Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CB Nova Ves 1540 dz pp 531 2 les
CB Nova Ves 1540 dz pp 533 0 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 534 4 cesta
CB Nova Ves 196 pk pp 535 5 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 536 2 role
CB Nova Ves 196 pk pp 536 3 zahrada
CB Nova Ves 1540 dz pp 536 7 cesta
CB Nova Ves 196 pk pp 536 8 role
CB Nova Ves 196 pk pp 536 9 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 536 11 role
CB Nova Ves 1540 dz pp 537 0 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 538 0 louka
CB Nova Ves 1540 dz pp 539 1 cesta
CB Nova Ves 1540 dz pp 540 11 cesta
CB Nova Ves 1540 dz pp 541 4 role
CB Nove Hrady 0 st 0 sklep sklad 281
CB Nove Hrady 383 pk pp 6 6 nahon 0
CB Nove Hrady 383 pk st 234 0 lednice 0
CB Novosedly 512 dz pp 1130 3 role
CB Novosedly 512 dz pp 1134 16 role
CB Novosedly 512 dz pp 1668 0 role
CB Novosedly 512 dz pp 1669 1 louka
CB Novosedly 512 dz pp 1670 11 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 1671 4 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 1672 2 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 1673 0 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 1674 0 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 1675 0 rybnik
CB Novosedly 512 dz pp 1676 1 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 2012 0 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 2013 0 pastvina
CB Novosedly 512 dz pp 2014 0 rybnik
CB Novosedly 512 dz pp 2112 0 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2113 2 role
CB Novosedly 512 dz pp 2115 0 role
CB Novosedly 512 dz pp 2123 1 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2123 2 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2127 2 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2135 0 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2136 2 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2141 2 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2141 2 cesta
CB Novosedly 512 dz pp 2142 2 cesta
CB Olesnik 512 dz pp 3 2 zahrada
CB Olesnik 512 dz pp 402 3 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 402 4 role
CB Olesnik 512 dz pp 403 0 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 404 1 louka
CB Olesnik 512 dz pp 404 2 role
CB Olesnik 512 dz pp 474 0 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 475 0 rybnik
CB Olesnik 512 dz pp 479 1 louka
CB Olesnik 512 dz pp 479 2 role
CB Olesnik 512 dz pp 479 34 louka
CB Olesnik 512 dz pp 479 35 louka
CB Olesnik 512 dz pp 491 2 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 492 0 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 504 0 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 768 0 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 769 0 les
CB Olesnik 221 pk pp 819 0 les
CB Olesnik 512 dz pp 1384 1 pastvina
CB Olesnik 512 dz pp 1385 1 rybnik
CB Olesnik 512 dz pp 1462 1 cesta
CB Olesnik 512 dz pp 1463 1 role
CB Olesnik 512 dz pp 1463 4 role
CB Olesnik 512 dz pp 1628 1 cesta
CB Olesnik 512 dz pp 1649 0 stoka
CB Olesnik 512 dz pp 1650 0 stoka
CB Opalice 764 dz pp 294 0 les
CB Opalice 764 dz pp 295 2 role
CB Opalice 764 dz pp 298 0 louka
CB Opalice 59 pk pp 299 0 les
CB Opalice 764 dz pp 300 0 les
CB Opalice 764 dz pp 311 0 louka
CB Opalice 59 pk pp 312 0 les
CB Opalice 764 dz pp 313 1 les
CB Opalice 764 dz pp 313 3 neplodna
CB Opalice 764 dz pp 327 0 les
CB Opalice 764 dz pp 350 1 neplodna
CB Opalice 764 dz pp 351 0 les
CB Opalice 764 dz pp 352 0 les
CB Opalice 764 dz pp 353 0 les
CB Opalice 764 dz pp 354 1 les
CB Opalice 764 dz pp 622 1 cesta
CB Opalice 764 dz pp 623 0 cesta
CB Opalice 764 dz pp 625 1 cesta
CB Opalice 764 dz pp 626 0 cesta
CB Opalice 764 dz pp 627 0 potok
