Zkratky:
okr = okres
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - jih
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hlavní město Praha
BR = Brno
katastr katastrální území
vloz číslo vložky veřejné knihy
vlo druh veřejné knihy
dz deska zemská
pk pozemková kniha
stp typ parcely
st stavební parcela
pp pozemková parcela
parc číslo parcely
pod poddělení parcely
druh druh pozemku (kultura)
cpop číslo popisné
(u budov)

Seznam majetku

Jedná se o nemovitosti hlubocké větve Schwarzenbergů, na které uplatnila restituční nárok paní Alžběta Pezoldová. Podkladem pro jejich zpracování byly pozemkové knihy, zemské desky a archivní dokumenty. Uváděná čísla parcel jsou čísly pozemkového katastru.

Seznam je rozdělen podle okresů, v nichž se jednotlivé nemovitosti nacházejí, uvnitř jednotlivých okresů dále podle katastrálních území. Každá nemovitost je specifikována číslem vložky pozemkové knihy nebo zemské desky, kde je zapsána, typem parcely, t.j. zda se jedná o parcelu stavební nebo pozemkovou, dále následuje vlastní číslo parcely s případným poddělením parcely, druh pozemku (kultura) a u stavebních parcel popisné číslo domu, pokud se na nich nachází.

Tento seznam neni nevyhnutelně kompletní a může být aktualizován.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PI Protivin 1174 pk st 131 2 role trziste
PI Protivin 1144 dz st 135 0 kolna
PI Protivin 4 pk st 384 0 sypka
PI Protivin 1144 dz st 404 0 hajnice
PI Protivin 1144 dz st 405 0 drevnik
PI Protivin 1144 dz pp 405 42 louka
PI Protivin 1144 dz pp 405 76 potok louka
PI Protivin 1144 dz st 407 0 stodola
PI Protivin 1144 dz st 409 0 dilny garaze
PI Protivin 1144 dz pp 409 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 431 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 432 0 louka
PI Protivin 1144 dz st 433 0 dum 486
PI Protivin 1144 dz pp 434 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 435 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 496 0 zahrada
PI Protivin 1174 pk pp 597 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 645 0 role
PI Protivin 168 pk st 785 0 dum 236
PI Protivin 168 pk pp 786 0 zahrada
PI Protivin 168 pk pp 787 1 zahrada
PI Protivin 168 pk pp 787 2 zahrada
PI Protivin 168 pk st 788 0 skladiste
PI Protivin 168 pk pp 789 0 pastvina
PI Protivin 168 pk st 790 0 drevnik
PI Protivin 168 pk st 791 0 sladovna 144
PI Protivin 168 pk pp 792 1 park
PI Protivin 168 pk pp 792 2 park zahrada
PI Protivin 168 pk pp 793 1 cesta
PI Protivin 168 pk pp 793 2 cesta
PI Protivin 168 pk pp 793 3 cesta
PI Protivin 168 pk st 794 0 dum 146
PI Protivin 168 pk pp 795 1 park
PI Protivin 168 pk pp 795 2 park zahrada
PI Protivin 168 pk pp 795 3 park zahrada
PI Protivin 168 pk st 796 0 dum 147
PI Protivin 168 pk pp 797 1 pastvina
PI Protivin 168 pk pp 797 2 pastvina
PI Protivin 1174 pk pp 798 0 cesta
PI Protivin 1174 pk pp 799 0 role
PI Protivin 1174 pk pp 800 0 cesta
PI Protivin 1174 pk pp 801 0 role
PI Protivin 1174 pk pp 802 0 zahrada
PI Protivin 1174 pk pp 803 0 role
PI Protivin 168 pk st 804 0 dum 184
PI Protivin 168 pk pp 805 0 zahrada
PI Protivin 168 pk st 806 0 dum 178
PI Protivin 168 pk pp 807 0 zahrada
PI Protivin 168 pk st 808 0 dum skladovna 168
PI Protivin 168 pk st 809 0 komin tovarni
PI Protivin 168 pk st 810 0 dum kancelare
PI Protivin 168 pk st 811 0 skladiste uhli
PI Protivin 168 pk st 812 0 lednice stara
PI Protivin 168 pk pp 813 0 zahrada
PI Protivin 1174 pk pp 814 0 zahrada
PI Protivin 1174 pk pp 816 0 pastvina
PI Protivin 1174 pk st 817 0 lednice
PI Protivin 168 pk pp 818 0 nadvori zahra.
