Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
JH Holicky 96 pk pp 312 3 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 314 1 role
JH Holicky 96 pk pp 314 2 role
JH Holicky 96 pk pp 314 3 role
JH Holicky 96 pk pp 314 4 role
JH Holicky 96 pk pp 314 5 role
JH Holicky 96 pk pp 314 6 role
JH Holicky 96 pk pp 314 7 role
JH Holicky 96 pk pp 315 1 pastvina
JH Holicky 85 pk pp 315 2 louka
JH Holicky 85 pk pp 315 3 louka
JH Holicky 96 pk pp 316 5 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 316 7 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 316 8 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 317 2 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 319 1 role
JH Holicky 96 pk pp 323 2 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 325 1 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 330 1 louka
JH Holicky 96 pk pp 331 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 332 1 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 333 0 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 335 0 zahrada louka
JH Holicky 96 pk pp 336 1 zahrada
JH Holicky 96 pk pp 336 2 zahrada
JH Holicky 96 pk pp 337 0 zahrada
JH Holicky 96 pk pp 338 0 louka
JH Holicky 96 pk pp 339 0 louka
JH Holicky 96 pk pp 340 0 louka
JH Holicky 96 pk pp 341 0 louka
JH Holicky 96 pk pp 342 0 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 343 1 role
JH Holicky 96 pk pp 343 2 louka
JH Holicky 96 pk pp 344 1 neplodna
JH Holicky 96 pk pp 344 2 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 344 3 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 344 4 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 345 1 louka
JH Holicky 96 pk pp 345 2 louka
JH Holicky 96 pk pp 346 1 role
JH Holicky 96 pk pp 346 2 louka
JH Holicky 96 pk pp 347 1 role
JH Holicky 96 pk pp 347 2 louka
JH Holicky 96 pk pp 348 0 louka
JH Holicky 96 pk pp 349 0 pastvina
JH Holicky 96 pk pp 350 0 louka
JH Holicky 96 pk pp 351 0 louka
JH Holicky 96 pk pp 352 0 pastvina les
JH Holicky 89 pk pp 352 3 rybnik
JH Holicky 1540 dz pp 356 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 361 1 rybnik Cekal
JH Holicky 96 pk pp 361 2 rybnik
JH Holicky 96 pk pp 361 3 rybnik
JH Holicky 1540 dz pp 363 1 rybnik S.Spal.
JH Holicky 1540 dz pp 367 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 368 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 369 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 372 0 rybnik
JH Holicky 1540 dz pp 373 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 375 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 377 2 louka
JH Holicky 1540 dz pp 378 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 378 2 les
JH Holicky 1540 dz pp 378 3 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 379 0 les
JH Holicky 86 pk pp 380 1 les
JH Holicky 86 pk pp 380 2 les
JH Holicky 89 pk pp 380 3 les
JH Holicky 89 pk pp 380 4 les
JH Holicky 68 pk pp 381 2 louka
JH Holicky 1540 dz pp 384 1 louka
JH Holicky 1540 dz pp 386 1 role
JH Holicky 1540 dz pp 387 1 role
JH Holicky 85 pk pp 395 3 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 427 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 429 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 429 2 les
JH Holicky 1540 dz pp 429 3 les
JH Holicky 1540 dz pp 436 0 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 437 0 louka
JH Holicky 9 pk pp 438 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 440 0 louka
JH Holicky 9 pk pp 441 2 louka
JH Holicky 1540 dz pp 442 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 443 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 443 2 louka
JH Holicky 1540 dz pp 445 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 446 0 role
JH Holicky 1540 dz pp 447 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 448 1 louka
JH Holicky 1540 dz pp 448 2 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 449 1 louka
JH Holicky 1540 dz pp 449 2 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 451 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 452 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 453 0 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 454 2 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 454 4 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 464 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 465 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 470 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 471 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 472 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 476 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 477 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 478 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 479 0 zahrada
JH Holicky 1540 dz pp 481 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 482 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 483 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 483 2 les
JH Holicky 1540 dz pp 484 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 485 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 486 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 487 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 488 0 rybnik
JH Holicky 2 pk pp 489 0 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 490 0 louka
JH Holicky 2 pk pp 491 0 role
JH Holicky 2 pk pp 492 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 493 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 494 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 494 2 neplodna
JH Holicky 2 pk pp 495 1 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 495 2 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 496 1 role
JH Holicky 2 pk pp 496 2 louka
JH Holicky 1540 dz pp 497 0 rybnik N.Dus.
