Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 780 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 781 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 782 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 783 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 783 5 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 785 3 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 786 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 787 0 rybnik V.Hadac
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 790 10 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 791 0 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 792 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 797 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 800 0 rybnik Mosna
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 801 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 802 0 rybnik M.Hadac
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 803 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 804 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 805 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 807 0 rybnik Vydymak
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 810 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 811 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 815 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 816 0 rybnik Pasecny II
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 817 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 818 1 rybnik Rohlik
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 818 2 hraz
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 5 rybnik Ruze
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 6 rybnik Panos
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 9 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 10 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 19 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 820 20 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 821 0 hraz
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 822 0 rybnik V.Tich.
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 830 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 830 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 831 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 833 0 rybnik M.Tich.
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 835 0 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 836 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 837 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 837 2 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 839 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 840 1 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 840 3 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 842 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 842 7 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 843 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 844 0 rybnik Kocina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 846 7 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 848 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 848 4 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 851 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1062 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1081 2 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1081 5 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1578 7 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1579 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1580 2 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1581 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1581 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1585 0 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1588 2 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1589 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1590 0 neplodna
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1591 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1596 3 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1596 6 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1597 2 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1603 0 rybnik Dolik
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1604 0 neplodna
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1605 1 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1605 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1606 9 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1607 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1608 1 rybnik Suchy
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1608 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1608 3 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1610 0 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1613 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1614 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1615 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1616 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1617 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1620 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1622 0 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1624 0 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1626 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1627 1 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1627 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1628 0 role
JH Suchdol nad Luz. 843 pk pp 1644 1 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1644 5 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 512 pk pp 1644 7 vodni nadrz
JH Suchdol nad Luz. 843 pk pp 1644 8 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1644 29 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 6 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 8 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 9 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 21 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 22 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1689 23 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1699 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1700 2 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1700 3 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1701 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1702 0 rybnik Filis
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1703 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1704 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1705 0 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1706 0 rybnik Do.Ho.J
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1709 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1713 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1716 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1717 0 rybnik V.Pras.
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1719 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1719 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1721 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1722 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1723 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1725 1 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1730 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1733 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1737 0 rybnik M.Pras.
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1739 1 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1739 5 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1739 9 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1739 11 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1739 12 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1741 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1742 1 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1742 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1745 0 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1752 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1753 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1758 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1758 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1759 1 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1760 3 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1760 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1760 5 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1760 6 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1764 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1766 0 rybnik V.Filis