PI Protivin 168 pk st 819 0 spilka
PI Protivin 168 pk st 819 0 spilka
PI Protivin 168 pk pp 820 0 cesta
PI Protivin 168 pk st 821 0 truhlarna
PI Protivin 168 pk st 822 0 skladiste
PI Protivin 168 pk st 823 0 dum 202
PI Protivin 168 pk st 824 0 dum 218
PI Protivin 168 pk pp 825 0 park
PI Protivin 168 pk st 826 0 vratnice
PI Protivin 168 pk st 827 0 staveb. plocha
PI Protivin 168 pk st 828 0 staveb. plocha
PI Protivin 168 pk pp 829 0 park
PI Protivin 168 pk pp 830 1 cesta
PI Protivin 168 pk pp 830 2 cesta
PI Protivin 168 pk pp 831 0 zahrada
PI Protivin 168 pk pp 832 0 pastvina
PI Protivin 168 pk pp 832 2 pastvina
PI Protivin 168 pk st 833 0 skladiste uhli
PI Protivin 168 pk st 834 0 skladiste uhli
PI Protivin 168 pk st 835 0 skladiste uhli
PI Protivin 168 pk st 836 0 pivovar
PI Protivin 168 pk pp 837 1 nadvori tovar.
PI Protivin 168 pk pp 837 2 pastvina
PI Protivin 168 pk pp 838 0 pastvina
PI Protivin 168 pk pp 839 0 pastvina
PI Protivin 168 pk st 840 0 kolna
PI Protivin 168 pk st 841 0 kolna
PI Protivin 168 pk pp 843 0 park
PI Protivin 168 pk pp 844 0 cesta
PI Protivin 168 pk pp 845 0 pastvina
PI Protivin 168 pk st 846 0 vaha stara
PI Protivin 168 pk st 847 0 vaha
PI Protivin 168 pk st 848 1 dum 243
PI Protivin 168 pk st 848 2 kolna
PI Protivin 168 pk pp 849 0 zahrada
PI Protivin 168 pk pp 850 0 pastvina
PI Protivin 168 pk st 851 0 chlivky dvur
PI Protivin 168 pk st 852 0 dilny
PI Protivin 168 pk st 853 0 skladiste gar.
PI Protivin 168 pk st 854 0 filtr dvur
PI Protivin 168 pk pp 855 0 zahrada
PI Protivin 168 pk pp 856 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 873 0 pastvina
PI Protivin 1144 dz pp 874 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz st 911 0 dum 15
PI Protivin 1144 dz pp 912 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz st 918 0 dum 12
PI Protivin 1144 dz pp 926 0 neplodna
PI Protivin 1144 dz st 927 0 dum 7
PI Protivin 1144 dz pp 928 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 929 0 pastvina
PI Protivin 1144 dz st 930 0 dum 8
PI Protivin 1144 dz st 931 0 kolna
PI Protivin 1144 dz st 932 0 kulecnik
PI Protivin 1144 dz pp 933 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 934 0 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 935 0 rybnik Protiv.
PI Protivin 1144 dz pp 962 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 963 0 role
PI Protivin 1144 dz pp 966 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 976 1 cesta
PI Protivin 1144 dz pp 979 2 zahrada
PI Protivin 1144 dz pp 980 2 zahrada
PI Protivin 327 pk pp 983 18 pastvina
PI Protivin 1144 dz pp 1008 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 1063 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 1084 0 role
PI Protivin 359 pk pp 1204 9 role
PI Protivin 498 pk pp 1413 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 1468 0 role
PI Protivin 507 pk pp 1469 0 role
PI Protivin 1144 dz pp 1470 0 pastvina
PI Protivin 1144 dz pp 1471 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 1472 0 role
PI Protivin 1144 dz pp 1473 0 pastvina
PI Protivin 1144 dz pp 1474 0 role
PI Protivin 1144 dz pp 1487 0 cesta
PI Protivin 1144 dz pp 1500 0 role
PI Protivin 1144 dz pp 1524 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1525 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1526 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1527 0 les
PI Protivin 1144 dz st 1528 0 transformator
PI Protivin 1144 dz pp 1529 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1530 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1531 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1532 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1533 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1535 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 1536 0 role
PI Protivin 1144 dz pp 1537 0 cesta
PI Protivin 1144 dz pp 1538 0 les
PI Protivin 1144 dz pp 1546 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 1547 0 cesta
PI Protivin 1144 dz pp 1548 0 cesta
PI Protivin 1144 dz pp 1549 0 rybnik Borsky
PI Protivin 1144 dz pp 1550 0 pastvina
PI Protivin 427 pk pp 1585 0 role
PI Protivin 427 pk pp 1586 0 role
PI Protivin 1174 pk pp 1931 0 louka
PI Protivin 1174 pk pp 1932 0 louka odkali.