JH Holicky 1540 dz pp 498 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 499 1 les
JH Holicky 5 pk pp 499 2 les
JH Holicky 1540 dz pp 500 0 neplodna
JH Holicky 2 pk pp 502 0 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 503 0 louka
JH Holicky 2 pk pp 504 0 louka
JH Holicky 2 pk pp 505 0 louka
JH Holicky 2 pk pp 506 1 louka
JH Holicky 2 pk pp 506 2 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 506 3 zahrada
JH Holicky 2 pk pp 507 0 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 508 0 role
JH Holicky 2 pk pp 509 0 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 511 0 role
JH Holicky 2 pk pp 513 0 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 516 0 les
JH Holicky 2 pk pp 517 0 louka
JH Holicky 2 pk pp 518 0 neplodna
JH Holicky 2 pk pp 519 0 neplodna
JH Holicky 2 pk pp 520 0 role
JH Holicky 2 pk pp 521 0 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 522 0 louka
JH Holicky 2 pk pp 523 0 pastvina
JH Holicky 2 pk pp 524 0 neplodna
JH Holicky 2 pk pp 525 0 louka
JH Holicky 2 pk pp 526 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 527 0 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 528 0 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 529 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 530 1 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 530 2 role
JH Holicky 1540 dz pp 531 0 role
JH Holicky 1540 dz pp 533 0 role
JH Holicky 1540 dz pp 534 0 role
JH Holicky 1540 dz pp 536 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 538 0 role
JH Holicky 1540 dz pp 539 0 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 541 0 role
JH Holicky 1540 dz pp 543 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 545 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 547 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 548 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 548 2 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 548 3 les
JH Holicky 1540 dz pp 548 4 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 549 1 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 549 2 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 550 0 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 551 1 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 551 2 louka
JH Holicky 1540 dz pp 552 0 louka
JH Holicky 9 pk pp 562 0 louka
JH Holicky 9 pk pp 563 0 role
JH Holicky 9 pk pp 565 1 louka
JH Holicky 9 pk pp 565 2 louka
JH Holicky 9 pk pp 566 1 role
JH Holicky 9 pk pp 574 1 role
JH Holicky 9 pk pp 574 2 louka
JH Holicky 9 pk pp 575 0 role
JH Holicky 9 pk pp 576 0 role
JH Holicky 9 pk pp 577 4 les
JH Holicky 9 pk pp 578 1 louka
JH Holicky 9 pk pp 578 2 louka
JH Holicky 9 pk pp 579 0 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 580 0 role
JH Holicky 9 pk pp 581 1 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 581 2 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 582 0 louka
JH Holicky 9 pk pp 583 0 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 584 0 zahrada
JH Holicky 9 pk pp 585 0 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 586 0 role
JH Holicky 9 pk pp 587 0 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 588 1 role
JH Holicky 9 pk pp 589 1 louka
JH Holicky 9 pk pp 592 1 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 592 3 pastvina
JH Holicky 9 pk pp 593 0 role
JH Holicky 9 pk pp 594 0 neplodna
JH Holicky 9 pk pp 595 0 role
JH Holicky 9 pk pp 596 0 pastvina
JH Holicky 8 pk pp 597 1 pastvina
JH Holicky 8 pk pp 597 2 les
JH Holicky 68 pk pp 597 3 les
JH Holicky 68 pk pp 597 4 pastvina
JH Holicky 8 pk pp 598 0 role
JH Holicky 68 pk pp 599 0 louka
JH Holicky 8 pk pp 600 0 louka pastvina
JH Holicky 8 pk pp 601 1 louka
JH Holicky 68 pk pp 601 3 louka
JH Holicky 68 pk pp 601 4 les
JH Holicky 68 pk pp 601 6 les
JH Holicky 8 pk pp 601 7 louka
JH Holicky 68 pk pp 602 0 louka
JH Holicky 68 pk pp 603 1 les
JH Holicky 8 pk pp 603 2 les
JH Holicky 68 pk pp 603 3 les
JH Holicky 68 pk pp 603 5 les
JH Holicky 1540 dz pp 604 0 pastvina
JH Holicky 68 pk pp 605 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 606 0 pastvina