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1767 0 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1768 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1770 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1771 0 rybnik M.Hojek
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1772 1 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1772 7 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1772 16 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1772 17 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1773 0 rybnik V.Hojek
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1774 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 9 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 20 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 21 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 31 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 32 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 37 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 42 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1782 48 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1787 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1792 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1795 2 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1796 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1799 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1804 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1809 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1810 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1811 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1812 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1813 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1814 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1815 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1819 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1820 0 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1822 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1823 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1825 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1825 5 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1825 6 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1825 10 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1826 6 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1827 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1828 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1829 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1830 0 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1832 0 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1835 0 rybnik
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1837 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1838 0 rybnik
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1844 1 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1846 0 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1847 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1851 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1852 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1854 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1855 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1857 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1858 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1862 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1867 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1872 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1872 4 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1872 6 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1872 9 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1872 10 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1872 62 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1872 103 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1873 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1874 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1874 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1880 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1882 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1883 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1884 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1890 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1890 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1898 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1899 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1901 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1904 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1906 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1908 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1908 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1909 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1909 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1909 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1910 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1911 0 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1912 0 rybnik Smolek
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1913 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 1 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 5 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 6 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 7 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 8 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 10 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1914 11 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1918 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1918 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1918 9 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1934 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1934 3 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1934 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1934 5 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1934 7 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1937 1 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1938 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1942 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1942 4 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1942 6 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1943 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1951 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1951 6 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1951 11 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1958 1 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1958 3 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1961 2 role louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1961 3 cesta
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 4 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 7 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 9 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 11 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 14 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 16 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 17 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 18 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 27 neplodna
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 28 neplodna
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 29 potok
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 30 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 1975 31 louka
JH Trebon 0 st 0 dum 153/1
JH Trebon 0 st 0 0 dum 132/1 0
JH Trebon 0 st 0 dum 152/1
JH Trebon 0 st 0 dum 157/1
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 117 0
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 110 0
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 115 0
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 109