PI Protivin 1144 dz pp 2052 0 louka
PI Protivin 1144 dz pp 2438 0 les kamenolom
PI Protivin 1144 dz pp 2439 0 les
PI Razice 1118 dz st 56 dum 39
PI Razice 1118 dz pp 397 0 rybnik
PI Razice 1118 dz pp 492 0 pastvina
PI Razice 1118 dz pp 493 1 role
PI Razice 1118 dz pp 493 2 louka
PI Razice 1118 dz pp 493 3 role
PI Razice 1118 dz pp 493 4 zahrada
PI Razice 1118 dz pp 494 1 zahrada
PI Razice 1118 dz pp 495 0 pastvina
PI Razice 1118 dz pp 496 0 pastvina
PI Razice 1118 dz pp 594 0 les
PI Razice 79 pk pp 622 1 les
PI Razice 1118 dz pp 691 2 louka
PI Razice 1118 dz pp 795 2 role
PI Razice 1118 dz pp 800 2 role
PI Razice 1118 dz pp 801 2 role
PI Razice 1118 dz pp 809 2 role
PI Razice 1118 dz pp 846 0 pastvina
PI Razice 1118 dz pp 867 0 pastvina
PI Skaly 1144 dz st 65 0 dum Bozovice 17
PI Skaly 1118 dz st 66 2 lihovar
PI Skaly 1144 dz st 84 0 hajovna
PI Skaly 1118 dz st 88 dum obytny 23
PI Skaly 1144 dz pp 271 1 rybnik Skalsky
PI Skaly 1144 dz pp 271 2 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 272 0 pastvina
PI Skaly 824 dz pp 273 1 louka
PI Skaly 1144 dz pp 273 2 louka
PI Skaly 1144 dz pp 289 0 louka
PI Skaly 1144 dz pp 290 0 les
PI Skaly 1144 dz pp 291 1 louka
PI Skaly 1144 dz pp 292 0 rybnik Klokoc.
PI Skaly 1144 dz pp 294 0 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 625 1 role
PI Skaly 1144 dz pp 747 5 role
PI Skaly 1144 dz pp 747 7 cesta
PI Skaly 1144 dz pp 748 0 rybnik Budico.
PI Skaly 1144 dz pp 749 0 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 750 1 role
PI Skaly 1144 dz pp 760 4 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 766 0 les
PI Skaly 1118 dz pp 767 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 768 0 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 769 0 rybnik Polanka
PI Skaly 1144 dz pp 770 0 rybnik Forman.
PI Skaly 1118 dz pp 771 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 771 2 role
PI Skaly 1118 dz pp 771 3 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 771 4 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 772 1 role
PI Skaly 1144 dz pp 773 2 pastvina cesta
PI Skaly 1144 dz pp 773 3 role
PI Skaly 1144 dz pp 773 4 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 773 5 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 773 6 role
PI Skaly 1144 dz pp 774 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 775 1 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 775 2 zahrada
PI Skaly 1118 dz pp 777 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 779 0 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 780 0 role
PI Skaly 1144 dz pp 782 1 role
PI Skaly 1144 dz pp 782 2 les
PI Skaly 1118 dz pp 783 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 783 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 783 2 les
PI Skaly 1118 dz pp 784 0 les
PI Skaly 1118 dz pp 785 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 787 8 role
PI Skaly 1118 dz pp 788 4 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 788 5 role
PI Skaly 1118 dz pp 788 6 les
PI Skaly 1144 dz pp 789 1 role
PI Skaly 1144 dz pp 789 2 les
PI Skaly 1144 dz pp 789 3 role
PI Skaly 1144 dz pp 789 5 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 790 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 790 2 role
PI Skaly 1118 dz pp 791 6 les
PI Skaly 134 pk pp 792 0 louka
PI Skaly 1144 dz pp 793 0 rybnik Rorysek
PI Skaly 1118 dz pp 794 0 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 795 0 rybnik Herman.
