Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
LO Jimlin 1000 dz pp 32 0 pastvina
LO Jimlin 1000 dz pp 33 0 zahrada
LO Jimlin 1000 dz pp 34 0 zahrada
LO Jimlin 1000 dz pp 35 0 zahrada
LO Jimlin 1000 dz pp 48 0 pastvina
LO Jimlin 1000 dz pp 53 1 skala
LO Jimlin 815 pk pp 56 1 pastvina
LO Jimlin 815 pk pp 62 0 pastvina
LO Jimlin 815 pk pp 63 0 rybnik
LO Jimlin 815 pk pp 79 1 pastvina
LO Jimlin 815 pk pp 81 1 zahrada
LO Jimlin 1000 dz pp 85 0 zahrada
LO Jimlin 351 pk st 89 0 skladiste
LO Jimlin 351 pk st 95 0 dum 25
LO Jimlin 424 pk pp 151 4 cesta
LO Jimlin 1000 dz st 264 0 staveb. plocha
LO Jimlin 1000 dz pp 364 0 pastvina
LO Jimlin 1000 dz pp 365 0 role
LO Jimlin 1000 dz pp 367 0 pastvina
LO Jimlin 1000 dz pp 369 1 role
LO Jimlin 1000 dz pp 482 1 pastvina
LO Jimlin 763 pk pp 490 0 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 491 0 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 492 0 pastvina 1/16
LO Jimlin 641 pk pp 498 1 cesta
LO Jimlin 352 pk pp 592 0 neplodna
LO Jimlin 352 pk pp 594 0 pastvina
LO Jimlin 763 pk pp 595 1 pastvina 1/16
LO Jimlin 352 pk pp 595 1 role
LO Jimlin 762 pk pp 595 1 pastvina 1/9
LO Jimlin 763 pk pp 595 2 pastvina
LO Jimlin 763 pk pp 595 6 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 595 7 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 595 8 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 595 9 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 595 10 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 595 11 pastvina 1/16
LO Jimlin 762 pk pp 595 11 pastvina 1/9
LO Jimlin 763 pk pp 595 12 pastvina 1/16
LO Jimlin 762 pk pp 595 12 pastvina 1/9
LO Jimlin 763 pk pp 595 13 pastvina 1/16
LO Jimlin 762 pk pp 595 13 pastvina 1/9
LO Jimlin 763 pk pp 595 14 pastvina 1/16
LO Jimlin 762 pk pp 595 14 pastvina 1/9
LO Jimlin 763 pk pp 595 15 pastvina 1/16
LO Jimlin 762 pk pp 595 15 pastvina 1/9
LO Jimlin 762 pk pp 595 16 pastvina 1/9
LO Jimlin 763 pk pp 595 16 pastvina 1/16
LO Jimlin 763 pk pp 595 17 pastvina 1/16
LO Jimlin 762 pk pp 595 17 pastvina 1/9
LO Jimlin 763 pk pp 595 18 pastvina 1/16
LO Jimlin 762 pk pp 595 18 pastvina 1/9
LO Jimlin 762 pk pp 595 19 pastvina
LO Jimlin 352 pk pp 627 0 pastvina
LO Jimlin 351 pk pp 756 1 neplodna
LO Jimlin 351 pk pp 760 1 zahrada
LO Jimlin 351 pk pp 760 2 zahrada
LO Jimlin 1000 dz pp 853 0 role
LO Jimlin 1000 dz pp 878 1 cesta
LO Jimlin 1000 dz pp 878 3 cesta
LO Jimlin 1000 dz pp 883 0 cesta
LO Jimlin 815 pk pp 900 0 potok koryto
LO Jimlin 1000 dz pp 902 0 potok
LO Konetopy 433 dz st 42 0 hajovna 32
LO Konetopy 433 dz st 43 0 hajovna 34
LO Konetopy 433 dz st 44 0 budova hospod.