JH Holicky 68 pk pp 607 0 les
JH Holicky 8 pk pp 608 1 louka
JH Holicky 68 pk pp 610 1 role
JH Holicky 8 pk pp 610 2 louka
JH Holicky 68 pk pp 610 3 louka
JH Holicky 8 pk pp 610 4 louka
JH Holicky 68 pk pp 611 1 louka
JH Holicky 8 pk pp 611 2 louka
JH Holicky 68 pk pp 611 3 louka
JH Holicky 68 pk pp 613 0 louka
JH Holicky 67 pk pp 614 0 cesta
JH Holicky 8 pk pp 615 0 pastvina
JH Holicky 8 pk pp 617 0 role
JH Holicky 7 pk pp 618 0 zahrada
JH Holicky 8 pk pp 618 0 zahrada
JH Holicky 8 pk pp 619 1 les
JH Holicky 68 pk pp 619 2 les
JH Holicky 8 pk pp 619 3 pastvina
JH Holicky 68 pk pp 620 1 pastvina
JH Holicky 68 pk pp 620 2 pastvina
JH Holicky 8 pk pp 621 1 role
JH Holicky 8 pk pp 621 2 pastvina
JH Holicky 68 pk pp 621 3 pastvina
JH Holicky 8 pk pp 622 1 role
JH Holicky 68 pk pp 622 2 role
JH Holicky 1540 dz pp 624 0 role
JH Holicky 9 pk pp 625 0 role
JH Holicky 9 pk pp 627 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 628 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 628 2 les
JH Holicky 1540 dz pp 628 3 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 628 4 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 628 5 les
JH Holicky 1540 dz pp 632 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 634 1 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 634 3 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 635 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 636 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 637 0 cesta
JH Holicky 7 pk pp 638 0 zahrada
JH Holicky 1540 dz pp 639 0 role
JH Holicky 1540 dz pp 640 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 641 0 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 643 0 role
JH Holicky 7 pk pp 657 0 louka
JH Holicky 1540 dz pp 674 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 675 0 neplodna
JH Holicky 1540 dz pp 676 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 677 0 les
JH Holicky 1540 dz pp 683 1 les
JH Holicky 1540 dz pp 683 2 les
JH Holicky 1540 dz pp 683 3 les
JH Holicky 1540 dz pp 689 0 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 691 2 cesta
JH Holicky 9 pk pp 692 1 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 700 0 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 701 0 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 702 2 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 703 1 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 703 2 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 703 3 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 704 1 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 704 4 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 706 0 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 707 0 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 708 0 cesta
JH Holicky 2 pk pp 709 1 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 709 2 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 710 1 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 710 2 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 711 0 cesta
JH Holicky 1 pk pp 717 0 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 719 0 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 720 1 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 720 2 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 722 1 cesta
JH Holicky 1540 dz pp 727 1 potok
JH Holicky 1540 dz pp 727 2 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 727 3 pastvina
JH Holicky 1540 dz pp 728 0 reka
JH Holicky 1540 dz pp 730 0 louze
JH Holicky 1540 dz pp 731 1 reka
JH Holicky 1540 dz pp 731 2 potok
JH Holicky 1540 dz pp 731 4 potok
JH Holicky 1540 dz pp 731 6 potok
JH Holicky 1540 dz pp 731 7 potok
JH Holicky 1540 dz pp 731 16 potok
JH Holicky 1540 dz pp 732 0 reka
JH Holicky 1540 dz pp 733 1 stoka
JH Holicky 1540 dz pp 734 0 potok
JH Holicky 1540 dz pp 735 0 potok
JH Holicky 85 pk pp 972 0 rybnik
JH Holicky N.Hlina 29 pk st 21 0 chalupa 17
JH Hrachoviste 1540 dz pp 76 2 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 104 0 rybnik Hranic.
