Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 128 role
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 133 role
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 137 les
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 141 role
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 147 les
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 148 les
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 149 les
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 152 les
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 153 les
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 162 les
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 166 pastvina
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 167 louka
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 168 pastvina
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1003 169 neplodna
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1032 1 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1032 4 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1041 0 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1044 0 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1045 0 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1046 1 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1046 2 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1048 1 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1048 3 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1048 4 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1048 5 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1048 6 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1048 7 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1048 11 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1049 1 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1049 2 cesta
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1050 0 potok
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1051 0 potok
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1053 1 potok
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1054 2 potok
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1055 0 potok
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1056 0 potok
PR Hor. Svetle Hory 1534 dz pp 1057 0 potok
PR Horni Cazov 1534 dz pp 299 0 kameni
PR Horni Cazov 1534 dz pp 301 1 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 308 1 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 308 7 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 308 13 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 308 21 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 309 11 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 310 9 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 310 10 louka
PR Horni Cazov 1534 dz pp 310 17 role
PR Horni Cazov 1534 dz pp 310 18 role
PR Horni Cazov 1534 dz pp 320 1 role
PR Horni Cazov 1534 dz pp 320 2 role
PR Horni Cazov 1534 dz pp 321 0 role
PR Horni Cazov 1534 dz pp 323 0 role
PR Horni Cazov 1534 dz pp 324 0 role
PR Horni Cazov 1534 dz pp 409 7 cesta
PR Horni Cazov 1534 dz pp 419 0 potok
PR Horni Chrastany 764 dz pp 409 0 les
PR Horni Snezna 764 dz pp 206 0 les
PR Horni Snezna 764 dz pp 207 0 les
PR Horni Snezna 764 dz pp 430 0 les
PR Horni Snezna 764 dz pp 609 2 cesta
PR Horni Snezna 764 dz pp 787 4 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz st 46 1 dum 37
PR Horni Vltavice 1534 dz st 57 2 pila Ida
PR Horni Vltavice 1534 dz st 57 3 dum 61
PR Horni Vltavice 1534 dz st 57 4 dilna
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 79 0 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 80 1 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 5 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 6 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 7 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 11 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 18 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 24 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 27 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 28 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 42 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 43 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 46 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 50 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 53 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 57 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 59 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 62 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 68 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 71 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 74 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 75 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 80 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 81 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 82 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 83 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 84 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 85 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 86 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 83 89 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 87 1 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 87 2 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 87 8 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 87 9 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 87 17 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 87 20 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 87 22 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 90 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 90 4 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 91 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 91 2 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 91 4 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 91 8 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 91 10 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 92 1 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 93 0 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 94 0 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 96 1 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 96 4 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 97 1 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 97 3 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 98 1 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 99 0 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 100 0 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 102 0 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 103 1 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 103 7 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 104 0 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 106 1 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 107 0 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 108 1 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 110 1 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 110 2 cesta
PR Horni Vltavice 191 pk pp 164 24 role
