Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Obora 988 dz pp 1804 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1806 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1808 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 1809 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1810 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1810 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1810 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 1814 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1814 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1814 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1815 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1819 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1819 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1820 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1821 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 1822 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1823 1 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1823 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1824 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1825 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1826 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1826 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1827 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1828 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1828 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1829 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1830 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1831 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1832 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1832 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1832 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1835 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1835 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1837 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1839 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1839 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1845 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1847 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1847 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1852 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1852 5 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1853 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1853 8 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1853 9 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1853 10 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1853 11 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1855 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1858 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1859 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1860 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1860 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1865 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1865 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1865 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1867 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1868 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1869 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1875 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1876 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1876 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 1876 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 1876 9 role 0
PR Obora 988 dz pp 1879 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1882 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1883 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1888 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1888 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1888 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1890 11 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1892 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 1892 5 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1892 26 role 0
PR Obora 988 dz pp 1893 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1895 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1895 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1896 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1897 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1898 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1900 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1902 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1902 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1909 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 1910 1 cesta role
PR Obora 988 dz pp 1910 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 1910 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 1916 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1920 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1921 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1922 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1924 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1924 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1924 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1929 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1930 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 1935 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1945 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1947 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1948 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 1948 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1949 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1951 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 1951 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1954 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 1954 13 role 0
