Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
CK Jaronin 764 dz pp 2409 0 cesta
CK Jaronin 764 dz pp 2410 2 cesta
CK Jaronin 764 dz pp 2410 3 cesta
CK Jaronin 764 dz pp 2411 0 cesta
CK Jaronin 764 dz pp 2417 1 cesta
CK Jaronin 764 dz pp 2418 2 les
CK Jaronin 764 dz pp 2423 2 cesta
CK Jaronin 764 dz pp 2480 2 potok
CK Jaronin 764 dz pp 2481 0 potok
CK Jasanky 0 st 0 dum 10
CK Jasanky 764 dz pp 3176 9
CK Josefuv Dul 764 dz pp 1417 149 louka
CK Kladne 8 pk pp 897 1 role
CK Kladne 8 pk pp 897 2 role
CK Kladne 8 pk pp 898 0 pastvina
CK Kladne 764 dz pp 1330 1 louka
CK Kladne 764 dz pp 1330 2 louka
CK Kladne 764 dz pp 2085 1 potok
CK Kladne 764 dz pp 2085 2 potok
CK Kladne 764 dz pp 2085 3 potok
CK Kladne 764 dz pp 2085 4 potok
CK Kladne 764 dz pp 2085 6 potok
CK Kladne 764 dz pp 2085 9 potok
CK Kladne 764 dz pp 2085 10 potok
CK Kladne 764 dz pp 2085 11 potok
CK Kladne 764 dz pp 2088 1 potok
CK Kladne 764 dz pp 2088 2 potok
CK Kladne 764 dz pp 2088 3 potok
CK Kladne 764 dz pp 2093 1 potok
CK Kladne 764 dz pp 2093 2 potok
CK Kladne 764 dz pp 2094 1 potok
CK Kladne 764 dz pp 2094 2 potok
CK Kladne 764 dz pp 2094 3 potok
CK Kremze 764 dz pp 21 17 role
CK Kremze 4 pk st 49 0 dum 3
CK Kremze 764 dz pp 154 2 pastvina
CK Kremze 764 dz pp 155 0 rybnik
CK Kremze 764 dz pp 156 0 les
CK Kremze 764 dz pp 159 0 rybnik
CK Kremze 764 dz pp 166 0 pastvina
CK Kremze 764 dz pp 167 0 pastvina
CK Kremze 764 dz pp 168 0 role
CK Kremze 764 dz pp 169 0 rybnik
CK Kremze 764 dz pp 178 5 role
CK Kremze 764 dz pp 178 6 role
CK Kremze 764 dz pp 214 1 role
CK Kremze 764 dz pp 214 3 louka
CK Kremze 764 dz pp 219 1 role
CK Kremze 764 dz pp 250 0 role
CK Kremze 4 pk pp 369 0 role
CK Kremze 4 pk pp 370 0 pastvina
CK Kremze 4 pk pp 371 0 zahrada
CK Kremze 4 pk pp 372 0 zahrada
CK Kremze 4 pk pp 373 0 louka
CK Kremze 4 pk pp 374 2 role
CK Kremze 4 pk pp 377 0 zahrada
CK Kremze 4 pk pp 378 1 rybnik
CK Kremze 764 dz pp 633 2 les
CK Kremze 764 dz pp 753 0 cesta
CK Kremze 4 pk pp 775 3 neplodna
CK Krenov 764 dz pp 1 0 neplodna
CK Krenov 764 dz st 1 0 obytny dum 1 0
CK Krenov 764 dz st 2 0 budova hospod. 2 0
CK Krenov 764 dz pp 3 0 pastvina
CK Krenov 138 pk st 3 0 dum cihlare
CK Krenov 764 dz pp 4 0 pastvina
CK Krenov 764 dz st 6 0 dum delnicky 3 0
CK Krenov 764 dz pp 6 1 louka
CK Krenov 764 dz st 6 1 dum delnicky 3 0
CK Krenov 764 dz pp 6 2 louka
CK Krenov 764 dz st 6 2 dum delnicky 40 0
CK Krenov 764 dz pp 6 3 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 6 4 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 6 5 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 6 6 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 7 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 8 1 role
CK Krenov 764 dz pp 8 2 role
CK Krenov 764 dz pp 8 4 role
CK Krenov 764 dz pp 9 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 9 2 louka
CK Krenov 764 dz pp 9 3 louka
CK Krenov 764 dz pp 10 0 les
CK Krenov 764 dz pp 11 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 12 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 15 0 role
CK Krenov 764 dz pp 16 0 role
CK Krenov 764 dz pp 17 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 18 0 role
CK Krenov 764 dz pp 19 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 20 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 22 0 role
CK Krenov 764 dz pp 23 1 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 23 2 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 23 3 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 25 0 role
CK Krenov 764 dz pp 28 0 rybnik
CK Krenov 764 dz pp 29 0 role
CK Krenov 764 dz pp 30 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 30 5 rybnik
CK Krenov 764 dz pp 30 6 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 34 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 35 0 role
CK Krenov 764 dz pp 37 1 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 37 2 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 39 1 role
CK Krenov 764 dz pp 39 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 40 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 42 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 43 0 role
CK Krenov 764 dz pp 44 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 45 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 46 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 47 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 47 2 prah
CK Krenov 764 dz pp 47 3 rybnik
CK Krenov 764 dz pp 48 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 49 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 50 0 role
CK Krenov 764 dz pp 51 0 role
CK Krenov 764 dz pp 52 1 role
CK Krenov 764 dz pp 52 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 53 0 role
CK Krenov 764 dz pp 54 0 role
CK Krenov 764 dz pp 55 0 role
CK Krenov 764 dz pp 57 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 58 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 59 0 role
CK Krenov 764 dz pp 61 1 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 63 0 role
CK Krenov 764 dz st 67 0 hajovna Plans. 20
CK Krenov 150 pk st 72 0 rozhledna Klet
CK Krenov 764 dz pp 72 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 73 0 tirna lnu
CK Krenov 27 pk st 74 0 hajovna Uhlir. 33
CK Krenov 764 dz pp 74 1 role
CK Krenov 138 pk pp 74 2 louka
CK Krenov 764 dz st 75 0 dum 38 0
CK Krenov 764 dz pp 75 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 76 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 77 0 zahrada