PR Horni Vltavice 191 pk pp 164 25 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 167 1 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 170 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 170 2 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 202 1 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 202 2 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 202 3 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 316 0 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 319 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 322 0 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 330 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 330 3 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 331 1 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 331 2 pastvina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 331 3 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 336 0 pustina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 337 2 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 338 0 pustina
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 339 0 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 341 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 341 2 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 341 7 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 341 13 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 344 1 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 344 2 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 1 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 5 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 6 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 11 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 12 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 13 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 14 role
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 15 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 16 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 17 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 20 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 21 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 22 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 24 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 31 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 353 39 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 355 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 355 2 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 355 3 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 355 4 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 355 8 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 356 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 356 2 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 357 0 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 358 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 358 2 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 358 3 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 358 4 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 359 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 359 2 les
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 359 3 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 359 11 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 359 16 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 359 19 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 359 21 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 415 1 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 422 2 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 423 0 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 424 0 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 425 0 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 426 2 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 427 0 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 428 0 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 429 1 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 429 2 louka
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 430 0 reka Vltava
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 431 0 reka Vltava
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 432 0 reka Vltava
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 433 0 reka Vltava
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 434 0 reka Vltava
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 435 0 reka Vltava
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 439 0 reka Vltava
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 440 0 potok
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 459 0 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 460 1 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 466 1 cesta
PR Horni Vltavice 1534 dz pp 466 2 cesta
PR Houzna 1534 dz pp 173 2 role
PR Houzna 1534 dz pp 173 3 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 173 4 louka
PR Houzna 1534 dz pp 174 0 role
PR Houzna 1534 dz pp 176 0 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 223 17 louka
PR Houzna 1534 dz pp 223 39 louka
PR Houzna 1534 dz pp 223 40 louka
PR Houzna 1534 dz pp 223 41 louka
PR Houzna 1534 dz pp 223 42 louka
PR Houzna 1534 dz pp 227 1 role
PR Houzna 1534 dz pp 227 2 role
PR Houzna 1534 dz pp 229 6 role
PR Houzna 1534 dz pp 240 0 role
PR Houzna 1534 dz pp 241 2 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 244 1 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 250 0 louka
PR Houzna 1534 dz pp 251 1 louka
PR Houzna 1534 dz pp 251 3 louka
PR Houzna 1534 dz pp 251 7 louka
PR Houzna 1534 dz pp 251 8 louka
PR Houzna 1534 dz pp 253 3 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 255 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 255 2 role
PR Houzna 1534 dz pp 255 3 role
PR Houzna 1534 dz pp 255 4 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 255 8 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 255 9 role
PR Houzna 1534 dz pp 255 10 role
PR Houzna 1534 dz pp 255 13 role
PR Houzna 1534 dz pp 255 14 role
PR Houzna 1534 dz pp 256 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 257 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 257 3 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 258 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 259 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 260 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 261 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 261 2 les
PR Houzna 1534 dz pp 261 4 les
PR Houzna 1534 dz pp 261 5 les
PR Houzna 1534 dz pp 262 0 les
PR Houzna 1534 dz pp 263 0 les
PR Houzna 1534 dz pp 264 0 les
PR Houzna 1534 dz pp 268 0 les
PR Houzna 1534 dz pp 269 0 les
PR Houzna 1534 dz pp 272 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 280 2 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 280 3 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 281 2 louka
PR Houzna 1534 dz pp 281 3 role
PR Houzna 1534 dz pp 281 4 role
PR Houzna 1534 dz pp 282 1 les
PR Houzna 1534 dz pp 282 2 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 283 1 kameni
PR Houzna 1534 dz pp 283 2 kameni
PR Houzna 1534 dz pp 283 3 kameni
PR Houzna 1534 dz pp 284 1 role
PR Houzna 1534 dz pp 284 2 role