PI Skaly 1118 dz pp 796 0 les
PI Skaly 1118 dz pp 797 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 798 1 louka
PI Skaly 1118 dz pp 798 2 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 799 1 rybnik Prostr.
PI Skaly 1144 dz pp 799 2 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 800 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 801 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 802 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 805 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 806 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 807 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 808 0 louka
PI Skaly 1144 dz pp 809 0 rybnik Podskl.
PI Skaly 1118 dz pp 810 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 811 0 louka
PI Skaly 1118 dz pp 812 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 813 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 818 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 819 0 les
PI Skaly 1118 dz pp 820 1 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 820 2 role
PI Skaly 1118 dz pp 820 3 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 820 4 role
PI Skaly 1118 dz pp 820 5 role
PI Skaly 1118 dz pp 820 11 role
PI Skaly 1118 dz pp 820 13 role
PI Skaly 1118 dz pp 820 17 role
PI Skaly 1118 dz pp 820 18 role
PI Skaly 1118 dz pp 820 19 role
PI Skaly 1118 dz pp 821 1 les
PI Skaly 1144 dz pp 823 0 rybnik Parezi.
PI Skaly 1144 dz pp 824 0 rybnik Siroky
PI Skaly 1118 dz pp 825 0 role
PI Skaly 1144 dz pp 827 0 rybnik Hluboky
PI Skaly 1118 dz pp 828 0 louka
PI Skaly 1118 dz pp 829 0 zahrada
PI Skaly 1118 dz pp 830 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 832 0 vodni nadrz
PI Skaly 1118 dz pp 833 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 835 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 836 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 836 2 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 837 1 les
PI Skaly 1118 dz pp 837 2 les
PI Skaly 1118 dz pp 838 1 les
PI Skaly 1118 dz pp 839 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 839 2 role
PI Skaly 1118 dz pp 840 1 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 840 2 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 841 0 louka
PI Skaly 1144 dz pp 842 0 rybnik Tvrzsky
PI Skaly 1118 dz pp 843 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 844 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 846 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 847 0 zahrada
PI Skaly 1118 dz pp 848 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 849 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 850 1 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 851 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 852 1 louka
PI Skaly 1118 dz pp 853 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 854 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 890 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 891 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 892 0 louka
PI Skaly 1118 dz pp 893 0 louka
PI Skaly 1118 dz pp 894 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 895 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 896 0 les
PI Skaly 1118 dz pp 897 1 role
PI Skaly 1118 dz pp 898 0 role
PI Skaly 1118 dz pp 899 0 pastvina
PI Skaly 1118 dz pp 900 1 les
PI Skaly 1118 dz pp 900 2 les
PI Skaly 1118 dz pp 904 0 les
PI Skaly 1118 dz pp 905 0 zahrada
PI Skaly 1118 dz pp 906 0 louka
PI Skaly 1118 dz pp 908 0 les
PI Skaly 1144 dz pp 909 0 les
PI Skaly 162 pk pp 1054 0 les
PI Skaly 156 pk pp 1102 0 role
PI Skaly 162 pk pp 1209 0 les
PI Skaly 1144 dz pp 1404 0 les
PI Skaly 1144 dz pp 1437 2 pastvina cesta
PI Skaly 1144 dz pp 1438 1 role
PI Skaly 1144 dz pp 1438 2 zahrada
PI Skaly 1144 dz pp 1438 3 pastvina
PI Skaly 1144 dz pp 1438 4 role
PI Skaly 1144 dz pp 1438 5 role
PI Skaly 1144 dz pp 1438 13 les
PI Skaly 1144 dz pp 1443 2 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1480 0 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1482 2 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1482 3 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1483 1 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1483 2 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1485 0 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1486 0 cesta
PI Skaly 1144 dz pp 1488 1 cesta
PI Skaly 1144 dz pp 1490 1 cesta
PI Skaly 824 dz pp 1499 3 cesta
PI Skaly 1144 dz pp 1507 4 cesta
PI Skaly 1144 dz pp 1513 0 cesta
PI Skaly 1118 dz pp 1518 0 stoka
PI Stara Dobev 686 dz st 51 0 dum obytny 41
PI Stara Dobev 686 dz pp 111 0 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 123 0 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 141 1 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 141 2 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 145 0 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 146 0 hraz
PI Stara Dobev 686 dz pp 147 1 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 147 2 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 148 1 louka
PI Stara Dobev 223 pk pp 152 0 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 175 0 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 176 0 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 177 1 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 177 2 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 310 1 role
PI Stara Dobev 686 dz pp 355 1 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 379 0 les
PI Stara Dobev 149 pk pp 410 1 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 418 1 role pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 418 3 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 418 4 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 418 5 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 423 0 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 424 0 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 425 1 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 428 1 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 428 2 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 451 0 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 462 1 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 464 3 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 473 0 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 479 0 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 489 0 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 490 2 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 502 0 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 503 0 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 505 0 les