CK Krenov 764 dz pp 78 0 louka
CK Krenov 764 dz st 78 0 kolna 0
CK Krenov 764 dz pp 79 0 louka
CK Krenov 150 pk st 79 0 kaplicka
CK Krenov 764 dz st 80 0 hajovna 39 0
CK Krenov 764 dz pp 80 1 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 80 2 zahrada
CK Krenov 764 dz pp 80 3 pastvina
CK Krenov 138 pk st 83 0 pec
CK Krenov 764 dz st 83 0 cihlarska pec 0
CK Krenov 138 pk st 84 0 kolna
CK Krenov 764 dz pp 84 0 pastvina
CK Krenov 138 pk st 85 0 kolna
CK Krenov 764 dz pp 85 1 louka
CK Krenov 138 pk pp 85 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 85 3 louka
CK Krenov 764 dz pp 86 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 87 1 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 87 2 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 87 3 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 89 1 role
CK Krenov 764 dz pp 89 2 role
CK Krenov 764 dz pp 90 0 pastvina
CK Krenov 150 pk st 91 0 staveb. plocha
CK Krenov 764 dz pp 100 0 role
CK Krenov 764 dz pp 101 1 role
CK Krenov 764 dz pp 103 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 104 0 role
CK Krenov 764 dz pp 105 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 107 1 role
CK Krenov 764 dz pp 107 7 role
CK Krenov 764 dz pp 110 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 111 1 role
CK Krenov 764 dz pp 112 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 114 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 115 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 116 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 118 1 role
CK Krenov 764 dz pp 118 6 louka
CK Krenov 764 dz pp 385 4 louka
CK Krenov 764 dz pp 651 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 653 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 653 5 louka
CK Krenov 126 pk pp 916 31 les
CK Krenov 126 pk pp 916 32 les
CK Krenov 126 pk pp 918 1 pastvina
CK Krenov 126 pk pp 918 10 pastvina
CK Krenov 126 pk pp 921 1 role
CK Krenov 126 pk pp 927 25 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 928 2 louka
CK Krenov 150 pk pp 928 3 les
CK Krenov 764 dz pp 928 4 louka
CK Krenov 126 pk pp 928 5 zahrada
CK Krenov 150 pk pp 930 2 les
CK Krenov 764 dz pp 937 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 938 1 les
CK Krenov 764 dz pp 940 0 les
CK Krenov 764 dz pp 942 1 role
CK Krenov 764 dz pp 942 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 942 3 role
CK Krenov 764 dz pp 942 4 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 942 5 cesta
CK Krenov 764 dz pp 942 7 louka
CK Krenov 173 pk pp 942 8 louka
CK Krenov 173 pk pp 942 9 role
CK Krenov 764 dz pp 942 10 cesta
CK Krenov 764 dz pp 944 0 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 946 0 les
CK Krenov 764 dz pp 947 0 les
CK Krenov 764 dz pp 948 0 les
CK Krenov 764 dz pp 949 0 les
CK Krenov 764 dz pp 950 0 les
CK Krenov 764 dz pp 952 0 les
CK Krenov 764 dz pp 959 2 les
CK Krenov 764 dz pp 959 3 louka
CK Krenov 764 dz pp 962 0 les
CK Krenov 764 dz pp 963 0 les
CK Krenov 764 dz pp 964 1 les
CK Krenov 764 dz pp 965 0 les
CK Krenov 764 dz pp 966 2 les
CK Krenov 764 dz pp 967 1 les
CK Krenov 764 dz pp 967 2 les
CK Krenov 764 dz pp 968 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1031 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 1031 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1031 3 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 1031 4 louka
CK Krenov 764 dz pp 1033 1 louka
CK Krenov 764 dz pp 1033 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1033 3 louka
CK Krenov 764 dz pp 1034 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1035 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1036 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1037 0 pastvina
CK Krenov 27 pk pp 1039 0 role
CK Krenov 764 dz pp 1189 19 role
CK Krenov 27 pk pp 1198 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1497 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1502 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1502 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1502 3 les
CK Krenov 764 dz pp 1504 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1504 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1504 3 les
CK Krenov 764 dz pp 1506 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1507 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1507 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1507 3 les
CK Krenov 764 dz pp 1507 4 les
CK Krenov 764 dz pp 1508 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1508 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1509 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1510 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1510 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1510 3 les
CK Krenov 764 dz pp 1511 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1512 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1513 1 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 1513 2 louka