PR Houzna 1534 dz pp 284 3 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 1 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 2 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 3 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 4 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 6 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 7 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 8 role
PR Houzna 1534 dz pp 285 9 role
PR Houzna 1534 dz pp 286 3 louka
PR Houzna 1534 dz pp 286 4 louka
PR Houzna 1534 dz pp 288 1 louka
PR Houzna 1534 dz pp 288 2 louka
PR Houzna 1534 dz pp 318 0 les
PR Houzna 1534 dz pp 331 4 louka
PR Houzna 1534 dz pp 340 1 pastvina
PR Houzna 1534 dz pp 347 2 louka
PR Houzna 1534 dz pp 350 0 louka
PR Houzna 1534 dz pp 362 1 louka
PR Houzna 1534 dz pp 363 1 louka
PR Houzna 1534 dz pp 398 1 cesta
PR Houzna 1534 dz pp 398 2 cesta
PR Houzna 1534 dz pp 398 3 cesta
PR Houzna 1534 dz pp 399 1 cesta
PR Hrabice 0 st 11 rezervoar 0
PR Hrabice 148 pk st 33 0 dum 29
PR Hrabice 0 st 35 0 myslivna 45
PR Hrabice 1534 dz st 36 0 myslivna 34
PR Hrabice 148 pk st 39 0 kolna
PR Hrabice 148 pk st 40 0 pec cihlarska
PR Hrabice 1534 dz st 44 0 hajovna 37
PR Hrabice 114 pk st 61 0 staveb. plocha
PR Hrabice 148 pk pp 144 1 zahrada
PR Hrabice 148 pk pp 144 2 sklad. role
PR Hrabice 148 pk pp 145 1 zahrada
PR Hrabice 148 pk pp 145 2 zahrada
PR Hrabice 148 pk pp 149 1 louka
PR Hrabice 148 pk pp 149 2 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 150 1 les
PR Hrabice 0 st 474 7 rezervoar
PR Hrabice 114 pk pp 474 16 pastvina
PR Hrabice 147 pk pp 524 2 rybnik
PR Hrabice 147 pk pp 526 1 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 606 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 607 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 608 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 610 1 les
PR Hrabice 147 pk pp 610 2 hraz rybnik
PR Hrabice 1534 dz pp 610 3 les
PR Hrabice 147 pk pp 610 4 rybnik
PR Hrabice 147 pk pp 610 5 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 610 6 les
PR Hrabice 1534 dz pp 611 1 les
PR Hrabice 1534 dz pp 611 2 les
PR Hrabice 1534 dz pp 611 3 les
PR Hrabice 1534 dz pp 611 4 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 611 5 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 611 6 pustina
PR Hrabice 1534 dz pp 611 7 role
PR Hrabice 1534 dz pp 611 8 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 611 9 les
PR Hrabice 1534 dz pp 611 11 pustina
PR Hrabice 1534 dz pp 611 12 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 611 13 zahrada
PR Hrabice 1534 dz pp 611 14 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 611 15 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 611 16 pustina
PR Hrabice 1534 dz pp 612 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 613 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 614 0 role
PR Hrabice 1534 dz pp 615 1 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 615 2 pustina
PR Hrabice 1534 dz pp 615 3 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 616 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 617 0 role
PR Hrabice 1534 dz pp 619 0 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 621 0 zahrada
PR Hrabice 1534 dz pp 623 1 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 623 2 zahrada
PR Hrabice 1534 dz pp 623 3 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 623 4 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 624 1 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 624 2 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 624 4 les
PR Hrabice 1534 dz pp 625 0 pustina
PR Hrabice 1534 dz pp 626 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 631 1 les
PR Hrabice 1534 dz pp 631 2 les
PR Hrabice 1534 dz pp 632 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 634 3 role
PR Hrabice 1534 dz pp 634 4 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 634 5 pustina
PR Hrabice 1534 dz pp 634 6 role
PR Hrabice 1534 dz pp 634 8 les
PR Hrabice 1534 dz pp 634 9 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 634 10 les
PR Hrabice 1534 dz pp 634 11 les
PR Hrabice 1534 dz pp 634 14 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 634 16 neplodna
PR Hrabice 1534 dz pp 637 1 role
PR Hrabice 1534 dz pp 637 2 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 643 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 644 1 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 644 2 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 644 3 les
PR Hrabice 1534 dz pp 644 4 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 644 5 les
PR Hrabice 1534 dz pp 644 6 les
PR Hrabice 1534 dz pp 645 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 647 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 649 1 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 651 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 652 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 653 1 les
PR Hrabice 1534 dz pp 653 2 les
PR Hrabice 1534 dz pp 653 3 les
PR Hrabice 1534 dz pp 653 4 les
PR Hrabice 1534 dz pp 654 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 655 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 1 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 2 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 3 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 4 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 5 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 6 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 7 les
PR Hrabice 1534 dz pp 656 8 zahrada
PR Hrabice 1534 dz pp 657 0 les
PR Hrabice 1534 dz pp 658 1 zahrada
PR Hrabice 1534 dz pp 658 2 pustina
PR Hrabice 1534 dz pp 658 3 role
PR Hrabice 1534 dz pp 658 4 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 658 5 les
PR Hrabice 1534 dz pp 658 7 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 658 8 role
PR Hrabice 1534 dz pp 658 9 pastvina
PR Hrabice 1534 dz pp 658 10 role
PR Hrabice 1534 dz pp 658 11 les
PR Hrabice 1534 dz pp 658 12 les
PR Hrabice 1534 dz pp 658 13 les
PR Hrabice 1534 dz pp 658 14 les
PR Hrabice 1534 dz pp 659 1 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 660 1 les
PR Hrabice 1534 dz pp 660 2 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 660 3 les
PR Hrabice 1534 dz pp 660 5 les
PR Hrabice 1534 dz pp 661 1 les
PR Hrabice 1534 dz pp 661 2 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 662 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 663 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 664 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 696 1 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 696 2 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 698 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 699 0 louka
PR Hrabice 1534 dz pp 702 0 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 704 0 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 705 0 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 708 0 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 709 0 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 710 1 cesta
PR Hrabice 1534 dz pp 713 0 potok
PR Hrabice 1534 dz pp 714 0 potok
PR Hrabice 1534 dz pp 715 0 potok
PR Hrabice 1534 dz pp 717 0 cesta
PR Hracholusky 824 dz pp 1093 0 pastvina
PR Hracholusky 824 dz pp 1094 1 rybnik
PR Hracholusky 824 dz pp 1768 0 potok
PR Hrbov 988 dz pp 423 5 stoka
PR Hrbov 988 dz pp 448 0 role
PR Hrbov 988 dz pp 458 1 louka
PR Hrbov 988 dz pp 459 0 pastvina
PR Hrbov 988 dz pp 460 0 rybnik Kotul.