PR Obora 988 dz pp 1954 14 role 0
PR Obora 988 dz pp 1956 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1961 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 1961 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 1964 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1967 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1968 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1970 0 pastvina
PR Obora 988 dz pp 1971 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1974 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 1975 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1978 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 1980 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 1990 11 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1990 23 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1990 26 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1990 29 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 1990 58 louka 0
PR Obora 988 dz pp 1990 97 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2008 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2008 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2009 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 2020 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 2020 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 2020 4 cesta pastva
PR Obora 988 dz pp 2020 10 pastvina
PR Obora 988 dz pp 2021 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2028 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2030 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2030 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 2030 6 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2030 7 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2035 2 pastvina
PR Obora 988 dz pp 2035 2 pastvina
PR Obora 988 dz pp 2036 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2037 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2038 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2059 10 role 0
PR Obora 988 dz pp 2061 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 2065 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2071 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2071 6 les 0
PR Obora 988 dz pp 2073 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 2073 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 2073 7 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2078 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2078 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2080 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2083 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2084 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2087 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2089 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2089 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2089 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 2092 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2093 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 2094 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2095 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2096 2 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2097 0 cesta les
PR Obora 988 dz pp 2098 1 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2098 2 cesta les
PR Obora 988 dz pp 2103 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2103 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2106 0 cesta pastv.
PR Obora 988 dz pp 2107 0 cesta pastv.
PR Obora 988 dz pp 2110 0 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2123 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 2123 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2123 3 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2126 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2132 1 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2134 0 cesta pastva
PR Obora 988 dz pp 2135 0 cesta pastv.
PR Obora 988 dz pp 2136 0 cesta pastv.
PR Obora 988 dz pp 2137 1 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2137 2 cesta pastv.
PR Obora 988 dz pp 2141 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2149 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2151 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2153 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2161 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2162 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2162 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2166 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2168 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2170 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2171 0 cesta les
PR Obora 988 dz pp 2172 0 cesta pastva