LO Konetopy 433 dz st 63 0 hajovna 47
LO Konetopy 433 dz st 63 0 dum delnicky 47a
LO Konetopy 433 dz pp 424 0 les
LO Konetopy 433 dz pp 907 0 pastvina
LO Konetopy 433 dz pp 908 0 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 913 0 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 915 0 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 921 1 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 922 0 role
LO Konetopy 433 dz pp 923 0 role
LO Konetopy 433 dz pp 924 0 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 927 1 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 927 2 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 931 1 les
LO Konetopy 433 dz pp 931 2 les
LO Konetopy 433 dz pp 931 4 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 931 5 les
LO Konetopy 433 dz pp 931 6 les
LO Konetopy 433 dz pp 931 8 les
LO Konetopy 433 dz pp 931 9 les
LO Konetopy 433 dz pp 931 10 les
LO Konetopy 433 dz pp 931 12 zahrada
LO Konetopy 433 dz pp 932 0 les
LO Konetopy 433 dz pp 1020 14 pastvina
LO Konetopy 433 dz pp 1280 0 cesta
LO Konetopy 433 dz pp 1282 1 les
LO Lenesice 809 dz st 15 0 sypka 0
LO Lenesice 809 dz st 72 0 dvur 70 0
LO Lenesice 809 dz pp 82 2 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 111 3 zahrada
LO Lenesice 809 dz pp 111 4 nadvori
LO Lenesice 809 dz pp 119 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 120 1 zahrada
LO Lenesice 809 dz st 146 0 ovcin 109 0
LO Lenesice 809 dz st 258 0 stodola 0
LO Lenesice 809 dz pp 596 1 louka
LO Lenesice 809 dz pp 596 3 louka
LO Lenesice 809 dz pp 837 1 role
LO Lenesice 809 dz pp 837 3 role
LO Lenesice 809 dz pp 1950 4 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 1951 1 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 1951 2 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 1951 3 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2066 2 louka
LO Lenesice 809 dz pp 2067 2 role
LO Lenesice 809 dz pp 2068 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 2069 1 louka
LO Lenesice 809 dz pp 2069 2 louka
LO Lenesice 809 dz pp 2069 3 role
LO Lenesice 809 dz pp 2069 4 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2069 5 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2070 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2071 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2073 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2076 0 zahrada
LO Lenesice 809 dz pp 2077 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2078 1 role
LO Lenesice 809 dz pp 2078 2 role
LO Lenesice 809 dz pp 2078 3 role
LO Lenesice 809 dz pp 2078 4 stoka pastva
LO Lenesice 809 dz pp 2078 5 role
LO Lenesice 809 dz pp 2079 0 louka
LO Lenesice 809 dz pp 2081 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 2083 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 2085 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 2089 0 les
LO Lenesice 809 dz pp 2090 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 2093 1 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2093 2 role
LO Lenesice 809 dz pp 2094 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2096 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2100 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2101 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2102 1 role
LO Lenesice 809 dz pp 2102 2 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2102 3 role
LO Lenesice 809 dz pp 2102 4 role
LO Lenesice 809 dz pp 2102 5 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2102 6 role
LO Lenesice 809 dz pp 2104 0 role pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2105 1 role
LO Lenesice 809 dz pp 2105 2 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 2105 3 role
LO Lenesice 809 dz pp 2113 5 zahrada
LO Lenesice 809 dz pp 2129 3 pastvina
LO Lenesice 1221 pk pp 2635 2 role
LO Lenesice 1221 pk pp 2635 3 role
LO Lenesice 1221 pk pp 2676 2 role
LO Lenesice 1221 pk pp 2677 2 pastvina
LO Lenesice 1221 pk pp 2686 0 pastvina
LO Lenesice 1221 pk pp 2688 1 role
LO Lenesice 1221 pk pp 2688 2 zahrada
LO Lenesice 809 dz pp 3362 2 role
LO Lenesice 809 dz pp 3365 0 role
LO Lenesice 433 dz pp 3366 0 role
LO Lenesice 433 dz pp 3367 1 pastvina
LO Lenesice 433 dz pp 3367 3 pastvina
LO Lenesice 433 dz pp 3368 0 pastvina
LO Lenesice 433 dz pp 3369 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 3370 1 role pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3370 2 zahrada
LO Lenesice 809 dz pp 3370 4 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3376 1 role
LO Lenesice 809 dz pp 3376 2 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3376 3 role
LO Lenesice 809 dz pp 3376 4 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3376 5 role