CB Opalice 764 dz pp 628 0 potok
CB Opatovice 512 dz st 59 1 hajovna 15 0
CB Opatovice 512 dz st 59 2 dum 26 0
CB Opatovice 512 dz st 60 1 dvur Nova Obor 14 0
CB Opatovice 512 dz st 60 2 dum 25 0
CB Opatovice 512 dz st 60 3 dum 27 0
CB Opatovice 512 dz st 61 0 senik 0
CB Opatovice 512 dz pp 2110 2 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2294 0 role
CB Opatovice 512 dz pp 2295 0 role
CB Opatovice 512 dz pp 2296 0 role
CB Opatovice 512 dz pp 2297 0 pastvina
CB Opatovice 118 pk pp 2298 1 louka
CB Opatovice 118 pk pp 2298 2 pastvina
CB Opatovice 118 pk pp 2298 3 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2299 0 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2300 0 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2301 0 role
CB Opatovice 512 dz pp 2304 0 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2306 1 les
CB Opatovice 512 dz pp 2306 3 les
CB Opatovice 512 dz pp 2308 1 role
CB Opatovice 512 dz pp 2308 2 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2308 3 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2309 1 role
CB Opatovice 512 dz pp 2309 2 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2310 1 role
CB Opatovice 512 dz pp 2310 2 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2310 3 role 0
CB Opatovice 512 dz pp 2310 4 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2311 1 role
CB Opatovice 512 dz pp 2311 2 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2311 3 role
CB Opatovice 512 dz pp 2311 4 role
CB Opatovice 512 dz pp 2311 5 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2311 6 role
CB Opatovice 512 dz pp 2311 7 role
CB Opatovice 512 dz pp 2311 8 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2311 9 role cesta
CB Opatovice 512 dz pp 2311 10 louka stoka
CB Opatovice 512 dz pp 2311 12 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2311 13 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2311 14 cesta
CB Opatovice 512 dz pp 2311 15 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2311 16 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2311 17 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2311 18 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2312 2 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2312 3 les
CB Opatovice 512 dz pp 2312 4 les
CB Opatovice 512 dz pp 2315 3 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2316 0 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2318 0 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2319 1 cesta
CB Opatovice 512 dz pp 2320 0 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2321 0 role
CB Opatovice 512 dz pp 2322 1 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2324 0 les
CB Opatovice 512 dz pp 2325 2 role
CB Opatovice 512 dz pp 2326 1 louka
CB Opatovice 512 dz pp 2326 2 role
CB Opatovice 512 dz pp 2326 3 les
CB Opatovice 512 dz pp 2327 1 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2327 2 zahrada
CB Opatovice 512 dz pp 2328 1 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2328 2 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2329 0 louze
CB Opatovice 512 dz pp 2330 0 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2331 1 louze
CB Opatovice 512 dz pp 2331 2 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2332 0 pastvina
CB Opatovice 512 dz pp 2371 1 cesta
CB Opatovice 512 dz pp 2373 0 cesta
CB Opatovice 512 dz pp 2374 1 cesta
CB Opatovice 512 dz pp 2375 0 cesta
CB Opatovice 512 dz pp 2377 2 potok
CB Opatovice 512 dz pp 2377 4 potok
CB Opatovice 512 dz pp 2377 5 potok
CB Opatovice 512 dz pp 2377 6 potok
CB Opatovice 512 dz pp 2377 7 potok
CB Opatovice 512 dz pp 2377 8 potok
CB Opatovice 512 dz pp 2377 9 potok
CB Ostrolov. Ujezd 138 pk pp 2074 0 rybnik Radvan.