PR Obora 988 dz pp 2173 0 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2174 2 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2179 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 2189 0 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2193 2 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2198 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2201 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2202 1 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2214 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2214 2 cesta les
PR Obora 988 dz pp 2214 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 2216 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 2217 1 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2217 2 cesta role
PR Obora 988 dz pp 2219 0 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2220 1 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2220 2 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 2221 2 cesta les
PR Obora 988 dz pp 2223 0 potok pastva
PR Obora 988 dz pp 2225 0 stoka pastva
PR Obora 988 dz pp 2226 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 2227 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 2228 0 potok 0
PR Obora 988 dz pp 2229 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 2230 0 stoka louka
PR Obora 988 dz pp 2231 0 potok 0
PR Obora 988 dz pp 2232 0 stoka pastva
PR Obora 988 dz pp 2234 1 stoka pastva
PR Obora 988 dz pp 2235 0 stoka pastva
PR Obora 988 dz pp 2236 0 potok 0
PR Obora 988 dz pp 2237 0 potok 0
PR Obora 988 dz pp 2238 0 potok 0
PR Obora 988 dz pp 2239 0 stoka pastva
PR Obora 988 dz pp 2240 0 cesta pastva
PR Obora 988 dz pp 2242 0 stoka pastva
PR Obora 988 dz pp 2244 0 zahrada 0
PR Ovesne 764 dz pp 437 2 louka
PR Ovesne 764 dz pp 673 0 potok
PR Ovesne 764 dz pp 674 0 potok
PR Ovesne 764 dz pp 675 0 potok
PR Ovesne 764 dz pp 676 0 potok
PR Ovesne 764 dz pp 677 0 potok
PR Ovesne 764 dz pp 678 0 potok
PR Ovesne 764 dz pp 679 0 potok
PR Ovesne 764 dz pp 680 0 potok
PR Paseka 74 pk pp 24 0 neplodna
PR Paseka 74 pk pp 26 0 louka
PR Paseka 74 pk pp 27 0 neplodna
PR Paseka 74 pk pp 28 0 neplodna
PR Paseka 74 pk pp 29 0 role
PR Paseka 74 pk st 29 0 dum 35
PR Paseka 74 pk pp 32 0 role
PR Paseka 1534 dz pp 304 4 role
PR Paseka 1534 dz pp 323 2 pastvina
PR Paseka 1534 dz pp 328 3 role
PR Paseka 1534 dz pp 339 0 les
PR Paseka 1534 dz pp 346 0 les
PR Paseka 1534 dz pp 347 1 louka
PR Paseka 1534 dz pp 347 2 louka
PR Paseka 1534 dz pp 348 0 louka
PR Paseka 1534 dz pp 349 0 neplodna
PR Paseka 1534 dz pp 350 1 louka
PR Paseka 1534 dz pp 350 2 louka
PR Paseka 1534 dz pp 354 1 les
PR Paseka 1534 dz pp 354 2 louka pastvina
PR Paseka 1534 dz pp 354 19 louka
PR Paseka 1534 dz pp 355 0 les
PR Paseka 1534 dz pp 358 1 louka
PR Paseka 1534 dz pp 358 16 louka
PR Paseka 1534 dz pp 359 0 les
PR Paseka 1534 dz pp 360 0 cesta
PR Paseka 1534 dz pp 361 0 cesta
PR Paseka 1534 dz pp 362 1 cesta
PR Paseka 1534 dz pp 362 2 louka
PR Paseka 1534 dz pp 363 0 cesta
PR Paseka 1534 dz pp 365 0 cesta
PR Paseka 1534 dz pp 366 0 cesta
PR Paseka 1534 dz pp 374 2 cesta
PR Paseka 1534 dz pp 392 0 potok
PR Paseka 1534 dz pp 393 0 potok
PR Polka 1534 dz pp 9 2 role
PR Polka 1534 dz pp 9 3 role
PR Polka 1534 dz pp 9 4 role
PR Polka 1534 dz pp 9 9 role
PR Polka 1534 dz pp 9 10 role
PR Polka 1534 dz pp 9 12 les
PR Polka 1534 dz pp 9 13 les
PR Polka 1534 dz pp 13 1 les
PR Polka 1534 dz pp 13 9 role
PR Polka 1534 dz pp 14 8 role
PR Polka 1534 dz pp 14 9 louka
PR Polka 1534 dz pp 14 10 pastvina
PR Polka 1534 dz pp 14 11 skaly
PR Polka 1534 dz pp 14 12 louka
PR Polka 1534 dz pp 14 26 pastvina
PR Polka 1534 dz pp 14 27 pastvina
PR Polka 1534 dz pp 14 28 pastvina
PR Polka 1534 dz pp 19 1 louka
PR Polka 1534 dz pp 19 2 louka
PR Polka 1534 dz pp 19 3 louka
PR Polka 1534 dz pp 20 2 role
PR Polka 1534 dz st 25 1 myslivna 13
PR Polka 1534 dz pp 40 6 pastvina
PR Polka 1534 dz pp 41 9 louka
PR Polka 1534 dz pp 41 19 les
PR Polka 1534 dz pp 41 20 les
PR Polka 1534 dz pp 41 21 les
PR Polka 1534 dz pp 288 2 louka
PR Polka 1534 dz pp 289 3 cesta
PR Polka 1534 dz pp 289 4 cesta
PR Polka 1534 dz pp 290 1 potok
PR Polka 1534 dz pp 290 2 potok
PR Polka 1534 dz pp 290 3 potok
PR Polka 1534 dz pp 294 0 reka Vltava
PR Polka 1534 dz pp 295 0 reka Vltava
PR Polka 1534 dz pp 296 0 reka Vltava
PR Polka 1534 dz pp 306 0 cesta
PR Prachatice 0 st 0 sklad piva 203 0
PR Prachatice 1494 dz st 18 0 obytny dum 160 0
PR Prachatice 373 pk pp 156 0 zahrada
PR Prachatice 373 pk pp 157 1 zahrada
PR Prachatice 373 pk pp 157 2 rybnik
PR Prachatice 373 pk pp 158 0 pastvina
PR Prachatice 373 pk pp 160 0 zahrada
PR Prachatice 373 pk pp 161 0 zahrada
PR Prachatice 1494 dz st 330 1 pivovar 201 0
PR Prachatice 373 pk st 330 2 mlyn pivovar
PR Prachatice 373 pk st 330 3 stodola
PR Pravetin 1534 dz st 27 0 hajovna 25
PR Pravetin 1534 dz st 29 0 susarna lnu
PR Pravetin 1534 dz pp 544 0 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 545 0 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 546 0 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 547 0 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 548 0 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 549 0 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 550 1 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 550 2 role
PR Pravetin 1534 dz pp 550 3 pastvina
PR Pravetin 1534 dz pp 920 2 les
PR Pravetin 1534 dz pp 920 3 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 920 4 les