LO Lenesice 809 dz pp 3478 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3479 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3480 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 3481 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3486 1 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3486 2 les
LO Lenesice 809 dz pp 3486 3 zahrada
LO Lenesice 809 dz pp 3487 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 3488 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 3490 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3493 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 3495 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3496 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 3497 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3498 0 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 3499 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 3915 1 role
LO Lenesice 809 dz pp 4128 2 role
LO Lenesice 809 dz pp 4137 0 cesta
LO Lenesice 809 dz pp 4138 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 4139 0 role
LO Lenesice 809 dz pp 4140 3 pastvina
LO Lenesice 1221 pk pp 4159 1 pastvina
LO Lenesice 1221 pk pp 4159 2 pastvina
LO Lenesice 809 dz pp 4179 0 cesta
LO Lenesice 809 dz pp 4180 0 cesta
LO Lenesice 809 dz pp 4188 0 cesta
LO Levanice 1110 dz st 25 0 myslivna 24 0
LO Levanice 1110 dz pp 304 1 louka
LO Levanice 1110 dz pp 566 0 louka
LO Levanice 1110 dz pp 567 1 les
LO Levanice 1110 dz pp 567 5 les
LO Levanice 1110 dz pp 569 0 pastvina
LO Levanice 1110 dz pp 574 2 pastvina
LO Levanice 1110 dz pp 574 4 pastvina
LO Levanice 1110 dz pp 575 0 pastvina
LO Levanice 1110 dz pp 576 4 pastvina
LO Levanice 1110 dz pp 578 0 les
LO Levanice 1110 dz pp 583 2 role
LO Levanice 1110 dz pp 584 1 les
LO Levanice 1110 dz pp 584 2 role
LO Levanice 1110 dz pp 585 1 les
LO Levanice 1110 dz pp 585 10 louka
LO Levanice 1110 dz pp 590 5 louka
LO Levanice 1110 dz pp 591 0 les
LO Levanice 1110 dz pp 592 0 pastvina
LO Levanice 1110 dz pp 593 0 les
LO Levanice 1110 dz pp 594 0 zahrada
LO Levanice 1110 dz pp 595 1 role
LO Levanice 1110 dz pp 595 5 role
LO Levanice 1110 dz pp 596 0 pastvina
LO Levanice 1110 dz pp 743 1 cesta
LO Libceves 0 st 0 hostinec 1
LO Lipenec 1110 dz pp 1034 2 role
LO Lipno 1110 dz pp 1 1 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 11 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz st 60 1 dvur 1 0
LO Lipno 1110 dz st 60 2 dum 134 0
LO Lipno 1110 dz st 60 3 dum 133 0
LO Lipno 1110 dz st 62 0 dum ovcaka 54 0
LO Lipno 1110 dz st 64 0 dum delnicky 90 0
LO Lipno 1110 dz pp 80 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 81 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 81 2 role
LO Lipno 1110 dz pp 87 0 role
LO Lipno 1110 dz st 89 0 dum 29 0
LO Lipno 1110 dz pp 93 0 vodni nadrz
LO Lipno 1110 dz pp 101 1 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 101 2 role
LO Lipno 1110 dz pp 103 0 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 104 0 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 106 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 110 2 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 124 0 neplodna
LO Lipno 1110 dz st 128 0 dum delnicky 102 0
LO Lipno 1110 dz pp 137 0 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 139 0 zahrada
LO Lipno 1110 dz st 140 0 stodola 0
LO Lipno 1110 dz pp 140 1 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 140 2 pastvina
LO Lipno 1110 dz st 141 0 susarna ovoce 0
LO Lipno 1110 dz pp 142 0 stoka
LO Lipno 1110 dz pp 143 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 144 0 stoka
LO Lipno 1110 dz st 144 0 sypka 0
LO Lipno 1110 dz st 145 0 stodola 0
LO Lipno 1110 dz st 148 0 dum 113 0
LO Lipno 1110 dz pp 161 1 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 161 2 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 164 0 zahrada
LO Lipno 1110 dz st 164 0 dum 132 0
LO Lipno 1110 dz pp 166 0 role
LO Lipno 1110 dz st 173 0 dum 149 0
LO Lipno 1110 dz pp 173 1 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 176 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 210 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 211 0 neplodna
LO Lipno 1110 dz pp 214 1 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 215 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 215 2 role
LO Lipno 1110 dz pp 218 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 220 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 229 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 360 1 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 415 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 860 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 860 2 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 870 0 neplodna
