz pp 107 4 les
PR Vcelna 1534 dz pp 107 5 les
PR Vcelna 1534 dz pp 107 6 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 107 7 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 107 8 les
PR Vcelna 1534 dz pp 107 9 les
PR Vcelna 1534 dz pp 107 10 les
PR Vcelna 1534 dz pp 107 11 les
PR Vcelna 1534 dz pp 108 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 109 1 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 109 3 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 110 1 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 110 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 110 3 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 111 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 112 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 113 1 les
PR Vcelna 1534 dz pp 113 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 113 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 113 3 les
PR Vcelna 1534 dz pp 113 3 les
PR Vcelna 1534 dz pp 121 7 les
PR Vcelna 1534 dz pp 123 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 137 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 140 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 310 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 313 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 313 4 les
PR Vcelna 1534 dz pp 313 5 les
PR Vcelna 1534 dz pp 313 6 les
PR Vcelna 1534 dz pp 313 7 les
PR Vcelna 1534 dz pp 317 1 les
PR Vcelna 1534 dz pp 317 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 319 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 320 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 322 1 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 323 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 324 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 324 2 role
PR Vcelna 1534 dz pp 324 3 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 324 4 role
PR Vcelna 1534 dz pp 326 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 326 3 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 327 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 330 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 330 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 331 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 332 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 337 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 338 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 339 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 343 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 346 1 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 347 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 347 2 zahrada
PR Vcelna 1534 dz pp 349 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 350 1 les
PR Vcelna 1534 dz pp 350 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 352 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 353 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 354 1 louka
PR Vcelna 140 pk pp 354 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 355 1 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 355 2 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 356 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 357 5 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 357 7 louka
PR Vcelna 140 pk pp 357 8 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 359 1 louka
PR Vcelna 140 pk pp 359 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 360 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 361 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 361 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 361 3 role
PR Vcelna 1534 dz pp 361 4 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 362 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 362 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 362 3 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 362 4 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 362 5 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 362 6 bazina
PR Vcelna 140 pk pp 362 7 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 363 1 zahrada
PR Vcelna 1534 dz pp 363 2 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 365 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 365 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 366 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 367 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 368 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 370 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 372 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 373 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 374 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 375 1 zahrada
PR Vcelna 140 pk pp 375 3 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 375 4 louka
PR Vcelna 140 pk pp 375 5 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 447 3 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 450 1 les
PR Vcelna 1534 dz pp 452 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 1 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 3 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 4 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 5 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 6 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 7 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 8 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 9 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 10 les
PR Vcelna 1534 dz pp 476 11 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 476 12 pastvina
PR Vcelna 140 pk pp 476 13 les
PR Vcelna 1534 dz pp 477 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 483 1 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 483 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 483 3 les
PR Vcelna 1534 dz pp 483 4 pustina
PR Vcelna 1534 dz pp 483 5 les
PR Vcelna 1534 dz pp 483 6 les
PR Vcelna 1534 dz pp 483 7 role
PR Vcelna 1534 dz pp 483 9 role
PR Vcelna 1534 dz pp 483 10 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 483 12 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 484 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 484 2 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 484 3 role
PR Vcelna 1534 dz pp 484 4 zahrada
PR Vcelna 1534 dz pp 484 5 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 484 6 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 485 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 495 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 498 3 les
PR Vcelna 1534 dz pp 498 4 les
PR Vcelna 1534 dz pp 500 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 501 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 510 1 les
PR Vcelna 1534 dz pp 510 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 510 3 les
PR Vcelna 1534 dz pp 511 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 511 2 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 511 3 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 511 4 les
PR Vcelna 1534 dz pp 511 5 les
PR Vcelna 1534 dz pp 517 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 561 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 562 1 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 563 1 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 563 1 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 564 1 role
PR Vcelna 1534 dz pp 566 4 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 566 4 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 566 9 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 567 1 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 567 2 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 567 4 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 567 5 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 567 7 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 567 7 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 568 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 580 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 582 1 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 584 2 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 584 4 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 585 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 588 1 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 588 2 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 593 3 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 595 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 604 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 604 1 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 605 3 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 609 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 610 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 611 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 612 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 613 1 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 613 2 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 613 3 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 613 4 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 614 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 615 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 617 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 618 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 620 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 622 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 624 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 625 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 626 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 627 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 628 0 potok