CK Krenov 27 pk pp 1515 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1519 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1520 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1521 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1523 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1524 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1525 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1526 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1527 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1528 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1529 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1530 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1532 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1533 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1534 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1535 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1536 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1537 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1538 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1540 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1542 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1543 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1543 2 role
CK Krenov 764 dz pp 1543 3 les
CK Krenov 764 dz pp 1543 4 les
CK Krenov 764 dz pp 1543 5 louka
CK Krenov 764 dz pp 1543 6 les
CK Krenov 764 dz pp 1552 0 role
CK Krenov 764 dz pp 1558 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1559 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1563 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1564 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1565 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1567 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1572 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1573 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1574 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1575 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1576 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1577 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1578 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1579 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1580 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1581 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1582 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1583 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1584 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1585 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1586 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1588 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1591 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1593 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1594 0 pastvina
CK Krenov 27 pk pp 1595 1 louka
CK Krenov 27 pk pp 1595 2 cesta
CK Krenov 27 pk pp 1595 3 louka
CK Krenov 764 dz pp 1596 1 role
CK Krenov 764 dz pp 1596 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1596 3 role
CK Krenov 764 dz pp 1598 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1599 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1600 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1601 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1602 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1603 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1604 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1605 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1606 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1608 1 les
CK Krenov 56 pk pp 1608 2 louka
CK Krenov 764 dz pp 1612 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1617 1 role
CK Krenov 27 pk pp 1617 2 zahrada
CK Krenov 764 dz pp 1620 1 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1620 2 louka
CK Krenov 764 dz pp 1620 3 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 1620 4 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1620 5 louka
CK Krenov 764 dz pp 1627 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1628 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1630 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1631 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1632 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1633 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1634 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1636 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1637 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1638 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1639 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1640 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1641 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1642 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1643 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1643 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1644 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1644 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1645 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1645 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1646 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1647 0 role
CK Krenov 764 dz pp 1648 0 pastvina
CK Krenov 27 pk pp 1651 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1652 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1653 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1654 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1655 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1656 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1660 0 orna
CK Krenov 764 dz pp 1664 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1671 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1671 2 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 1671 3 pastvina