PR Pravetin 1534 dz pp 921 1 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 921 2 role
PR Pravetin 1534 dz pp 921 3 sklad
PR Pravetin 1534 dz pp 921 4 pastvina
PR Pravetin 1534 dz pp 921 5 zahrada
PR Pravetin 1534 dz pp 922 0 pustina
PR Pravetin 1534 dz pp 924 0 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 925 1 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 925 2 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 925 3 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 925 4 les
PR Pravetin 1534 dz pp 925 5 les
PR Pravetin 1534 dz pp 925 6 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 925 7 louka
PR Pravetin 1534 dz pp 925 8 les
PR Pravetin 1534 dz pp 925 9 les
PR Pravetin 1534 dz pp 926 2 les
PR Pravetin 1534 dz pp 927 1 les
PR Pravetin 1534 dz pp 927 2 les
PR Pravetin 1534 dz pp 927 3 les
PR Pravetin 1534 dz pp 927 4 les
PR Pravetin 1534 dz pp 927 5 les
PR Pravetin 1534 dz pp 928 0 les
PR Pravetin 1534 dz pp 929 0 les
PR Pravetin 1534 dz pp 973 0 cesta
PR Pravetin 1534 dz pp 976 0 cesta
PR Pravetin 1534 dz pp 977 0 cesta
PR Precin 42 pk pp 8 2 louka
PR Precin 146 pk pp 117 0 rybnik
PR Precin 1118 dz pp 118 1 louka
PR Precin 1118 dz pp 123 4 louka
PR Precin 1118 dz pp 123 22 louka
PR Precin 297 pk pp 259 0 les
PR Precin 1118 dz pp 584 34 louka
PR Protivec 824 dz pp 578 0 louka
PR Psi Koryto 118 pk pp 825 3 les
PR Psi Koryto 118 pk pp 1059 0 cesta
PR Pumprle 1534 dz st 23 1 myslivna 18
PR Pumprle 1534 dz pp 153 2 role
PR Pumprle 1534 dz pp 155 0 role
PR Pumprle 1534 dz pp 156 0 role
PR Pumprle 1534 dz pp 157 1 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 9 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 10 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 14 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 15 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 16 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 30 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 31 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 157 35 role
PR Pumprle 1534 dz pp 157 49 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 165 0 louka
PR Pumprle 1534 dz pp 166 1 role
PR Pumprle 1534 dz pp 172 0 role
PR Pumprle 1534 dz pp 173 0 pastvina
PR Pumprle 1534 dz pp 253 0 cesta
PR Pumprle 1534 dz pp 254 2 cesta
PR Pumprle 1534 dz pp 261 0 potok
PR Raci 7 pk st 3 0 dum 7
PR Raci 1534 dz pp 3 2 louka
PR Raci 1534 dz pp 3 3 louka
PR Raci 1534 dz pp 3 4 cesta
PR Raci 18 pk st 7 2 dum 13
PR Raci 18 pk st 7 3 pila
PR Raci 1534 dz pp 12 1 les
PR Raci 1534 dz pp 12 2 les
PR Raci 1534 dz pp 12 6 cesta
PR Raci 1534 dz pp 14 2 les
PR Raci 7 pk pp 14 4 cesta
PR Raci 7 pk pp 14 6 cesta
PR Raci 7 pk pp 14 7 neplodna
PR Raci 7 pk pp 14 8 pastvina
PR Raci 7 pk pp 14 9 louka
PR Raci 7 pk pp 14 14 louka
PR Raci 7 pk pp 14 16 louka
PR Raci 7 pk pp 14 17 louka
PR Raci 7 pk pp 14 18 louka
PR Raci 7 pk pp 14 20 louka
PR Raci 7 pk pp 14 21 louka
PR Raci 7 pk pp 14 22 role
PR Raci 7 pk pp 14 28 role
PR Raci 7 pk pp 14 31 role
PR Raci 7 pk pp 14 32 role
PR Raci 1534 dz st 20 2 hajovna 14
PR Raci 7 pk pp 23 2 role
PR Raci 7 pk pp 23 6 role
PR Raci 7 pk pp 26 0 cesta
PR Raci 7 pk pp 27 1 louka
PR Raci 1534 dz st 28 0 dum 18
PR Raci 7 pk pp 28 1 les
PR Raci 7 pk pp 29 3 role
PR Raci 7 pk pp 29 13 pastvina
PR Raci 7 pk pp 30 1 les
PR Raci 7 pk st 30 1 dum 12
PR Raci 7 pk st 30 2 dum 19
PR Raci 7 pk pp 30 4 role
PR Raci 7 pk pp 30 5 pastvina
PR Raci 7 pk pp 30 6 louka
PR Raci 7 pk pp 30 7 les
PR Raci 1534 dz pp 30 8 stoka
PR Raci 7 pk pp 30 9 louka
PR Raci 7 pk pp 31 1 louka
PR Raci 7 pk pp 31 2 pastvina
PR Raci 1534 dz pp 32 1 stoka
PR Raci 1534 dz pp 32 4 cesta
PR Raci 1534 dz pp 32 7 pastvina
PR Raci 7 pk pp 33 1 louka
PR Raci 1534 dz pp 33 2 louka
PR Raci 7 pk pp 33 3 cesta
PR Raci 7 pk pp 33 6 louka
PR Raci 7 pk pp 33 9 louka
PR Raci 7 pk pp 33 11 louka
PR Raci 7 pk pp 33 16 louka
PR Raci 7 pk pp 33 17 louka
PR Raci 7 pk pp 34 3 role
PR Raci 7 pk pp 34 6 role
PR Raci 7 pk pp 34 7 role
PR Raci 7 pk pp 36 1 role
PR Raci 7 pk pp 36 5 role
PR Raci 7 pk pp 36 6 role
PR Raci 7 pk pp 36 8 role
PR Raci 7 pk pp 36 10 role
PR Raci 7 pk pp 38 1 pastvina
PR Raci 7 pk pp 38 3 pastvina
PR Raci 7 pk pp 38 5 pastvina
PR Raci 18 pk st 39 0 chata
PR Raci 7 pk pp 41 0 pastvina
PR Raci 1534 dz pp 44 2 louka
PR Raci 1534 dz pp 44 3 louka
PR Raci 1534 dz pp 44 4 louka
PR Raci 1534 dz pp 44 5 pastvina
PR Raci 7 pk pp 50 3 role
PR Raci 7 pk pp 58 2 role
PR Raci 7 pk pp 59 2 role
PR Raci 7 pk pp 63 1 role
PR Raci 7 pk pp 66 0 pastvina
PR Raci 7 pk pp 69 0 louka
PR Raci 7 pk pp 71 0 pastvina
PR Raci 7 pk pp 72 0 louka
PR Raci 7 pk pp 73 1 louka
PR Raci 7 pk pp 73 2 louka
PR Raci 7 pk pp 73 3 louka
PR Raci 7 pk pp 73 7 louka
PR Raci 7 pk pp 76 2 louka
PR Raci 16 pk pp 87 3 role
PR Raci 7 pk pp 88 0 louka
PR Raci 7 pk pp 89 0 pastvina
PR Raci 7 pk pp 90 0 louka
PR Raci 18 pk pp 98 0 louka
PR Raci 18 pk pp 99 2 pastvina
PR Raci 18 pk pp 101 1 pastvina
PR Raci 18 pk pp 101 2 mlynska stoka
PR Raci 18 pk pp 101 3 pastvina
PR Raci 18 pk pp 102 2 role
PR Raci 18 pk pp 102 3 role
PR Raci 18 pk pp 102 4 role
PR Raci 1534 dz pp 105 0 role
PR Raci 1534 dz pp 107 1 pastvina
PR Raci 1534 dz pp 108 1 role
PR Raci 1534 dz pp 114 6 cesta
PR Raci 1534 dz pp 115 0 role
PR Raci 1534 dz pp 116 1 pastvina
PR Raci 1534 dz pp 117 1 role
PR Raci 1534 dz pp 118 3 pastvina
PR Raci 1534 dz pp 183 1 pastvina
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další