JH Hrachoviste 1540 dz pp 189 2 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 280 0 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 284 1 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 285 6 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 287 2 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 293 8 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 293 14 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 296 6 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 298 6 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 299 9 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 304 0 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 305 1 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 305 4 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 309 1 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 309 6 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 309 20 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 310 9 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 310 13 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 312 1 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 313 0 rybnik
JH Hrachoviste 1540 dz pp 315 5 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 316 2 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 319 0 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 320 1 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 1 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 3 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 4 rybnik Sustov.
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 8 rybnik M.Sust.
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 9 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 15 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 17 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 18 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 41 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 330 64 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 333 0 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 334 4 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 336 2 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 336 5 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 336 9 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 336 20 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 336 21 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 336 24 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 342 0 skolka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 343 0 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 344 0 neplodna
JH Hrachoviste 1540 dz pp 345 3 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 347 0 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 348 0 zahrada
JH Hrachoviste 1540 dz pp 355 6 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 364 1 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 364 2 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 368 4 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 369 2 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 375 0 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 394 0 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 395 1 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 395 4 role
JH Hrachoviste 1540 dz pp 395 66 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 395 68 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 395 69 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 396 27 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 396 47 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 400 0 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 407 1 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 407 2 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 410 1 raseliniste
JH Hrachoviste 1540 dz pp 410 2 raseliniste
JH Hrachoviste 1540 dz pp 411 1 les
JH Hrachoviste 1540 dz pp 415 0 les
JH Hrachoviste 1540 dz pp 417 1 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 418 0 les
JH Hrachoviste 1540 dz pp 419 1 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 419 2 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 419 8 pastvina
JH Hrachoviste 1540 dz pp 420 0 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 421 4 louka
JH Hrachoviste 1540 dz pp 431 0 les
JH Hrachoviste 1540 dz pp 432 0 les
JH Hrachoviste 1540 dz pp 433 0 les
JH Hrachoviste 1540 dz pp 434 0 les
JH Hrachoviste 1540 dz pp 443 2 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 443 3 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 443 4 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 444 1 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 444 2 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 446 0 kanal
JH Hrachoviste 1540 dz pp 447 0 kanal
JH Hrachoviste 1540 dz pp 448 0 kanal
JH Hrachoviste 1540 dz pp 451 0 cesta
JH Hrachoviste 1540 dz pp 1494 0 rybnik Hrach.
JH Hrdlorezy 1540 dz st 49 0 hajovna 36 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 76 2 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 104 0 rybnik Hranic. 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 280 0 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 284 1 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 285 6 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 287 2 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 293 8 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 293 14 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 298 6 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 299 9 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 299 11 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 304 0 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 305 1 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 305 4 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 305 16 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 309 1 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 309 6 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 309 15 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 309 20 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 310 9 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 310 13 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 312 1 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 313 0 rybnik 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 315 5 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 316 2 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 319 0 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 320 1 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 1 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 3 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 4 rybnik V.Sust. 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 8 rybnik M.Sust. 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 9 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 15 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 17 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 18 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 41 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 43 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 47 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 330 64 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 333 0 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 334 4 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 336 2 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 336 5 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 336 9 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 336 20 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 336 21 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 336 24 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 342 0 skolka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 343 0 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 344 0 neplodna 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 345 3 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 347 0 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 348 0 zahrada 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 355 6 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 364 1 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 364 2 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 365 3 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 368 4 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 369 2 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 375 0 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 394 0 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 395 1 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 395 4 role 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 395 28 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 395 66 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 395 68 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 395 69 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 396 27 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 400 0 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 407 1 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 407 2 cesta 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 410 1 raseliniste 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 410 2 raseliniste 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 411 1 les 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 415 0 les 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 417 1 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 418 0 les 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 419 1 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 419 2 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 419 8 pastvina 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 420 0 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 421 2 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 421 4 louka 0
JH Hrdlorezy 1540 dz pp 431 0 les 0
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další