LO Lipno 1110 dz pp 872 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 873 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 881 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 942 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 944 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 949 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 949 2 les
LO Lipno 1110 dz pp 949 12 les
LO Lipno 1110 dz pp 949 16 role
LO Lipno 1110 dz pp 949 38 role
LO Lipno 1110 dz pp 949 39 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 949 40 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 949 41 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 950 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 951 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 957 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 957 2 role
LO Lipno 1110 dz pp 957 3 role
LO Lipno 1110 dz pp 957 4 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 960 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 961 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 963 0 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 964 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 970 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 970 2 role
LO Lipno 1110 dz pp 972 2 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 975 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 975 2 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 975 3 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 975 4 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 986 0 pastvina
LO Lipno 513 pk pp 1037 3 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 1268 1 pastvina
LO Lipno 1110 dz pp 1367 2 role
LO Lipno 1110 dz pp 1368 1 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 1392 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 1 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 3 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 1394 51 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 52 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 55 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 57 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 59 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 63 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 64 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 68 role
LO Lipno 1110 dz pp 1394 69 role
LO Lipno 1110 dz pp 1549 0 role
LO Lipno 1110 dz pp 1591 157 role
LO Lipno 1110 dz pp 1591 174 role
LO Lipno 1110 dz pp 1742 6 zahrada
LO Lipno 1110 dz pp 1791 0 cesta
LO Lipno 1110 dz pp 1804 0 cesta
LO Lisany 1110 dz pp 507 1 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 507 3 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 514 1 louka
LO Lisany 1110 dz pp 514 2 louka
LO Lisany 1110 dz pp 516 1 louka
LO Lisany 1110 dz pp 516 2 louka
LO Lisany 1110 dz pp 522 0 louka
LO Lisany 1110 dz pp 535 1 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 536 0 louka
LO Lisany 1110 dz pp 540 1 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 552 1 louka
LO Lisany 1110 dz pp 552 2 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 553 1 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 576 1 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 576 2 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 585 1 zahrada
LO Lisany 1110 dz pp 585 2 role
LO Lisany 1110 dz pp 585 3 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 585 4 role
LO Lisany 1110 dz pp 585 5 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 585 6 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 585 7 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 585 8 role
LO Lisany 1110 dz pp 585 9 role
LO Lisany 1110 dz pp 585 10 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 1397 1 louka
LO Lisany 1110 dz pp 1397 2 louka
LO Lisany 1110 dz pp 1398 0 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 1399 0 pastvina
LO Lisany 1110 dz pp 1400 0 louka
LO Lisany 1110 dz pp 1401 0 louka
LO Lisany 1110 dz pp 1402 0 louka
LO Louny 43 pk st 12 0 dum 43
LO Louny 4 pk st 88 0 dum 323
LO Louny 4 pk st 89 0 dum 5
LO Louny 4 pk st 96 0 dum 4
LO Louny 809 dz st 123 2 dum
LO Louny 11 pk st 142 0 dum 11
LO Louny 809 dz st 145 2 staveb.plocha
LO Louny 128 pk st 255 0 dum
LO Louny 1907 pk st 411 0 dum U modre h. 287
LO Malnice 1110 dz st 37 1 dum 26 0
LO Malnice 1110 dz st 37 2 dum 31 0
LO Malnice 1110 dz st 37 3 dum 39 0
LO Malnice 1110 dz st 37 4 dum 4 0
LO Malnice 1110 dz st 51 0 stodola 0
LO Malnice 1110 dz pp 66 3 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 67 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 67 3 role