CB Pasice 512 dz pp 695 1 pastvina
CB Pasice 512 dz pp 695 5 pastvina
CB Pasice 512 dz pp 700 1 pastvina
CB Pasice 512 dz pp 701 0 pastvina
CB Pasice 512 dz pp 704 0 pastvina
CB Pasice 512 dz pp 1779 0 role
CB Pasice 512 dz pp 2791 2 cesta
CB Pasice 512 dz pp 2791 3 cesta
CB Petrovice 75 pk pp 112 1 les
CB Petrovice 156 pk pp 1366 2 pastvina
CB Petrovice 156 pk pp 1367 2 rybnik
CB Petrovice 156 pk pp 1390 2 rybnik
CB Pistin 512 dz pp 529 0 les
CB Plastovice 60 pk pp 64 1 dum Vlhlavy 30
CB Plastovice 512 dz pp 271 5 pastvina
CB Plastovice 512 dz pp 271 6 pastvina
CB Plastovice 512 dz pp 271 7 pastvina
CB Plastovice 512 dz pp 271 8 pastvina
CB Plastovice 512 dz pp 271 11 pastvina
CB Plastovice 512 dz pp 271 12 pastvina
mB Plastovice 512 dz pp 688 0 rybnik
CB Plastovice 512 dz pp 702 0 pastvina
CB Plastovice 512 dz pp 2824 0 pastvina
CB Plastovice 512 dz pp 2826 0 potok
CB Ponesice 512 dz st 53 0 hajovna 14 0
CB Ponesice 512 dz st 54 0 hajovna 14 0
CB Ponesice 512 dz st 54 1 dum 19 0
CB Ponesice 512 dz st 54 2 dum 23 0
CB Ponesice 512 dz st 69 0 kolna 0
CB Ponesice 512 dz st 70 0 myslivna 12 0
CB Ponesice 512 dz pp 2464 0 role
CB Ponesice 512 dz pp 2466 1 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2466 2 les
CB Ponesice 512 dz pp 2467 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2469 0 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2472 1 les
CB Ponesice 512 dz pp 2472 2 les
CB Ponesice 512 dz pp 2472 3 les
CB Ponesice 512 dz pp 2472 4 les
CB Ponesice 512 dz pp 2472 5 les
CB Ponesice 512 dz pp 2473 1 les
CB Ponesice 512 dz pp 2473 2 les
CB Ponesice 512 dz pp 2473 3 les
CB Ponesice 512 dz pp 2474 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2475 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2476 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2477 0 role
CB Ponesice 512 dz pp 2478 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2479 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2481 1 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2481 3 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2482 1 role
CB Ponesice 512 dz pp 2484 0 role
CB Ponesice 512 dz pp 2485 0 zahrada
CB Ponesice 512 dz pp 2487 0 role
CB Ponesice 512 dz pp 2488 0 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2489 1 les
CB Ponesice 512 dz pp 2489 2 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2492 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2498 2 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2500 1 les
CB Ponesice 512 dz pp 2500 2 les
CB Ponesice 512 dz pp 2501 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2660 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2661 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2662 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2663 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2664 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2666 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2667 1 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2667 2 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2668 1 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2668 2 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2669 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2670 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2671 0 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2672 1 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2672 2 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2676 2 les
CB Ponesice 512 dz pp 2676 3 les
CB Ponesice 512 dz pp 2676 9 les
CB Ponesice 512 dz pp 2677 1 zahrada
CB Ponesice 512 dz pp 2677 2 zahrada
CB Ponesice 512 dz pp 2677 3 les
CB Ponesice 512 dz pp 2678 1 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2678 3 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2678 4 role
CB Ponesice 512 dz pp 2679 0 role
CB Ponesice 512 dz pp 2680 1 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2680 2 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2680 3 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2683 0 zahrada
CB Ponesice 512 dz pp 2684 0 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2685 0 pastvina
CB Ponesice 512 dz pp 2700 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 2701 1 role
CB Ponesice 512 dz pp 2701 2 louka
CB Ponesice 512 dz pp 2735 3 les
CB Ponesice 512 dz pp 2742 1 les
CB Ponesice 512 dz pp 2742 2 les
CB Ponesice 512 dz pp 3052 0 les
CB Ponesice 512 dz pp 3057 0 les
CB Ponesice 455 pk pp 3064 1 cesta 0
CB Ponesice 512 dz pp 3069 2 les
CB Ponesice 512 dz pp 3113 1 potok
CB Ponesice 512 dz pp 3114 1 potok
CB Pozderaz 0 st 0 pivni sklep
CB Pozderaz 0 st 0 pavilon 17
CB Purkarec 0 st 0 0 hajovna 7 0
CB Purkarec 45 pk pp 20 5 zahrada
CB Purkarec 512 dz st 27 1 myslivna 24 0
CB Purkarec 512 dz st 27 2 pradelna 0
CB Purkarec 512 dz st 27 3 dum 71 0
CB Purkarec 45 pk st 49 1 dum 45
CB Purkarec 512 dz st 49 2 dum pristavba 45
CB Purkarec 512 dz st 49 3 dum pristavba 45
CB Purkarec 512 dz pp 61 0 zahrada
CB Purkarec 512 dz pp 64 0 pastvina
CB Purkarec 45 pk st 74 dum 84