CK Krenov 150 pk pp 1671 6 les
CK Krenov 150 pk pp 1671 7 les
CK Krenov 27 pk pp 1672 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1673 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1674 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1676 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1677 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1678 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1679 0 zahrada
CK Krenov 764 dz pp 1680 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1681 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1682 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1683 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1684 0 les
CK Krenov 27 pk pp 1685 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1686 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1688 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1690 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1690 2 louka
CK Krenov 764 dz pp 1690 4 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1690 5 les
CK Krenov 764 dz pp 1691 1 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1691 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1692 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1693 1 cesta
CK Krenov 150 pk pp 1693 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1694 0 les
CK Krenov 764 dz pp 1695 1 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1695 2 les
CK Krenov 764 dz pp 1695 4 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1697 1 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1697 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1697 3 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1700 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1706 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1707 1 les
CK Krenov 764 dz pp 1724 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1726 0 role
CK Krenov 764 dz pp 1727 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1728 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1729 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1733 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1738 1 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1743 0 louka
CK Krenov 764 dz pp 1744 4 pastvina
CK Krenov 764 dz pp 1747 9 louka
CK Krenov 764 dz pp 1756 2 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1759 0 cesta
CK Krenov 764 dz pp 1760 0 potok
CK Krenov 764 dz pp 1763 0 potok
CK Krenov 764 dz pp 1765 0 potok
CK Krenov 764 dz pp 1766 0 potok
CK Krenov 764 dz pp 1767 0 potok
CK Krenov 764 dz pp 1768 0 potok
CK Krenov 764 dz pp 1769 1 potok
CK Krenov 764 dz pp 1769 2 potok
CK Krenov 764 dz pp 1769 3 potok
CK Krenov 764 dz pp 1770 0 potok
CK Krenov 764 dz pp 1771 0 potok
CK Krizovice 764 dz pp 215 0 les
CK Krizovice 764 dz pp 216 0 les
CK Krizovice 764 dz pp 285 0 les
CK Krizovice 764 dz pp 1323 66 les
CK Krizovice 764 dz pp 1323 77 les
CK Lovesice 764 dz pp 881 0 les
CK Lovesice 764 dz pp 882 2 les
CK Lovesice 764 dz pp 1129 0 potok
CK Lovesice 764 dz pp 1130 0 potok
CK Lovesice 764 dz pp 1131 0 potok
CK Lovesice 764 dz pp 1134 0 potok
CK Lstin 530 dz pp 17 0 louka
CK Lstin 530 dz pp 18 0 louka
CK Lstin 764 dz pp 1741 0 potok
CK Lstin 764 dz pp 1742 0 potok
CK Lugau 764 dz pp 94 0 role
CK Lugau 764 dz pp 95 0 pastvina
CK Lugau 764 dz pp 96 0 role
CK Malcice 764 dz pp 1217 2 louka
CK Malcice 764 dz pp 1482 2 louka
CK Malcice 764 dz pp 1483 0 les
CK Malcice 764 dz pp 1492 0 les
CK Malcice 764 dz pp 1493 0 role
CK Malcice 764 dz pp 1494 0 pastvina
CK Malcice 764 dz pp 1655 0 pastvina
CK Malcice 764 dz pp 1656 1 pastvina
CK Malcice 764 dz pp 1656 2 louka
CK Malcice 764 dz pp 2780 1 les
CK Malcice 764 dz pp 2780 2 les
CK Malcice 764 dz pp 2849 1 potok
CK Malcice 764 dz pp 2849 2 potok
CK Malcice 764 dz pp 2849 3 potok
CK Malcice 764 dz pp 2849 4 potok
CK Malcice 764 dz pp 2849 5 potok
CK Malcice 764 dz pp 2850 1 potok
CK Malcice 764 dz pp 2850 2 potok
CK Mladonov 764 dz pp 134 0 louka
CK Mladonov 764 dz pp 193 0 louka
CK Mladonov 764 dz pp 976 0 louka
CK Mladonov 764 dz pp 977 1 louka
CK Mladonov 764 dz pp 1142 1 les
CK Mladonov 764 dz pp 1143 14 louka
CK Mladonov 764 dz pp 1143 19 louka
CK Mladonov 764 dz pp 1144 1 louka
CK Mladonov 764 dz pp 1145 0 pastvina
CK Mladonov 764 dz pp 1147 1 neplodna
CK Mladonov 764 dz pp 1148 0 cesta
CK Mladonov 764 dz pp 1216 0 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1217 0 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1218 1 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1218 2 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1218 3 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1219 1 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1219 2 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1219 3 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1220 1 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1220 2 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1220 3 potok
CK Mladonov 764 dz pp 1220 4 potok
CK Mokra 0 st 0 obytny dum 13
CK Mokra 4 pk st 4 0 dum 5
CK Mokra 7 pk st 7 0 dum 8
CK Mokra 7 pk st 19 0 stodola
CK Mokra 170 pk st 24 0 dum
CK Mokra 4 pk pp 47 0 role
CK Mokra 4 pk st 52 1 dum 20
CK Mokra 4 pk st 52 2 kovarna
CK Mokra 4 pk st 73 1 dilna 29
CK Mokra 4 pk st 73 2 dum 34
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další