PI Stara Dobev 686 dz pp 552 6 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 591 1 role
PI Stara Dobev 686 dz pp 591 12 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 594 2 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 594 3 role
PI Stara Dobev 686 dz pp 688 1 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 689 9 role
PI Stara Dobev 686 dz pp 690 1 rybnik
PI Stara Dobev 686 dz pp 692 0 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 693 0 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 699 1 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 699 2 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 699 3 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 699 4 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 699 7 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 700 3 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 700 17 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 700 31 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 700 39 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 700 48 louka
PI Stara Dobev 686 dz pp 706 3 role
PI Stara Dobev 686 dz pp 712 2 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 724 22 nadvori
PI Stara Dobev 686 dz pp 730 2 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 733 1 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 741 0 pastvina
PI Stara Dobev 686 dz pp 742 2 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 743 1 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 746 2 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 747 0 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 751 4 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 751 7 cesta
PI Stara Dobev 686 dz pp 751 9 role
PI Stara Dobev 686 dz pp 751 10 role
PI Stara Dobev 149 pk pp 759 2 silnice
PI Stare Kestrany 686 dz pp 2 0 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 3 7 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 7 0 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 8 1 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 4 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 6 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 7 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 8 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 9 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 10 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 11 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 12 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 13 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 14 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 15 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 16 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 17 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 18 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 19 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 20 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 21 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 22 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 23 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 24 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 25 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 26 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 27 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 12 28 louka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 23 2 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 24 0 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz st 26 0 hajovna 8
PI Stare Kestrany 686 dz pp 26 1 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 26 2 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 28 0 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz st 37 1 dum obytny 2
PI Stare Kestrany 686 dz st 37 2 stodola
PI Stare Kestrany 686 dz st 37 3 staveb. plocha
PI Stare Kestrany 686 dz st 38 1 zamek a dvur 1
PI Stare Kestrany 686 dz st 38 2 lihovar
PI Stare Kestrany 686 dz st 38 3 komin
PI Stare Kestrany 686 dz st 39 0 pivovar stary
PI Stare Kestrany 686 dz st 40 0 hrad stary
PI Stare Kestrany 686 dz st 42 0 dum obytny 31
PI Stare Kestrany 686 dz st 43 0 dum 94
PI Stare Kestrany 686 dz st 44 0 kolna
PI Stare Kestrany 686 dz st 58 0 kolna
PI Stare Kestrany 686 dz pp 63 7 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 67 0 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 69 0 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 70 1 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 70 2 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 71 0 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 72 1 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 72 2 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 72 4 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 72 5 role
PI Stare Kestrany 686 dz st 73 0 dum ob.a kolna 57
PI Stare Kestrany 686 dz pp 75 1 role
PI Stare Kestrany 686 dz st 75 1 dum obytny 72
PI Stare Kestrany 686 dz st 75 2 hajovna 70
PI Stare Kestrany 686 dz pp 75 2 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 75 4 zahrada
PI Stare Kestrany 686 dz pp 75 5 role
PI Stare Kestrany 686 dz pp 75 6 role
PI Stare Kestrany 686 dz pp 75 7 role
PI Stare Kestrany 686 dz st 77 1 dum staj 80
PI Stare Kestrany 686 dz st 77 2 staveb. plocha
PI Stare Kestrany 686 dz st 92 0 dum 78
PI Stare Kestrany 686 dz pp 97 0 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 99 1 role
PI Stare Kestrany 686 dz pp 99 2 pastvina
PI Stare Kestrany 686 dz pp 99 3 role
PI Stare Kestrany 686 dz pp 99 4
PI Stare Kestrany 686 dz pp 99 6 nadvori
PI Stare Kestrany 686 dz pp 99 7 cesta
PI Stare Kestrany 686 dz pp 99 8 skladka
PI Stare Kestrany 686 dz pp 103 0 zahrada
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Další