PR Vcelna 1534 dz pp 629 1 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 629 2 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 629 3 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 629 4 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 629 6 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 630 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 631 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 632 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 633 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 634 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 635 2 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 636 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 637 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 643 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 644 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 644 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 645 1 les
PR Vcelna 1534 dz pp 645 2 les
PR Vcelna 1534 dz pp 645 3 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 646 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 647 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 648 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 649 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 650 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 651 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 652 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 654 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 655 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 656 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 657 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 658 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 661 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 662 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 663 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 664 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 665 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 666 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 667 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 668 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 669 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 670 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 671 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 673 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 674 0 pastvina
PR Vcelna 1534 dz pp 675 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 676 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 677 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 678 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 679 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 680 0 role
PR Vcelna 1534 dz pp 681 0 pastva
PR Vcelna 1534 dz pp 682 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 683 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 684 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 685 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 686 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 687 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 688 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 689 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 690 0 les
PR Vcelna 1534 dz pp 691 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 692 0 cesta
PR Vcelna 1534 dz pp 694 0 louka
PR Vcelna 1534 dz pp 695 0 les
PR Velky Bor 824 dz pp 470 0 les
PR Velky Bor 988 dz pp 567 0 pastvina
PR Velky Bor 988 dz pp 568 0 rybnik
PR Velky Bor 988 dz pp 569 0 pastvina
PR Velky Bor 988 dz pp 571 0 rybnik
PR Velky Bor 988 dz pp 874 1 rybnik
PR Velky Bor 988 dz pp 874 2 pastvina
PR Veselka 1534 dz pp 40 0 pastvina
PR Veselka 1534 dz pp 46 1 les
PR Veselka 1534 dz pp 46 4 les
PR Veselka 1534 dz pp 250 1 louka
PR Veselka 1534 dz pp 250 2 pastvina
PR Veselka 1534 dz pp 250 4 louka
PR Veselka 1534 dz pp 250 12 louka
PR Veselka 1534 dz pp 250 18 louka
PR Veselka 1534 dz pp 250 25 louka
PR Veselka 1534 dz pp 250 26 louka
PR Veselka 1534 dz pp 287 1 cesta
PR Vimperk 1051 pk pp 44 0 zahrada
PR Vimperk 1051 pk pp 47 1 louka
PR Vimperk 1051 pk pp 47 3 cesta
PR Vimperk 1051 pk pp 47 16 louka
PR Vimperk 1051 pk pp 48 1 neplodna
PR Vimperk 1051 pk pp 48 3 cesta
PR Vimperk 1051 pk pp 48 4 pastvina
PR Vimperk 1051 pk pp 49 1 pastvina
PR Vimperk 1051 pk pp 49 2 zahrada
PR Vimperk 1051 pk pp 50 0 zahrada
PR Vimperk 1051 pk pp 51 1 louka
PR Vimperk 1051 pk pp 51 2 louka
PR Vimperk 1051 pk pp 51 3 cesta
PR Vimperk 1051 pk pp 51 4 cesta
PR Vimperk 1051 pk pp 51 7 louka
PR Vimperk 1051 pk pp 52 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 68 0 les
PR Vimperk 1534 dz pp 69 0 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 70 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 71 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 73 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 74 1 les
PR Vimperk 1534 dz pp 74 2 les
PR Vimperk 1534 dz pp 74 3 role
PR Vimperk 1534 dz pp 75 2 neplodna
PR Vimperk 1534 dz pp 76 1 role
PR Vimperk 1534 dz pp 76 2 role
PR Vimperk 1534 dz pp 77 1 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 77 2 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 78 1 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 78 2 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 79 0 les
PR Vimperk 1534 dz pp 80 1 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 80 2 role
PR Vimperk 1534 dz pp 80 3 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 80 4 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 80 5 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 80 6 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 80 7 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 80 8 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 80 9 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 80 10 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 83 0 les
PR Vimperk 1534 dz pp 84 0 role
PR Vimperk 1534 dz pp 85 0 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 86 1 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 86 2 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 86 3 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 86 4 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 86 5 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 86 6 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 87 0 pastvina
PR Vimperk 86 pk st 88 3 dum 86
PR Vimperk 1534 dz pp 89 1 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 89 2 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 93 0 cesta
PR Vimperk 1534 dz pp 94 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 95 0 neplodna
PR Vimperk 1534 dz pp 96 0 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 97 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 99 1 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 100 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 104 0 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 105 1 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 105 2 zahrada
PR Vimperk 73 pk pp 106 0 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 107 1 park
PR Vimperk 73 pk pp 107 2 zahrada
PR Vimperk 1051 pk pp 107 3 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 108 0 neplodna
PR Vimperk 1051 pk pp 109 1 zahrada
PR Vimperk 1534 dz pp 109 2 zahrada
PR Vimperk 1051 pk st 112 0 pivovar 14
PR Vimperk 284 pk st 112 2 budova(pivov.)