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 112 0
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 116 0
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 111 0
JH Trebon 1540 dz pp 1 0 park
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 113 0
JH Trebon 1540 dz st 1 0 zamek 117 0
JH Trebon 1182 pk st 2 0 dum 122/I
JH Trebon 1182 pk st 2 0 dum 156/1
JH Trebon 1540 dz st 3 0 dum 118
JH Trebon 1540 dz st 4 0 dum 119
JH Trebon 1540 dz pp 4 0 park
JH Trebon 1540 dz st 5 0 dum 120
JH Trebon 1540 dz st 6 0 dum 121
JH Trebon 1540 dz st 7 0 dum 123
JH Trebon 1540 dz st 8 0 dum 123
JH Trebon 1540 dz pp 8 1 park
JH Trebon 1540 dz pp 8 2 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 8 3 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 9 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 10 0 jizdarna
JH Trebon 1182 pk st 10 0 kotelna
JH Trebon 1182 pk st 10 0 dum 260/I
JH Trebon 1540 dz pp 11 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 12 0 zahrada
JH Trebon 1182 pk st 12 0 pivovar 124/1
JH Trebon 1182 pk st 13 0 dum 260/2
JH Trebon 1182 pk st 14 0 pivovar 124/I
JH Trebon 1182 pk st 15 0 dum 267/2
JH Trebon 47 pk st 16 0 dum 47
JH Trebon 1182 pk st 17 0 dilna
JH Trebon 1540 dz pp 19 0 zahrada
JH Trebon 1182 pk pp 20 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 21 0 zahrada
JH Trebon 1182 pk pp 22 0 zahrada
JH Trebon 1540 dz st 22 0 hostinec 114
JH Trebon 1540 dz st 23 0 hostinec 114
JH Trebon 1540 dz pp 23 1 zahrada
JH Trebon 1182 pk pp 23 2 zahrada
JH Trebon 1182 pk pp 24 1 rybnik
JH Trebon 1164 pk st 29 0 dum hostinec 108/I 0
JH Trebon 107 pk st 30 0 dum 107 0
JH Trebon 107 pk st 30 0 dum 107 0
JH Trebon 1307 pk pp 30 1 zahrada
JH Trebon 34 pk pp 30 2 neplodna 0
JH Trebon 34 pk pp 31 0 pastvina 0
JH Trebon 34 pk pp 32 0 zahrada 0
JH Trebon 1182 pk pp 33 0 zahrada
JH Trebon 2 pk st 37 2 pivovar 2 0
JH Trebon 1193 pk pp 64 0 zahrada
JH Trebon 1193 pk pp 65 1 zahrada
JH Trebon 1193 pk pp 65 3 zahrada
JH Trebon 34 pk st 66 0 dum 34
JH Trebon 1193 pk pp 69 1 zahrada
JH Trebon 1540 dz pp 69 1 zahrada
JH Trebon 1192 pk pp 71 3 zahrada
JH Trebon 1832 pk pp 75 1 zahrada
JH Trebon 1541 dz pp 77 1 zahrada
JH Trebon 1541 dz pp 78 0 zahrada
JH Trebon 1222 pk pp 79 6 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 80 3 rybnik 0
JH Trebon 1541 dz pp 81 0 ohrada
JH Trebon 1541 dz pp 82 0 role
JH Trebon 1541 dz pp 83 0 pastvina
JH Trebon 97 pk st 83 0 dum 97 0
JH Trebon 1541 dz pp 84 0 zahrada
JH Trebon 1541 dz pp 85 0 zahrada
JH Trebon 1222 pk pp 86 5 zahrada 0
JH Trebon 1222 pk pp 86 6 zahrada 0
JH Trebon 1222 pk pp 86 24 zahrada 0
JH Trebon 1222 pk pp 86 44 zahrada 0
JH Trebon 1222 pk pp 87 2 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 87 3 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 91 0 pastvina
JH Trebon 1541 dz pp 95 1 louka 0
JH Trebon 1541 dz pp 95 2 louka 0
JH Trebon 1540 dz st 124 nemocnice 127 0
JH Trebon 1193 pk st 125 2 dum 1
JH Trebon 1193 pk st 126 0 dum 1
JH Trebon 1541 dz st 128 1 klaster 125
JH Trebon 1541 dz st 128 2 dum 367
JH Trebon 1541 dz st 128 3 dum 143/1
JH Trebon 1541 dz st 128 4 dum 139/1 0
JH Trebon 1193 pk st 128 5 dum 145/1
JH Trebon 1541 dz st 128 6 dum 141/1
JH Trebon 1832 pk st 128 7 dum 142/1
JH Trebon 24 pk st 129 0 kostel
JH Trebon 1540 dz pp 129 1 pastvina
JH Trebon 126 pk st 130 1 gymnazium 126
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 116
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 112
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 117
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 109
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 113
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 111
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 115
JH Trebon 1540 dz st 139 zamek 110
JH Trebon 1540 dz st 139 1 louka
JH Trebon 1541 dz st 140 0 dvur novy 3
JH Trebon 1540 dz st 141 2 dum 4 0
JH Trebon 1222 pk pp 181 1 role 0
JH Trebon 1188 pk pp 181 2 zahrada
JH Trebon 1188 pk pp 181 3 zahrada
JH Trebon 1188 pk pp 181 4 zahrada
JH Trebon 1222 pk pp 181 89 cesta 0
JH Trebon 1540 dz pp 242 1 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 259 0 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 263 2 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 264 1 rybnik Svet
JH Trebon 1540 dz pp 264 18 louka
JH Trebon 1540 dz pp 264 40 rybnik Mesic
JH Trebon 1187 pk pp 265 0 louka
JH Trebon 1540 dz pp 268 1 pastvina
JH Trebon 1541 dz pp 284 5 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 284 6 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 286 0 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 287 1 role 0
JH Trebon 1540 dz pp 309 6 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 330 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 330 3 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 330 64 cesta
JH Trebon 1541 dz st 343 0 hajovna 239
JH Trebon 1541 dz st 344 0 dum 238
JH Trebon 1541 dz st 345 2 kolna
JH Trebon 1541 dz st 347 2 mytnice 263/2
JH Trebon 1187 pk st 351 0 dum 231/2
JH Trebon 1540 dz st 352 1 staje
JH Trebon 1540 dz st 352 2 pila
JH Trebon 1540 dz st 352 3 kolna
JH Trebon 1540 dz st 353 dum 230
JH Trebon 1540 dz st 354 kolna
JH Trebon 1540 dz st 355 1 dum 225
JH Trebon 1540 dz st 355 2 susarna semen
JH Trebon 1540 dz st 356 dum 233
JH Trebon 1540 dz st 356 1 kancelare 261/2
JH Trebon 1540 dz st 356 1 mlyn 233/1
JH Trebon 1540 dz st 356 3 dum 345
JH Trebon 1541 dz st 358 0 dum 235
JH Trebon 1306 pk st 360 1 dum hostinec 234/2
JH Trebon 1541 dz st 360 2 pekarna 262
JH Trebon 1540 dz st 361 dum 232
JH Trebon 1541 dz st 362 1 dum 228
JH Trebon 1540 dz st 362 2 dum 228
JH Trebon 1540 dz st 363 dum 227
JH Trebon 1540 dz st 364 dilny 226
JH Trebon 1540 dz st 366 dum hostinec
JH Trebon 1540 dz st 367 dum 223
JH Trebon 1190 pk st 368 2 dum 291
JH Trebon 1305 pk st 368 3 dum zahradni
JH Trebon 1305 pk st 368 4 staveb. plocha
JH Trebon 1540 dz st 374 kolna
JH Trebon 1540 dz pp 394 0 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 395 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 395 4 role
JH Trebon 1540 dz pp 395 66 louka
JH Trebon 1540 dz pp 395 68 louka
JH Trebon 1540 dz pp 395 69 louka
JH Trebon 1540 dz pp 396 27 louka
JH Trebon 1540 dz pp 407 1 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 407 2 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 410 1 raseliniste
JH Trebon 1540 dz pp 410 2 raseliniste
JH Trebon 1540 dz pp 411 1 les
JH Trebon 1540 dz pp 415 0 les
JH Trebon 1540 dz pp 417 1 louka
JH Trebon 1540 dz pp 418 0 les
JH Trebon 1540 dz pp 419 1 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 419 2 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 419 8 pastvina
JH Trebon 1540 dz pp 420 0 louka
JH Trebon 1540 dz pp 421 2 louka
JH Trebon 1540 dz pp 421 4 louka
JH Trebon 875 pk st 425 5 dum hostinec 242 0
JH Trebon 1541 dz st 427 0 senik 0
JH Trebon 1541 dz st 428 0 senik 0
JH Trebon 1540 dz st 430 kolna
JH Trebon 1540 dz pp 431 0 les
JH Trebon 1540 dz st 431 1 senik
JH Trebon 1540 dz pp 432 0 les
JH Trebon 1540 dz pp 433 0 les
JH Trebon 1540 dz pp 434 0 les
JH Trebon 1540 dz pp 443 3 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 443 4 cesta
JH Trebon 1540 dz pp 446 0 kanal
JH Trebon 1540 dz pp 447 0 kanal
JH Trebon 1540 dz pp 448 0 kanal
JH Trebon 1191 pk st 579 0 dum hostinec 341/2
JH Trebon 1540 dz st 582 0 kolna
JH Trebon 1188 pk st 589 0 dum 353/2
JH Trebon 1541 dz st 593 0 dum 366/2 0
JH Trebon 1541 dz st 594 0 chlivky 0
JH Trebon 1188 pk st 595 0 dum 366/2
JH Trebon 1188 pk st 596 0 dum 368/2
JH Trebon 1191 pk pp 652 3 zahrada
JH Trebon 1191 pk pp 652 4 zahrada
JH Trebon 1832 pk pp 656 2 pastvina
JH Trebon 1541 dz pp 660 1 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 660 2 pastvina 0
JH Trebon 1541 dz pp 661 1 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 661 2 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 661 3 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 661 4 role 0
JH Trebon 1541 dz pp 661 5 role 0
JH Trebon 1188 pk pp 664 0 role
JH Trebon 1222 pk pp 668 1 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 2 role 0
JH Trebon 1317 pk pp 668 3 role 0
JH Trebon 1188 pk pp 668 6 role
JH Trebon 1188 pk pp 668 7 role
JH Trebon 1188 pk pp 668 44 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 45 role 0
JH Trebon 1222 pk pp 668 46 role
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další