CB Purkarec 512 dz pp 150 1 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 150 2 les
CB Purkarec 512 dz pp 154 0 role
CB Purkarec 512 dz pp 155 0 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 156 0 role
CB Purkarec 512 dz pp 157 0 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 283 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 284 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 287 0 louka
CB Purkarec 512 dz pp 288 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 289 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 302 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 302 0 skladiste
CB Purkarec 512 dz pp 413 1 les
CB Purkarec 512 dz pp 413 2 skladiste
CB Purkarec 512 dz pp 414 0 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 415 0 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 416 1 cesta
CB Purkarec 512 dz pp 416 2 cesta
CB Purkarec 512 dz pp 418 1 les
CB Purkarec 512 dz pp 418 2 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 418 3 les
CB Purkarec 512 dz pp 418 4 les
CB Purkarec 512 dz pp 459 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 460 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 487 1 les
CB Purkarec 512 dz pp 493 0 role
CB Purkarec 512 dz pp 496 0 zahrada
CB Purkarec 512 dz pp 498 0 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 589 2 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 712 3 les
CB Purkarec 512 dz pp 712 4 cesta
CB Purkarec 512 dz pp 713 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 714 0 louka
CB Purkarec 512 dz pp 721 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 730 3 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 731 3 role
CB Purkarec 512 dz pp 737 0 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 774 0 louka
CB Purkarec 512 dz pp 785 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 786 0 louka
CB Purkarec 512 dz pp 786 0 louka
CB Purkarec 215 pk pp 789 1 role
CB Purkarec 512 dz pp 789 3 role
CB Purkarec 512 dz pp 790 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 799 0 les
CB Purkarec 512 dz pp 800 1 cesta
CB Purkarec 512 dz pp 800 2 les
CB Purkarec 512 dz pp 801 0 pastvina
CB Purkarec 512 dz pp 802 0 les
CB Radonice 82 pk pp 1149 3 cesta
CB Radonice 82 pk pp 1153 2 cesta
CB Radonice 1540 dz pp 1937 0 les 0
CB Radonice 1540 dz pp 1938 8 cesta 0
CB Radonice 1540 dz pp 1972 4 pastvina 0
CB Radonice 1540 dz pp 1972 10 role 0
CB Radonice 1540 dz pp 1978 6 role 0
CB Radonice 1540 dz pp 1982 1 pastvina 0
CB Radonice 1540 dz pp 2035 0 cesta 0
CB Radonice 1540 dz pp 2037 1 cesta 0
CB Radonice 1540 dz pp 2038 1 cesta 0
CB Radonice 1540 dz pp 2038 2 cesta 0
CB Radonice 1540 dz pp 2039 0 cesta 0
CB Radostice 154 pk st 59 dum 14
CB Roudne 165 pk pp 15 63 louka
CB Roudne 165 pk pp 965 2 louka
CB Roudne 165 pk pp 1582 5 louka
CB Roudne 165 pk pp 1583 62 louka
CB Rudolfov 512 dz st 282 0 sklad 0
CB Rudolfov 512 dz st 283 0 sklad 0
CB Rudolfov 512 dz st 284 0 dum 298 0
CB Rudolfov 512 dz st 285 0 straznice 299 0
CB Rudolfov 512 dz st 286 0 sklep 0
CB Rudolfov 512 dz st 287 0 kolna 0
CB Rudolfov 512 dz st 289 0 kolna 0
CB Rudolfov 512 dz pp 773 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 774 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 785 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 786 0 zahrada
CB Rudolfov 512 dz pp 787 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 788 0 cesta
CB Rudolfov 512 dz pp 789 0 zahrada
CB Rudolfov 512 dz pp 793 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 794 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 795 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 806 0 role
CB Rudolfov 512 dz pp 813 0 role
CB Rudolfov 512 dz pp 815 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 818 0 role
CB Rudolfov 512 dz pp 819 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 829 0 cesta
CB Rudolfov 512 dz pp 830 0 cesta
CB Rudolfov 512 dz pp 831 0 cesta
CB Rudolfov 512 dz pp 832 0 cesta
CB Rudolfov 512 dz pp 833 0 pastvina
CB Rudolfov 512 dz pp 834 0 cesta
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 1 louka rybnik
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 3 louka
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 4 pastvina
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 5 potok
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 6 pastvina
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 7 louka 0
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 7 louka 0
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 9 pastvina
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 38 louka
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 59 louka
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 75 louka 0
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 76 louka 0
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 104 louka
CB Salmanovice 1541 dz pp 646 105 rybnik D.Step.
CB Salmanovice 1541 dz pp 662 2 pastvina
CB Salmanovice 1541 dz pp 679 0 rybnik V.Step.
CB Salmanovice 1541 dz pp 1307 2 pastvina