LO Malnice 1110 dz pp 68 2 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 68 3 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 68 4 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 69 1 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 69 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 70 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 70 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 273 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 273 2 louka
LO Malnice 1110 dz pp 273 3 louka
LO Malnice 1110 dz pp 273 9 role
LO Malnice 1110 dz pp 273 10 zahrada
LO Malnice 1110 dz pp 276 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 276 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 277 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 277 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 277 3 role
LO Malnice 1110 dz pp 277 4 louka
LO Malnice 1110 dz pp 278 0 role
LO Malnice 1110 dz pp 279 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 279 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 282 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 282 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 282 3 role
LO Malnice 1110 dz pp 282 5 role
LO Malnice 1110 dz pp 282 6 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 282 7 role
LO Malnice 1110 dz pp 282 8 role
LO Malnice 1110 dz pp 283 0 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 286 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 286 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 286 3 role
LO Malnice 1110 dz pp 286 4 role
LO Malnice 1110 dz pp 287 0 zahrada
LO Malnice 1110 dz pp 288 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 288 2 louka
LO Malnice 1110 dz pp 288 3 role
LO Malnice 1110 dz pp 288 4 role
LO Malnice 1110 dz pp 289 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 289 2 louka
LO Malnice 1110 dz pp 289 3 role
LO Malnice 1110 dz pp 290 0 role
LO Malnice 1110 dz pp 291 1 role
LO Malnice 1110 dz pp 291 2 louka
LO Malnice 1110 dz pp 293 0 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 294 1 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 294 2 role
LO Malnice 225 pk pp 590 0 role kamenolom
LO Malnice 225 pk pp 591 0 role
LO Malnice 225 pk pp 592 0 role
LO Malnice 225 pk pp 593 0 role kamenolom
LO Malnice 225 pk pp 594 0 pastvina
LO Malnice 225 pk pp 611 0 pastvina
LO Malnice 225 pk pp 612 0 pastvina
LO Malnice 225 pk pp 613 0 pastvina
LO Malnice 144 pk pp 618 2 role
LO Malnice 37 pk pp 761 2 pastvina
LO Malnice 37 pk pp 799 1 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 826 0 role
LO Malnice 1110 dz pp 954 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 955 0 stoka
LO Malnice 1110 dz pp 957 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 959 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 960 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 961 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 962 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 963 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 964 0 cesta
LO Malnice 1110 dz pp 1006 1 potok
LO Malnice 1110 dz pp 1006 2 potok
LO Malnice 1110 dz pp 1006 3 pastvina
LO Malnice 1110 dz pp 1007 2 role
LO Malnice 1110 dz pp 1008 0 role
LO Malnice 1110 dz pp 1009 1 potok
LO Markvarec 433 dz pp 1 1 pastvina
LO Markvarec 433 dz pp 1 2 pastvina
LO Markvarec 433 dz pp 2 1 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 4 0 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 5 0 zahrada
LO Markvarec 433 dz st 19 1 myslivna 18
LO Markvarec 433 dz st 20 0 hajovna 17
LO Markvarec 433 dz st 59 2 dum 17
LO Markvarec 433 dz pp 60 5 pastvina
LO Markvarec 433 dz pp 69 5 pastvina
LO Markvarec 140 pk pp 70 14 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 70 14 role
LO Markvarec 433 dz pp 70 15 role
LO Markvarec 140 pk pp 70 15 role
LO Markvarec 433 dz pp 71 3 pastvina
LO Markvarec 140 pk pp 73 0 pastvina
LO Markvarec 433 dz pp 206 1 pastvina
LO Markvarec 433 dz pp 212 1 role
LO Markvarec 433 dz pp 212 2 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 213 1 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 213 2 les
LO Markvarec 433 dz pp 213 3 role
LO Markvarec 433 dz pp 215 0 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 216 0 pastvina
LO Markvarec 433 dz pp 249 1 les
LO Markvarec 433 dz pp 249 2 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 252 1 les
LO Markvarec 433 dz pp 256 1 les
LO Markvarec 433 dz pp 257 0 les
LO Markvarec 433 dz pp 258 0 les
LO Markvarec 433 dz pp 259 1 les
LO Markvarec 433 dz pp 260 0 les
LO Markvarec 433 dz pp 261 1 les
LO Markvarec 118 pk pp 274 1 role
LO Markvarec 433 dz pp 308 2 cesta
LO Markvarec 433 dz pp 312 2 cesta
LO Markvarec 433 dz pp 314 0 cesta
LO Markvarec 433 dz pp 315 1 zahrada
LO Markvarec 433 dz pp 324 1 les
LO Necemice 989 dz pp 548 2 zahrada
LO Necemice 989 dz pp 610 4 role
LO Necemice 989 dz pp 610 9 pastvina
LO Necemice 989 dz pp 610 12 louka
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další