PR Hrbov 988 dz pp 469 0 rybnik Brych.
PR Hrbov 988 dz pp 470 1 pastvina
PR Hrbov 988 dz pp 497 1 role
PR Hrbov 988 dz pp 497 2 role
PR Hrbov 988 dz pp 497 3 louka
PR Hrbov 988 dz pp 497 10 role
PR Hrbov 988 dz pp 497 12 role
PR Hrbov 988 dz pp 604 0 potok
PR Hrbov 988 dz pp 605 0 potok
PR Hrbov 988 dz pp 606 0 potok
PR Husinec 150 pk st 119 0 dum 150
PR Husinec 72 pk st 120 0 dum 72
PR Hutsky Dvur 9 pk pp 86 2 louka
PR Hutsky Dvur 9 pk pp 88 1 louka
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 94 1 role
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 94 2 role
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 100 1 les
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 100 2 les
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 100 3 les
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 125 1 louka
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 125 3 les
PR Hutsky Dvur 1534 dz pp 126 0 les
PR Jama 764 dz st 85 0 hajovna 4 0
PR Jama 764 dz pp 1557 3 les
PR Jama 764 dz pp 1689 1 louka
PR Jama 764 dz pp 1689 2 zahrada
PR Jama 764 dz pp 1689 3 cesta
PR Jama 764 dz pp 1692 0 role
PR Jama 764 dz pp 1693 0 pastvina
PR Jama 764 dz pp 1694 0 role
PR Jama 764 dz pp 1700 0 les
PR Jama 764 dz pp 1704 0 les
PR Jama 764 dz pp 2277 5 cesta
PR Jama 764 dz pp 2281 0 cesta
PR Jama 764 dz pp 2298 0 potok
PR Javornik 25 pk st 37 0 dum 25
PR Javornik 25 pk pp 178 2 pastvina
PR Javornik 25 pk pp 178 4 zahrada
PR Javornik 8 pk pp 183 2 louka
PR Klasterec 26 pk st 5 3 dum 26
PR Klasterec 26 pk pp 100 1 louka
PR Klasterec 26 pk pp 100 2 role
PR Klasterec 26 pk pp 100 3 neplodna
PR Klasterec 26 pk pp 100 4 louka
PR Klasterec 26 pk pp 100 5 louka nahon
PR Klasterec 112 pk pp 101 0 neplodna
PR Klasterec 26 pk pp 102 0 zahrada
PR Klasterec 112 pk pp 103 0 neplodna
PR Klasterec 26 pk pp 104 1 mistni prostor
PR Klasterec 112 pk pp 104 2 louka
PR Klasterec 26 pk pp 104 3 pastvina
PR Klasterec 26 pk pp 105 1 pastvina
PR Klasterec 112 pk pp 105 2 pastvina
PR Klasterec 1534 dz pp 552 0 louka
PR Klasterec 1534 dz pp 553 0 louka
PR Klasterec 1534 dz pp 576 0 les
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další