PR Vimperk 1051 pk st 113 0 staveb. plocha
PR Vimperk 1051 pk st 114 0 dum 70
PR Vimperk 73 pk st 117 1 dum 73
PR Vimperk 74 pk st 120 0 staveb. plocha
PR Vimperk 199 pk pp 120 0 louka
PR Vimperk 75 pk st 121 0 dum 75
PR Vimperk 199 pk pp 121 0 zahrada
PR Vimperk 199 pk pp 122 0 role
PR Vimperk 199 pk pp 123 0 louka
PR Vimperk 199 pk pp 124 1 louka
PR Vimperk 199 pk pp 124 2 zahrada
PR Vimperk 199 pk pp 124 3 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 125 0 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 126 0 pastvina
PR Vimperk 1534 dz pp 127 0 pastvina
PR Vimperk 1534 dz st 129 2 staj
PR Vimperk 1534 dz st 131 1 zamek 1
PR Vimperk 1534 dz st 131 1 staj
PR Vimperk 1534 dz st 131 2 zamek 15
PR Vimperk 1534 dz st 131 3 hostinec Vrat.
PR Vimperk 1534 dz st 132 0 stodola
PR Vimperk 1534 dz st 134 0 vez
PR Vimperk 1534 dz pp 134 0 pastvina
PR Vimperk 236 pk st 136 1 dum 4
PR Vimperk 1534 dz st 136 2 dum 4a
PR Vimperk 1534 dz st 136 3 kolna
PR Vimperk 237 pk st 137 1 dum 5
PR Vimperk 1534 dz st 137 2 kolna
PR Vimperk 1534 dz st 137 3 zamek 23
PR Vimperk 1534 dz st 137 4 sypka 0
PR Vimperk 1534 dz st 137 5 kolna sypka
PR Vimperk 1534 dz st 137 6 staj
PR Vimperk 1534 dz st 137 7 budova hospod.
PR Vimperk 1534 dz st 137 8 budova hospod.
PR Vimperk 199 pk st 139 0 dum 93
PR Vimperk 1534 dz st 140 0 zamek 21
PR Vimperk 247 pk st 285 1 dum 17
PR Vimperk 247 pk st 285 2 budova hospod.
PR Vimperk 208 pk st 286 1 dum 223
PR Vimperk 208 pk st 286 11 stodola
PR Vimperk 75 pk st 286 12 dum 102
PR Vimperk 233 pk st 287 4 susarna cihel
PR Vimperk 233 pk st 287 5 pec cihlarska
PR Vimperk 233 pk st 287 6 kolna na cihly
PR Vimperk 233 pk st 287 7 dum 137
PR Vimperk 233 pk st 287 9 lazne
PR Vimperk 233 pk st 287 10 stodola
PR Vimperk 1534 dz st 308 0 stodola
PR Vimperk 1534 dz st 309 0 zamek 24
PR Vimperk 1534 dz st 331 0 kolna na drevo
PR Vimperk 1534 dz st 476 0 staveb. plocha
PR Vimperk 1534 dz pp 614 0 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 614 2 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 616 1 louka
PR Vimperk 1051 pk pp 621 2 role
PR Vimperk 1534 dz pp 703 0 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 704 1 role
PR Vimperk 1534 dz pp 707 0 role
PR Vimperk 1534 dz pp 717 2 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 726 1 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 768 1 role
PR Vimperk 1534 dz pp 779 1 sklad dreva
PR Vimperk 247 pk pp 779 2 sklad dreva
PR Vimperk 208 pk pp 794 1 pastvina
PR Vimperk 75 pk pp 794 2 pastvina
PR Vimperk 208 pk pp 794 3 pastvina
PR Vimperk 208 pk pp 795 0 zahrada
PR Vimperk 233 pk pp 904 2 louka
PR Vimperk 233 pk pp 906 2 hliniste
PR Vimperk 233 pk pp 907 1 louka
PR Vimperk 233 pk pp 907 2 hliniste
PR Vimperk 233 pk pp 907 3 louka
PR Vimperk 233 pk pp 908 1 louka
PR Vimperk 750 pk pp 908 3 louka
PR Vimperk 233 pk pp 909 1 louka
PR Vimperk 750 pk pp 909 2 louka
PR Vimperk 1534 dz pp 910 1 louka
PR Vimperk 1052 pk pp 910 2 louka
PR Vimperk 1052 pk pp 910 3 louka
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další