CB Salmanovice 213 pk pp 1379 2 cesta
CB Salmanovice 214 pk pp 1379 3 cesta
CB Salmanovice 289 pk pp 1381 1 cesta
CB Salmanovice 1541 dz pp 1381 2 cesta
CB Salmanovice 1540 dz pp 1420 0 cesta
CB Salmanovice 1540 dz pp 1435 0 pastvina
CB Salmanovice 1540 dz pp 1442 0 pastvina
CB Salmanovice 1540 dz pp 1443 0 pastvina
CB Sedlec 512 dz pp 878 1 louka
CB Sedlec 512 dz pp 878 3 pastvina
CB Sedlec 512 dz pp 879 0 rybnik
CB Sevetin 28 pk st 36 1 stodola
CB Sevetin 28 pk st 36 2 dum 28
CB Sevetin 1540 dz pp 578 0 louka 0
CB Sevetin 1540 dz pp 579 0 rybnik 0
CB Sevetin 1540 dz pp 580 0 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 587 1 les 0
CB Sevetin 1540 dz pp 587 2 louka 0
CB Sevetin 1540 dz pp 588 0 rybnik 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1508 1 role 0
CB Sevetin 28 pk pp 1508 2 role
CB Sevetin 1540 dz pp 1508 3 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1509 0 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1510 0 stoka 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 1 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 3 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 4 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 5 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 6 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 7 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 8 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 9 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 10 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 11 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1512 12 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1513 1 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1513 2 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1513 3 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1514 1 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1514 2 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1515 1 rybnik 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1515 2 louka 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1516 0 role 0
CB Sevetin 28 pk pp 1517 0 role
CB Sevetin 28 pk pp 1518 1 louka
CB Sevetin 28 pk pp 1518 2 louka
CB Sevetin 28 pk pp 1518 3 louka
CB Sevetin 28 pk pp 1519 0 role
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 1 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 3 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 4 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 5 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 6 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 7 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 8 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 9 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 10 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 11 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 12 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 13 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 14 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1532 15 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 1 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 2 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 3 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 4 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 5 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 6 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 7 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 8 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 9 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 10 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1537 11 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1538 6 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1538 8 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1538 9 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1538 10 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1538 11 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1538 12 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1538 13 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1547 1 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1547 4 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1547 5 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1547 6 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1547 7 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1547 8 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1550 0 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1552 0 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1553 0 pastvina 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 1 role 0
CB Sevetin 297 pk pp 1554 2 cesta
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 5 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 6 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 7 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 8 role 0
CB Sevetin 1540 dz pp 1554 9 role 0
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další